၂၀၂၃ တွင့် လူတိုင်းအားဖြင့် ChatGPT အကြောင်းကို အမြဲတမ်းတိုးတွေ့ရှိပြီးနောက် အချို့သော ဇော်ဂျီတုန်းများပေါ်လာသော ၆ ခုနှစ်သစ်များ

ပုံ6.png

အောက်ပါအသုံးပြုသူများ၏ စီမံသန့်တောင်းစားသူအရပ်ကို ရှာဖွေရန် အကြောင်းပြင် ၁၃၇ သော့ချက်ကို ထုတ်ပြန်ပြီးပါပြီ။ ဤသော့ချက်ကိုအသုံးပြု၍ သင်၏ရောင်းချန်းနိုင်ငံသို့ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

ဘရန်နှင့်တကြ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပါတီလက်ခံမှုကို အဆင်မပြေသူနှင့်ပါသူများသည် ပြင်ဆင်ရေးရာတွင် အိုင်တွေကို အသုံးပြု၍ မျှဝေဖို့ခွင့်ပြုထားသော လူတိုင်းတွေနှင့် ကုန်သွယ်မှုကို တည်ပြီး ကုန်ခွင့် များကို အသုံးပြု၍ ဖြန့်လာပေးနိုင်ရန်။ သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်း/စာရင်းကို မျှဝေပေးလိုက်သလို ဘာမှမလုပ်ဆောင်လိုပါက၊ကျေးဇူးပြုပြီးသင့်အား စာရင်းကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။

ChatGPT အား OpenAI နှင့် အဆင့်မြင့်သောအချိန်နှင့်တကွ မိုက်တွင်းတွေ့ရှိသော လူသုံးချနိုင်စဉ်အားဖြင့် လူအများအားလုံးကို Social Media မှတဆင့် business များတို့ကိုတားမြစ်ခဲ့ပါသည်။

ဟုတ်ကဲ့။ ChatGPT သည်မှတ်ချက်များကို brainstorm လုပ်ထားပါသည်။ လူကြိုက်များအတွက် social media calendars တစ်ခုကိုဖန်တီးပါသည်၊ နောက်ဆုံးပေးထားသောအချက်များကိုဖော်ပြပါနှင့်။ သင်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်နှင့်အသီးသီးပါဝင်ကြောင်းထားသင့်ရှောင်ပေးပါသလား။

တစ်ခါတစ်ရံမှာ ChatGPT ကိုယ်တိုင်းပြဿနာမှာလည်း အလုပ်အကိုင်းများကို ရှာဖွေလိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချို့သမျှ လူတိုင်းအတွက်စဉ်းစားခြင်းကို အသုံးပြုသည့်အချို့များဖြင့် ကြုံထားခြင်းအတွက် နောက်ထပ်ပိုပြီး ကြိုဆိုပါတယ်။

ဤစာပိုဒ်ကိုဖတ်ရန်၊သင်တို့သည်ဒီကွန်တော့်များနှင့် ChatGPT ၏ အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအတူတင်ပြလို့ရန်ကြောင်း၊ မဖြစ်သောသူများအားလုံးကို ChatGPT အပြင်သို့ပဲအလွယ်တကူတာ၊ ကောင်းမွန်လာသောဖော်ပြချက်များကိုဖျောက်ပြုပါသည်။

လူတိုင်းအား အမြဲတမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လုပ်နိုင်သော ChatGPT အရာတွင် ဘာကြောင့် လိုလာမလဲ။

လူတိုင်းတွေ၏ ChatGPT နှင့်စက်များအကြောင်း များကို အကြှနျုပျ၏ အားလုံးသို့မဟုတ်သင့်ပျော်လာရန် ChatGPT အလုပ်အကိုင်း လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာဖတ်ရန်ပြင်ဆင်ဖြတ်သွားပါမည်။

ChatGPT အားလုံးအတွက် ပြင်ဆင်လိုသူများ ငယ်ငယ်လွန်းလည်းရှိသော အခြေခံခံမှုများရှိပါသည်။ အခြေခံခံမှုမရှိပါက မင်စွမ်းလုံးအထိမ်းအမှုများ ဆိုလိုလျှင် မကြည့်နိုင်သည်။

 • ChatGPT၏ သင်တန်းအောက်ဆုံးအချိန် 2021 အထိတန်းတစ်ခုထက်မြန်မှာရှိပါတယ်။ AI, ဘော်ဒါခင်နီးဆုံးသောအခြေအနေတို့အတွက်လည်းကြေညာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်မရသေးပါနဲ့။
 • သူ့တွေက ChatGPT ကို Instagram စက်မလုပ်ဘဲ AI ဓာတ်ပုံတစ်ခု ဖန်တီးလို့ရမယ်လို့မရဘူး။
 • ChatGPT ဟာ အသံဖြင့်အချိန်မရပဲ ဆက်လုပ်မရနိုင်ပြီး အလွယ်တကူ စာသားတွေအကြောင်းကို ရိုက်ထည့်သည်မဟုတ်ပါ။
 • ChatGPT က အခြားအချိုး Tab များတွေနဲ့ သုံးခဲ့တဲ့အခါမှာ သုံးရနိုင်ပြီး Chrome extension မရှိရောင်းနိုင်ပါတယ်။
 • Desktop / Laptop တစ်ခုရှိရင်လည်း mobile browser နဲ့ web version ကို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ChatGPT အကြောင်းက Mobile App ရှင်မပြုရသေးပါ။
 • ChatGPT အောက်ပါ API အဖွဲ့ကို လိုအပ်နေချိန်မရပါ။ ချို့လွတ်ရေးပြီး ChatGPT ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
 • ChatGPT ဆိုတာ servers များကိုယူတိုင်ကိုယ်စားလှယ်မှာ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ပိုပြီးပါနဲ့။ သင်ကြားပြီး ChatGPT down ဖြစ်နိုင်ပြီးမှမသိပါ။
 • အီလက်ထဲတွင် ChatGPT က Italy မှာ မသာလို့ပြောဘူး။ အောက်ပါရှိတဲ့အောက်မှာပဲ ဘယ်လိုလုပ်ရန် အောက်ပါ chatbot များကို စစ်ဆေးပါ။

လူသားများက ChatGPT ကိုပြောနေတဲ့အခါမှာရှိပါတယ်။ လူတိုင်းသည် social media အနေဖြင့် အမြဲတမ်း ChatGPT နှင့် အထက်တန်းပြုလိုပြီး အသံုးဟဲ့သော ChatGPT alternatives များကို သွားပေးပါ။

မနက်ခင်းအားဖြင့် အလောက်ဖြေရှင်းပြသစောင့်။

လူမှုဇော်ဂျီပေးရန်အသံုးချုပ်များအတွက် ChatGPT နှင့်အထူးအကြံပြုစာအုပ်များ။

အင်တာနက်များသည် AI ကြိုးပါတီများဖြင့်စီမံသောပုံစံများဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့လိမ္မဆန်းစုံကိုနှိပ်ပြီးကာလနှင့်ထိုက်တင်းပြခြင်းဖြင့် Social Media အတွင်းအခန်းကိုသင်တို့သည်လိမ္မနည်းနှင့်ကိုယ်တိုင်လိုအပ်တဲ့ ChatGPT အလုံးကိုရှာပါပြီ။

ဟာသည်သင့်အတွေးပေးထားတဲ့အထိပါအတိုင်း၊ လူအများအားလုံးနှင့်ပို့စ်များအတွက်အကြံပြုသောစကားလုံးရှင်းတွေကို သင့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သည်။ လူအများအားလုံးနှင့်ပို့စ်များအတွက် သင့်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်သွားလိုပါက အကြံပြုချက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 1. ချတ်စုံစိတ်
 2. အကြံပေးခြင်းစိတ်
 3. ကောန်ကိုင်းမုန်းကို Quora မှ
 4. မာစု
 5. Automata
 6. ပို့လိုးစက်

ကျွနု်ပ်၏အောက်ပါအရောင်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြခန်းတစ်ခုပေါ်မှာလေ့လာကြည့်ပါ။

ချပ်စနစ

သင့်ရဲ့လောက်စားပွဲ အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဗျားကိုမျှဝေကြည့်ပါတယ်။ ChatGPT အပြင်တွေ့ရတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ် သူ့အနေဖြင့်လက်ရှိပုံတင်ပြသော⚡️ အာရုံစိုက်တဲ့ ချောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်၊ NLP + ML ကိုသုံးပြီးစာကြောင်း၊ ပုံဖော်ပြသော စာကြောင်းတစ်ခုကို အလွယ်တကူလေ့လာသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။

image9.png

ChatSonic သည် မုန်ပုံဖော်သို့ အသံထွက်သော စာကြောင့်ဖြင့် လူတစ်စုံနှင့် ချစ်သူများသို့မဟုတ် တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘာလိုကြောင့်ပြသလဲဆိုတာကြောင့်၊ ChatSonic သည် စာမျက်နှာတစ်ခုရှိပြီး စာကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက် အသစ်အစဥ်များကို ထုထည့်သွင်းနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ⏳

ChatSonic၊ အောက်ပါအချိန်နှင့်တစ်ခုပြောခဲ့သော အချက်များဖန်တီးကြည့်နိုင်ပါသည်။

၁။ အချိန်တိုင်းတာဝန်ကြီးများသည်အချိန်တည်ထောင်ထားသော၊ ထောက်ပံ့ရန်အသေးစိတ်အားလုံးကိုပြောင်းလဲမှုဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူတိုင်းအတွက်မြင်သာအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းရန်အသေးစိတ်အားလုံးကိုပြောင်းလဲပေးသည်။

ဂူပင်အကြောင်းအရာကို Google ဖြင့်သို့ ပိုမိုထားသည်။ သင့်လျှင်မတင်မီ အခြေအနေနှင့်အင်တာဗျူး အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။ အဆိုပြေအောင်း, ChatSonic ယခင်က ပိုမိုထားသည့်အခြေအနေများအတွက် ရင်းနှီးခဲ့သောလက္ခဏာများ ပိုမိုထားသည်။

၂။ ပါဝင်စာမှု အဘို့ပိုင်း

သင့်အကြောင်းတစ်ခု သင်၏အကြောင်းဆုံးအချိန်များအတွက် လူသားတို့အီးမေးလ် ကောင်းမွန်သော ChatSonic ရောဂါတွင် သင့်ရဲ့အကြောင်းဆုံးပုံစံနှင့်အခြေအနေရှိများနှင့် ကျင်းပသည့် ျနန္တာများကို ပြောတတ်လိုက်ပါသည်။ ဥပမာ- လူသားတို့အားလုံးအတွက်ဖော်ပြထားသော သင်တန်းများ၊ မစာကြောင်းဖိုးများ၊ အလုပ်လက်မှတ်များဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် ရောဂါတွေကို လူသားတွေအားလုံးလုံးကို စနစ်တစ်စည်းထဲမှ အလိုအလျောက်အမြဲ ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။

၃။ ဓာတ်ပုံများကြားစွာ AI ပုံစံ

သင်၏လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ သင့်ရဲ့သီးသန့်စက်တစ်ခုအတွင်းမှာအများဆုံးပုံရိုက်ခြင်းကို ရှာဖွေဖို့အတွက် ပေးပို့ပြီးဖြစ်စေ၊ ChatSonicကိုသုံးပြီး မျှဝေသောAIပုံများ အလွယ်တကူ ဖန်တီးသောကဏ္ဍများ ထုတ်ကြည့်ပါ။

၄။ အသံဖွင့်နှင့် အောက်ပြန်ပိုင်းများ

အသံဖြင့် ChatSonic နှင့် အကြောင်းကြားရေးအကွက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည့် အဖြစ် အပိုအစားကျပါစို့။

၅။ ကိုယ့်ပြောပြသည်မှာလိုသည့်စကားလုံးကိုဖြေဖြည့်ပြီးမှသာပိုမိုသောအကြောင်းကိုမှတ်မိတယ်။

ChatSonic ရဲ့ memory ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုလုံး မိမိ၏ သတို့အချက်များကိုမော်ဒယ်ဖြန့်ပေးလိမ့်မယ်။ အခုအချက်ကိုပိတ်ဖို့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးတစ်ခုလုံးရှိ အချက်လက်များကို ပျောက်ဆုံးပြန်ပေးပါ။

၆။ စကားလုံးကို တည်းဖြတ်၊ ရုပ်ပိုင်အား မျှဝေမည်၊ ဒေါင်းလုပ်မည်နှင့် ဒေါင်းလုပ်မှုကို ဖေ့စ်သွင်းမည်။

လွမ်းကြောင်းမှုများကို ရှာဖွေလိုက်ပါ၊ အောက်ပါ ပြင်ဆင်လိုသည့် ChatSonic ကိုကြည့်ပါ။ အပေါ်ဆုံးတိုင်း နောက်ထပ်ဖြတ်ပြီး တိကျသော ပြန်လည်ရှိပါက နောက်တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။

၇။ API

ကျွန်မတို့အားနည်းလား။ ChatSonic ကိုသင့်ရဲ့အရည်အချင်း software application တွေနဲ့ဒေါင်းပါစေ။ ကျွန်မက ChatSonic ရဲ့ ChatGPT API ကိုအသုံးပြုပြီး။

ဒီတစ်ခါတော့ ChatSonic အကြောင်းကို အသုံးပြုလိုသူများအတွက် ChatGPT API အသုံးပြုပုံများ အသိုလိုက် ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။

၈။ Chrome ကိုပိုင်းဆောင်ရွက်ရန်။

လူတိုင်းနဲ့ မျှဝေသော ဆော့ဖ်ဝဲများကို ဖန်တီးရန် ChatSonic chrome extension က ညီမျှရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်လျှင် ဦးစီးဌာနကို အမှတ် ပြုလုပ်နိုင်သည့် စာကြောင်းများကို၊ အဆိုပြုခွင့်ရန် အောက်ပါလေ့လာကြည့်နိုင်သည်။

 

၉။ မိုဘိုင်းအက်ပ်

အလုပ်လက်မဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လာတဲ့ အခါမှာလဲ Inspiration ကို အသစ်ငယ်အချိန်မှာ ဝင်ရောက်ပြီးလျှင် ChatSonic Mobile App ကို Install လုပ်ဆောင်ပေးပါ။

ChatSonic Mobile App ကို သုံးမယ့်အချိန်မှာတော့ ကိုယ့်အကျိုးနည်းအတိုင်းမှာ Social Media Posts တင်ရေးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာလက်များကို ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။

၁၀ၤ၊ ဘော်တိုစိုက်

ဒီတခြားမျက်မှအားလုံးကိုပါ မတူသောကြောင့်သင့်အားရှင်းလင်းစွာယောက်ပြီး ChatSonic က သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူကိုပါသောခြောက်ယှဉ်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Botsonic အားဖြင့် သင့်ရဲ့အသုံးပြုပုံမှာ စမ်းသပ်တိုက်ပူပြီး စာအုပ်များကို စိုက်ပျိုးလာသော်လည်း အထောက်အပြောင်းသို့မဟုတ် သင့်ရဲ့အသုံးပြုကိုလည်း အလွယ်တကူကောင်းထားပါပြီ။

လူမှုဆီမှာ ခိတ်ဆိုရန် ChatSonic ဥပမောပါသည်

ယခုပြောက်ပြီးတော့ လူကြီးမင်းတွေ၏ ဆိုက်လုပ်ရေးအကျဉ်းချုပ်များအတွက် ChatSonic အစီအစဉ်များကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။

၁။ လူမှုစီမံခန်းစာများတည်ဆောက်ရန်

image5.png

၂။ Instagram အတွက် တော့ အထူးသန့် AI ပုံများ တစ်ခုခုထုတ်လုပ်ပါ

ပုံ-၁၇.png

၃။ ChatSonic chrome extension တြင္သုံးစြဲၿပီးေျပာခ်င္ရန္ viral tweets မ်ားရွိရန္

image4.png

၄။ သင့်ရဲ့ LinkedIn မက်ဆေ့ခ်ျချင်းများအားပို၍ အဆင့်ကိုင်းခြင်းတွင် အသစ်ပြန်သွားရေး

image7.png

ChatSonic အခမဲ့စျေးနှုန်း

ချတ်ဆင်းဆိုးသင့်အတွက် သင်ယခုအတွင်းရှိ ၁၀,၀၀၀ စာသားအား ချတ်ဆင်းပြီးပြီး စတင်ကြိုက်ဆိုပါတယ်။ ပိုများပါလျှင် သင်ပုံစံ စီမံချနိုင်ပါသည်။ Pro အစီအစဉ်အတွင်း ဘားကို နှိမ့်ပါ။ မှတ်ချက်။ နှစ်လုံးအလိုက်စတင် ငွေချထားသူဖြစ်ပါသည်။ ChatGPT Plus အစီအစဉ်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် အထူးပင်ဆင်ထားသော အရည်အချင်းများ မရပါ။ အခြားမြို့များတွင် စ်ပြီးသား၏အခြေအနေလည်းရှာလိုက်သည်။

ချပ်စိုးနိုင်သော ChatSonic နှင့် ChatGPT Plus ဆိုတဲ့ စျေးနှုန်းတွေကို တစ်ခုခု တစ်ယောက်ထောင်ကြည့်ချင်ရင် ChatSonic က စိတ်ကြိုက်ပြီး လူတို့၏ ဆက်သွယ်မှုအားနည်းလည် ပေါင်းစပ်ဖြုတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေကိုကြည့်ချင်သောနေရာတွေတောင် တပ်ဆင်းချက်ဖြုတ်သည့် ChatGPT အဆိုးရများကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။

ရေးသားချက်များ

Writesonicသည် သင့်ရဲ့စာရင်းအားလက်စွဲမှုအားလုံးအတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ခေါ်သည်။ ဒီကို လူနာကို ဖန်တီးရန်နှင့် ဘယ်လိုကျိုးပေးသုံးသည့်အရာများကို ဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည့် AI ရောဂါဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းများကို စိတ်ကြိုက်ခန်း အသုံးပြုထားသည့် NLP ဇလွန်များကို သုံးရန်စွမ်းသည့်အကြောင်းတွင်အရင်ကောင်းသည်အထိ ChatGPT အသုံးပြုမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။

အသုံးပြုသူတစ်ဦးခု စာမျက်နှာကျော်သွားရေးအပေါ်, ဘလော့ဂ်ကီး စာမျက်နှာကိုသို့ ခေါ်ဆိုချက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အချင်းကို ဖော်ပြခြင်းနဲ့ အကြံပြုနိုင်သည်။ ထိုတိုင်း၏ အဆိုပါ လစာေဆိုမူစာမျက်နှာကိုပြင်ရေးနိုင်သည်၊ နှလုံးကို လွတ်လပ်ကြောင်းရောင်းချခြင်း၊ အစမ်းကြော်ငြာတင်ခြင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။

သူက ချက်တစ်ခုကို သုံးတဲ့ AI ရောင်းချသည့် Writesonic ဆိုတော့ ChatGPT နဲ့ကြီးတဲ့ပြဿနာပိုင်းထဲကို အဆင်ပြေပါတယ်။ စာမျက်၊ ကိုက်ညီမှုစာတန်းတစ်ခုအတွင်းရေးထားတာကို သင့်ရဲ့အချက်များကို ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းအဆင်ပြေတတ်တဲ့အတွက် သင်ယူလိုသည့် စာကြောင်းကို ta-da လို့ ပြုလုပ်ပါတယ်။

ရွာလိုသူများအတွက် Writesonic အချက်များ

 • သင်တို့အကြောင်းပြုပြီးမြင့်လိုရမည်အကြောင်းတွေကို မကြည့်ရှုံးနိုင်ပါသလား။ Writesonic ၏ လေ့လာငှားမြင့်ခြင်းအစီအစဉ် ကိုအလွယ်တကူလုပ်ပါ။
image13.png
 • သဘာဝအခြေအနေမျိုးနှင့်အခြားလုံခြုံရေးပရိုဖိုင်များကိုသင့်ရဲ့ဆက်စပ်ကိုအထူးလျှော့စောင့်ပြီး Twitter threads, LinkedIn posts, Instagram captions တို့အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
image8.png
 • သင့်ကြောင်းတွေကို သင့်လို WriteSonic ကနေ YouTube ဗီဒီယိုစာသားကိုဖန်တီး၍ Script, Hook, Outline နှင့် Title တစ်ခုခုကို ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။

ဝယ်ယူရန် Writesonic စျေးနှုန်း

အခမဲ့ပေးသည့်စျေးနှုန်း ChatSonic နှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ မဟုတ်ပဲ ၁၀,၀၀၀ စာသားလိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ စျေးနှုန်းအပြီးရင် ၁၀၀,၀၀၀ စာသားပေါင်းမှာယူနိုင်ပြီး၊ နှစ်စဉ်အကြောင်းထဲသို့တုံ့ပြီးစျေးနှုန်းကိုလိုက်တည်းနည်းလမ်းကြောင့်ပေးသည့်လျှော့ချပါသည်။

ကော်ယံ၏ Quora မှ Poe

Poe , 'တည်ဆောက်ချက်ပြောပြပါစေ', စက်မှုစာရင်းပေါ်က iOS အတွင်းသာဖြင့်သုံးစွဲခြင်းများကို သုံးစွဲရန်အတွက်အသုံးပြုသူများသည်အခြား ကာတွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ် စက်မှုကိုလည်းကာကွယ်ရေးသားပြီးစီးရာတွင် ဝိုင်းခုနှစ်သို့မဟုတ် ပုလဲမဖန်တီးရိုပ်ခြင်းများကို အခြားနည်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပေးပို့သည်။

အသုံးပြုသူများသည်ဂျာန်ကတုံးထဲမှ အကြောင်းအရာများကို AI ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စိတ်တိုးတွေနဲ့အမြဲကြီးများအတွက် အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် Poe ကို AI မေးခွန်းများအီးစပ်သည်။

ပုံရိပ် ၁၀.png

OpenAI နှင့် Anthropic သည် Poe အားလုံးကို အကြောင်းအရာများဖြင့် လက်ခံမှုအသစ်တစ်ခုပေးသည့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို အဓိကအားဖြင့် မူရင်းတာထဲက Generative AI Technology ကိုအပေါ်ပို၍လုပ်ငန်းကိုလက်ခံပေးသည်။ ChatGPT အနေနဲ့အတူ လူနေထိပေါ်သောအချို့အစည်းများဖြစ်သွားပေါ်တွင် AI လုပ်ကိုင်တယ်။ အခြားနေရာမှာ Anthropic သည် လူနေထိပေါ်သောအချို့အစည်းများကိုဖြန့်ချိုင်းသောစနစ်များဖြင့် AI Systems များကိုဖြန့်ရပ်ကြည့်ပါသည်။

စာမျက်နှာများဖြင့် အသံဖြင့်လိုက်ရှားရန်၊ Poe သည် ပုံမှန်သည့် AI နည်းပညာ၏ သုံးစွဲလက်မှုအတွက် ကွန်ပျူတာ၏ အဆင့်မြင့်ချက်အပေါ် ပေါင်းအောင်မြင့်၊ လက်ရှိနည်းပညာသမားအတွက် အပြင်အဆင်နေကြသည်။ အခြားသူများအားလုံးအတွက် ChatGPT အလုပ်လုပ်ပုံမှန်ရန် Poe သည် အစိတ်အပိုင်းဝင်သော အပြင်သင်သည်။

ကွေုတို့ရဲ့ Quora ကို Poe ကိုနှင့်ပြောပြပေးတဲ့အရာတွေ

 • Poe နှင့်တကြောင်း Sage, Claude, ChatGPT နှင့် Dragonfly တို့အားလုံးကို အကြံပြုလိုသူများကိုဆွဲယူပြီး မြန်မာ့၊ ဘာသာစကားလက်မှတ်သူများ၊ လူတစ်ဦးရှိ စကားလုံးများစွာသိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
ပုံ ၁၂.png
 • Quora က AI ကုဒ်များကို Poe နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော API ဖြစ်ပြီး၊ အသက်တောင်းသူတစ်ဦးအတွင်းသို့ Poe ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
 • သင့်ဖိုင်းအား Apple Store မှာဒေါင်းယူနိုင်ပြီး Poe ကို iOS application အဖြစ်သင့်အတွက် တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

ကွာရှည့် ပူးပေါင်းစျေးနှုန်းများအား Poe by Quora မှတဆင့် စျေးနှုန်းဖြစ်သည်

အခု ပိုအောက်က Poe's app က လူတွေရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကို စီမံခြင်းဖြင့် အသုံးပြုပြီးတော့,ကျန်တော်တို့ရဲ့ဆိုးပါးကနေ မြင်နိုင်သည့် ChatGPT ရပ်ကွက်ကိုအလိုက်ပါလာတည်ဆောက်ပေးပါသည်။

ချပ်စဥ် Sonic သည် Quora အနေနဲ့အကြောင်း ChatGPT ထက်ပိုများအတွက်က Poe ထပ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးမှားနော်။ Poe သည် iOS အတွင်းသာလည်းမဟုတ် Android အသုံးပြုသူများအတွက်မကြာခဏဆိုင်နိုင်ပါသည်။ ပုဂ္ဏစုံတို့အတွက် desktop ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ခါ အလိုအလျောက် သင်ဘာကြောင့် ChatSonic ကို Chrome အကြောင်းကိုယ်တိုင်သုံးပြီးလည်း ဖြင့်သုံးနိုင်ပြီး မိတ်ဆွေဖြင့် စာလုံးသည်လည်းကောင်း Mobile App နှင့် API ကိုပြောင်းလဲခြင်းမှာရှိသည်။

မွားချောတဲ့

အကြောင်းကိုလက်ရှိကျသွားရင်တော့ ပုံစံ ၉၄% အရာကိုပြန်လည်းလျှော့ချင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ သင့်အကြောင်းကို repurposing လုပ်နည်းလေးလား။ ဒါကြောင့် အခြေအနေတခုချင်းကိုဖြည့်စွာရှာဖွေလို့မလျှင်တော့။ ချင်းစားလှယ်ရှိမယ့်စာသားများသည် အသေးစိတ်များပြောင်းလဲလိုပါက မိဘတော်ကိုမြင်စွာ၍ ရွေးချယ်ပါ။

image1.png

သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်းယူအချိန်မှာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လက်မှတ်တိုက် ဗီဒီယိုအား အလွယ်တကူ Munch က သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။

Munch သည် သင့်ရဲ့ လော့ဂ်အောက်ပါ video များကို အဆင့်ဆင့်မြင်သံသာလောက်ခံမှုများကို ဖော်ပြထားသည့် စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေ့တော့ အစ္စလိုက်ထုတ်လုပ်သည့် video များကို ဤကွယ်လွန်းသန်းသော generative AI နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအချက်များကို ပြင်ရွှေ့ပေးပါသည်။

မွေးလာပါသေးတယ်လို့ရှိပါတယ်။

 • အားလုံးကို အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် ကမ္ဘာ့အပြင်သို့ သတင်းအချက်များကို တည်ဆောက်ပြီး တင်ပြခြင်း အင်္ဂလိပ်သို့ ကြိုက်ညှင်းရွေးချယ်ခြင်းကို သိရှိပါသည်။
 • ဗီဒီယိုတည်ဆောက်ရန် AI ပြုလုပ်သည်၊ ဝေးဆောင်ပြီး သင့်လိုမျိုးသော ဗီဒီယိုကို အလင်းအပြောင်း တစ်နေရာတည်းဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။
 • လူတိုင်းကြည့်ရှုပ်ထားသော ဗီဒီယိုများကို အကြံပြုချက်တစ်ခုခုကို ကျော်လွှာချက်ထွက်ရှိပြီးပါက၊ အသံဒီတာ အင်တာနက်နှင့် အောက်ပါ link တစ်ခု၊ frame တစ်ခု စီမံသည့် social media platform တွင် အသံဒီတာတို့ထံ တဆင့် တင်ပြပါသည်။ Video AI သည် လူတိုင်းကျော်သော အတိုက် ပေးပို့သည့် ဆိုသည်ကို အနှစ်သက်ရှိပြီး ပုံမှန်ကြည့်သည်။
 • Munch ကနောင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် အလှအပ်အကြံပြုချက်များကို ဖော်ပြပါသည်။

မကျန်၏ အရောင်းစာရင်း

မွတ္ခ်က္။ Munch ကိုအခ်ိန္ပိုၿပီးက်ေနာ္စာအုပ္အားၾကည့္ရႈလွ်င္ ႏိုင္သည္။ Pro အျဖစ္သို`့မဟုတ္` စိတ္ကူးလြဲမည့္ အရာမ်ား၊ $49/တစ္ခုစီမံကိန္းအေပၚမ်ားကိုေစ်းႏႈန္းလုပ္ရန္။ သင္တို`့သည္တစ္ခုကိုဂုဏ္ယူရန္အတြက္အထူးသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ChatSonic သည် Munch အားလုံးကို အကြံပေးပြီး ChatGPT အကြောင်း ပိုမိုတို့အထဲမှာ အလွယ်တကူ alternative ဖြစ်ပါသည်။ Munch သည် ထပ်မံသော repurposing AI tool တစ်ခါမှာလည်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ ChatGPT ကို မဆိုလျှင် စိတ်ကြိုက်ခဲ့ရင် ChatSonic ကို ပေါင်းချင်ရင် content creation, editing, keyword optimization, AI ပုံတွေအားလုံးကို ဖန်တီးခြင်း၊ ယခုအပိုင်းတွင် အခြားဖြစ်မှုများကို လိုက်နာရန်အတွက်လည်း ါရပ်ကဲသော်လည်း Munch ကို သင်ပေးတဲ့သူများအနေနဲ့ပဲ ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

အောမ်ာတာ

မွာ Munch ဆိုတာက ဗီဒီယိုကို repurpose လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါ၊ ကျွန်တော့်သက်ဆိုင်ရာ social media ပုံစံများအတွက် Automata - တချို့ ChatGPT အကြောင်းကို အသုံးပြုပြီး၊ ၎င်းကို repurpose လုပ်မှုအားလုံးကို စီမံခန်းတစ်ခုဖြင့်ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။

image14.png

သင့်တွင် ဘလော့ဂ်ကို LinkedIn တွင်ရေးသားသော ပိုက်ဆံလေးများ၊ Twitter ဝင်းဒိုးများ နှင့် အခမဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရာ စာမျက်နှာများသို့မဟုတ် ဗီဒီယိုပစ္စည်းများကို ပြောင်းလဲယူနိုင်သည်။

အေဝးအွန်းများ

 • Automata တွင် လိုအပ်သော အကြောင်းကိုလည်း တစ်ဦး blog ရေးသားချက်များကို ပြောင်းလဲရန် social media များသို့ အလွယ်တကူ ပြောပြပေးနိုင်စေဖို့ခွင့်ပြုထားပါသည်။
 • Text သို့မဟုတ် YouTube link တွေကိုလည်း Automata ကနေ repurpose လုပ်နိုင်ပါသည်။

အေဝမ်းပါတီတစ်ခုလုံးအားလေ့လာနည်း

လူသိများ၏အကောင့်အသစ်ကိုပံ့ပိုးမည်မဟုတ်ဘဲအကြောင်းကြားရေးလုပ်ငန်းကိုဖြင့်Automataကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သူငယ်ချင်းတို့အတွက်Pro versionကိုစစ်ဆေးနိုင်သည့်စျေးနှုန်းသည်နောက် $39 / လစဉ်အတွင်း နှစ်လအတွင်း $ 499 /လစဉ်အတွင်းအားလုံးအတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သူငယ်ချင်းကိုစိတ်ထွက်နိုင်ရန်ယာယီဖြင့်ရရှိနိုင်သည်အခြေအနေကိုရွေးချယ်ပေးပါသည်။

ချတ်ဆွေးနဲ့ Automata ကိုဆက်သွယ်မှုမှာ ChatGPT အလိုက် ပေါ်နေချင်လို့သည့် အခြား ChatSonic ကိုပြောပြသတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်က Automata မှားယွင်းတဲ့ အလွယ်တကူအကြောင်းအရာများကို ပြသနေပါတယ်။ Automata ကိုသာ repurposing အလုပ်လုပ်ဆောင်ရာမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူတွေအတွက် ChatSonic ကနေလည်ချောင်းဆရာတွေကို ဖန်တီးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Content creation, editing, keyword optimization, နှင့် AI image generation တို့အတွက် ChatSonic ပေါ်တွေ့ရင် အရမ်းကို ပိုမိုလိုက်မြင်ကြပါတယ်။

ပို့တယ်လို့

Postly သည် သင့်ရဲ့ အထူးလျှော့စျေးကွက်မှ ချုံ့ပြုထားသော ဆိုက်လုပ်ငန်းအားလုံးအတွက် အသုံးပြုရေးစနစ်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲထားသောလုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့လူငယ်တို့အားဖြင့် ဖန်တီးပေးကာ လေ့လာနိုင်သည်။

သင်တို့သည် ဘလော့ဂ်ကိုလဲဝင်လာနိုင်သည်။ အကြောင်းမြင်မွေးမှု၊ အက်ယ်ချင်းကျော်စာအုပ်နှင့် အီးမေးလ်ပြင်ဆင်ပစ္စည်းများကို တိုလက်ရှိပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အပြည့်အစုံများတွင်ပါဝင်သောအကြိမ်သို့မဟုတ် အကြိမ်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

image3.png

သင့်သည် လူတူညီသောစီမံခန်းများနှင့် တိုက်ခိုက်များဖြစ်စဉ်အတွက်, ဘောလုံးတစ်ခုအနေနဲ့ ChatGPT အကြောင်းတစ်ခုပြောင်းလဲလိုပါက လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီမံခန်းတစ်ခန်းအတွက်bulk upload feature သည်များစွာလိုက်ပါ။ Postly ကနေ Social media အတွက်တစ်ယောက်ထဲက chatGPT အကြောင်းပြောင်းလဲရန်, အဆိုပါနေတဲ့အခါမှာတိုက်ခိုက်စေရန် engagement ကြောင်းကာ conversionsကိုထည့်သွင်းပါမည်။ မြန်မာလိုဖတ်ရန်။

ပို့စ်လုံးတွေ

 • အျခားသောကြက္နဲ့ တိုင္းတြင္လူထုပိုမိုမိုေရးသားျခင္းနဲ့ ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္မ်ားကိုအလြယ္ရွိ Postly ကိုသုံးပါ။ Twitter, LinkedIn, Pinterest နဲ့စစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။ တစ္ဦးစီမံကိန္းတြင္ စီမံခ်က္မ်ားကိုတစ္ခုတည္းစသည္ျဖင့္ တစ္ခုခုအပ္လိုက္ပါ။
 • ဘာသာျပန္ေသာအသံုးျပဳသည့္စီမံခ်က္မ်ားကို တစ္စုံတစ္ခုခ်င္းနွင့္အျခားစီမံခ်က္မ်ားနဲ့ပတ္သက္ေသာ social media content calendar တစ္ခုတည္းစသည္။
 • သင္၏အလုပ္သည္နှင့္အတူတူပါဝင္မႈမ်ားအညီအမၽဳလိုခ်င္တဲ့အလုပ္မ်ားကိုအလွန္ေဆာက္ဖတ္ရန္စီမံသည့္ျပန္လည္ပတ္ေသာေရးဆြဲခ်က္မ်ားဖြင့္သာရွိေနပါသည္။
 • မိတ္ဆွေျခင္းနဲ့စာကြက္ကိုအလြယ္တကူ editing လုပ္ရန္နဲ့ စာအုပ္မ်ားကိုတစ္ခုခုအေနနဲ့ႏွိပ္ျခင္း နွင့္၊ စာယူမည့္ေရာင္းခ်ျခင္းနဲ့တင္ပါတယ္။ ထိုသူကိုယ္ဖုန္းေပၚလာပြီဆိုရင္တော့ social media analytics တင္ျခင္းျဖင့္လည္း performance ကိုသုံးစြဲနိုင္ပါသည္။

ပို့စ္လိုင္း စျေးနူန်း

Postly သည် အခမဲ့အဆင့်များပြုလုပ်သော အချိန်များကို မရရှိနိုင်ပါ။ ပေးပို့လိုသည့် အစီအစဉ်များ အပြင် $9/ လ (နှစ်သက်သည်းအတွင်း) နှင့်အက်ဖက် $299/ လ (အကြံညဏ်သို့မဟုတ်ဂုဏ်သို့) ပါဝင်နိုင်သည်။

ChatSonic သည် Postly အလုပ်လုပ်ရင် ChatGPT အကြောင်းကို ပို၍ ပုံမှန်ချိန်ထားသည့်အပြင် ။ Postly သည် လိုအပ်လျှော့သော ဆိုင်းကို ရှာဖွေရန်လိုအပ်သောကြောင့်သည် အရမ်းကို အလွတ်များစွာတင်နိုင်သောကြောင့် အခြားသောအချက်များအပါအဝင် ကောင်းမွန်သည်။ ဒါကြောင့် အကြောင်းငှါးပြုလုပ်ကုန်သည့် ChatSonic ကို အခြေပြုအမည်တစ်ခုအနေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲစေဖို့အတွက် ChatGPT အကြောင်းကိုပို၍ ပြောင်းလဲထားသည်။

လူတိုင်းတွေအတွက် ChatGPT တစ်ခါတည်းလွဲသော ပြဿနာများရွေးချယ်ပါ

ယခုနေရာမှာ သင်ခန်းစာများကိုလည်း ကချစ်သို့ ChatGPT ကိုလေ့လာခြင်းတွေ ချစ်လာတယ်။ သင်ဖြစ်စေနိုင်မယ့် Social Media အတွက် ChatGPT အနေဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်မယ့်အခါ သင်လို လိုအပ်သောလုပ်ငန်းအချိန်ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ချောင်းရန်အတွက် ဖိုင်ဒီမှာ စျေးကွက်ပြထားတဲ့ features များသာ သုံးစွဲမှာလားကြောင့် ဆိုလိုသောအခါမျိုးစုံပြောင်းထားပါတယ်။

ChatSonicကသင်သည် လူမှုများအတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူအလင့်ဆုံးပါဝင်ကြောင့် စိတ်ကြိုက်နှစ်မျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သော အောက်ပါ ChatGPT အလုပ်ရှိပြီး အကြံပြုချက်အရေအတွက် affordable pricing ဖြစ်ပေသည်ဟု အကောင့်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>