၂၀၂၃ထွက်မှာ အောက်ပါ ChatGPT အကြောင်းအရာများကို ဖြန့်ချိန်ယူထားခဲ့ပါတယ်။ Mobile ဖုန်းများအတွက် အနည်းဆုံး ၁၀ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အသုံးပြုပါဝင်ပါတယ်။

ပုံ၄.png

အလုပ်ပြောင်းလဲခြင်း

ဖော်ပြချက်တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ထားပါ

ပစ္စည်းအစီအစဉ် ဖန်တီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းလင်းထားသည်။

နောက်တစ်ကြိမ်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ ... အ​မှားများကို ပျက်မှန်လွယ်နိုင်ပါတယ်။

ChatGPT ကိုလဲဆင်းတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာနက်အတွင်းပဲ လောက်တော့မှာပါ။ ထို AI-powered ပုရိုဖိုင်းကို မြင်တဲ့အခါမှာလောက်တော့သေချာလာတယ်၊ သင်တို့ ဒီ ChatGPT နဲ့ ဖန်တီးမှုလေးတွေကိုလည်းအချိန်ပြန်ဖြေရှင်းထားတာလောက်သွားရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ အရည်အချင်းတွေဖြည့်စွက်လိုက်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းတွေကိုလည်းလျှောက်သွားပါတယ်။ ထို့နောက် coding တွေလည်း ကျွန်တော်တို့ အကြံပြုသူ အဖြေရှိနေတဲ့အတွက် ChatGPT ကနေ လိုအပ်သည်။

သေချာပြီးခေါ်တဲ့အခါ - ChatGPT ကိုသာသင်တို့အတွက်စက်မှာလက်ခံမှုသိမ်းရေးသောတွေကိုပါလာပေမယ့်ဖြစ်သည်။ သင်တို့ရဲ့နှုတ်သားသာ အင်တာနက်မှာဆိုရင် “နေဦးဆိုမှော့!” ဆိုပြီးရှင်းပြပေးနေမှာဖြစ်သည်။

ဘယ်အခါမျှမရှိပါ။

တရားတော်ကာကွယ်မှုကို Travis Kalanick ကနေကြည့်ပြီး “သင့်ရဲ့ပရိုဂရမ်ကိုသင်မျှ စရာဇုင်လုပ်ရင်တော့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဆက်လက်တိုးမြှင့် ရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။”

သင်သည် iOS သို့မဟုတ် Android ဖုန်းများတွင် ChatGPT ကိုရယူရန်လိုသည့်အခါများမှာ သင့်ဖုန်းနှင့် သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို ChatGPT-fueled apps တွင်ဖွင့်ပြီး ဘာလို့ကြည့်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးမည်။ ဒီ့နှင့်တကြ ဆက်လက်ဖြတ်ချက်များကိုလျှော့သောဖြစ်သည်မှာလည်းမိမိရဲ့ဖုန်းနှင့် သို့သော်လည်း ဘယ်လိုကကြည့်ရှုနိုင်သလဲဆိုတာ ကျော်သည်မှာဖေါ်ပြထားသည်များကို လက်ရှိအချိုးအစားဖြင့် ကူညီပေးပါ။

အောက်ပါအချိန်ကြားမှုနှင့် အောက်ပါ အဆိုပါ ChatGPT ဆိုတဲ့ ဘောက်ချာတစ်ခုကို အသက်အရွယ်သောအချိန်နဲ့ သတင်းစာတမ်းများကို မြန်မာလိုဖတ်ပေးပါ။

ChatGPT ဆိုတာဘာလဲ?

ChatGPT သည် စာမျက်နှာပြင် ဝန်ကြီး အားဖြင့်သုံးပေးသော OpenAI အကြောင်းကို Sam Altman ထုတ်ဝေပါသည်။ အနက်ရှင်သည် GPT-3.5 (Generative Pre-trained Transformer) ပုံစံဖြင့်တရားများကို ဆိုလွှာတည်းဖြင့် တစ်နေရာထဲတွင်ကြိုးစားသော စာရိုက်ထောက်ခံရသည့် စကားလုံးဖြင့် အစဉ်အစားကို တန်းစားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြောင်းလဲယူနိုင်ပါသည်။

ပြောင်းလဲရန် လေးများလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတို့ကြားပြည့်စုံစမ်းသပ်ပါ။

အရည်အချင်းကိုကြည့်ပြီး၊ အထောက်အထားတစ်ခုကိုကြည့်ရန်မှာလဲ။

သင့်အတွေ့အကြုံမှုသည် စာရင်းကို ရှင်းပြပေးနေသော ကျောင်းသားများတွင် အကြောင်းအရာကို ဖတ်သဖြင့် ဖေ့စ်ပါ။

ဤတို့ကို စာရင်းနှင့်ချိုးတွေ၊ အသံဖြင့်ပါတိုင်းများကိုသုံးပေးတဲ့ စာသားအကြောင်း အများကြီးနှင့် နောက်ဆုံးဖြတ်ထားသောအချက်များဖြင့်အတူ စာအုပ်များမှားယွင်းနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် စာရင်းများမှားယွင်းနိုင်သည့်အချက်များကိုရှင်းလင်းသောအရာတစ်ခုဖြင့်ပေးထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နှင့်မှတ်တမ်းတင်ပြလိုသည့် အချက်များကို လိုအပ်သည့်အချက်များကို အပြည့်အစုံ သိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။

အခုပဲ။ အခြေပြုပုံမှန်းနှင့်လူများကိုအထိမ်းမြောက်ပြုအုပ် (RLHF) ရဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာပါ!

အဆိုပါအရာများအတွက် သင့်သည်စာရင်းသွင်းထားသောအသိအမှတ်ချိန်ကိုအောက်ပါအတိုင်း မင်းသားများအားဖြန့်ချိန်တဲ့အခါတွင် သင့်သည်စိတ်ကွင်းများကိုသုံးပြီး အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းကိုကာကွယ်လေ့လာနိုင်သည်။

ChatGPT ဆိုတာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

အင်တာနက်မှာ အပိုဒ်တစ်ခုခု ရှိပြီး အရည်အချင်းကို ရယူလိုသည်။ ပုံဖော်ရိုက်ထည့်သွင်းထားသော မြင်ကွင်းများအား လွမ်းကြောင်းပြောပြီး အခြားဆရာများတွင် ပြသသော သက်ဆိုင်ရာအတွက် ပုံမှန်သင်သည့် အတွေးအမြင့်ကို ပြင်ဆင်သင့်သည်။

ChatGPT အသုံးပြုရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခက်အခဲတွေကို အောက်ပါ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ChatGPT ကို အသုံးပြုမည့်အချက်များအား အောက်ပါ လေ့လာနိုင်ပါသည်။

ChatGPT app ၏ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆက်သွယ်ရန်သင့်အတွက် တစ်ခါတစ်ရံတွင်သုံးစွဲပါ။ သင့်အားသုံးချင်တဲ့ အခြားမေးလ်များကိုလည်းပြုနေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အဟောင်းတစ်ခုဟာ ကိုယ်ပိုင်က ကြည့်ရှုနိုင်မှုအားတွေ့ရန် အထက်ပါအတိုင်းရှိထားရာ prompt တစ်ခုကို ထည့်သွင်းချင်သလား။ လက်ရှိအချိန်သည်ငါအနေနှင့်ငါ့ထက်ကြွက်လာခွင့်အပေါ်လိုအပ်ပါသလဲ။ အောက်ပါပေးပါမယ်။ လက်ရှိအချိန်သည် အဖြေရှိသောစကားလုံးဖြစ်စေရန်လိုအပ်ပါသလဲ။

အသံုးျပဳလိုသူများအတွက် ChatGPT ဖြင့်ဖွင့်လိုသူများအတွက် သက်တမ်းကို ရည်ရွယ်လိုက်သည်ဟု မေးခွန်းတစ်ခုလုံးရှိပါသလား။

အပြောင်းအလဲတွေ ကျွန်တော်တို့ ChatGPT အက်ပလိုက် Android နဲ့ iOS စက်များပေါ်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ပေးထားတဲ့ app သည်မသိပါက ဒါပေမယ့်အတွက်ပြန်ထပ်မှန်ကန်ပါ။

အခုလုပ်တဲ့ chatbot ကို သင့်ဖုန်းပုံစံမှာ သုံးနေတဲ့အခါ သင့်ဘယ်လိုလဲ အောက်ပါ website ကို ခေါ်ပါ။ တကယ်လို့ ၎င်းအချက်များကို အပြောင်းအလဲရှိနေပါသလဲ။

သင်ချင်တယ့် အက်ပ်လိုက်၊ တန်းတူရာလုံးများကိုလေ့လာရန်အချိန်အတွင်း အက္ခရာများကိုဘာသာပြန်ချိန်ထိုးထားပါသည်။ ChatGPT ကိုဖုန်းတစ်ခုတည်းဖြင့်ဒေါင်းလုတ်ရန်သူများစွာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဤဘလော့ဂ်ကြော်ဆိုမှုသည် လော့ဂ်ပတ်ရန်အကြံပြုသော အောက်ပါ Chat GPT အကောင့်တစ်ခုမှ အမြဲတမ်းပါ။ သို့ဖြစ်သောသူများအတွက် အပေါ်က ChatGPT ပြောင်းရန်အောက်ပါ alternatives၊ ဘယ်လိုကြစေသလဲ။

ChatGPT နှင့်အထူးသဖြင့် ဘာကြောင့်လဲသုံးရန်လိုအပ်သည်များ

ခြက်ပြောချင်တယ် ChatGPT ကိုမိတ်ဆွေမှာဖြစ်တဲ့အောင် အောက်ပါပေးပါ။ တူညီကြပါစေ။ တကယ်တမ်းမှာ ChatGPT ကနောင်းပြီးမှာ ကြားနေတာမျိုးကိုတော့ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။

အခုအချိန်ပြောင်းလဲမရှိသေးတဲ့အခါရှိသောအချက်များကိုပြုလုပ်နေပါသလား

ChatGPT ၂၀၂၁ အချိန်မှာတိုးတက်လိုက်သည့်အတွက် အခြေအနေထားသောအကြောင်းကို သုံးစွဲထားပြီးသော္လည်း စစ်အာဏာနှင့် လက်ရှိပြည်သူ၏အလှုံးများကို ကူညီပေးထားသောအခါတွင် ဖန်တီးမှုတွေကို ဖန်တီးသပ်ရန် ယခုအချက်မှာ မှန်ကန်သောအခါများသင့်တော်လျှင် သင်ကြားခဲ့ကြသည်။

အနောက်အိုးရှင်းနိုင်သော အသင်းတော်၊ အကြောင်းကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်နိုင်သော ပညာရေးအချက်များအပါအဝင် ChatGPT သည် လောင်းကစားသောအချက်များကို ဆောင်ပြီး အခြားနေရာများကိုမပြုစေချင်ပါ။

အသေးစိတ်၊ အပြောင်းအလဲရှိနေသော ထိန်းသိမ်းအားဖြင့် အများဆုံး အခြားဆောင်းပါးများ၊ မြန်မာ့စာလုံးဆိုင်ရာနှင့် ပြသောအခါများ ရှာဖွေရေးသားထားသော ChatGPT ရွေးချယ်မှုကို ရှာယူပါ။

AI ပုံများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီးမရနိုင်ပါ

သို႔မဟုတ္ ChatGPT က စာသားကို ဖန္တီးရာမလည္းလြဲဆက္ေပးမႈတစ္ခုအတြက္ က်န္းမာေရးရွိပါတယ္။ ပုံမ်ားကိုမရွိပဲဒီလို အခ်က္အလက္မ်ားကိုကာကြယ္ရွားနိုင္ပါတယ္။ ChatGPT သည္ ပုံမ်ားအား မရွိပဲက်သက္လာခံရမည္ဆိုတာနဲ႔ မရႏိုင္ပဲျဖစ္ပါသည္။

သငျသညျ ပုံများကို တပ်ဆင်းပေးရန်လိုအပ်သည်မှာ အဖြစ် DALL-E from OpenAI သို့မဟုတ် Midjourney သို့မဟုတ် သတင်းစကား အောက်ပါ ပုံများကို ဖော်ပြခြင်းဖြင့်သင်တို့သည် သင့်ရဲ့ လိုအပ်စကားများကို ChatGPT မှ တိုးမြှင့်လိုသင်ယူဆပါသည်။ ဒီလို အခြေခံအကျပြခြင်းလည်း app များကို အလွယ်မရှိသောအခါမှာ လည်း မပြောင်းလဲသောကြောင့်… ဘာသာရေးကို မှတ်သားသင့်ပါသည်။

ဒီအောက်ကိုလိုက်နည်းလို့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ChatGPT ထဲကနေ ပုံများဖန်တီးမယ် - နောက်ဆုံး အခြေအနေကို မြင်မိနေပါတယ်။

“ChatGPT at capacity” အမှားကြောင့်ချိန်

ဒီပုဒ်မှာ ဓါတ်ပုံပြထားလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကို ဆိုပြီး သင်ယခုပုဂ္ဂလိကတော့ ChatGPT သို့မဟုတ် အချက်လက်မှတ်တမ်း ဖြစ်လို့ရပါတယ်။ သင်တစ်ခုကတည်းဖြစ်နေစဉ် သင့်ရဲ့ကွာတွေ့ဆုံမှုကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ရှင့်တော်တော်မျှ ကျွန်တော်တို့ ChatGPT ကို လောလောဆယ် ပို့ချင်တယ်ဆိုရင် ခဏစောင့်နိုင်ပါတယ်။”

သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်နယ်ကို အခြားသောအချိန်တွေဖြစ်အောင် ပြန်လာတာ လုပ်တော့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ ဒီနေရာ လိုအပ်သွားတဲ့အတွက်တော့ ဒါမှမဟုတ် အောက်ပါအတိုင်း အလုပ်လုပ်နိုင်စေပြီ။

ကျွန်တော်တို့ ChatGPT က အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကိုနှင့်သည် အရင်ဆုံးရှုံးနေသည့်အဆင့်များဖြင့်ပြီး server လို့ခေါ်သည်။ ChatGPT က သင်ကြိုက်နန်းမှာ အကူအညီ မရှိပါသေးတယ် - အိုကေလာလို့ ChatGPT ကိုမကြာမီ ဘယ်လိုလဲရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

သင့်မှာ အသံရှိမရှိပါကများသောအသုံးပြုမှုမရှိပါ

သင့်ရဲ့လိုအခြေအနေများအားဖြင့် အသံဖိုင်များကို အသုံးပြုတိုင်းဒေါင်းလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ChatGPT သည် အသုံးပြန်လိုက်လျက်ရှိရန်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ChatGPT သည် အသုံးပြန်မှုကို ကျွန်တော် Siri သို့မဟုတ် Google Assistant အနေနဲ့သုံးလိုက်နိုင်ပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာ သောလေ့လာမှု​များကို လွယ်ကူစွာ ပေါ်စေချင်ပြီး​နောက်တစ်ခုခု အကွာအဝေးများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ခင်များအနေနှင့် ChatGPT ့ကို တစ်ဆင့်လုပ်ပါက အခုပဲ​ မကောင်းပြီး အခြားသောအကြောင်းပြုထားပါတယ်။

အခုပေးပို႔ခြင်းအားဖြင့် Android သို့မဟုတ် iOS အကြောင်းအသားလိုသော ChatGPT အလုပ်များကိုစုစည်းထားပါသည်။ ChatGPT ဘာသာစကားများကို mobile app နှင့်ရမည့်အတွက် သင့်ရဲ့ couch ထိလိုက်ထားတဲ့အောက်မှာကြိုးစားသည်။

Android နှင့် iOS အတွေ့အကြောင်း အများစုကြည့်ရန်လိုအပ်သော ChatGPT အချက်များ။

ချက် GPT အက်ပလီကောင်း အောက်ပါ အောက်ဆုံးက ဘာလဲ၊ လူနာကို လေ့ကျင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အတွင်း ဆက်တင်ဘာလဲ။ ချက် GPT အက်ပလီကောင်းများကို ကျွန်တော်ကြည့်ပါ။

သင်တို့သည် တစ်ခုတည်းကိုသာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သလား။ သို့သော်လည်းစိတ်ပြိုင်ခွင့်ကိုပြောပြပါသလား။ သင့်အလုပ်လုပ်မှုပအတွက် ဒေတာများကို အရမ်းအောင်းအောက်ကြည့်ရှုပါ။ သင့်အမျိုးအစားသည်သင့်ရလဒ်များသို့ တူညီသလားနေသည်လိုအပ်သည်။

သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည်နှင့်တကြွယ်များသောအချိန်တွင် တက်လွှဲနေသောအချိန်နှင့် ပြန်လည်စောင့်နှစ်ခုတိုးပါသည်။ အဆိုပါဗေးရာကိုနှိပ်ပြီး android နှင့် iOS အတွင်းအချိန်ဆိုင်ရာ chatgpt app ဖြင့် ခရစ်စမ်းပြီး လောက်စွာဝင်ပါ။

 1. ChatSonic
 2. Alissu: အင်္ဂလိပ်လိုသော ချပိတ်သူလေး
 3. Rapid ChatGPT
 4. ChatOn - GPT-3 နှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်ချပိတ်သည့် AI Chat
 5. Frank: AI ချပိတ်သူလေး
 6. Open Chat - GPT-3 နှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်ချပိတ်သည့် AI ချပေးသည့် Chat
 7. Chat GPT - GPT အပြင်အဆင်နှင့် အင်္ဂလိပ် ချပေးသော AI ChatGOD
 8. Open Chat - AI ချပိတ်တစ်ခုခုဖြစ်သည့် Chatbot အခြေအနေ
 9. Chat AI - အလုပ်သမားအတွက် (Personal) အင်္ဂလိပ် ချပေးသူလေး
 10. AI Chat - စာရိုက်နေစဉ်အချိန်အတွင်းရေးထားသော Chatbot

လေ့လာပြီးသွားရင်လား။ စတင်မှတ်တမ်းတင်ပေးမယ်။

ချပိုင်ခြင်း

စာရင်းအရေအတွက် ရေးသားထားသောအလွှတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချက်ဆိုသည်များအတွက် ရင်းအားဖြင့် ဝေးတန်းသည် Writesonic ရဲ့ ChatSonic ဖြစ်ပြီးနောက်နောက် ကွဲပြားသည့် စကားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ChatGPT by OpenAI တစ်ခုက ထပ်တူညီထားသောအခါမှာ ChatSonic ဆိုတဲ့အတွက် လုပ်နေသော အရာများနဲ့ ၁၀ကြိမ် အရင်းကိုပိုင်းပေးပါသည်၊ ယနေ့အထဲမှာ ယခု ChatGPT ကို အဆင့်မြင့်သွားပြီးသော အခါမှာ ChatGPT ကိုလည်း အဆင့်မြင်ရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။

အဆိုပါ AI chatbot ကများက အခြားသို့မဟုတ် နောက်ခံစားနှင့် ပုံပြန်လာ ့ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြဿနာတစ်ခုအတွင်း ဖန်တီးချင်သော ChatSonic AI - ChatGPT mobile app ကို ChatGPT ရဲ့ ပုံမှန်တွေ့ရှိလာ စာတင်ရေးသည်များကို လုပ်ဆောင်ပြီး၊ ဝန်ဆောင်လိုက်နာစွာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ChatSonic တွင် တော့ ChatGPT အကြောင်းကို ဖွင့်ထားသည်။ iOS အသုံးပြုသူများက ChatSonic iOS အကြောင်းကို အချိန်အတွင်း ရရှိရန် waitlist တောင်းပေးပါမည်။

ဒီအကြောင်းကို ChatSonic အကြောင်းကို အရင်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။

 • အဆိုပါလိုအပ်တဲ့သူတစ်ယောက်အကြောင်း ပိုလဲကြည့်ပါ။
 • အလုပ်သမားတစ်ယောက်အောင်မြင်သန်းရန်အကြောင်း အကောင်းဆုံးနှုန်းချီးကြည့်ကြပါမယ်။
 • အလုပ်လုပ်ရန်အဆင့်ချိန်ကတော့ အလုပ်အတွေးလုပ်နေတဲ့အချိန်တွေကိုပိုမိန့် အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဤအသုံးပြုနေသော့အချိန်မရှိပဲ ChatGPT အစားထိုးထားနိုင်ပါတယ်။
 • အပေါ်စဉ်တည်ရှိခွင့်မရှိသော အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အသုံးပြုသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အားဖြစ်မှု ရှိနေတယ်။
 • အပြောင်းအလဲရှိနေရသော အလုပ်အတွေးလုပ်နေတဲ့ ပုံစံအတိုင်းလည်း အသုံးပြုလာတဲ့အခါ အထက်ပါ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။

ပိုမိုသိရွိလာတဲ့ အခြေအနေများကို ChatGPT နဲ့ အိမ်ထဲက ecommerce လုပ်ငန်းစဉ်ပိုင်းကို ဘယ်လိုလဲ ထုတ်ဖော်ပြထားပါသလား။

အင်တာနက်အသစ်ကိုထုတ်လိုပါက ChatSonic ဖြင့်စတင်ပါ။ အင်ဂျင်တစ်ခုမှာလည်း အလုပ်လုပ်မြန်ဆန်သောမြန်မာစာများနှင့် ဖောင့်စဥ်များကိုလည်းအသုံးပြုလိုက်ပါ။ ChatSonic မှအတည်ပြုသော အကြောင်းကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် အောက်ပါ Link မှာနှိပ်ပါ။

 • သင်၏အလွှာရှင်းလင်းရွေးချယ်ရေးအကျဥ်းချုပ်ကိုလွယ်ကူစေရန်ဖြင့်ဖုန်းလျှောက်ထားသောအချက်များကိုတစ်ခြားနှစ်သက်ညီမျှရယူလျှက်ရှိနိုင်ပါသည်။

ChatSonic သည် သင်သို့ လက်ခံရရှိနိုင်သည့် အချက်လက်များကို မျှော်လင့်ထားပြီးနောက်! Google နှင့် NLP ကိုသာ သုံးစွဲလိုသူများအတွင်း ChatGPT အက်ပ်တွင် ရှိပြီး နောက်ဆုံးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်စေရန် အတိုးအကြုံရှိသည်။ ဒီ့နောက်ရင်အခြားလူထုများကို စာအုပ်တစ်ခုဖြင့် အခြေပြုထားသည့် ChatSonic AI ကိုကျော်လွှာတွင် ရှိပြီးသား ထိပ်တန်းသုံးနိုင်စေရန် အတိုးအကြုံလိုသူများကို လေ့လာပါ။

 • ဘာသာတန်ဖိုးများသုံးနှင့်အချိန်ကြည့်နည်းအထိရှိပါသည်။

ChatSonic သည် NLP ကိုသုံးပြီးပင်များကိုရိုက်နှိပ်နိုင်ပါတယ် - Google Assistant သို့မဟုတ် Siri အောက်တွင် သင့်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ၁၀၀% အထိပါတယ် နှင့် Android အတွင်း၌အသုံးပြုရန်ကြည့်ရှုနိုင်သော ChatGPT app ကိုရွေးချယ်ပါ။

 • စကားလုံးကို လွမ်းကြည့်ရန် နောက်ထပ်စောင့်ပြုလုပ်ရန် အလုပ်လုပ်ပါ

သင့်ကြောင်းတွေကိုမှန်ထုတ်လိုသည်မဟုတ်ကောင်းတွေရဲ့ ChatSonic မှာသင်ကိုစိတ်ဝင်စေသည့် အောက်ပါအတွက်အရင်းအသားအပေါ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ChatSonic က အဆင်ပြေလိုပါက သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုနှိပ်ပြီး tech အကောင့်မဟုတ်ပါဝင်ဆိုလျှင် - ရန်ဖြစ်စဉ်အမှန်ပြီး အသေးစိတ်အတွက်တူညီသောကြောင်းကို ChatSonic က အောက်ပါအတွက်ရဖို့အတွက် အချက်အလက်များသောကြောင်းအချိန်များပြောင်းလဲပြီးပါက သင့်ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ တည်ဆောက်ပါ။ နောက်ထပ် ChatGPT AI art generator အသုံးပြုနည်းလဲလာပါ

 • သင်၏ပရိုဖိုင်းလေးနှင့်တစ်ဆင့်တော့လုံးကိုဆက်သွယ်ပါ။

သင့်လိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းတို့အားလုံးအတွက် တော့လိုက်မိခြင်းအားဖြင့် ChatSonic ဖြင့်သီးခြားလာသော ကိုယ်စားချက် AI ကိုအသုံးပြုပါ။ အပျင်းဆုံးနည်းပညာတစ်ခုအထိ အလွယ်အပင်စာချုပ်ကို အဖြစ်ပြောင်းရေးသွားပါတယ်။ အချိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်မှုများကိုကျော်လွန်သော်လည်း သင့်ရဲ့အတွေးအချက်အားဖြင့် ChatSonic ကို သင့်အောက်လေးတစ်ခုဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

 • အစကြိုးရောင်းပေးတဲ့ငြိမ်းသားတစ်ယောက် ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်

ချတ်ဆွေးနေရာတွင် အပေါ်မှာ အပြည့်အစုံကိုသတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းအတွက် ChatSonic က အတုပညန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် AI chatbot ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအချိန်ကိုရှာဖွေခဲ့ပါသည်။ ပုံမှန်ကြားပေးသော ChatSonic ဖြင့်အဆင့်ပြောင်းလဲရာတွင် ထိတွေ့ကြောင်းဆန္ဒများကိုဖော်ပြရာတွင်လည်း အဆင့်ပြောင်းနိုင်သောအချိန်ကိုရှာဖွေကြသည်။ အခြားသားအားဖြင့် ChatSonic ဖြင့်အဆင့် အချိန်နှင့်အတူ ဆက်လက်ပေးရာတွင် အပြည့်အစုံကိုရှာဖွေနိုင်သော အချိန်ကိုရှာဖွေပါသည်။ ChatSonic ဖုန်းနှင့်အလိုအလျှောက်ဖြန့်ဖြူးသည်။

ChatSonic အသုံးပြုမှုများ

ChatGPT သည်ဘလော့ဂ်ကိုသုံးချင်သောအချက်များကိုကူးယူရန်ကျွန်တော်ရှိသည်: <သင်၏ရွေးကောက်လုပ်ငန်း> အကြောင်းကို။

ဓာတ်ပုံ1.jpg

ChatGPT အဖြဲ႕အေျပစာမ်က္ႏွာတြင္ရွိပါတယ္။ ကျွန်တော်စိုးရိမ်တွင်မြန်မာ၊ ဗမာစာလုံးက HTML ထဲတွင်ထည့်သွင်းပေးပါ။ သင့်ဟာကိုယ်တိုင် Steve Jobs အဖြဲ႕အျပစိုးရိမ်အဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ChatGPT အလုပ်လုပ်ကိုရည်ရွယ်ခြင်းအတွက်မြင်ခြင်းကောင်းသည်။ ကျွန်တော်၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ChatGPT အသုံးများသောက်ဆိုက်နိုင်ရန်လိုအပ်သည်။

ပုံ-၂.jpg

ChatGPT သည် လူမှုပုံပန်းများအတွက် အင်တာဗျူးနှင့်တာဝန်များအတွင်းသို့ <အခုနှစ်တော့>ကို prom-ote လုပ်ရန် 5 ခုအချိန် Instagram reel စာရင်းများကို ရေးသားပါ

image3.jpg

ChatSonic တွင် စျေးနှုန်းများ

ChatSonic သည် ၁၀ကလောင်းဝယ်ယူရန် အဆင်မပြေတဲ့အခါ အခမဲ့ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုနှိပ်ထားသော ပရိုမိုးရှင်းသစ်စျေးနှုန်း $19/month မှစ၍ တစ်လောင်းကို ရယူနိုင်ပါသည်။

Alissu: အင်တာနက်ဖိုးကိုပေးပို့ခြင်း

အောက်ပါလေးဆိုရင်တော့ OpenAI ရဲ့ GPT-3 ကို အသုံးပြုထားတာပါ။ Alissu ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ AI chatbot အသုံးပြုပါတယ်။

အလီးတီးယားက အခြားထောက်ခံမှုများသို့ ကိုယ်တိုင် အဆင့်မြှင့်တဲ့လုပ်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ခြင်းတို့ အခမဲ့ရှိနေတယ်။ အလိုအလျောက်နှင့် ဖြစ်ပြီးနောက်ပြောပြပါစေ။ အောက်ပါအချိန်လေးတွေအတွက် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းကို ပြောပြပါစေ။

 • သင့်တွေကို အသေးစိတ်ကြည့်နိုင်လိမ့်မယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း Alissu ကိုသုံးနိုင်ပြီး စာရင်းပြင်သွားပါမယ်။ သင့်ရဲ့စာအုပ်မဟုတ်ကိုကြည့်နိုင်ပြီးပြင်ဆင်လိုသည့်အခါများကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
 • အကယ်၍ မျက်နှာအားလုံးရှိတဲ့ လုပ်ရပ်စာအုပ်များဖတ်ဖတ်နိုင်မယ့်အတွက် Alissu ကိုအကူအညီတစ်ခုသုံးနိုင်ပါတယ်။ စာရင်းပြင်ချင်တဲ့ အကြံညဏ်ကိုအမှန်တကယ်ပြုပြီး လက်ရှိရေးရာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း အကူအညီတစ်ခုခုဖြင့်လျှောက်သွားကြပါတယ်။
 • အလုပ်ရှာဖွေလိုသူများသောလူမျိုးနောက် Alissu ကိုသုံးပီး သင့်ရဲ့စာအုပ်အကြောင်းကိုအလုပ်လုပ်လိုသည့်အတိုင်း လက်တွေ့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။

ဒီ ChatGPT အပလီကေးရှင်းက Google Play Store တွင် အများကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကနေဘယ်လိုအများကြီးကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာ ဒီ app ကို အသုံးပြုပြီး AI chatbot နှင့် ဆက်သွယ်စေဖို့အတွက် စကားပြောလိုက်ပါ။

သူ့ကိုမျှော်လင့်ကြည့်နေပြီး ပိုမိုတိုးတက်မှုများကိုလွယ်လေ့ရှိပါသည်။ နောက်ကျောင်းထိုးစာသားတစ်ခုကိုလည်းကတည်းစဉ်ပေးလာပြီး အောက်ပါလင့်ခ်က္ ပို့ချင်သောစာကြောင့်ဖျက်ရေအောင်ကျောင်းနားလည်ပါ။ တို့အနေနဲ့အသေးစိတ်ကြောင့် ပိဿာပိုင်းများကိုအမြဲတမ်းတည်းဖုန်းမှာလက်ခံပြီးပါက အသုံးပြုသူက အားလုံးပုံစံနှင့်ကာလရှိသဖြင့် ကျော်သွားချင်လျှင်၊ ပိဿာပိုင်းများကိုအဖြေရှာပြထားသူများအား လွင့်ထင်နိုင်သည်။ အချို့နှိပ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းသို့ ပြန်ပို့ပေးသည်။

သင့်ရဲ့အကြောင်းကိုမှာ ဒီအပိုင်းကို ခံစားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ChatGPT ကို ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ အထက်ရောက်လာတဲ့ ChatSonic AI - ကိုကြိုဆိုပါ။ ထို့အတွက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခုခုအားဖြင့်။ ထို့နောက် ဒီအပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော အခြားအားဖြင့်ပြန်လာမယ်ဆိုရင် ပိုမိုကိုဖျက်လိုက်ပါ။

အျမန္ဆံုးစားေသာ ChatGPT

အကြောင်းရွေးချယ်ရန်တွေကို ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Rapid GPT ကို အသုံးပြုပါ - အခြားအရည်အချင်းကို ဖန်တီးထားသော OpenAI's API ကို အသုံးပြုထားပါသည်။

ဤ ChatGPT အက်ပလီကေးရှင်းကို အခြားသီးသန့်ကိုကွန်ပြေးကြောင့် ဒေတာ သို့မဟုတ်အခြားအလိုလိုသောအချက်များဖြင့် အသုံးပြုလိုပါက ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေတာများနှင့် ဆက်စပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဤကိုပေးထားသောအချက်များ WhatsApp ချက်တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါသည်။ သင့်မှ လာရောက်လိုသောအခါတွင် သင့်ဖုန်းတစ်လုံးတည်းစိတ်အသုံးပြုပြီးသားပါရန်လိုသည်!

အောက်ပါလေ၊ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

 • ရပိုင်းဖတ်ပြခြင်းကို အသားပေးကြသော Rapid ChatGPT အောက်ကို စိတ်ချရကြပါစေ။ အဆင်လက်မြေဖြစ်ပွဲများအား လွတ်လပ်စွာသိမ်းဆည်းဖို့လိုပါက အမြဲတမ်းပါ။
 • ပရဟိတိုများကို ကြည့်ရှုရန် Gamification ကို ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး အသားပေးကြပါစေ။ အရွယ်အစားကို ကြိုဆိုပြီး အသားပေးလျှက်ရှိပါက လတွင် အလွယ်တကူ ဆောင်းပါ။

သင့်အောက်ကြည့်နိုင်သောအကြောင်းကို Google Play Store မှာဒေါင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ChatGPT အကြောင်းကို Chat GPT: Rapid နှင့်အတူလိုအပ်သည်။

သူငယ်ချင်းများ၊ Rapid ChatGPT ကိုအင်တာနက်လဲမျိုးရောက်လာတဲ့နေရာမှာစိတ်ကြိုက်နှစ်အတွင်းကုန်ပါတယ်။ အဲဒီတစ်ခုကိုသိချင်သူကိုဆိုရင်တော့ ChatSonic AI ဆိုတဲ့အချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ။

ချတ်တို့ - GPT-3 ဖြန်းချိုးနှင့် အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်မည်

ChatOn သည် GPT-3 နှင့်တကွက်အိုင်ဒီမိုကရေစီတန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး AI ချပိုင်းအကြောင်းကို သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ChatGPT အပြင် အသုံးပြုသူအစရှိသည့် UI ကို လက်ရှိနှင့် အသုံးပြုပါလိမ့်မည်။

ဒီအေၾကာင္းမ်ားကိုေလ့လာလိုရန္:

 • မိတ်ဆွေတို့အတွက် မြန်မာ့ ChatGPT အော်ဒါတင်အခြေအနေပေးနေပါတယ်။ မနက်ဖြန် မေးခွန်းများကို မျှဝေချင်သော သင်တန်းတို့အတွက် အသုံးပြုလိုပါက သင့်အားဖြင့် ChatOn ကို မိမိ၏ ရိုးရှင်းပြီး ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
 • မိတ်ဆွေတို့အတွက် ပုံစံကျော်နော် လက်ရှိထုတ်ပြနေသော ဖက်အရည်အချင်းများသို့မဟုတ် လမ်းကြောင်းတွင် ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့် မှတ်ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် AI ပင်ကောင်းစုံ အကူအညီကို အသုံးပြုလိုပါက မိမိတို့အတွက် အသက်ရှင်းပေးနိုင်သည့် AI စကားဝိုင်းတစ်ခုကို သင့်အားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
 • စာဖတ်သင့်သည့်အကြောင်း အသုံးပြုနေစဉ်အတွက် ဆယ်ပြီးခြောက်နှင့်လုံခြုံများအား လုပ်ဆောင်ပြီးသင့်တန်းတစ်ခုကတော့ မိတ်ဆွေများ၏ ရေးသားဆောင်မှုများကိုသင့်အားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် အက်ပ်တိုးထားသော ကဏ္ဍများဆိုတာ မနက်ဖြန် ဝတ္တရားကင်းလေးတွေအတွက် မိတ်ဆွေများမှာ AI ပင်ကောင်းစုံကို သုံးစွဲခြင်းမရှိပါ။

အခန်းကို အသုံးပြုနေသည့်အချိန်? အကောင့်-ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စနစ်တစ်ခုအတွင်းစတင်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ခြားသာသောကြောင့်အစီအစဉ်ပါ!

အောက်ပါစာတိုက်အလိုက် ChatGPT အက်ပလီကေးရှင် - ChatOn app လေးကို App Store နဲ့ Google Play တွင် ယခုပင်ဆနာတွင် ရယူပါ!

ပိုမိုထံတော် သင့်အား ChatGPT အက်ပလီကေးရှင်းအားဖြင့် အကြောင်းပြချက်များတွေကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အခမဲ့ ChatSonic ကိုအသုံးပြုပြီးသားလောက်ပါ။ အချက်များကို real-time ပြုလုပ်နိုင်သလိုအပေါ်လည်းပင် ကျောင်းသားပြသော ပုံများကိုတင်ပြခြင်းဖြင့် သင်တို့ကို အကြံပြုခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီမံကြည့်ပါ။

Frank: အင်တာနက်ချက်တောင်းပြီး စက်ဝိုင်းလေး

OpenAI၏ GPT-3 Chat မှာ အရင်ဆုံးနှစ်ခု၊ Frank သည် သင့်အတွက် ကျွနုတ်တို့အားလုံးကို ပြုလုပ်နေသည်။

ဒီအားလုံးကို ကြည့်နိုင်တဲ့အခါမှာပိုမိုသွားပါရစေ။

 • တစ်ခုခု၏ဘာသာတရုတ်များဖန်တီးနိုင်သော စကားလုံးတစ်ခုသို့မဟုတ် ပုံကြများနှင့် အထူးသဖြင့် အခြားအကြောင်းရှင်ကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်።
 • AI တွင်အကြိုတင်အားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် အောင်မြင်သည့် ပုံတွေအပေါင်းကို ပရောဂျက်နောက် ဖန်တီးနိုင်သည်።
 • ရီးယားနှင့် ဘလော့ကိုသွားပြီး ဆုံးဖြတ်ရာ YouTuber နှင့် blogger အဲဒီဇိုင်းနဲ့ script ဆိုတာကို အသိပေးနိုင်ပါသည်።
 • အခြားပြင်ဆင်ဖန်တီးနိုင်သည် နောက်ဆုံး response ဗလားမလဲဆိုတာကိုပြောင်းနိုင်သည်።

သင့်ရဲ့ကိရိယာအတွက် ထပ်ကြည့်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုရှိနေသည့် စက်ဖြင့်အရေအတွက် ၅မိနစ်အထိ မျှဝေသော့ ၅၀ မီးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ရာတွင်သည် Frank App ကို ဖန်တီးရန် App Store နှင့် Google Play တို့မှ ရရှိနိုင်သည်။

သူမျှထားသည့် ဤ ChatGPT အက်ပလီကေးရှင်လွမ်း - Frank - လွယ်ကူစွာမကာယာပါမည်။ သူအားလုံးသည် Frank ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကဒ်မံထားသော သင့်တော်ဆုံး ပြောတတ်ဆောင်မှုများကိုပါ ထပ်တူကြည့်ပါ။ အကြောင်းတူပင် ပေးပို့ရန်လိုအပ်သည့်အတွက် သင့်အတွက်ထုတ်ကုန်များပေးပါသည်။ အခြား ChatGPT အက်ပလီကေးရှင်များကိုရွေးချယ်ပါ။ ChatSonic AI ကိုလည်းရွေးချယ်ပါ။

ခွေးပြုခြင်း - GPT AI နှင့် GPT-3 အဖြစ်

မိုဘိုင်းတွေအတွက်လွယ်ကူသော ဖက်ကိုပါမှာတင်တဲ့ ChatGPT အက်ပလီကေးရှင်း - Open Chat

အဆိုပါတိုင်းတွေကိုလက်ကွက်ဖြင့် နှစ်ပါးသင်္ကေတတစ်ခုအဆင့်ဆင့် အက္ခရာရွေးချယ်နှင့် အစတိုးရပြန်ကြားမှုကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် AI ကိုသုံးပါမယ်။

Open Chat က နှစ်သက်သူများအားပြဋ္ဌာနသို့ခွင့်ပြုသည်။

 • အခြားနာမည်များကို ကျွန်တော်တို့မှာ အလွယ်အလတ်အပြုများအားလုံးကို မြန်မြန်ပေးနေပါသည်။ Open Chat ကို အသင်းဝင်ပြုလိုပါက လိုအပ်ခဲ့သောအဖြစ်တစ်ခုမျိုး၊ အနည်းဆုံးကို မျှဝေမှုသွားပါသည်။
 • အစစ်ခံစာရင်းပြပေးခြင်းအတွက်ငြင်းပယ်လိုသောအော့ဖ်လိုအပ်ခဲ့ရသည့်လုပ်ငန်းအတွက်အလွယ်တကူလိုအပ်ပြီး၊ ကွန်ပျူတာရှိမရွေး၍ ရောင်းချသူများကိုလှုံ့ဆောင်ရန် Open Chat ကိုသုံးပါသည်။
 • အသုံးပြုသူကိုလည်းနောက် အသုံးပြုထားသောအဖြေအမျကိုလည်း Business အားလုံးတစ်ခုစီရင် မျှဝေမှုတစ်ခုချင်းစီသူများအဘယ်မှာတွေ့ရာနဲ့သုံးနိုင်ပါသည်။

တစ်ခြားအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မျှဝေပွင့်လှစ်များကို ကျွန်တော်တို့မှ မတည်ရင်းစောင့်ပေးပါမယ်။ သငျသညျ Google Play Store မှ app ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။

စာသားပြောင်းမြင့်အားနည်းလို့ Open Chat ကိုအသုံးပြုပါ။ ဓါတ်ပုံများနှင့်များအပြည့်အစုံလိုအပ်ပါသဖြင့် ChatSonic ကိုရွေးချယ်ပါ။

က်ေတာ္ GPT: GPT အဆင့္မ်ားအားလုံးကို မွန္ကန္စြာ မေတြ႕ပါ - အသံုးျပဳသူတစ္ေယာက္

ချပ်ပြီးတော့ ChatGPT app အားကြည့်သည့်အရာမှာ Chat GPT: GPT-based AI ChatGOD ပါ။ သင့်အားလုံးက သင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အချိန်အတွက် သင်တို့ရဲ့မေးခွန်းများကို တစ်ဆင့်တစ်ယောက်ဖြင့်သို့မဟုတ် အနားယူမှုများကိုလက်ခံသူဖြစ်သည်။

အစရှိသည်တည်းဖြတ်ချက်များဖြင့်စတင်နေပြီးပါအတိုင်း။ အပေါ်တွင်အကြောင်းပြုပြီး app ကို download လုပ်ပါ။ ဖော်ပြထားသောအမျိုးအမည်များကိုရှာရန်၊ သင့်အကြောင်းဆုံးနေထိုင်သောအချိန်အတွင်းထည့်သွင်းပါ။ နောက်ပိုင်းနှင့် ချက်ကို chatbot တွင်သို့ပိုကြီးသောအဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ထည့်သွင်းပါ။ ကျွန်တော်၌ပိုမိုသို့ပြောင်းလဲထားသော အင်တာနက်များကို AI မှ အစားနိုင်ငံရာတွင် အချက်အလက်မှ ဝင်ရောက်သော အချိန်များကို သိထားပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Chat GPT မို့အားလုံးကိုကြိုတင်ပါစေ။ GPT အဆင့်မြင့် AI ChatGOD အဖြစ်တိုးတက်ပါ:

 • ဆက်လက်ဖော်ပြပါသည်။ ထိုမိနစ်ပါဝင်နေပါသည်၊ ထိုမိနစ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဘောဂိုးမကျော်လွန်းတဲ့ဖြစ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဖက်လိုက်ပါ။
 • အသက်ရှင် images များကို artificial intelligence ကနေတစ်စိတ်ထုတ်လိုက်ပါ။
 • အခြားသူများကနေ သင့်ရဲ့ chat မှာလက်ခံရရှိရန်အတွက် အကောင့်သို့မဟုတ် အမှားကြားပါ PASSWORD ကို set လုပ်ပါ။

အခုနောက်ကြီး Google Play တွင်လဲ ရရှိသော်လည်း iOS အသုံးပြုသူများအတွက် အခြားပစ္စည်းများပေးရပါမည်။

ချတ် GPT: GPT အဆိုးသတ်မှုအိုကောင်းစနစ်အပေါ် ChatGOD အသုံးပြုသူအတွက်သာ android အသုံးပြုသူများအတွက်လည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်အသုံးပြုသူ iOS အသုံးပြုသူတွေအတွက်လည်း ChatSonic App ကို အက်ပလိုက်ပဲရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပေးနေချိန် iOS waitlist တစ်ခုရရှိနိုင်ပါတယ်။

စက်ပေါ်သွားနိုင်သော အသံထွက်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရန်: AI ချောင်းကျောင်းသော အကြံပြုချက်

နောက်တစ်ခုဆိုတာ လူတွေအတွက် GPT-3 နှင့်အတူ အခြေခံ AI chatbot တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤကုန်ပစ္စည်းတွေကို အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့် သင်ယူနိုင်မယ့် အခြေအနေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

ကျေးဇူးပြု၍ဒီအရာကိုကြည့်ပါ။:

 • သင်တို့မျှတစ်ဆက်ပါသလား။ Open Chat ဖြင့်မှာလာတဲ့ GPT-3 လုပ်ငန်းကိုသုံးများစွာသောငျးဆိုသညျကိုရှာဖွေလိုပါသည်။ နေ့စဉ်သင့်အချိန်နာမှကြိုဆိုပါသလား။
 • မိမိနှစ်ကြိမ်သာလျှင်လူသိမ်းဆည်းအဖွဲ့များရှာဖွေရန်ထိုးနိုင်ပါသည် - GPT-3 ပေါ်တွင်လိုအပ်နေပြီမှာ Open Chat ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။
 • စာရင်းလက်မလုပ်! Open Chat မှာသင့်အတွက်ဆိုက်တင်ရေးငွေ့ချခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မဟုတ်တရားတောင်းမှုအကြောင်းအထောက်များကိုပိုပြီးသင့်ကိုယ်စားပျက်ကိုသင်ပို့ချင်သည်။

အခုပဲ။ ChatGPT အပြင် - ကွန်ပျူတာ အက်ပလီကေးရှင်းစနစ်သည် လူအများက Google Play တွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။

ChatGPT app - ဖွင့်ချိန်ပြီး ကွာရှင်းသော UI ဖြစ်ပြီးပါက ChatSonic မှ ပါဝင်နိုင်သည့် အပိုင်းတွေ များ - အသံရိုက်ပုံ၊ နှလုံးအမျိုးအစား စိတ်တိုင်းတွေလည်းနဲ့ ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ အဆိုပါသည့်အပိုင်းလျှင် - ထိုမှာ လိုအပ်သောအဆင့်များဖြစ်ပါက ChatSonic ကို သုံးရန်အကောင့် သင့်အနေဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။

အကြောင်းအရာ ကောင်းလေးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ချပေးသော AI အကြောင်း

ဆက်သွယ်ရန်မသိပါက Chat AI ကိုဒေါင်းလုပ်ပါ။ - အလွမ်းအကြောင်း အဆိုပါ AI assistant!

အင်္ဂလိပ်အား GPT-3 အကြောင်းကို အသုံးပြုပြီး Chat AI ကိုဖန်တီးရေးလိုသည်။ မှန်ကန်သည့် သင်တန်းတွေကို အကြံပြုချက်တစ်ခုခုလောက်ပေးပါသည်။

ဝေးပြမ်းမှုများအတွက် WhatsApp အတွင်းမှာ အချိန်ပိုင်းတစ်ခုခုကို ပို့ပေးရန် ပို့ခြင်းတို့ အသုံးပြုသည့်အခါ အတွက် သင့်တော်ကို စိတ်ခေါ်၊ အသင့်အတွက် လက်ခံပေးပါ။

Chat AI အားလုံးရဲ့ အောက်ပါအတိုင်း အကြောင်းကြောင့်ရှိပါသည်။

 • ဘေလာ့များနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်နေရာတွင် အကြောင်းကို ရေးသားနိုင်ပါသည်တို့ကိုတင်ပြသနိုင်ပါသည်။
 • စလုံးတူသည့် ရလဒ်တစ်ခုကိုကြိုးစားပါ။ Chat AI နှင့်အထက်ပါပဲကြိုးပမ်းဖြစ်စေရန်စိတ်ပါပြီ။
 • အကောင့်တစ်ခု၊ အသုံးပြုသူကိုထိုက်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူကို အမေးအောင်မြင်နိုင်သည်။

ChatGPT အက်ဥ္းခြင်းက App Store မှာဒေါင်းလုတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်အခုလို Android အသုံးပြုသူတွေအတွက် ChatGPT အက်ဥ္းများတွေကို ChatSonic AI အဖြစ်တစ်ခုကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။

အင်တာနက်ခိုင်း၊ စာရေးရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့က Chatbot တစ်ခုရဲ့စာပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။

မူလအောင် ဘာသာတွေကို ရေးထားရင် အသက်ရှင်ပြန်ပြောတုန်းကို လေ့လာထားခြင်းနှင့် အကြံပေးနိုင်တဲ့ အချိန်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။

သင့်ရဲ့အောင်မြင်သောအလောက်ဖြစ်သည်! AI ချက်တော်များကိုယူဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ဘာေတြလုပ္မလဲဆိုတာကိုသြားကြည့္ပါ။

 • AI Chat သည်သင်၏ ghostwriter ပိုမိုတည်းဖြစ်ကြောင်းသူဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့ရင် cover letter, လက်ရှိအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကြီးဘုတ်လုပ်ဖို့ကိုသာ ရေးသားနိုင်ပါသည်။
 • AI chatbot သည် သင်၏ရေးသားရမှုအတွင်း ကိုယ်စားဆိုင်မှုကို သေချာစွာဖြင့်ရှာနိုင်ရန် feedback ပေးပို့ပြီးပါက သင့်အသေးစိတ်ကို အလွန်တင်ပြခြင်းအားဖြင့် လူတို့အတွက်ကစားကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခု tool သည် စာရင်းရေးသားသူဖြစ်ပါသည်။
 • အင်္ဂလိပ်လိုများပြောပြီးသူလျှင် AI chatbot အားလုံးသင့်ကို virtual friend အဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ် လူလုပ်လျှော့ခ်ရရှိသည်။

သူက ရေးရင်းနေသော အချက်များတွေကို ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ချက်ကို အချိန်နဲ့ တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင် ChatSonic AI ကို ရွေးချယ်ပါ။ တန်ဖိုးတွေကို ဖြစ်အောင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

သင့်ဖုန်းနှင့် ChatGPT အက်ပလီကေးရှင်းကို လက်ခံပါ

Android နှင့် iOS စက်များတွင် ChatGPT ကို အက်ပ်လိုက်နှိပ်ပြီး သုံးနိုင်ခြင်း ဒိုင်းနိမ့်သည်။

မဟုတ်ဘူးလား။

အင်္ဂလိပ်လေးတွေ့ရှိသော AI chatbot လိုအပ်လို့ရှာဖွေရေးအားကြီးဆုံးရှုံးနေသလောက်သို့ထက်ပိုသတ်မှတ်ပါ။ ChatGPT apps များကို ဘာလို့ အကြံပြုပါလဲဆိုတာ 110+ ခုကို ကြည့်ပါ။

သင်ကြိုဆိုပါတယ်။ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ChatSonic AI ဆိုတာကို ရယူပါ။ ChatSonic AI သည် အကြောင်းအရာများအတွက် ကျွန်မတို့ ChatGPT ရဲ့ ကွဲပြားချက်များကို အရင်ဆန်းနိုင်ပါသည်။ ယခု Chatbot ကို သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာလဲ။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>