၂၀၂၃ အဆင့်မြင့် ChatGPT အလုပ်လုပ်နေပြီး (အခမဲ့ႏွင့်အောင့်) သင်တန်းကြောင့်တရားတော်တော်များ

AI-Wars-ChatGPT-Alternatives (1).png

ChatGPT အကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထုတ်ကြည့်ခြင်းမှာ သင်တို့အားလုံးအတွက် ကုဒ်ဖန်တီးရန်အသံုးပြုနိုင်သည်များ၊ စာအုပ်ခြင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖန်တီးရန်အသံုးပြုနိုင်သူများ၊ ပိုမိုဘာသာဖြင့်လည်း ရေးသားသောဆောင်းပါးများကို ဖန်တီးရန် အသံုးနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်ပုံစံများ တန်ဖိုးတစ်ခုအနေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါသည်။

ခေါင်းစဉ်ပေးပြီးနောက် ChatGPT လိုအပ်သော ပြန်လည်စတင်စွာ အောက်ပါ ရှင်းလင်းလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှုကို ပိုများသောများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသလား။

အခုလောလေ့ကျင်းလို့ဆိုရင် သင်တို့သည်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်လည်းရွေးချယ်မှုများအတွက် အခြားပရိုဖိုင်များလာပြီးအောက်ကောင်းလောင်းရှိနိုင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ တိုက်ကြားချက်များသည် စနစ်တစ်ခုသို့မဟုတ် စာသားတစ်ခုဖန်တီးထားသော ဆက်လက်မရှိသေးဘူး။ ကျွန်မတို့ဆီကိုက်ညီမှု၊ အကြောင်းကြားအရာများ၊ ကုဒ်များနှင့် ပုံများကိုလည်းပြောပြနိုင်ရန် ကြေညာခြင်းနှင့် ကွဲပြားခြင်းကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်တွယ်ရေးသားခြင်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပွဲမှုများအတွက် အရွယ်အစား၊ အကြောင်းအရာများ၊ ကုန်သွယ်မှုများနှင့် နှုတ်တွေ၏ အချက်အလက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးထားသည့်အချိန်ကို ဖော်ပြသနိုင်ရန် အထူးပြုပြီးဖြစ်သည်။

၂၀၂၃ တက္ေလာက္မွာေတာ့ သင္ဟာ ဤခ်က္ကို အမ်ိဳးအမည္းစုစည္းထားပါသလား။ ယခု ရန္ကုန္မွာလည္း ChatGPT ရွိေသာ အကြက္မ်ားအားလံုးကို category အတြင္းအားေပးထားျခင္း၊ သင့္ရဲ့ဆိုဒ္အတြင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြျခင္းမွာ တင္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ChatGPT ပေးလိုသော အလိုအလျောက်ဆောင်းပေးရန် လိုအပ်သလိုအပေါ်များ

ChatGPT၏ စက်တိုက်ရိုက်နေတယ်ခင်ဗျားများပါဝင်သည့်အကြောင်းကိုနဲ့ ထိုင်းအရာတွေလည်းမျှဝေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုအပေါ်မှာသေချာပါက ဘယ်လိုအများဆုံးသောအချိန်များဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။

 1. ChatGPT အပြင် ၂၀၂၁ မှာယူထားသော ဒေတာများကိုသုံးနိုင်သည့်အချက်များကို ပျော်ရွှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
 2. အခန်းများကို ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းနှင့် AI အလိုလာခြင်းကို တစ်ဆင့်ဆိုင်းငံ့နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
 3. ထို့အပြင် voice command များခွင့်ပြုမရနိုင်ပါ၊ voice response များကိုလည်းထုတ်ပိုမရနိုင်ပါ။
 4. ကျန်ရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်မှာတော့ ChatGPT က အသက်ပါ capacity တစ်ခုထက်မြင်စွာသော လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပါမည်။
 5. Gmail, Twitter, Instagram စသဖြင့်အနေနဲ့ထွက်လာပါက ChatGPT အသုံးပြုသူများမှာ မရရှိနိုင်သည်။
 6. ChatGPT Plus ကနေပြီးအသုံးများကိုယူရန်နောက် $20/month လိုက်ပါသည်။ ChatGPT Plus နှင့်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန် နှိပ်ပါ။

နောက်ပိုင်းမှာ ChatGPT အနေအထားများရှိပြီးယခုအက်ပ်ဆုံးသောဖြစ်မြောက်ပေါ်နှင့်ရင်းရာကိုတင်ပေးချင်သည်။

သင့်အောက်ကြားပြီးပါပြီ။

သို့ပြောင်းရန်အကူအညီ ChatGPT အစားအဆိုးကို အခုပဲ သုံးပါမည်။

သင်္ကေတက ChatGPT အလွယ်တက်မှုရလဒ် အများသုံးပြီး တစ်ခုကိုပြောတာလွန်

သင့်လိုလူသော လိုအပ်ချက်အားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့သည် ဤဘလော့ဂ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက် အောက်ပါ ၎င်း blog တွင်ပါဝင်နေပါသည်။ အထက်ပါ 30 ခုနှစ် ChatGPT အရောင်းဆိုမီးများကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 1. Chatsonic
 2. OpenAI playground
 3. Jasper Chat
 4. Bard AI
 5. LaMDA (အက်ပ်ကျော်ဖြင့် စာသားကို ဖော်ပြသသည့် ဘာသာကုန်)
 6. Socratic
 7. Bing AI
 8. DialoGPT
 9. Megatron-Turing Natural Language Generation
 10.  Chatsonic ပေါ် Opera
 11.  NeevaAI
 12.  Tabnine
 13.  Amazon Codewhisperer
 14.  Elsa Speaks
 15.  Bloom
 16.  DeepL Write
 17.  YouChat
 18.  Perplexity
 19.  Elicit
 20.  Chinchilla
 21.  Replika
 22.  Character AI
 23.  Poe by Quora
 24.  Chatsonic Slack Bot
 25.  CoGram
 26.  Otter
 27.  Botsonic
 28.  LLaMA by Meta
 29.  DeepMind’s ChatGPT alternative by Elon Musk

ထိုင်ပင်ဆိုင်ရာ ပိုမိုသော ငှားရန် ChatGPT ရွေးချယ်ရန် အထောက်အကူပြုရန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း ရရှိနိုင်သည့် အောက်ပါ ChatGPT အကြောင်းကို အသုံးပြုရန်...

ရောဂါတစ်ခုအစားထိုးများ ရွှေ့မှာယူနိုင်သည်များ

သင့်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြမည့် ChatGPT အကြောင်းကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင့်အကြောင်းအရာအတွက် ပိုမိန္ဆုံးထက်မြင်ထားလျှင်တော်တော်မှာယူနစ်လုံးကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

တစ်ခုတည်းအားလုံးကိုလေ့လာရန်အကြောင်းအရာတွေနဲ့အောက်ပါအများကြီးတစ်ခုလုံးကို ChatGPT ထံမှာရွေးချယ်ပြီးရင်တော့သင့်အားဖြင့်အောက်ပါအများကြီးရှိသည့် ရွေးချယ်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက်အခြားရရှိနိုင်ပါသည်။

ချပ်စိန်

ချပ်စနိုင်းနှင့် Writesonic ကနေ သင့်ရဲ့ Conversational AI လိုအပ်လျက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။  GPT-4 ဖြင့်တန်းလောင်းသော Chatsonic သည် ChatGPT အတွက် ကြားခြင်းကို ဖြည့်ပေးပြီး မတူညီသောေသာစကားဝိုင်း၊ အရောင်းလိုအပ်လျက်များနှင့် ပါဝင်သောကြောင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို ပေးပို့ခြင်းတို့ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Chatsonic ထုတ် Google တွင် "ChatGPT အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရေးသားနေသောပရိုမိုး" ဟူသောကြောင့် စီမံခန့်ခွဲသည်။

ChatGPT အနေနဲ့ကြိုဆိုပါ။ တနေရာလဲရနောက်မလို့, သူကိုရိုက်ထားတဲ့ဥက္ကလာပါတယ်။ အဖြစ်ကြောင့် ဝဘ်ဆိုက်များသော ပရိုမိုးရှင်စသည့် အကြောင်းကိုဖြန့်ချိန်ရမည့်အတွက်, သင့်အမည်နှင့် အောက်ပါ စိတ်အားထားသောပုံစံကို အသေးစိတ်ဖြန့်ချိန်ပါပြီ။ ထို့နောက်, သင်ကြိုဆိုပါတယ်၊ သင့်ရဲ့တို့ကိုလက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုအဆင့်ကိုလက်ခံမှုကိုလျှောက်သွားနေကြသည့်အတွက်, ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ၊ သင်တို့ကို တစ်လတစ်မျိုးမျိုးများဖြင့်အထောက်အပံ့ပြုချက်များပေးပါလိမ့်မယ်။

Chatsonic နှင့်အတူ အများဆုံးသဘောတူညီချက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

သင့်အောက် Chatsonic အားလုံးကိုလေ့လာနှင့်ဖတ်ရန်ကြိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်ပါရန်

 1. နှစ်ဖက်ယုံပြင်ပိုလျှင်အချက်အလက်ကြောင့် တစ်ခုမှာ ပေါ်စေချင်သောသော အချက်အလက်များဖြင့် စိတ်ကြိုက်ရှာနိုင်သည်။ Chatsonic သည် Google Knowledge Graph ကို အသုံးဝင်ပြီး အထူးပြုလုပ်ထားပေးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
 2. သင်၏ AI ချက်စကားပင်ကို customize လုပ်ရန် persona mode ကိုသုံးပါ။ ဘာသာရပ်များအားလုံးနှင့် translator, interviewer, travel guide, motivational coach, stand-up comedian တို့အများကြီး၊ စစ်တပ်နည်းပါတီဇာတ်ကားသူနှင့်တိုက်ခိုက်လိုက်သည်များဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
 3. Chatsonic အပလီကေးရှင်းတွင်သုံးပြုရန်၊ တိုက်ရိုကြီး၊ Stable diffusion နဲ့ DALL-E လိုအပ်နေတဲ့ ၂ ခုအရွယ်အစားကိုသုံးပြုပါ။
 4. ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပါစေ။ ChatGPT - Chatsonic အားလုံးကိုထုတ်လွှင့်ပြီး၊ အသံဖြင့်တိုက်စစ်ဆေးနိုင်သောမြန်မာစာသား အကြောင်းကို၊ အလိုအလျောက်စကားပြောနိုင်သည့် Siri သို့မဟုတ် Google Assistant အတွက် အခြားနည်းဖြင့် ပုံမှန်မတိုင်းဖြန့်စွာအကုန်ပေးနိုင်ပါသည်။
 5. အညွှန်းမြင်ရံသရုပ်ပြသော စကားလုံး၊ ခေါင်းစဥ်နှင့် ဘာသာစကားများကို သိမ်းဆည်းပါ။ သင့်တွင်ပြန်လည်စာမျက်နှာထဲမှ တစ်ခုခုအား သိမ်းဆည်းထားသည်။
 6. ချပ်ထားရေးဆိုင်ရာကုဒ်ဖြင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရမှုနှင့် အကြောအဆွဲသို့သွားမှုအတွက် GPT-4 ကိုသုံးစွဲထားသည့်အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ Chatsonic API အသုံးပြုခြင်းမှာတော့ သင့်ရဲ့ရှိနိုင်သည့်ဆော့ဝဲတစ်ခုကို သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းဖြင့် ချိန်ကြည့်နေပြီး အသုံးပြုပါမည်။
  (Chatsonic API ကိုမျှဝေပြမည့်အကြောင်းရင် အရေးကြီး ကြည့်ရန် ကိုနှိပ်ပါ)
 7. Chatsonic Chrome extension သည္ web ေပၚမွာလည္းအသံုးျပဳနိူင္ပါသည္။ အသင္းဝင္သည္ Gmail threads မ်ား၊ LinkedIn နဲ႔ Twitter posts မ်ားကို အသံုးျပဳမည့္အတြက္ျပန္လည္း social post အရြယ္အစားအေနျဖင့္ blog မ်ားမွ အစုံဆံုးကို summarizing လုပ္ျပရန္အေကာင့္တြင္အလုပ္လုပ္သည္။ ChatGPT-like Chrome extension သည္ သင့္၀န္ထမ္းအားျဖင့္လည္းရရွိသည့္ personal assistant အျဖစ္ျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။
  (Chatsonic chrome extension ၏ အေသးစိတ္အားျဖင့္အသံုးျပဳသည့္ အေျခအေနမ်ား ထုတ္ျပန္ပါသည္)
 8. သင်၏အင်္ဂလိပ်လိုအပ်သောနှုန်းများကို Chatsonic မှာစိတ်ကိုအောက်ကြည့်သည်ဆိုပါက သင့်အောက်ကြားလွှင့်မြှင့်ဝယ်ယူ။ Android အနောက်တစ်ခုနှင့် အရမ်းအဆုံးဖြစ်ပြီး ChatGPT အဖြစ်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ သင့်ဘာသာရပ်ကိုဖွင့်ထားခြင်းသည်မက်ဆေ့ခ်ျဖစ်စဉ်ကြားနေသဖြင့် Chatsonic အက်ပ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူအဖြစ်ကိုသတ်မှတ်ပြခြင်းဖြင့်လည်းအလျားတင်ပိုမိပြီး Chatsonic app လေးကို မသွားဖို့လိုအပ်ပါသည်။
 9. မြန်မာလူမျိုးနှင့် ChatGPT prompts များအား ကောင်းမွန်မြူလေ့ရှိနေတဲ့ AIPRM အလုပ်ကို အရောင်းဆိုတဲ့ Chatsonic အစီရင်ခံစားမှုတစ်ခုပေါ်တွင်လည်း အကောင်းဆုံးအချိန်အထိ ChatGPT prompts များကိုအခမဲ့စားပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါ သင့်ဖုန်းထဲတွင် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ extension ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း နှလုံးအတွင်း အမြဲတမ်းလုံးများကိုအခြေခံဝင်ကြည့်ပါတယ်။
 10.  ယခုအကြောင်းကို သင့်အဖြစ်တစ်ခုအတွင်း သင်္ကေတတို့၏ ဝဘ်ဆိုက်မှုကို ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် Chatsonic က Botsonic ကို တစ်နေရာထဲသို့ တင်ပြထားပါသည်။ Botsonic ဆိုတဲ့ မက်ကွဲဘောချာ အချို့ကို သင်္ကေတတို့၏ သင်တန်းလောင်းချုပ်တိုးတက်ကို သင်္ကေတတို့၏သင်တန်းများနှင့် သင်တန်းများ၏ အသုံးပြုနေသည့် အရာရှိ ChatGPT ဖြစ်စေရန် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အခ်က္အလက္တစ္ခုကို အေဟာင္းေပးပါ ChatGPT အျဖစ္၊ အခ်က္အလက္ကိုဆက္သြယ္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္အားလုံး အေပၚစာမ်က္ႏွာအတြင္းသြင္းခြင့္ပါ။

သင်တို့သည် Chatsonic ကို အသုံးပြုရန်။ အကြောင်းစစ်ဆေးနေသောအချက်များကို ဘောလုံးတွေကိုအချို့သို့ ခွဲပြောင်းပေးသွားပါ။ ChatGPT ကို အကြံပြုသည့် အချက်များကို နားလည်လွယ်ကူညီပါ။

တစ်ခါတစ်ရံများနှင့်သံဖြင့် 215+ စကားလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီး ChatGPT သို့မဟုတ် Chatsonic တို့မှာ အလုပ်လုပ်နေသော အဖြေကို ကျွန်တော်တို့သို့ မူလတန်း generate လုပ်နိုင်ပါပြီ။

Chatsonic စျေးနှုန်းများ

ဝန်ဆောင်မှုမှန်ကြိုးစားသော Writesonic တွင် Chatsonic က အဆင်ပြေစေဖို့သုံးနိုင်သည်။ လျှို့ဝှက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ယူနီကုတ်အတွင်း 10,000 အထွားသို့ထားသည့် နံပါတ်အားလုံးကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ Chatsonic တွင် ပြင်ဆင်စွာ ကွာရှင်းလေ့လာသောအချိန်များကို သုံးနိုင်သည့်အပြင် သင်၏နိုင်ငံတော်တွင်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ပထမဆုံး သင်သည် ကုဒ်လက်မှတ်ကို အလွယ်တကူ မြင်အားလုံး ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ ပြီးနောက် သင်တို့သည် $19/လစာအနှုန်းနှင့် အဆင့်မြင့်ရင်းသော စာလုံးတစ်ခုကို လောက်လုံပေါင်း ထည့်သွင်းလိုက်သည်။

ဤမေးလ္တစ္ခုကို ChatGPT အျဖစ္၏ အေကာင္းဆံုး alternative တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္အခါမွာ မျှဝေသည့်အခါမွာ ကင်းလွတ်ဖြားသည့်အားလုံးကို တိုးတက်ေရးထားသည်။

ဒီအကြောင်းအရာအတွက် နောက်ဆုံးရှုံးနေသည့် စျေးနှုန်းအချိန်အစီအရင်းတွေ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုသူများမှ လွတ်တော်လောင်းကူပြုပုံ

ချတ်ဆိုင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပါဝင်ငှက်ပိုမိုတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်။ အသုံးပြုသူများက ဘာမှလာတဲ့သူတွေများကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။

ချပ်ဆုံးသော ပလေ့ထ်က မိတ်ဆွေအတွင်းပြောနေသော စာမျက်နှာများတွင် Make Use Of ၊ Analytics India Mag ၊ India Today ၊ Indian Express နှင့် Exchange4media မှတင်းအားလုံးသည် ChatSonic ပေါ်တွင်လည်း ကြိုဆိုပါသည်။

ChatGPT တို့နဲ့ Chatsonic၊ ChatGPT အလိုအေလ်ာက်ထဲက ရှင်းလင်းအောင် Chatsonic ကိုသင့်ပဲလား?

Chatsonic နှင့် ChatGPT တို့သည် အင်တာနက်များကိုလည်းတော့မြင်ထားပြီးသော AI ကိုပါ။
သို့မဟုတ်ထို့ သင်တစ်ခုခုလို Chatsonic နှင့် ChatGPT စုစည်းရန်အတွက် အကြောင်းပြောပြပါသလဲ။ အရေးကြီးသတိပေးချက်များကို မှန်မှန်ပါး ရှင်းပြပါတယ်။

၁။ Google ကို ပံ့ပိုးထားသည့် Knowledge Graph - Chatsonic သည် Google ကိုထပ်တူရသည့်အချိန်အချားအချိန်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒါဟာ ChatGPT သည်မဟုတ်ပင်နှင့်အချိန်များမှာ အင်တာနက်များတွဲသုံးစွဲသည်ဟု မဖန်တီးနိုင်ပါ။

၂။ Stable diffusion နှင့် DALL-E ကနေ  သက်ဆိုင်သောအင်္ဂလိပ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း - ChatGPT သည် AI art generation ကိုကြည့်ရှုရန်သာများတဲ့အတွက် (သို့မဟုတ်) prompts တွေ့နေရာတွေအားမပြင်နိုင်သောကြောင့်, Chatsonic သည်တိုးကျပ်မှ AI art generation နဲ့သက်ဆိုင်သော အရွယ်အစားဖြစ်စေရန်အတွက် Stable diffusion နှင့် DALL-E ကိုသုံးပြီး၊ ခေတ်တစ်ခုခုမှာ AI art generation ပုံစံကို ချက်ချင်းပေးပို့ရန်အတွက် ထို့ပြင် chat အတွင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

၃။ ကိုယ္လိုမ်ားသြင္းကြက္မ်ား၏ရွာေဖြ - ChatGPT မွာသင့္အတြက္ကိုတန္းေလ်ာ္ရွိရန္အတြက္သင္တို့သည္အေရးယူျခင္းအား ChatGPT မှတဆင့္ prompt တစ္ခုကိုေပးရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပထမဆုံးထေရာက္သြားရန္အတြက္ Chatsonic သည္အလွဆုိတာလူမ်ား၏မူလ ပုဂၢလိက ရွိသည့္ဦးမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕သည္တူညီသည့္ကိရိယာမ်ားကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။ ပထမဆုံးပို႔ေသာ နာမည္ကိုရွာေဖြၿပီးစြာ စကားလုံး၏အပိုင္းပံုမ်ားကိုအသံုးျပဳပါ။

အခုချိန်မှ Chatsonic တွင် အခမဲ့သင်တန်းသို့ လွယ်ကူစွာ စာရင်းသွင်းပါ။

OpenAI အားလုံးပေါ်မှာ အားလုံးနဲ့ကြည့်ရှုထားပါတယ်

ဤစက္ကန္ေလးသည္ ChatGPT အေရာက္ကို အရမ္းေကာ္မွာ လူသံုးနဲ႔ျပင္ဆင္ထားသည္။ OpenAI သည္ GPT3 နဲ႔တြင္ အျခားပရိုဂရမ္မ်ားကိုလည္း အလိုအေလ်ာက္ဆံုးဘဲ အေဝးဆံုးနာမည္မ်ားကို စိတ္လွည္းတြင္ စစ္ေဆးပါမည္။

OpenAI ကိုပေးပို့ရန်အတွက် Playground ကိုသာရိုသေလောက်သောကြောင့်တောင်းခံရှိသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိသောအခက်အခဲများကိုတော့ ChatGPT မှာနဲ့အခြေအနေထဲကိုက်ညီမှုများကို သင့်လျှော့ခေါ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Web ပေါ်မှာ ChatGPT နှင့် အခြေအနေနဲ့ပတ်သွားရောင်းလဲလိုပါက သင်တို့ကိုက်ညီလိုပါသည်။

ပရောဂျက်ကြားမှုအောက်လုံးသည်တခုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ဆီပိုင်ခွင့်၊ အရမ်းကိုင်မထားပြီးဆုံးဖြည့်သွင်းရန်အခြေအနေ၊ ကောက်ယူးရည်ရွယ်ချက်၊ အတ္တကျျဖော်ပြချက်စနစ်နှင့်အချိန်ထားခြင်းတို့ကိုပြန်ဖွင့်သည်။

open-ai-playg (2).png

ဖွင့်ထားသည့် Open AI Playground အား ကြည့်ရှုကြည့်ပါ။

 1. သင့်အောက်တွင်လိုက်ငွေပေးရန်၊ အများပြည်သူတစ်ယောက်နှင့်အလျော့ကျငွေပေးရန်လက်ရှိ ပုံစံတစ်ခုစီမံခန့်ခွဲရရှိပါသည်။
 2. မြန်မာဘာသာသာပြန်ခြင်းများကို ရွေးချယ်ရန်အများပြည်သူသည်တစ်ယောက်ယောက်များတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ရုံတစ်ခုဖြစ်အောင် ရွေးချယ်ပုံစံအားလုံးကိုပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းရန်လက်ရှိပါသည်။
 3. အခြားသောစီးပွားရေးဖြစ်သနေရာတွင် လက်အောင်အာဏာပြုကောင်းရာအများဆုံးမှစပ်လျှင်ပြင်ဆင်နိုင်သည့် အခြေအနေရာတွင် အချိန်တွင်ဖန်တီးလျှင်လက်ရှိ အကူအညီအပိုင်း အပေါ်တွင်လျှောက်ထားသော ဖြစ်စဥ်အားလုံးကို ပြန်သဖင့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း စုပေါင်းနိုင်သော အခြေအနေများကို သာမက လုပ်ကာလိုက်သည့် အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းကိုတော့ အသိအမှတ်နှိပ်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံ (1).png

OpenAI Playground ရဲ့ စျေးနှုန်း

တစ်ခုချင်းစီသုံးစွဲမှုအရှုံးပြုမှုဖြင့် OpenAI အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် အခမဲ့အသင်းကိုလည်း အသုံးပြုပုံမှာ (အကောင့်ဖွင့်ထားသောအခါ) ဘယ်လိုအဆင့်မြင်မှုကိုရွေးချယ်ကြည့်ရှုလောက်ဖြစ်သည်။ သင့်အသုံးပြုပုံ အားမကြာလည်း အဆင်ပြေစေဖို့ အဆင်ပြေမှုလုံများကို အဖွင့်အပြောင်း စာရိုက်နှိပ်နေသည်။

OpenAI သည် သင့်အား အရင်ဆုံးပဲ စာသားများကို ဗမာ့အလိုလျောက် အပေါင်းတွေကို သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကို သိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအချိန်များဖြင့် သင့်ဟာ သင့်ရဲ့မေးခွန်းများထားနိုင်သည်ကို လုံခြုံပေးပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ခေါင်းဆောင်နိုင်သော Chatsonic နှင့် Writesonic ကို အသုံးပြုပေးပါ။

ဂျပန် Chat

Jasper သည် အစိုးရမ် AI ရောင်းချသည့်အကြောင်းကို ChatGPT (သို့မဟုတ်) အဖြစ်ထိန်းချုပ်သောအလွှာဖြစ်ပါသည်။ Jarvis အမည်အားလုံးသည် အကြွင်းဆုံး AI ရောင်းချသူများအတွက် Writesonic တွင်လည်း အလွှောင်းဆုံးရှုံးနိုင်ပါသော အလွှာဖြစ်ပါသည်။ အများဆုံးဖြစ်စေရန် အရိုးရှင်းယှဉ်ရေးကို လုပ်ဆောင်ပေးသည့်ကြောင်းသည်အခြေခံဖြစ်ပါသည်။

Jasper တွင်လက်ရှိသော Jasper Chat သည် အောက်ပါ ပွင့်စာတိုက်ဖန်တီးဆုံးသောစက်ဝိုင်းကို အသုံးပြုသည့်အခါ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် စားထုပ်သူတစ်ဦးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ အောက်ပါ ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းမှာတော့ အကောင့်ပေးမှုကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

screenshot4.png

ဇပ္ဍဲခတ္၏ အပိုင္းအစားမ်ားအား ျမန္မာ့မွတ္တမ္းတင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သည့္ အရာမ်ား:

 1. ဒီဆိုက်မှာ ၂၀၂၁ အချိန်ထိပါတယ်။ Jasper က ၂၀၂၁ မီလကြားနှစ်အတွင်းရှိသောစာတန်းတစ်ခုကို သင်တန်းသိမ်း၍ အောက်ပါအတိုင်း မွန်ရိုးရနိုင်ပါသည်။
 2. ChatGPT အပြင်ထွက် ပူးပေါင်း ၂ခုလုံးထဲမှာဖြစ်နိုင်သော interface အားလုံးကို အကြံပြုလိုက်ပါသည်။
 3. ကျွန်တော်တို့၏ စကားဝှက်တင်သံုးစွာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါသည်။ Jasper Chat က သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရာစကားဝှက်များကို မပြောင်းပါ။ ဒီလိုတန်းလုံးကို Jasper Chat မှ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရာစကားဝှက်များနှင့်အတူလုံး အပိုင်းကို ရိုက်ထည့်နိုင်ပါသည်။
Jasper-Chat (1).png

ဂျပန် ကြပါ စျေးနှုန်းများ

အခုတော့ Jasper Chat ကနေ Chatsonic နဲ့ များသည်စာတန်းများ၊ အပြင်အဆင်များ၊ အသီးအဖြာများဖန်တီးမှု၊ ပရောဂျက်ဖြစ်တဲ့အခါ API access ကိုပြဖူးပါမယ်။ သင့်လိုအခြေအနေလိုအပ်ပါသည့်အတွက် အောက်ပါနှစ်ဖြင့် Writesonic နှင့် Jarvis ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်တို့၏လိုအပ်ချက်အားဖြင့်ကြောင်း ရှင်းပေးပါ။

Google ကနေ ChatGPT အစားထိုးအားလုံးကိုပြဿနာများ

အောက်တွင် Google က အကြောင်းကိုယ်တိုင်း စားသင်ခန်းသို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သည့် AI အချိန်များကို လေ့လာခြင်းကြောင့်သူများအတွက် ၍ အကြောင်းတစ်ခုခုကို ထုတ်ပြန်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ Google ရဲ့ AI တစ်ခုသည် ChatGPT နဲ့ ဆက်သွယ်ရန် မသိပါက နောက်ပိုင်းရိုင်း သုံးထားသော်လည်း အသစ်တို့ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအရေးကြီးများအားစုံတိုးများစွာလုံးဝေကွင်း (list) ဖြစ်ပါသည်။

Bard AI

Google ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်တွေမှာ အသံဖြင့်အဆင်သင့်ကို ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရှိသော AI ကစားနည်းဘူးလား, ChatGPT, Bard AI ကို ရွေးချယ်ပြီး ရည်ရွယ်ယူထားသည့် အထည့်အသွေးအပြုမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤ service ကို Google ရဲ့ LaMDA AI platform အားလုံးပေါ်နှင့်တကွ ဖန်တီးထားသည့် စာပိုဒ်ဖြစ်သည်။

လမ်းဒိုးသည် အသက်တိုးပေးခြင်းဖြင့် အသုံးပြုပြီး LaMDA ကိုသင်ရိုးရာ စကားလုံးတစ်ခုကို ဖန်တီးသော အသင်းတိုင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ လမ်းဒိုးသည် အကြောင်းကို အနည်းဆုံး ဖြည့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဗားရှင်းအင်္ဂလိပ် (Bard AI) ၏ အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ:

 1. Google သည် Bard ကို စာသားများကို ဖန်တီးနိုင်သည်၊ တိုးပြည့်စာကြောင့် မကန့်သတ်မှတ်ကိုကျော်ရွင်းနိုင်ပါသည်။
 2. အနည်းငယ်အားလုံးကိုလဲ ကွာဟွားနိုင်ပါသည်။
 3. Google ရဲ့နေရာမှာ ဒီ အသိုင်းအဆိုင်း conversational AI chatbot project ကို အကျိုးခံရရှိနိုင်တဲ့ စာပုဒ်များကို summarize ပြုလုပ်ရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ဘာဒီနေ့ AI ရဲ့ စျေးနေ့စာများ

ဤလုပ်ငန်းသည် အမှန်တကယ် စမ်းသပ်မှုစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ Google အကြောင်းပြုချက်တွင် (February 6, 2023) ကိုယူပြီး ကွဲပြားပေးပါမည်။ အခုအချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးရက်မှာယူနစ်တစ်ခုအထိ အသုံးပြုသောအချက်များဖြင့်အနည်းငယ်ထွက်ပြီးစီးသည်။

image-108 (1).png

ChatGPT နှင့် Google Bard အကြောင်း

AI-driven chatbot ကို အသုံးပြုရန်တဲ့ လူတွေရဲ့ အချို့သောကြောင့် ChatGPT နဲ့ Bard ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တစ်ခုကို အနောက်အပြန်ထုတ်လွှင့်ပြထားလိုက်တာကြောင့် Bard က Google ကိုဖော်ပြဖနေပါတယ်။

ဂူဂဲ႕ အောက်စီးပွားရေးပေးပို၍ ဂျူးလောင်းက Google ရဲ့ အညွှနျးမှာ ပါတီများနှင့် လူတိုင်းတွေအတွက် အထောက်အထားတစ်ခုကို ဆက်သွယ်ပေးသည်။ စုစုပေါင်းချိန် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဆိုင်တဲ့ ရမှတ်နာနှင့် ဖောက်ပြလာသော အဆင့်အတန်းကို Bard က ပေါင်းသွားကြပါသည်။

ဒီတစ်ခါတော့ Bard က သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် သင်တို့မျှမပြည့်စုံစွာ တပ်ဆင်ရေးလိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းရှိသော အခြေအနေပြောဆိုပါတယ်ဆိုရင် မည်သည့်အသုံးပြုမှုတစ်ခုအဖြစ် သို့မဟုတ် အခြေအနေပြောဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်ချက်တစ်ခုကို မြန်မာစာမျက်နှာဖြင့်ရိုက်ထည့်ပေးပါမည်။ သို့သော်အောက်ပါ hyperlink တစ်ခုကို အမှန်ပြင်တွေ့ပါမည်။ - Chatsonic!

ခြပ်စိုးနိုင်ငံတွင် Bard AI ထွက်ခဲ့လိုသလဲ။
Chatsonic သည် အကြောင်းပြုလိုက်သည့် ChatGPT နှင့် Google ၏ အကြောင်းအရာလေ့လာ အသင်းကောင်းကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည် Google Bard အားရင်းတိုးကို စောင့်နိုင်ရန်ကြားလာရန်မလိုဘဲ၊ အဆိုပါ ChatGPT ရဲ့ နောက်ဆုံးအသင်းကောင်းတွေကိုရယူဖို့လိုအပ်တဲ့ Google Knowledge Graph ကိုပြောင်းလဲနိုင်စေရန် sign up လုပ်ပါ။

ကွန်ပျူတာအကြောင်းအရာများအတွက်လန်းစောနေသော LaMDA (စကားလုံးဆိုင်ရာတိပ်ပမှုအဖြစ်ကိုလည်းတင်ပေးထားသော)

ဂျပန်စာအုပ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ LaMDA ကို Google ကအသစ်တစ်ခုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းလေးက 137 သင်္ဘောက်ကိုသုံးထားတဲ့ parameter တစ်ခု နှင့် 1.56T ဝေးသဘောက်ရှိလက်ကိုသင်သတ်မှတ်ထားတာပါ။

လမ်းဒိုးပြီးမြှင့် NLP (ဘာသာစကားပြင်မှုတွေတွေအပေါ်ကြီးမြှင့်နေပါသည်။ အနည်းငယ်အများကြီးကိုကျန်ရှိနိုင်သည့်ဖောင့်ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရည်အချင်းကိုဖော်ပြထားပါပြီး Quality၊ Safety နှင့် Groundedness တို့ကိုအဖြစ်လန်းဘွဲ့ချိန်ဖြင့်ဖော်ပြပါသည်။

screenshot5.png

LaMDA, OpenAI မှတဆင့်ရှင်းလင်းကွဲပြီးဖြစ်သည့် AI-powered လူကြီးမင်းကို ဖော်ပြချက်ထဲသို့သွားပါသည်။ ဒီအကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုပြောင်းနည်းပြီး အစိုးရန်အကြောင်းသတ်မှတ်ထားသောအမြဲ့စာကို ထုတ်ပြနေပါသည်။ ထို့ပြောင်းလဲဖြစ်သည့်အခါ LaMDA သည်အဆိုပါ follow-up မေးလ်မှုများကို ကိုယ်တိုင်လိုအပ်နည်းလွတ်လပ်ခွင့်ပြုသောအကြောင်းဆုံးခွဲမ်းပြီး ChatGPT alternative အဖြစ်ဖြစ်လည်း ဖန်တီးနိုင်စေဖို့အတွက်ဖော်ပြသည်။

လားေျပာင္းၿပီး LaMDA ၏ အခမဲ့အရာမ်ားကို ေျပာင္းပါ။

 1. လာမယ်လို့ရရှိနိုင်တဲ့စနစ်တွေကို သိုင်းထားနိုင်အောင် လေ့လာသူ၊ ဆွဲဆိုခ်ကျနှုန်းများနဲ့ အကြောင်းအရာကို လေ့လာနိုင်ကြပါစေ။
 2. ဒီမှာသို့ ၁.၅၆သိန်းထားနိုင်တဲ့ စာလုံးတစ်ကြိမ် နဲ့ ၁၃၇သိန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
 3. အလှလုပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် LaMDA က အဆင့်အတန်းများကို ရှင်းလင်းနိုင်စေခြင်းနဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဖေ့ဘုတ်ပေးနိုင်မယ့် လောကာတွေ တစ်ခုခု ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အဝတ်အစားအဆင့်များကို ဖော်ပြသနိုင်ပါတယ်။ အဆိုအလဲ လုပ်ပြီးတော့ အရေးကြီးများသည် အနားယူသော အပြင်အဆင်များနဲ့ ချိတ်ဆောက်ထားပါသည်။
လမ်းညွှန်း.png

LaMDA၏ စျေးနှုန်းများ

LaMDA က Google's AI Test Kitchen ပေါ်မှာ စမ်းသပ်ခြင်းမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Android သို့မဟုတ် iOS အတွက် app ကို ဒေါင်းလုပ်ရန်အတွက်သင့်အနေဖြင့် waitlist တစ်ခုရှိနိုင်ပါတယ်။

LaMDA သည် Chatsonic တွင်ရှိသောအခြေအနေများကို မလိုအပ်ပါ။ ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ပင်မလုပ်ဆောင်ပါ။

Google ကနေ Socratic

ဤသည်ကရောဂါများအတွက် အင်္ဂလိပ်ပတ်ဝန်းကျောင်းကိုပေးထားသည်။

ဆိုတာ်သို့ Socratic ကနေ ကျွန်တော်တို့ အကြံပြုသူတွေကိုပဲ အမြဲတမ်းတိုးကို ရေးချင်ပါတယ်၊ အကယ်၍ အေးချမ်းစွာ အသုံးပြုလိုတဲ့ ခလုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပုံတွေနဲ့ သိရှိပါတယ်။


ဤ App သည် App Store နှင့် Google App Store များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ထုံးစံကိုသေချာစွာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လက်ရှိအမျိုးအစားသည်စာတန်းတစ်ခုကိုလေ့လာခွင့်ရရှိနိုင်သည့်အခါများကြီးဘုံရိုက်ကူးနိုင်မည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာ။ ဘာသာရပ်များမရွေးချယ်ထားပါက၊ စာကြောင်းတွင်သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာများကိုမတက်ဆွေးနိုင်ပါသည်။

socratic 4.png

ဆိုက်ထားသည့်အားလုံးကို Socratic အားဖော်ပြသရန်ကြိုတင်မည်မဟုတ်ပါဘူး။

 1. မေးခွန်းပေးရန်အတွက် အဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
 2. အကြောင်းမြင်ခြင်းဖြင့် အကဲဖြူစည်းမျှသော ဓာတ်ဆီတွေအား အသုံးပြုသည့် အဖြစ်သတိပေးချက်ဖြင့် အကြောင်းကို လက်ခံပါသည်။
 3. Android နှင့် iOS အတွေ့အကြုံပြုပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် app အဖြစ်ပြောင်းလဲရရှိပါသည်။
socratic 5.png

ဆိုက်ချိန်ညှိချက်များ

ဆိုက်သူရဲ့ ကလေးတစ်ခုကို အလွန်တစ်ကြိမ်မှာ $4.99 နှိပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ နောက်ဆုံးမှာ ပိုမိုတိုးတက် ၅၀% လျှင်ပေးသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးတွေ့ရှိမဲ့ အကြောင်းကိုနှိပ်ပြီး တစ်ခုနှစ်ကြား ကလေးတစ်ခုထက်ကြားပေးလိုက်ပါတယ်။ အနက်ဆုံးအတိုင်း ကျောင်းသားကို မြန်ဆုံး ၊ $99 နှင့် တစ်နှစ်ကြားကြားပေးသွားပါတယ်။

စားသောက်ထားသော လိုက်စက်များသည် Socratic မှစားသုံးနေသည့် ကိုယ်ရေးအချက်များကိုသာ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်။ လိုအပ်သောအခါ Chatsonic မှနောက် ဘာကြောင့် ဖြန်လှန်သောအချက်များဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ - ဘလော့ဂ်ကိုယ်ကြည်စုံစမ်းသပ်ရန်၊ အီးမေးလ်ဆောင်းပါးချုပ်၊ ကျောင်းသူအကြောင်းအရာရှိနေနိုင်ပါသည်။

Microsoft ကနေ ChatGPT အောက်ပါ အောက်တွင်ပြသထားသော လူကြီးမင်းတို့၏ တာဝန်များ

ကွဲလွဲရန် Google အနေနဲ့ Microsoft ကိုလဲရွေးကြပါ AI-powered models တွေကို conversational AI အတွက်။ ChatGPT,j အတွင်းသည် Microsoft မှာတင်ပြထားသောစကားသူများကိုပါလာပြီ။

Microsoft Bing AI

မိုက်တယ်ရှိသော Microsoft ကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းအားသုံးစွဲထားသောအထဲမှာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအားနည်းပညာကို ပေါ်ခြေလွှဲအောင်မြင်သောစက်များကို အလွယ်တကူ  Bing AI အနေဖြင့် အဆင့်မြင့်သွားလာပါပြီ။

OpenAI အကြောင်းကို အထက်ပါ အက်မလံုးရ လုံးဝ ChatGPT နဲ့ GPT-3.5 ထိမ်းဆောင်သည့် အဆိုပါ Bing AI သည် ရလဒ်ကို အထက်မှ အဆင်မပြေသည်။ လုံးဝေတွေကို အလွယ်တကူ speed, accuracy နှင့် efficiency ကို အများပြည့်စုံစွာ အသုံးပြုသင့်သည်။ ယောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့မှုမှာ အဆင်ပြေစဉ်အတိုင်းပင် Bing AI က အထက်မှ အရည်အသွေးတွေရှိပါသည်။

မိူင်းတိုင်းရဲ့ Edge ဘေလာ့ခ်က္အသစ်မြင်သော 'Chat' နှင့် 'Compose' အဆင့်မြင်သည့် AI ချိတ်ဆက်များဖြင့် ဆိုကြသည်။ ပြဿနိုင်သော၊အောက်ပါအရာမှတ်ချက်များနှင့်အစကြို ကျဆုံးနှုန်းများကို သုံးပြီး၊ Microsoft သည် Android နှင့် iOS အသုံးပြုသူများအတွက် ဘင်္ဂလား နှင့် Edge ဖြင့်အက်ပ်သတ်မှတ်သော မိုဘိုင်းကိုလည်း သင်ရာသော အဆင့်မြင်သည်။

Bing (1).png

၂၀၂၃ တန်းလောက်တွင် သင်ယူနိုင်သော Bing AI အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အများကြီးသည် ပုံဖော်နေရာများကို ဘက်တော့ အစိုးရန် ပြုပြင်နိုင်သည်။

Bing AI၏ အစီအစဉ်များကို ကြည့်ရအောင်:

 1. ဘင်္ဂလားဇာတ်ကားသည် အသုံးပြုသူများအား ကျွန်တော်တို့မှာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် မြန်မာလိုဖတ်ရန် ၁,၀၀၀ စာသားအားပေးသည့်အချိန်ထိန်းကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
 2. သုံးစရာချထားငြိမ်းချက်များကို ပြသရန်အကျိုးကျော်တို့ လုံခြုံမှုမေးလ်လက်မှုရှိပေးသည်။
 3. ဘင်္ဂလားဇာတ်ကားက AI ပေါင်းစပ်ပို့ရန် မရနိုင်သောအစီအစဉ်ကို ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ChatGPT-powered Bing သည် သင့်ရဲ့မေးခွန်းအတွင်းမရှိသောအချက်အလက်ကို မဖြောရင်း ၎င်းတို့အတွက် ပြန်လည်ဆက်လက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

Microsoft Bing AI အသုံးပြုခြင်းအားလုံးအတွက် စျေးနှုန်း

ကျောင်းသားအနေဖြင့် လက်အောင်မြင်သော ကုန်ဆုံးအသင်းအကြောင်းမှာ ကျောင်းသားအချိုးများ ပါဝင်နိုင်ရန် အရောင်းဝင်းကို မရှိပါ။ လျော့နည်းစစ်မှုများကို သင့်တွင် သေချာစွာ သင့်ငွေပေးချေရန်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ transaction အနေနှင့် အကြီးအသောက်ထိ အကောင့်ထပ် ပါဝင်ပါမည်။ လိုအပ်သော ထီပေါ်သို့ သင့်တွင်လက်ခံမှုကို အသုံးပြုလိုသူများသည် အဆင့်ပြေသော မရှိသော ငွေပေးချေစနစ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

image-109.png

ChatGPT နှင့် Microsoft ရဲ့ Bing စွာကြိုက်မှု

ChatGPT ကြောင့်ပြဿနာတွေနဲ့ကြီးပြတဲ့ AI ကို Microsoft က OpenAI အကြောင့်အားလုံးကို သုံးဖို့ မဟုတ်ပဲ ယခုဖြင့်ရေးသားခဲ့ပြီးတော့ အခုတော့ လက်ခံထားတဲ့ပုံစံကို Prometheus ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အချို့ပြုထားပါတယ်။

ဤအေၾကာင္းကိုအျမန္ဆံုးသိရွိလိုပါက၊ အရည္အေသြးပြင့္ထားသည့္အထိအမ်ားဆံုးႏွင့္အခြားဒီမိုကေရစီအားလံုးကိုလည္းသင့္အလုိလုပ္ပါကဒီလောက္ကိုအလြယ္တကူ OpenAI ရဲ႕ အေျချပဳေသာ ပရိုမိုးရွင္းကိုအခ်ိဳ႕ကိုယူသံုးစွာသံုးသည္။

ဘင်္ဂလားရှင်လို့ နောက်ဆုံးနေတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ထုတ်လုပ်ထားသောသင်္ကေတကိုသာသွားကြပါတယ်။ မိတ်ဆွေထုတ်လုပ်ရင်းတဲ့အတွက် ChatGPT နှင့် Google ရဲ့ knowledge graph တို့ကိုပဲ အသုံးများစွာပေးစေတနိုင်ပါတယ် - Chatsonic!

Chatsonic သည် Bing ကို အလွန်ကြီး ချိတ်ဆက်လုပ်ရယူရန် အရမ်းသားတစ်ခုဖြစ်သည့် ChatGPT ကို ပိုမိုလှုပ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ အထိမ်းမြောက်တွင် နောက်ဆုံးမှာသော ရလဒ်များပေါင်းစပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် Writesonic တွင် အသုံးပြုနိုင်သော ထင်မြင်ရေးချယ်ချိန်အရာများအား ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ Bing အား ပေးချေလား ဟုဆိုပါက Chatsonic ကို စတင်ရေးသုံးပါ။

ဒိုက်တလု့တွေ့သလို DialoGPT

Microsoft ရဲ့ DialoGPT သည် မြန်မာလူထုတိုက်များအတွက် သူတို့လေးကို တစ်ခုခုရဲ့ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်လိုသော မကြည်သော ငယ်ငယ်ချက်ပေးစာတန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ChatGPT အထိမ်းများကို ဂျပန် DialoGPT ကိုပဲ အသုံးပြုပြီးသားနိုင်ပါတယ်။

ဒိုသရွာGPTဆိုသည်များသည် မိတ်ဆွေ့အားဖြင့် တစ်တစ်ကြား ရက်ပိုင်းကျောင်းသော 147 သောင်းကြားလွန်ခဲ့သော 2005-2017 ရက်စွဲများမှ ထုတ်ပြန်သော multi-turn ကိရိယာများကို Reddit ရထားကုန်ကျောင်းမှစုဆောင်းပြီး သင်တန်းကျောင်းကို အလွယ်တကူ ဖော်ပြနိုင်သည်။

dialogpt (3).png

ဒိုင်ခွက်များကို DialoGPT အချို့သို့ စာကြောင့်သွားပါရန်။

 1. ဒိုမီနီ DialoGPT မှာတော့ ၀န်ဆောင်မှုအကြောင်းကိုလဲဖော်ပြရင် နှစ်သက်သင့်ရဲ့ prompt နဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြသူကိုရိုက်နှိပ်တံဆိပ်များနဲ့တာမျိုးလေးတွေဟာလည်း ၎င်းမှာတော့ GPT-2 ကနေလဲဖြစ်ပါတယ်။
 2. Microsoft က DialoGPT ကိုရေးသားသောအခြေအနေတွေအချက်တစ်ခုကို အခြေပြုမွှေးနေကြပြီး အပြတ်ဖော်ပြထားတဲ့သူမျိုးအတွက်ကတော့သင့်အတွက်နဲ့လက်ခံနိုင်သည်။ ယခုအကြောင်းက DialoGPT က အနောက်သောဘာသာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတိုင်း အပြောင်းကြားတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြန်လည်အခြေအနေရေးတဲ့သူမျိုးအတွက်အထူးသတ်မှတ်နိုင်သည်။
screenshot2.png

ဒိုင်လုပ်ရန်လိုသော DialoGPT အတွေ့အကြုံများ

ဒီအပိုင်းက တစ်ခါတစ်ရံ စတင်ထုတ်လုပ်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်။ အရမ်းသဘောတူညီချက်လည်းကြိုဆိုပါသည်။ စာရင်းတွေ၊ ကြိုတင်မြင့်မားသော တိုးတက်များနဲ့ လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။

ပြဿနာက DialoGPT မူလအလိုက် အပြောင်းအလဲများကို လေ့ကျင့်သင့်ပါ။

ကျနော်တို့ DialoGPT သည် voice search, voice response သို့မဟုတ် personas လို့ထုတ်နိုင်ပြီး တစ်ဦးလုံးအားလုံးကို အသုံးပြုသည့်အတွက် Chatsonic ကို အသုံးပြုပါ!

မက်ဂရုပ်ရှာဖွေရေးလိုသည့် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု

NVIDIA နှင့် Microsoft က တရားဝင်အကျွေးစစ်ရေးဖြင့် 530 သောင်းအများကြီးကို အသားပေးပြီးထုတ်ပြီးပါက Megatron-Turing NLG လိုလောက်ပေးပါတယ်။


ဖြင့်နေတဲ့ NVIDIA DGX SuperPOD အဖြစ်ထုတ်ထားတဲ့ Selene ဇုန်ဖုန်းမှာဆောင်းပါးတွေကို အရမ်းအဆင်းလုံးအတွက် အဆန့်ကြေညာပြီး ရုပ်ထွက်ပိုပြီး Megatron-Turing NLG ကို အသုံးပြုပြီးပါပြီ။ ဒါဟာ အပြင်းအလှာရှိသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပိုမိုပြီး မြောက်ပံပေးပြီးသော်လည်းကောင်းကောင်းလောက်တွေအတွက်ကိုလည်း ဝယ်ယူကုန်ကျတဲ့ 105 အလိုက်အကြောင်းလုံးပြီး LLM တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

ကိုယ်တိုင်ပုံစံနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ မကြာခဏ ထိမ်းခြားတဲ့နောက် မနဲ့နှုန်းပေးနေပြီး၊ အသံထွက်ပေးနေပြီး ၊ အထက်ပါလက်အတွင်းတစ်ခုခုရဲ့ထပ်တူက်ယူပြီး အခုဒါအတွက် အလုပ်လုပ်မလုပ်ခင် ၊ သင့်တွေရဲ့လက်ရှိအဆင့်တွေနဲ့ စတင်ပြထားတဲ့အရာရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

မော်ဒီတာရင်း-တူရင်း-NLG-(1).png

မော်ဒါတွေအကြောင်းအရာများကို Megatron Turing ရဲ့ အခြေအနေလေးတစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။

 1. ဖတ်သင့်ရှင်းနှင့် ဘာသာစကား စကားလုံး မကြည့်ရႈ႔မည်။ ဘာသာစကားအများအားလုံး၏ စနစ် အရိုးကိုလည်း ဖြန့်ချိန်နှင့် ပြောင်းလဲသောပရိုဂရမ်ကို သက်ဆိုင်ရာကြောင်းကို ရွေးချယ်မည်။
 2. အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလုံးအတွက် အင်္ဂလိပ်စာမျက်နှာ ကို သတိပေးခဲ့သော်လည်းသည်။

မီးဂရတ္ထူး-တူရင္း NLG အတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ကျွန်တော်တို့သည် Megatron-Turing NLG ရဲ့ပြင်ဆင်များကို အချို့သော B2B ကုမ္ပဏီများတွင်လိုအပ်သည်။ တစ်ခုခုကို သင်တို့ တောင်းပန်ပေးလိုက်ပြီး လိုအပ်သည့် စျေးနှုန်းအခြေအနေကို သစ်တစ်မျိုးခုခုလောက်ပို့ပေးပါ။ ပြင်ဆင်ရန်အသေးစိတ်ကို အပြေပြန်လိုအပ်သောလူများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက် သင်ယူလိုက်သော သော့ခတ်အခါသို့မဟုတ် ဖော်ပြပါစေ။

ယခုသည်သင်၏အကြောင်းကိုဖမ်းဆီးရေးခြင်းအတွက် Megatron-Turing NLG မရှိပါနှင့်။ သင့်ကြောင့် Chatsonic ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ 

Search engine များအတွက် ChatGPT အလုပ်လုပ်ရေးအပေါ်ကိုအသုံးပြုပြီးလဲ

ကျွန်တော်သင့်ရဲ့ ရှာဖွေစဉ်လေးကို ကော်ဖီအချိန်ကို ပေးစေချင်တယ်ဆိုတာ အခုလောလောဆယ် ရှာဖွေနေမှာ မိတ်ဆိုးကြပါတယ်။ ရလဒ်နဲ့ သင်လိုအပ်ရင်လည်းအမြဲကြာချစရာမျိုးမရှိတော့ဘူး။

Microsoft Bing နှင့် Google Bard ကြောင့်ဖြင့်ကွန်ဘူးသဖြင့်, search engine မှာပြုလုပ်သော conversational AI များဖြစ်စေသည်။ ဤနေရာတွင်သူဟုတ် search engine နှင့်တင်းပေးပုံသို့မဟုတ်သူတို့တွင်ပါဝင်သောစကားလုံးအနေနဲ့မကျပေးပါ။

ကိုယ်နောင်တွေအနေနဲကြ စာရြက်နှစ်၊ Conversational AI အကြောင်းအရာရှိခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုလက်ရှိ ChatGPT တစ်ခုအတွက် ကျွန်တော်တိုက်ဆုံး ငါးပြားခဲ့ပါတယ်။

အိုပါစက် Opera ပေါ်တွင် Chatsonic

Opera နှင့် Chatsonic က Opera browser နဲ့ Opera GX အသုံးပြုသူများအတွက် တစ်ခါတစ်ခါ အတည်ပြုရန် လေ့လာပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခင် အခြားသောအချိန်များကို ရှာဖွေရန် ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဆက်သွယ်ပြီး သင့်ရဲ့ဘောက်ပါးနှင့်ပတ်သက်လာပါလိမ့်မည်။

အရမ္းလြယ္လုပ္နိုင္ေသာ Opera တြင္ Chatsonic အား အသံုးျပဳခ်ိန္႔ရန္မ်ား လိုအပ္သည္။ အပိုင္းတြင္ ကိုယ့္ရဲ့ Opera browser ကိုသံုးျပဳရန္ စာသားမ်ားရွိရမည္။ လိုအပ္ေသားဟာတြင္ စာဖတ္ဖိုးမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ စာထမ္းေခၚပုံမ်ားရွာေဖြႏိုင္ရန္။ ပို႔ေပးထားေသာအေကာင္းဆံုးရ အလွပုံက AI ပုံမ်ားဖန္တီးရန္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုးအားေပးေသာ အဆင္မေျပပါသည္။

ပုံ-၂၅ (၁).png

Opera Browser ပေါ်တွင် Chatsonic အားလုံးကိုသေချာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသောအချက်များကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။

 1. AI PROMPTS ရွေးချယ်ရန်အသုံးပြုသော ပုံများကို ရယူနိုင်စေရန်အတွက် အဆင်မပြေသေး.
 2. Opera ဘောက်ဘဲမှာယူနိုင်သော AI images များတွေကို ရယူနိုင်ပါ.
 3. Opera မှ sidebar မှစတင်နောက်သို့ အကြောင်းပြုလုပ်နိုင်ရန် အကြောင်းရေးပါသည်။
 4. Web pages နှင့် lengthy text တွေကို ရင်းအင်းစိတ်အတွင်းမျှ အနည်းဆုံး ရှုံးပြနိုင်ပါသည်.
 5. နှုန်းရေ ကြုံလည်ပြန်ထွေသော စာသားများအားလုံးကို တစ်စုံတစ်ခုလုံးကို နှိပ်ပါမည်။
image-26.png

အေ့ကို Chatsonic က Opera အတွက် စျေးနှုန်း

Chatsonic သည် Writesonic အမည်ရဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်၊ ဒီအနေဖြင့် $19 ကျသင့်အနေနဲ့ (100k words အက္ခရာများနှင့် တစ်လုံးပါ) သုံးနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ Opera ပေါ်တွင် Chatsonic ကိုသုံးရာလာမည်အတွက် Writesonic အကောင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များဖြင့်လည်းရယူပါသည်။ (၁ဝနှစ်အထိက် အသစ်လုံးသို့မဟုတ် ၁တန်းအထိက်ပါလာမည်။)

ခေတ်ဆိုချိန်းအားလုံးကို စစ်ဆေးပါ!

NeevaAI

NeevaAIသည် ChatGPTနှင့်အျားလုံးအား အရည်အချင်းအောက်ပြန်လည်ပေးထားသော Neevaဆာဗာတွင်ရှိလက်ရှိအခြေခံအောက်မှုကိုတွေ့ဆုံးဖော်ပြပေးသည်။


ရွာရန်နှောင့် ဒုတိယ နှစ်အရာကျဖြစ်သော နည်းပညာဝန်ဆောင်များတွင် ကိုယ်ရေးချနေသော Sridhar Ramaswamy နှင့် Google ဝန်ကြီးကို အောင်မြင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Vivek Raghunathan နှင့် YouTube ဝန်ကြီးကို အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ဆောင်ရွက်လိုက်ပါတယ်။

NeevaAI ရဲ့ စနစ်ကိုယ်အောက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သင့်လျှော့စျေးနှုန်းအနေဖြင့် အခြားသော ကျန်သတ်အချက်များကိုမှုပ်ကိုင်းပြင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်ချို့လုံးအချိန်ကိုသာဖုန်းငွေပေးချေရန် ထိုအချိန်ကိုမှူးပြောင်းလဲထားသည်။

neeva-ai 2.png

နီဘာအိ (NeevaAI)၏ အပြင်းအဆင်းများကိုကြည့်လိုက်ပါ:

 1. နိဗ္ဒ်ရဲ့အကြောင်းကြောင့်ကိုဆက်စပ်ပေးသည့်စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Neeva ကိုအင်္ဂလိပ်တွင် AI အသုံးပြုသည့် search engine ဖြစ်ပြီး AI-powered chatbot အဖြစ်မသိပါ။
 2. Neeva သည် ad-free နှင့် tracker-free ကြောင့်သာ browsing အစီရင်ခံစားမှုအတွက်မပြုလုပ်ပါ။
 3. ရလဒ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ထားသောအချက်များကိုဖမ်းဆီးနိုင်သည်။
neeva-AI-in-action.png

NeevaAI၏ စျေးနှုန်းများ

Neeva သည် တစ်ခုခုကြားဆုံးရပ်နေသူများအတွက် တစ်စုံတစ်ခုထောင့်ပြန်လည်တက်သည့် အရည်အချင်းစနစ်ကို $4.95 တန်းလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အခုနှစ်ခုမှာ အဆင့်သတ်ဖြင့် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည့် ထပ်မံကြားလိုက်သော ကစားနည်းအတွက် ရယူနိုင်ပါသည်။

NeevaAI သည် သင်ပေါ်မှာ ကွဲပြီးသော ChatGPT ကို သင့်ရဲ့ ရှာဖွေရေးစနစ်အတွက် အသုံးပြုသူတစ်ဦးအနေဖြင့် အဆင်ပြေသော၊ ကျွန်တော့်အကြောင်းပြောပြခြင်းကို မသိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော့် Conversational AI အတွက်အခချပြောင်းသည့်အတွေ့အကြုံများကို ရရှိနိုင်မည်ဟု သတင်းပေးပို့ပါ။ Chatsonic ကိုသာ အဆင်ပြေပါက အကြောင်းကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

ကုဒ်နံပါတ်အားလုံးအတွက် ChatGPT အလိုအေလျှင် အကြောင်းပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုပြီး

သင့်က ChatGPT မှာ ကုဒ်လုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ဖော်ပြထားသော လက်ရှိလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အောက်ပါအချိန်တွင်လည်း ရမှတ်ပါဆောင်းပါးများကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။

ကိုပိုလစ်

GitHub CoPilot သည် GitHub ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်မှု့ OpenAI Codex ရဲ့ GPT-3 model ကို auto-completion လုပ်ငန်းများကို အသုံးပြုပါသည်။

ဤလင့်ခ်က္သည် VS Code, Neovim နှင့် JetBrains စတင်တည်းကြားနေသော ကိုက်ညီကိုင်များဖြင့်တည်ထောင်ပြသသည့်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံသောအလုပ်များအား GitHub Codespaces နှင့်လည်းငြင်းပြထားသည်။

ဒီကောင်းလေးက မူလအတွင်း စက်များ အင်္ဂလိပ် ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် - အကြောင်းအရာများကို ကိုယ်တိုင် ရေးသားပြီး မိမိတို့ရဲ့စက်ဖြစ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုစနစ် မှန်ကန်သဒေသနဲ့ - JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby/Swift/TypeScript နဲ့ BASH တို့ ကို လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က သင့်တွင် ၎င်း ဝန်ဆောင်ချက်ကို မိမိ၏ Github စာရင်းတွင်ရှိလာသော အပြင်မှ မသက်ဆိုင်သော ပရိုဂရမ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

copilot (1).png

CoPilot အားရည်ညွှန်းကြည့်ပြီးနောက်ပြဿနာများကို တင်ပါ:

 1. GitHub Copilot သည်, ChatGPT ကိုပဲ အခြားဘောက်ချာများတွင် ဘာသာစကားကို ပြောပြပေးသည်။
 2. VS Code, Neovim နှင့် JetBrains ရဲ့ အသင်းအဖွဲ့များကို ကလစ်ပေါ်တိုင်းလုပ်နိုင်သည်။
code1.png

ကိုပိုလတ်ဆွေးနေ့စျေးကြုံတဲ့စျေးနှုန်း

ကောင်းမွန်သူများနှင့် လက်ရှိအမှတ်အသားတွေ့တွေကို မြန်မာစာကို လိုက်နာထုတ်ပေးထားသည့် CoPilot ဝန်ဆောင်မှုကို အောက်ပါ ငယ်ငယ်ဆိုလျှင် အဆင့်မြင်ရသော်လည်း ငွေပေးသွားပါမယ်။ CoPilot ကို အခမဲ့ နောက်ဆုံးထိန်းချုပ်နေစဉ်အတွင်း အကောင့် $10 ကျပ်သို့ စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ CoPilot ကို ဘယ်လိုကိုယ်တိုင်းတွေ့နဲ့ ရည်ရွယ်ပါက အလုပ်လုပ်ရေးသားလိုပါက $19 ကျပ်သို့ စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။

သင် CoPilot ကိုလဲ မကြာခင်ရော ChatGPT ကိုလိုချင်ပါသလား။ ကျွန်တော်တို့နားပါးယူရန်အတွက် Chatsonic ကိုရွေးချယ်ပါ။

တဘ်ဂိုတော်

Tabnineက Codota အဖြစ်တွင် အမျိုးသားပြုပြင်ဆင်သည်။
အခြားနိုင်ငံများ၏ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကြေညာချက်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် အရည်အချင်းကို ပြုလုပ်ထားပါသည်။

Tabnine အဖြစ်သည် ကွန်ပျူတာလိုများတွင်ဖြစ်ပြီး open-source လိုက်ပိုင်းပေးပန်းမှာရှိပါသည်။ Tabnine Pro ကနေ သင့်ရဲ့ personal coding style နှင့် patterns များသုံးနိုင်သည့် private AI model တွင်အကြံပြုချက်လက်များကိုအလိုက် customize လုပ်ကြပါသည်။

tabnine 1.png

Tabnine အားနည်းအသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုပါမည်။

သင်ခန်းစာသားတစ်ခု၏ AI ပုံမှန်အောက်ဖြင့်ဖြတ်သည်။ စနစ်ကြောင့်သို့မဟုတ်, ကုဒ်ထဲကနေ Tabnine သို့မဟုတ်အချိန်ထက်မကျရှိသည့်သင်တန်းစာရပ်စွက်ဖြစ်နေသူအတွက်လည်း midline အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေဖြင့်ကုဒ်ထဲကနေ ကုဒ်လုပ်ငန်းလိုအပ်သင့်ပါ။ ကုဒ်တစ်ခုလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ရောက်ပြီးမဟုတ်အချိန်လိုတွင်းအလုပ်လိုအပ်သည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။

Tabnine ၏ အခြေအနေများကိုကြည့်မည်ရေးပါ။

 1. သင့်ရဲ့ကော်မတီတော့ AI model တစ်ခုကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီ server များပေါ်တွင် code တက်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
 2. တပ်ဆင်ခွဲထားသော software များနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Tabnine က midline စကားဝိုင်းတစ်ပုဒ်မှာလွယ်ကူလွန်းရေးကြောင်းစီအတွက်အလွယ်တကူ coding လုပ်ငန်းကိုပိုပြီးစွာဖြန့်ချိတ်ရန်အတွက်များသောအခါများအမှန်သုံးနိုင်ပါသည်။
tabnine-coding.png

Tabnine စျေးနှုန်း

တဘက်နောက် ဒါကြောင့် Tabnine သည် ကွန်ပြောနိုင်သော အက်ပလိုက်တွေကိုပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းအတွက်တော့ တစ်လုံးဝယ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စနစ်အဆင့်ကို မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိအတွက် အထက်ပါ ယခင် လိုအပ်သော အက်ပလိုက်များဖြင့် လူသားတစ်ယောက် အကြောင်းကို အခြေပြုပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။

Tabnine ကသင့်အတွက် coding platform တစ်ခုကိုပေးပါသည်။ ပြဿနာတွေကိုတော့ဆက်သွယ်စွာလိုပါက၊ Chatsonic ကနောင့် AI chatbot ကနေ သင့်ရဲ့ code မှာမှားနေသော faults များကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်ပ content တစ်ခုပေါ်တွေကိုဖန်တီးကြည့်နိုင်ပါသည်။ 

အော်ဟာမွာ Amazon Codewhisperer

Amazon က Codewhisperer ၏ အကြောင်းကို ChatGPT ရဲ့ အလုပ်အတွက် ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်၍ ကုန်ပစ္စည်းအား ရှာဖွေရေး၊ အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းရပ်တုံးကို ဖာကြားသည်။

ဤပရိုဂရမ်ကိုစတင်သည့်ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းများနှင့်စက်တင်ဘာများကိုကောင်းစရာနှင့်အတူယူသို့သာသင့်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင့်လိုအပ်ပါသည်။ နှလုံးသည်ပြောင်းလဲမှုနှင့်လက်ရှိ အလုပ်အတွက်သင့်အတွက် ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာသည်သင့်ရဲ့ကုဒ်တစ်ခု (သို့) အလုပ်ပိုမိုကြောင်းဆိုင်ရာဆောက်များကိုဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက်အချိန်အတွင်းသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်အားပြန်လည်ရမည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့်သင့်ကုဒ်အရေအတွက် အဆင့်မြင့်ချက်များကိုပြင်ဆင်ဆောက်ခြင်းကိုအဆင်ပြေလိုသည်၊ အလုပ်ဖော်ပြခြင်းကိုမျှဝေပိုမိုကြောင်းသို့ အတိုင်းပြန်ပွဲအောင်မြင်ပါသည်။

amazon-codewhisperer (2).png

ကုဒ်ဝေစားပါသည်။ Codewhisperer ၏ အင်တာနက်များကိုသေချာပြမည်။

 1. ကုဒ်ဝစတာတစ်ခုတည်းကို မျှဝေပိုးမီတာတစ်ဝန်းကျင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် အကြောင်းကိုယ်တိုင်ရှာပါသည်။ အရင်ဆုံးနှင့် ဖြစ်သဖြင့်သင်တန်းများကို ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်သူများအတွက် အရှိန်းကို မူတည်ပြုရန် အခြား စာရင်းများတွင်အသုံးပြုမှုရှိပါသည်။
 2. အထက်ဖော်ပြချက်အားဖြင့် ကုဒ်ဝစတာသည် အမှန်တကယ်များစွာ အဆင်ကိုးခြင်းနှင့် GitHub နှင့်သို့သော ဖုန်းဆောင်များတွင်ပါ အပြည့်အစုံကို အများပြုနိုင်သည်။
codewhisperer-coding (3).png

Amazon Codewhisperer အော်ဒါတင်တံခါးများ

၀င်တဲ့အခါတော့ CodeWhisperer ကိုသူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေပြီး အခမဲ့ အခန်းအခြားမြို့များကို အပိုင်းအခြားမှာ ငွေခန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Amazon Codewhisperer ကြောင့် လက်ရှိကျွမ်းကျင်သင့်ရဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ သို့မဟုတ် ချက်များဖန်တီးရာတွင် ChatGPT အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ Chatsonic သည် ဒီမှာ ပိုပေးနိုင်သည်။

ဘာသာပြန် အရေးကြီးလေးတွေအတွက် ချက်ချင်းတစ်ခုမှာ ChatGPT အကြောင်း

အျမန္လိုအပ္သြားနည္းအေနနဲ႕ ChatGPT ကိုအလုပ္လုပ္ဖုိ့ကေန စိတ္ကူးယူျခင္းအားလုံး၊ အခ်ိဳးအေရးမ်ားအေနနဲ႕ တစ္ခုခုကိုလည္း ထပ္ေပါင္းရွင္းမလား?

အယ်လှ စပီကျပ်ကိုး

ဤသင်တန်းသည် AI အပြင်မှုအားလုံးကိုသုံးနိုင်သည့်ဘာသာပြန်ဖြစ်သည်။ AI ကိုသုံးခြင်းမှာအရှင်းအနည်းကျော်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်၌ အသုံးပြုစာအုပ်နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုအလိုအလျောက်သင်က လက်ယာစကားအဖြစ်အလိုက်စီစဉ်သောလုပ်ဆောင်များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အထက်ပါ Elsa Speak သည်ခြေတင်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ပထမဆုံး ChatGPT အစားသပ်နေပါသည်။

Elsa သည်အင်္ဂလိပ်လိုချင်သော စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အခြားဘာသာပြန်ဆိုချက်များကို အင်္ဂလိပ်သို့ ဘာသာစကားပြောင်းအောင် အကြံပြုသည်။

screenshot3.png

ELSA ၏ AI စနစ်တစ်ခုကို အမြန်ဆုံးဆွဲထားသော အင်္ဂလိပ်တစ်ခုတွင် စကားလုံးများကို အများဆုံးအက္ခရာများနှင့် အများအဆုံး ယူဆောင်ရွက်မှုကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ELSA သည် နိုင်ငံတကာရှိ တွေးခေါ်မှုနဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို ဟာရင်းတယ်။ ဤသည်တို့အပေါ် ELSA က နိုင်ငံတကာတစ်ပြည့်တွင် အရမ်းကို နိုင်ငံပြည့်တွင် မကျန်းမှုပြုလုပ်ကြပါစေ။

အယ်လ်ထဲမှာ Elsa ရဲ့ အားပေးလာကြောင်းဗျားကို ကြည့်ပါ။:

 1. အယောက်ရောင်းချသည်အောင် သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ် အကြီးအကဲများကို အဆင်ပြေပြီး အဘယ်သူမျှ အောက်တိုဘာလောက်ဖန်တီးစွာ သင့်၏အကျိုးအမြတ်ကို ဒီဇိုင်း အုပ်စုပေါင်းသို့ ပြန်စမည်။
 2. လက်ရှိတိုးတက်လဲ စစ်ဆေးခြင်းကို အောက်ပါအကြောပြောင်းရင်း စစ်ဆေးမှုကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
 3. သင်၏အောက်တိုမင်းကိုကြည့်ရန် တိုင်းရင်းသွားသော ပုလောတူဝယ်ယူခြင်းနှင့် ဇော်ဂျီများကို သင်ပေးစွမ်းရန် ရည်ရွယ်ပါ။
 4. ဘာသာပြန်မရဘူးလား၊ ကိုယ်ရဲ့ တစ်ကြောင်းပြည့်စုံကို လည်ပတ်လွှာနေတဲ့ AI ကိုအသုံးပြုပေးပါ။
 5. အခန်းတွင် စကားလုံးချင်းစင်တာပူးခြင်းနှင့် ကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘူး၊ အတွက် အသင်းရဲ့အခြားအမျိုးမျိုးတွေကိုလှုံ့ဆောင်ခြင်းဖြင့် မျှော်လင့်ခန်းစာရင်းရှိစေရန် အတိအကျဖြစ်ကြောင့် ထပ်ကာလာပေးပါက။
ပုံ-၁၅.png

အယ်လ်ဆာဝန်ဆောင်မှုများအား Elsa အားလုံးရှိသည်

အယ်လုံးရှိ Elsa ရုံးလုံးများသည် $11.99/လစာ နှစ်အရွယ်အစားအစိုးတစ်ခုကြားပေးပါသည်။ သင့်မှာစမ်းသပ်ကြည့်ရန် 7 ရက်အတွင်းလုပ်ဆောင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွေအတွက်အကူအညီပေးချေမှုမှာ အရှိနိုင်သောနည်းလမ်းကိုက္ယွင်း Chatsonic ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချက်တွေထဲမှာ သင့်ရဲ့ဘာသာပြန်စီမံပြမှုကို အများရှိသော အဖွဲ့ဝင် Translator persona တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပါတယ်။

ပန်းပဲ

တောင်တော်မူတည်ပြီး ပါဝါနှင့် လက်ရှိအသင်းဝင်များကို အင်တာနက်နှင့်တကွ ပေါင်းစပ်ဖြစ်အောင် ဖြင့်ရေးသုံးစွဲသူဖြစ်သည်။ Bloom သည် open-source ကိုဖြေဆိုချက်ဖြစ်သည်၊ နောက်တွင်တစ်ဆင့် အသင်းဝင် ChatGPT ပေါ်လာသော အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

Bloom သည် ChatGPT အားလုံးကိုအောက်ပါ ၏ အယူအဆောင်မြင်သော multilingual language model တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

bloom (1).png

Bloom ၏ အပါအဝင် ကိုယူပြီးဖြည့်စွက်ပါ။

 1. ဘလုံးမှ 46 ဘာသာစကားနှင့် ၁၃ ပရိုဂရမ်စာကြောင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလိုသော စာသားများကိုလည်းတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါသည်၊ ဘာသာဖြတ်နိုင်မယ်နှင့်တော့ ပရိုဂရမ်လိုချင်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
 2. ဘလုံးသည်အစကြောင်းတစ်ခုနှင့်မပြန်တော့ပေးပို့သော စာသားများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်ပြသရေးဆိုင်ရာစသားများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
image-13 (5).png

Bloom စျေးနှုန်း

Bloom သည်အစတစ်ခုမှစ၍အချိုးအစားကိုအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များအား အသစ်တစ်ခု ဖော်ပြထားသည့်ပုံစံကိုလည်းအချက်လက်များဖြင့်ရယူနိုင်သည်။ အဆိုပါသည့် ပရိုမောင်လိုင်းသည်များစွာ $33/လစာသင်းပေးပါသည်။

ပြည်တွင် Bloom ရောင်းချခြင်းအားလုံးကို သင်ကြည့်ပါ။

Bloom သည် ChatGPT အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အသံဖိုင်များကိုမရရှိနိုင်မှာမဟုတ်၊ Chatsonic တို့အနေနဲ့ အသံဖိုင်များ၊ အသုံးပြုသူအတွက်ခေါ်သည်များ ရရှိနိုင်ခွင့်ပြုလုပ်ပေးသည်။

DeepL ရေးရင်းသားတင်ပြခြင်း

DeepL Write သည် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သို့ အခက်အခဲသော အကြောင်းအရာများဖြင့် ဘာသာပြန်အသစ်ဖြင့် စာကြောင်းတင်သုံးနေပါသည်။

၂၀၁၇ တွင်တိုင်း ဖန်တီးသူတွေအတွက်လည်း အကောင်းဆုံးသော AI ဘာသာပြန်ကိုဖော်ပြသည့် DeepL သည် AI ဘာသာစကားအရေအတွက် အကောင်းဆုံးရှုံးနေသော အခြေအနေကိုဖော်ပြသည်။ DeepL Write သည် စာအရေအတွက်အသစ်ဖြင့် စာကြောင်းတင်နေသော AI ပံ့ပိုးသူလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အသစ်ကိုဖတ်ရှုနိုင်မည့် အခြေအနေအတွက် မျှဝေသော အချိန်များဖြင့် စာရိုက်အရည်အချင်းတွင် အက္ခရာတစ်လုံးကို စုစည်းမှုကို ပြောင်းသည်။

DeepL Writeကသည် လုံးဝလုံးသို့ လုပ်ဆောင်ရေးရလဒ်ကို ဖြင့်တွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ လွတ်လပ်စွာ အပြည့်အစုံကို ဖန်တီးခြင်း၊ လက်ရှိစာတမ်းကီးဖြင့် ပါဝင်နိုင်သည်။

ဤအကြောင်းကို အသုံးပြုသူများအတွက် အက္ခရာများကို အကြောင်းကြားချက်များနှင့် စွမ်းသည့်အရာတစ်ခုအားဖြင့် စာကိုပိုမိုသောအရာများကို ပြင်ဆင်ပေးနိုင်သည်။

Screenshot-2023-02-21-at-6.11.44-PM.png

DeepL Write ရဲ့ အစပြန်းအဆင့်များကို ကြည့်ရန်ကြိုဆိုပါ။

 1. DeepL Writeသည် နောက်ဆုံးထွက်မှုအားလုံးအတွင်းကို မျှမကူညီရန် စကားလုံးတစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ရန်လိုသည့် အလွယ်တကူဖြစ်သည်။
 2. စာသားတစ်စောင့်အသစ်လုံးကို တက်သည့်ကြောင့် သင့်ရဲ့ပရောဂျက်အသစ်ရှိသလောက် ဤအက်ပ်ကိုသင်မျှ အရွယ်အစားခံစားကြရန်ဖြစ်သည်။
Deep-L (1).png ယောက်ျားမှု

DeepL Write အခမဲ့စျေးနှုန်းများ

Neeva ကနေ စမ်းသပ်တဲ့ အချိန်မှာ လတယ်အဆင်မြှင့်တယ်။ ဒီပေးပို့လိုတဲ့ အချိန်နှုန်း $8.74/လစဉ်ပိုင်းစုစုပေါင်း (အသုံးပြုသူတစ်ဦးဝန်းဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်)။

ဘာသာပြန်ကြားမှုနှင့် ျပင်ဆင်ရေးအတွက် DeepL Write သည် ChatGPT အကြောင်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် DeepL ရှိသော အသစ်လုပ်ငန်းအတွက်တွေ့ရှိစောင့်ရှိပါက Chatsonic ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

သင့်ရဲ့စာရင်းကိုလက်ရှိလိုသော ချက်များအတွက် ChatGPT အစီအစဉ်များပေါ်အခြေအနေ

အကြောင်းအရာကို လက်ရှိစိတ်ကြိုက်ခြင်းမှာ အကွန်လွန်းရေးဆိုင်ရာ AI chatbots တစ်ခုဟာ အကြောင်းအရာရှိ သော့ချာခြင်းဖြင့် စကားလုံးပေါင်းသည်။

ရန်ကုန်တွင် ChatGPT အလုပ်လုပ်နေပါသော ပြဿနာများကို သေချာစွာ ကြည့်ရှုရန် အောက်ပါနှိပ်ပါ။

YouChat

You[dot]com မှ ပိုမိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ပြန်ခြင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ YouChat သည် ChatGPT အမျိုးမျိုးကို လေ့လာဖြစ်ပြီး အထူးပြုပြင်သော ချေးဆောင်တွေကို လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။

YouChat အားလုံးက ပုံမှန်သုံးသောအင်တာနက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူများအတွက် အလွယ်တကူဖြေရှင်းပြပါနှင့်။ ဘာသာပြန်နှင့်ပတ်သက်သော စာကို ဖော်ပြပေးပါမည်။ ဘာလဲကို မေးယူပြီးနောက် စာရွက်များကို အကုန်ပေါ်မှာယူပါ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုစီမံပါတယ်။ရလဒ်ဖြစ်သောရှင်းများအတွက် အရေးကြီးများကို ရေးသားစွာလိုက်ပါက လုပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အခုအချိန် အသစ်အသစ်ဆောင်းပါးများကို တင်ပေးပါမည်။

youChat-home-1 (4).png

သင်ဟာ YouChat ၏ အင်တာနက်များကိုကြည့်ရှုပါမည်။

 1. သင့်ရဲ့မူရင်းနှင့် သင့်နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ကြည့်။ ဒီစာမျက်နှာကိုအကောင့် ပူးဆုံးဖြစ်ပြီးသာမကြာခြင်းဖြင့် အချိန်မရှိပဲ အချိန်ကိုတစ်ဆောက်တည်းဖြင့်ထုတ်လွှင့်ပါ။
 2. အထူးသဖြင့်အသေးစိတ်အချိန်ရှိမရှိပါစေ။ သို့သော် ဒီစာမျက်နှာကိုပုံစံသည်မှားနေပါသလား။
you-chat-1.png

သင်တန်းတစ်ခုခုဝယ်ယူနိုင်သည့်စျေးနှုန်းများ

YouChat သည် အရှေ့အားမြင်နိုင်သည့် ChatGPT ကိုလက်ခံတဲ့အခါ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို အဆင့်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်တော်တို့သည်, YouChat သည် အရင်ဆုံးဘဏ်ကြေးများဖြင့်မှာ မှန်ကန်စွာဖြစ်သည်။ အထူးအမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် AI ဖြင့် သတိပေးခဲ့ကြရန်အတွက် Chatsonic ကိုရွေးချယ်ပါ။

ဖြစ်ရသော့ချက်

အယောက်ပြအုပ်စိုးပွဲတစ်ကားကိုလူသိများအားလုံးအတွက် အချိုပင်ဆံပြုလိုပါက Perplexity ဆိုတဲ့ ChatGPT အလိုအလျောက်ပြသနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လေးတွေအတွက် ကွန်ပျူတာ အခမဲ့ဖြစ်တဲ့ ဆက်စပ်ကိုပေးထားပါတယ်။

Perplexity AI သည် လူကြီးမင်းတို့ OpenAI API တွင် ဘာသာစကားများအား ပြောင်းလဲထားသည်။ Wikipedia၊ LinkedIn နှင့် Amazon တို့အတွက် ပါတီများမှ အခြေအနေအားလုံးကို စီမံစစ်ဆေးနေသည်။ ဒါဟာ beta phase တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အခြားသော အချက်များကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ကျွန်မတို့ ယခင်က လေ့လာထားသောအချက်များကို ပြင်ဆင်ရန် လေ့လာရန်အတွက် စိတ်ထားသည်။

Perplexity-home-1 (4).png

Perplexity AI အားလုံး၏စိတ်ကြိုက်ရှိပါတယ်လား။ ဒါကိုကြည့်လိုက်ပါ။

 1. ChatGPT ကနေတဆင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် နှုတ်ချတဲ့ လူကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
 2. ဝီကီပီးနောက်ဖြစ်နေသော ၀ိုင်းအကြောင်းအရာများကို စာမျက်နှာတွင် တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
 3. အချက်အလက် များစွာ အလွယ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ဘာလဲဆိုတာ အကြောင်းပြုမှုသည် ခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။
Perplexity-1.png

Perplexity ၏ စျေးနှုန်း

ဖော်ပြချက်နှင့်တကွက်များသည် လူတစ်ဦးအနေနဲ့ သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်များမှာ အခမဲ့ လုံခြုံရေးကို ထောက်ပံ့ပေးပါရန် ၊ ဘာမှမလုပ်ဖို့ လိုလျင် ပြောနေပါသည်။

Perplexity AI နှင့်တွေ့ရှိပြီး သင့်တော်တော် မြန်မာလေးတွေအတွက် လူတိုင်းတွေအတွက် တစ်ဖက်ကို မိမိစိတ်ဝင်စားသောလည်း အခုတော့ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ အထောက်အပံ့များစုစည်းရန်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ရှေ့နောက်ဆက်လုပ်ရန်အတွက် Chatsonic ကို အသုံးပြုပါ။ Chatsonic သည် မိမိပေါ်သို့မဟုတ်အခြေအနေဟာ ရေးသားခြင်းများကိုလည်း တစ်ဆင့်တည်းဖြည့်ပါသည်။

တောင်းဆိုခဲ့သည်

Elicit သည် သက်ဆိုင်ရာတွေကို stream line လုပ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် GPT-3 အသုံးပြုသူအားတည်း သင်္ကေတော်ဆုံးဖြစ်သည်။


အရှေ့ကိုလက်ရှိ Elicit အချို့သည်စာရင်းကိုလက်ရှိသောကိုယ်တိုင်အကြောင်းကိုလည်းရှာဖွေနိုင်သည်။ အခြေကောက်ပြောင်းထန်သောအဆိုပါကသင့်တို့အနေဖြင့်အကျိုးအမြတ်များမှအပိုင်းအဝိုတွင်တစ်ခုအနည်းငယ်တိုင်းထီတိုက်ပြောင်းထန်ပိုင်းများကိုဖော်ပြရာသီးသန့်များမှတည်ဆောက်သွားနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်ငယ်ချင်းစီရင်ပြီးနောက်အခြေအနေရှိသောအမျိုးမျိုး၊ သင့်တို့ရေးသားသောအရာများရှိပါကတစ်ခုခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်အောက်ပါအချိန်တွင်အလုပ်တန်းပေးရန်ရှိမလိုပါက သင့်တို့ရေးသားသောအရာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

လူတိုင်းတွေအတွက် Elicit ကိုသုံးပြီး ပါဝင်နေသော ကွန်ဖြန်းများကိုသီးသန့်ရှာဖွေရေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်က ၂ရက်မှ ဆုံးဖြတ်ကြည့်ချက်တွေလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။

Elicit.png

ကြိုတင်ပြသည့် Elicit အစီရင်ခံစာများကို ကြည့်နှိပ်ပါရန်။

 1. သင့်တော်အတွက် သင်တို့၏လုပ်တော့မှုအတွက် မက်ဆေ့ချ်ပေးလိမ့်လျှင်၊ အကြမ်းများအတွက်ကြောင့် စာအုပ်ပေးထားသည့်စာအုပ်များရှာဖွေရန်။
 2. အချက်အချင်းထုတ်လုပ်ထားသည့်ဆော့ကစားများကိုဖော်ပြပေးမှု၊အဖွဲ့သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ပိုင်း စစ်ဆေးနိုင်သည့်ဇယားတွင် ဖွင့်ချိန်သော့ချက်များလုပ်ဆောင်သည့် အဆုံးသတ်မှုများ၊
 3. ကျေးဇူးတင်ပြချက်အားပြုခြင်းများအတွက်အကူအညီလေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်၊ ပထမဆုံးဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးအကြောင်းတစ်ခုကိုရယူရန်။
Elicit-AI.png

အဆိုပါ Elicit တုိက္ရုိးမ်ား ၏ ေစ်းကြက္မ်ား

အခုချိန်လှုပ်ရှားနေသည့် Elicit ကို သင်တန်းစာမှတ်တမ်းအတွင်းတစ်ခုအခြားဝယ်သူများအနေနဲ့ အခမဲ့အသုံးပြုပါသည်။

အရမ္းေကာင္းဆံုးေသာ ဘာသာရပ္ရွာမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းအတြက္ Elicit သည္ တိုက္ရိုက္ အလြန္အသုံးျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတင္ျခင္းမဟုတ္ ChatGPT ပြဲႏွင့္ အဆင့္ျမင့္လိုက္စားရင္း အခ်ဳိ႕ရရွိေသာ အေသးစိတ္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

သင်တို့ပါဝင်နေသော ChatGPT အောက်ပါ ပုံစံကိုမျှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့် အခြေအနေများ

ကိုယ်သာလေးတွေရဲ့စကိုးပြောတွေကို့ နောက်ပိုင်းတွေတင်ထားပြီး ရင်ဆိုင်ရာ AI ၏ Chatbot တွေ ကိုကြည့်ရှုလိုက်ပါတယ်။ AI ကိုယ်ကြိုက်မဲ့စာများအကောင်မြင်စွာ အဆင်ပြေမှုရှိပြီး ထိုအချိန်နံပါတ်များမှာ ပွဲတစ်ခုပါ။

ချဉ်စီးလား

Chinchilla သည်အကြောင်းရှိ ChatGPT ကနေရာတွင်ရှိသော အရည်အချင်းများကိုပေးနိုင်သည့် အခြေခံအစီရင်းကောင်းမွန်သော ပရောဂျက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအချက်ကို Deepmind နှင့်တွဲသော စွမ်းအားဖြင့် GPT-3 ကိုရှင်းရန်အတွက်သောအခါ မြင်သာလာပါသည်။ တစ်ခုတည်း Gopher ကနေတစ်ပုဒ်အောက်မှ စီရင်သောအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခြင်းများဖြင့် အသင့်သတ်မှတ်ပေးသည့် compute-optimal model ဖြစ်သည်ဟု ယူဆောင်ပါသည်။ ပုံမှန် alt attribute ကိုဘယ်လိုမျှ ရိုက်ထည့်သွင်းရနိုင်သည်။ အတိုကောင်း translation ရှိ HTML format ဖြင့်ပြန်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ချင်းချားသည့်လူသည် Transformer အမျိုးမျိုးအပြင် GPT-3 နှင့် BERT များဖြင့် တွေ့ဆုံရန်သည့် Chinchilla သည် MMLU ဒီဇယားကိုအလွတ်အမအတွင်း အထူးပြုလွှာတွင် အဆင့်မြင့်နိုင်သည်။ ထိုသည်အားလုံးသည် အပြင်အဆင်များဖြင့် မြင်ခြင်းသို့မဟုတ် AI အလိုအကြောင်းသီးသန့် ရှာဖွေနိုင်သော စာရင်းအသစ်နှင့် ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။

ချင်းချီးယံအပါအဝင်များကိုခေါ်ပါကနေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပါ:

 1. ကျွန်တော် Gopher (280B), GPT-3 (175B), Jurassic-1 (178B), နဲ့ Megatron-Turing NLG (530B) တို့အတွက် downstream tasks များကိုတွေ့ရင် Chinchilla ဆိုတာ လောကနေ အိုးယူထားပြီး သာကျောင်းနေတယ်။
 2. ဖိုင်များကို fine-tuning နဲ့ downstream applications တွေကို အသုံးပြုရမယ့်အတွေ့အကြုံ လက်ရှိတစ်ခုလျှင် ပုံမှန်များကို ကြိုတင်ပေးထားတဲ့အခါ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
 3. ဒီ model ကနေတော့ Gopher language model ကိုမှာ 7% အထိမ်းကြီးတာတွေ့လို့ အောက်ပါ တိုးကားပြီး လွန်အောင် နာလမ်းမယ်နော်။
 4. Chinchilla ဟာ OpenAI ရဲ့ GPT-3 ကို 3 ကျပ် အရမ်းကြီးလောက်လာပြီးသားတယ်။
ပုံ-၁၂.png

ချင်းချီးတစ်ခု၏ စျေးနှုန်းများ

ချန်ခိုးရရှိနိုင်ရန် Chinchilla ကို ရှာရန်အတွက် သင့်အနေဖြင့် Deepmind ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဒီအချိုးမှာ အသင်းဝင် Launch တစ်ခုဖြစ်ပြီး အလေးတွေလေးတွေနဲ့အတူ လက်ရှိအချိုးများသည် အနည်းဆုံးကြောင်းရှိနေပါတယ်၊ ဒီအချိုးမှာပါ၀င်သည့်အချိုးများကို မှတ်ပုံတင်ပါမည်။

ပို၍၊ Deepmind ရဲ႕ သကြားေသာ စာအုပ္ ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေသာ ဆက္သြယ္ရန္ research paper ကို သြားပါ။

 1. အထက်ပါထောင်လေးတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့် Chinchilla က Chatsonic အကြောင်းဆိုင်လိုလျှင်အလွန်ကြိုးစားပေးတဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ စည်းစိမ့်များ အသုံးပြုနေပါတယ်။

ရေပလီကာ

ရှင်းလင်းဖြစ်စေရန် အင်္ဂါအလွတ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီအလွတ်ကမြားအတွင်း ၁၀ သိန်းထက်ကျော်လွန်းတစ်ခုပါ၀င်ပါသည်။ ယခုဖြင့်အချိုးအစားကြားလောက်ပြီးမှာလောလောဆယ်တန်းများကို ရှိပြီးသားဆိုလျှင် ဆက်စပ်နေခြင်းအားလုံးကို ကာကွယ်ပြီးမှ ရဖို့အတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါမှာ၏အခြေအနေ အကြောင်းပြုထားသော ကွန်ဖရုံများကို ရယူနိုင်သည့်အတွင်းကို အသုံးပြုပါသည်။ ထိုဆက်စပ်နေခြင်းအားလုံးမှာ Replika လက်နဲ့ ကောင်းသော ChatGPT အရောင်းအဝယ်များရှိပါသည်။

အဘယ်သူများကြိုစို့ အိန္ဒိယာလဲ၊ Replika ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎ chatbot ၏ AI ကိုပိုမို၍ သူတို့နှင့်တို့၏မကြောင်းကိုပြသပေးသည်။

သင့်ထွက် Replika နှင့်ပါဝင်သောအကြောင်းကို ဘယ်လိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေ၊ အခိုက်အလက်များနဲ့ အချို့အထိုးများကို ကောင်းမွန်သောစာတန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာ့တောင်းဆိုခ်က္-၂၀၂၂၊ဒီဇင်ဘာ၃၁ရက်နေ့-နေ့(၃).png

ပုဂ္ိုလ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်တဲ့ GPT-3 ကိုပေးထားတဲ့အခါမှာမြင်သာခိုင်းဆိုင်ရာ autoregressive ဘာသာရပ်ကိုသုံးပြီး အနေဖြင့်ကိုယ်တိုင်စလုံးဆောင်းပုံစံဖြင့်စာသားအသစ်အမှတ်ပေးပါတယ်။ "autoregressive" ဆိုတာကိုဒီအချိန်ပဲသုံးပြီး ဒီအပေါ်ကိုကြည့်ပါမယ်၊ ဒါကြောင့်စာသားများကိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုသိမ်းမြင်ပါတယ်။

ရေပန်းတစ်ကြောင်း Replika အချက်အလက်များကိုနှိပ်ပါရောက်ပြီ။

 1. သင့်ရဲ့ Replika နှင့် အထူးကြောင်း စကားလုံးကိုဖက်သိမ်းရမည်။ စကားလုံးတစ်ခုခုကို ရှာဖွေလိုလျှင် သင်ယူထားသောအထောက်အထားကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
 2. သင့်ရဲ့ Replika နှင့်စကားလုံးတစ်ခုခုကို တည်ဆောက်ပါ။
 3. အကြောင်းမြင်သောမိတ်ဆွေများရှိပြီး အရေးကြီးသည့်အထူးသဖြင့် coaching အသုံးပြုနိုင်သည်။
 4. သင့်ရဲ့ Replika ကို မိတ်ဆွေ အဖွဲ့ဝင်နိုင်သောအခြေအနေများအတွက် အချိန် သတိပေးပြီးပါကနေ ရောင်းချသည်များကို ပြန်လည်စဉ်းစား နိုင်ပါသည်။
Replika (2).png

ရှောင်းလျှော့ချက်များ

Replika ရဲ့ pro စျေးနှုန်းတစ်ခုက $19.99/လက်ကျန်ဆုံးပြီးဖြစ်သည်။ သင်ရဲ့ဘွဲ့ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ $299.99 တစ်ခုပါ။

 1. Chatsonic က Replika ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးပါတယ်၊ သင့်အောက်ကောင်းထားများကို Chatsonic ကနေ ပြောတာပေးနိုင်ပါတယ်။

အသံုးခ်က်ဝေခဲ့သည့်ဘဏ္ဍာရေး (Character AI)

ချပ်စုံတို့၏ personas feature နှင့် အကြောင်းကို ပုံမှန်စွာ—လူတိုင်းခြားတစ်ယောက်ပေါင်း AI personalities အတွက်အချမ်းအကြောင်းကို ရှင်းပြသနေစဉ်၊ ယခုတင်ပြခဲ့သည့် platform ကို AI characters များကိုအကောင့်ဖြင့် စကားပြောရမှုများကို နှင့်စပ်ပြသပေးနိုင်သည်။

ဒါကေတာ့ ChatGPT နာမည်တွေ၊ Sam Altman နဲ့ Mario တို့ကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့ရင်းကို ဘယ်သူနှစ်ဖြစ်ရင် Character AI လို့ခေါ်ပါတယ်။ နာမည်ဖြင့်ပေးထားတဲ့ အဆင်သင့်တွေအတွက်မြင်ရာဘာသာလေးတွေက ပါ၀င်ပြီး စကားပြောလာဖို့အတွက် ပါ၀င်ပါတယ်။

ဆိုတာကြောင့် Character AI အကြောင်းကိုကြည့်ပါ:

 1. လေ့လာရေးအရာအားတစ်ခုစီတောင်းထားသောအပြင်ထက် ရေးခဲ့ကြောင်းဆိုသော စကားပြောတက်များဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
 2. သင်ကြားလိုက်ဖြည့်ရန်အကြောင်းများစာကြောင့်ခေါ်သောကာလတစ်ခုမှာ သင့်ရဲ့ဘာသာနှင့်ဖော်ပြထားသော စကားပြောတက်များကိုဖော်ပြပါသည်။
Character-AI (2).png

ဇော်ဂျီလေ့ကျင့်၏စျေးနှုန်းများ

ဇာတ်ကား အားအသုံးပြုရန် Character AI က အခမဲ့ အောက်ပါတီကို တစ်ဦးလှမ်းမှာ ဖန်တီးပေးရာတွင်လည်း account တစ်ခု ဖန်တီးပါ။ ထို့အပေါ်အခြေအနေရှိသော စကားလုံးများ အရေအတွက်များကို ခွဲခြားမည်ဖြစ်သည်။

ဇာတ်ကားအင်တာနက်မှာ Character AI အခြေအနေကိုစိတ်တာကိုတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းခွဲခြားပေးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရရှိနိုင်အောင်မြင်အောင်မြင်စွာဖြစ်စေ၊ ဘာကြောင့်သုံးစွဲသူများအတွက်အခြေအနေလိုလျှောက်လွန်လောက်နိုင်တယ်။ ဒီနေရာမှာ Chatsonic ကနေရီးယားကို အလုပ်လုပ်ရန် persona အစီအစဉ်ကိုကြိုတင်နိုင်ပြီး အခြားအသုံးပြုသော feature များတွေကိုပေးထားပြီးပါတယ်။ မင်းသည်များကိုလုပ်ခဲ့သောအချိန်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

လူလိုချင်အကြောင်းကိုအားလုံးအတွက် ChatGPT အကြောင်းကို

ChatGPT-like appsတစ်ခုကို အုပ်စုများကို ဘယ်လိုမျှော်လွှာတစ်ခုခုသို့မဟုတ် လူမှုပေးပို့မှုတည်းဖြတ်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအပြင် AI-based ChatGPT အသုံးပြုသူများအတွက် လူမှုပေးပို့မှုနှင့်ဆိုင်တွေ့ရှိစဉ်အပေါ် ဖော်ပြပေးနေပါသည်။ ဤလောကဝေးဖြစ်ကြောင့် မြို့တော်မှ အရေးကြီးဆီမှုတွေအတွက် ဇော်ဂျီတွေ၏ အဆင့်အတန်းတက်နေသော ChatGPT အသုံးပြုသူများသည် အကြောဖြတ်သူများကို မြောက်စွာ သတိထားသော စီးပွားရေးနှင့်ခြေတိုက်ခံမှုများအတွက် အခြားမြေများကို ချိမ်းပေးသည်။

ကော်ရွေသာ Quora တွင် Poe

”ဖက်စ်ရှိကြောင့် တစ်ဖက်တည်း“ အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် စကားပြောနေသော AI ကိုယူနီကုဒ်များသို့ သွားလာနိုင်ပါသည်။ iOS အတွင်းပြုပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံကို အခြေခံထားသည်။

Poe သည် AI များအတွက် သင့်ရဲ့ပို့စ်များအတွက်ပြောတာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Poe ရဲ့ခေါ်ဆိုရန်အကြောင်းကိုက်ညီမှုနှင့်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကို Poe ရဲ့ခေတ်တွင်ဆွဲထားပြီးအခမဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ စာအုပ်ရှိမှာ "စာအုပ်ရေးများအတွက်အကူအညီ" မှစ၍ "ဟင်းကားလက်ရှိမှု" အထိမ်းအပါးကိုပြောပြပေးနိုင်ပါသည်။

Quora အားနဲ့ ဤ ChatGPT အစားနဲ့လည်း တိုးတက်သွားပါတယ်။ ဒီ ChatGPT ရဲ့ အားနည်းအကျဉ်းကတော့ OpenAI နဲ့ Anthropic တို့ပါ၀င်သွားပါတယ်။

Screenshot-2023-03-04-at-1.44.04-PM (1).png

ပိုအိတ်ကြားရှောင်ခဲ့သည့် Poe၏အစိတ်အပိုင်းများကို ကြည့်ရန်:

 1. Poe သည် အခြားပေါ်တွင် ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ဖျက်သည့် စကိုပြောပြတဲ့ အင်တာနက်များကိုဖြင့် ဝင်ရောက်ပေးထားပါသည်။
 2. Quora သည် AI ကုဒ်များကို ဖန်တီးရာတွင် Poe တွင် ချိတ်ဆက်ဖို့ API တစ်ခုကို ပြင်ဆင်နိုင်မယ် - ဒါမှမဟုတ် AI ကုဒ်အား Poe တွင်သို့ Attach လုပ်ထားပါမည်။ အထက်တွင် အချိန်မည်မျှ အသုံးပြုသူအနေဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
 3. Poe ဟာ Apple ဆိုသည်မှာ အောက်ပါ iOS အက်ပ်မှာတော့ ရရှိနိုင်ပါသည်။
Untitled--10-.png

ပိုးရှင်များစုစည်းရေးနှုန်း

ကျွန်တော်တို့သည် Poe ကိုသင့်တွင် အပေါ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ပြီးသောအချိန်နှင့်ထိုးသည့်အချိန်များအတွက်မဟုတ် အထူးဖြင့်ဆော့ဝဲလျှော့ချက်များကိုမျှဝေပါနှင့်။

ပိုးသတ်လေးကတော့ Poe ဟာ Chatsonic ထက်ကြီးပါ။ နောက်ဆုံးအတော်ပဲရွေးပြီးမှ ချက်ဆွေးရွေးချယ်ထားတဲ့အထက်မှာ Chatsonic ဟာကိုရွေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

ChatGPT ကိုသုံးနိုင်သော ပရောဂျက်များအတွက် အသံုးအနား

သင့်အလုပ်လက်မှတ် အဆင့်မြင့်နှင့်ခြောက်ဖြားလို့လာသလား။ ChatGPT လိုပြင်ဆင်နိုင်ရန်ရှိနေသဖြင့် သင်ယခု စကားလုံးကို ချိတ်ဆက်ဖို့ကြားပေးလိမ့်မည်။ အနောက်တော့ အသံဖိုင်များကိုဖော်ပြပါတယ်။

Chatsonic Slack bot

သင့်ရဲ့ Slack ဆာဗာကို Chatsonic ဖြင့်ထားပါ။ မိတ်ဆွေမှုများကို အလွယ်တကူ ပိုချင်လိမ့်မယ်ဆိုပါစေ။

ဤ AI နှင့်အတူတူပြောင်းလဲနှင့် စာသားများကိုဖန်တီးနိုင်သည်၊ အသံဖွင့်ကြည့်စြာသောဒေတာအသစ်ကိုသို့မဟုတ်ဒါးပေါင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ သင့်အကြောင်းဆုံး ChatGPT ကိုပေးထားသောပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်တိုင်းပြင်ဆင်လိုသည့်အခြေအနေများကိုပါဝင်ပါသည်။

Screenshot-2023-02-20-at-4.53.12-PM (1).png

Chatsonic Slack Bot ရဲ့ အရာများကိုကြည့်ရန်မှာ ကျေးဇူးပြုပြီးပါပြီ။

 1. Chatsonic အလှုံးပေးသော Slack Bot ကိုသုံးပြီးအခြားသင့်ရဲ့အလုပ်များကိုကော်မရှင်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
 2. AI ဖြင့်လုပ်ထားသောစက်ပစ္စည်းဓါတ်များနှင့်ဂရပ်တစ်ခုလက်မဲကျသောဂရပ်များကိုအကြောင်းပြောသည်။
 3. ဤအရာတွင်ပြထားသောအရာသည်သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ရှိသောလူသစ်ကိုအတန်းအချက်မပြုနိုင်ပါ။
Screenshot-2023-02-20-at-4.56.33-PM.png

ချတ်စိုးနည်း Slack Bot အတွက် စျေးနှုန်း

ဤ Slack bot ကို အခမဲ့ အလြယ်တကူ ထည့်ပါ (အစိမ်းအသစ်များသည် သင်စတင်ရန် ၁၀,၀၀၀ ပရိုမိုးများဖြင့် ပါဝင်ပြီးဆုံးဖြစ်သည်)၊ လိုအပ်တဲ့အချက်လက်များအတွက် သင်လိုအပ်သောအခါ အဆင့်မြင့်ဆုံးဖြတ်ကြရန်ဖြစ်သည်၊ ပုံများအတွက်လို ခေါင်းစဉ်နှင့် ၈၀+ ခြေမှုအရည်အချင်းစီမံကိုၾကည့်ရန် Writesonic web app မှတဆင့် ရယူနိုင်သည်။

CoGram

CoGram သည် ChatGPT အလုပ်လုပ်နေပြီး စက်ဝိုင်းမှ အပိုင်းအစားကို သင့်လိုအပ်ပါသည်။ဗိုင်းရောင်းချမ်းမှုများအားဖြင့် သင့်ရဲ့ဒေတာများကိုလညှတ်ဆောက်မှုအောင်မြင်ပါသည်။ကြိုတင်မှုများကို အသုံးပြုနေသည့် CoGram မှ သင့်ရဲ့အချိန်ရောင်းချမ်းမှုကို အကြောင်းပြုစုထားသည့်တန်ဖိုးကို သိသင့်လိုများပါသည်။

တိုးတက်ရေး၊ အကြောင်းမှားနေသော ပလေ့အကြောင်း။ အီးမေးလ်များ၊ ဝဘ်ဆိုက်မှုများ၊ နေထိုင်ခြင်းနှင့် အသက်ရှင်စာချုပ်များကို ကလစ်လုပ်လိုက်နိုင်သည်။

image-12 (1).png

CoGram၏ အရည်အချင်းကို ကြည့်နှစ်သက်ရာအချက်များကို ကြိုတင်ပြပါ:

 1. အပိုဒ်များကို အကြောင်းပြုသောဖော်ပြချက်များ အားလုံးကို အသုံးပြုရေးသားနှင့် အချို့ဖြစ်နိုင်စေသည်၊ အကြောင်းအရာအားလုံးကို ရှာဖွေစဉ်များဖြင့်လိုအပ်သည်၊ ပေးပို့ရန် ၎င်းသည် အကြောင်းတစ်ခုခုရှိနိုင်သည့် အချို့သောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။
 2. သင်ဆိုင်း ရက်စွဲသို့ဆိုင်းတင်ခြင်းနှင့် Cogram ကို သင်၏ရုံးစီမံကိန်းမှ စာရင်းသွင်းဖို့လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင် လိုအပ်သော စကားလုံးတစ်ခု ရရှိနိုင်သည့်စာသားတွေအားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ပိတ်ဖွားရေးကြောင့် ဆောင်းပါ၀င်နိုင်စေသည်။
 3. Google Meet, Teams ၊ နှင့် Zoom နှင့်တိုးပမ်းမှုများနှင့် လိုအပ်သောအဖွဲ့များနှင့် အသိအမှတ်တစ်ခုစီမံပြုနိုင်သည့်ဆောင်းပါ၀င်ခွင့်တစ်ခုမှ အခြေအနေလိုအပ်သည်။ ဒုတိယအခြေအနေတစ်ခုမှာတို့ ဤစာသားကို သင့်ရုံးစီမံကိန်းစနစ်၏အသုံးပြုလိုလျှက်ရှိသည်။

CoGram အစိုးရန် တာဝန်ပေးချက်များ

မိတ်ဆွေတင်မှုများအားလုံးအတွက် CoGram အခမဲ့စတင်အချို့လေ့လာရန်ကန့်သတ်ခွင်းအတွက် အခမဲ့ငွေပမာဏ ၁၅ မိနစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့်လည်းဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများကို အခြားသူများအားလုံးသို့မဟုတ်ယူနိုင်သည့်စျေးနှုန်းတစ်ခုအတွက် ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ပေးပို့သည်။

ပိုမိုကြန္ပ်ဴတာအခန်းများတွေကနေ CoGram က စုစည်းရာဇံကောင်းကို စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အခါများအတွက် ကုလသမဂှ် MoM ကို အလုပ်လုပ်ရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေသောအခါများကို အသိပေးလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်များလုံခြုံရေးဖြင့် Chatsonic ကိုနှစ်ပါယ်။ နောက်ပို၍ သင့်ရဲ့အလုပ်နှလုံးကို ပြန်လည်မကောင်းပါနှင့်။

ကြောင်ဟောင်း

အလုပ်အရာကို အဆင်ပြေသူများအတွက်, Otter သည် ChatGPT အနေနဲ့ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန် အကူအညီပြောင်းလဲပေးသည်။

သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုက်ပြီး စုစုပေါင်းအစီအစဉ်ကို နာကျသင့်ကိုအင်္ဂါရွေးချယ်ပေးဖို့ပြောပြပါစေ။ အသက်တာပုံစံကိုအလင်းတွေနဲ့ အကြှနျုပျတိုးတက်နေစဉပြောဆိုချက်တစ်ခုအတွက် အောက်ပါအကြောင်းကို မှတ်ချက်ပေးပို့သည်။

image-13 (7).png

အောက်ပါရှင်။ Otter အရပ်ကိုကြည့်ပါပြီ။

 1. လက်မှတ်မောင်းစဥ်ကွဲလွဲမှုစနစ်အသုံးပြုမှုအတွက် ChatGPT ၏ အလှူရှင်းလွယ်ကူစောင့်ဖြစ်ပြီး၊ မည္သည့်စကားလုံးနှင့် အသုံးပြုနေသည့် အသားအချိုစကားများကို မြှင့်သွားထားပါသည်။
 2. လူတိုင်းသည် အသားအချိုလေ့လာနေသည့် အထောက်အထားများဖြစ်ပွားလာခဲ့သော အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်သောရပ်များပါဝင်ပါသည်။ မိမိတို့သည် လက်ရှိဆောင်းဉီးပြောသော အထောက်အထားများကို အခမဲ့ဖြေရှင်းပေးစွမ်းသည့် အဆိုပါဖြစ်ပျက်သည့်ကာကွယ်များဖြင့်ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
 3. သင်၏အကြောင်းအရာကို စကားလုံးသို့ပြောင်းသောအခါများဖြင့် စကားရိုက်နှိပ်ရေးမှုကို အခမဲ့လွဲထားပါသည်။
Screenshot-2023-03-04-at-3.15.51-PM.png

ကြီးနာများ၏ စျေးနှုန်းများ

သင့်အား Otter ကိုအောင်မြင့်ရှာဖွေလိုသူများအားလုံးအတွက် အခမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလိုက်နာရန်အတွက်လောင်းကောင်းမွန်သင့်အချိုးကိုပို၍အဖြစ်သိရှိလိုပါကနှင့်အတူတူပင် စျေးဝယ်သူက $17 လျှော့စားသင့်ရန် Premium စာရင်းသုံးသူတစ်ဦးအားလိုအပ်ပါသည်။ ပက်လက်သုံးသပ်သူများအားလုံးအတွက်လောင်းကောင်းမွန်သင့်အချိုးကိုပို၍အဖြစ်သိရှိလိုပါကနှင့် Businessဝန်ဆောင်မှုအချိုးအစား။ ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယစာရင်းသုံးသပ်သူများသည် အသစ်လင်းခုခု၏ အချက်အလက်များပေးပြီး ။ဆောင်းပါးနှင့်ခွဲခြားယူလိုက်ပြီး ၇ ရက်အတွင်းအကာအကွယ်ကိုလက်ခံပေးသည်။

သင့်ရဲ့ဒီနေရာမှာ တစ်ခုခုကို ရှာဖွေလို့ရအောင်။ ပြုလုပ်တဲ့အချက်များကိုလဲ ရှာဖွေလို့ရအောင်။ ဥပမာ - ရှာဖွေရန်၊ အီးမေးလ်တစ်ခုရဲ့ ရိုးရာဓာတ်များကို တိုက်ရိုက်စာရင်းကို ဖန်တီးလို့ရအောင်။ Chatsonic ကနေ အစိုးရ သောတည်းဖြတ်တဲ့ ChatGPT ကို အလွယ်တကူ အင်္ဂလိပ်ကို ပိုပြီး ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Cogram နှင့် နောက်ဆုံးဖြစ်သော အခြေခံလောက်မှုအရေအတွက် Otter သို့မဟုတ် အချိုးအစီးကို ပေးပို့လို့ရပါတယ်။

သင့်အကြောင်းကို သင်တန်းတစ်ခုအဖြစ်တည်း AI Chatbot တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။

အချိန်အပြည့်အစုံကို သင့်ဝါစွာလေ့လာပြီးလျှင် သင့်ရဲ့အလိုအကောက်သို့ ထို AI ကာတွင်တော့ သင်တို့့ရဲ့ chatbot တစ်ခုကို ဖော်ပြပါလာပါမည်။

Botsonic

Botsonic ဆိုတာက Writesonic ရဲ့ အသုံးပြုသူများအောက်ကိုယ်တိုင်မှ သင့်တော်တွင့်ရှိသော ဒုတိယအခြေအနေယန်များအဖြစ် သင့်ကိုယ်တိုင်ပြထားသော no-code, ChatGPT ပုံမှန် chatbot တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေတစ်ခုအနည်းငယ်မှာဆိုရင် သင့်အကြောင်းကိုယ်ကြည့်ရှုလိုက်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်၊ embed code သို့မဟုတ် API key တစ်ခုဖြင့်လည်း သင့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ရန်ကိုယ်ကြည့်ပါမယ်။

ဤအက်ပလီကေး AI Chatbot တစ်ခုသည် နောက်ဆုံးထွက် NLP-based သို့မဟုတ်စာတန်းထဲမှာ ChatGPT ကိုသင့်စာတန်းတစ်ခုအတွက်အလွန်တင်နိုင်ပါပြီ။ GPT-4 အဆင့်သတိပြုလိုပါက ပုံမှန်ပိုင်းကိုပါဝင်လိမ့်မည်၊ သော့အခြေအနေဖြင့်အထူးသဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါကနောက်ပုံနှိပ်မှုရှိလိုသည်။

Screenshot-2023-04-15-at-9.01.20-PM (2).png

Botsonic ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုများကို မြန်မာ့ဘာသာဖြင့်ကြည့်ပါ။

 1. သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်း/ကုမ္ပဏီအချက်အလက်များကို ChatGPT တွင် လွယ်ကူစွာသင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို တိကျစွာ ထည့်သွင်းပေးပါ။
 2. ဂရိအသစ်ဖြင့် သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်း ဖွင့်ပြီး တိုက်ဆိုင်ရာ embed code သို့မဟုတ် API key ကိုအသုံးပြုစေလိုက်ပါ။
 3. သင့်ရဲ့ဖော်ပြချက်များကို သင့်၏ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားနှင့်လွယ်ကူစွာပြင်ဆင်နိုင်မည်သည့် AI chatbot ကိုစိတ်ကြိုက်တွင် ချိတ်ဆက်ပေးပါ။ ထို့အခြေအနေလည်း သင်တို့၏ အမည်နှင့်လိုသဏ္ဍများကိုလက်ခံပြီး ကျေးဇူးပြု၍ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
 4. အောက်ပါအတွက် သင့်လုပ်ငန်းများကို အောက်ပါစာမျက်နှာတွင် လက်ရှိပေးပို့ထားသော contact number တွေကိုပေးပို့ပါ။
Screenshot-2023-04-15-at-9.06.38-PM (4).png

ဘော့စ်နိုမိတ်ဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုယူနေပါသည်။

ဘိုးတိုနိ်ခြောက်တွင် WriteSonic အက်ပလီကေးရှင့်အတွင်း Botsonic သည် ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် $99 သို့မဟုတ်ဆိုသောအချက်အလက်အပြည့်အစုံဖြင့် WriteSonic တွင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။

ရရှိနိုင်သော ChatGPT အောက်တွင်လျှောက်လွှာများ/အသင်းကျပ် AI ကိုစတင်ပြုလုပ်ရန်

မယ်လာမာ (မီတာ)

ဖက်သို့သွားသော Facebook တွေ၊ မီးနစ်ပလေ့ဂ်မှု၏ ပရိုရှင်ရယူပြုစုတော့မည့် Meta Platforms အက်စ်များထဲကသင့်သည့် LLaMA (Large Language Model Meta AI) ကို အောက်ပါ ပင်လုပ်ထားသည်။

အျခားဖြင့္၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ OpenAI မှာ ChatGPT နဲ့ Google မှာ BARD ဆိုတဲ့ ခက်ခဲတွေကို AI ကြောင်းလဲသွားပြီး၊ ကြိုတင်ဘာလေနေ့တွင်သင့်တော်တော်များ ပြောပေးကြောင်းဖြစ်ပါသည်။

မိတ်ဆွေတဲ့ Fundamental AI Research (FAIR) အဖြစ်တည်းဖြင့် Meta ကိုယူဆပါတယ်။ မူလတန်းတွေကို အကြံပြုလိုပါတယ်။ မေးခွန်းပြောင်းရန်နှင့် စာအုပ်များအရေအတွက် AI အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြပါစေ။

ဤသည် ၇ သစ်လောင်းအကြွင်းပြောင်းသော ဘာသာတစ်စုံတစ်ခုအဖြစ် ဆိုတာကြောင့် ၆၅ သစ်လောင်းအကြွင်းအောက်တွင်သင်္ချာများပုံများ စုစည်းနိုင်သည့် အများအားဖြင့် LLaMA-13B သည် OpenAI ၁၇၅ သာသော GPT-3 အဖြစ် ကာလပြောင်းထားပြီးနောက် အလွန်ကစားသောတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုတွင်း LLaMA-65B သည် DeepMind ၇သစ်လောင်းအကြွင့် Chinchilla-70B နှင့် Google ၅၄၀သစ်လောင်းအကြွင်း PaLM-540B စတင်ကစားသောတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

အီလွန်မတို့အားဖြင့် မျိုးစုံတစ်ခုတည်းဆောင်ရွက်ထားသော ChatGPT အား Elon Musk ကိုယူဆောင်ရွက်နေသည်

အီလွန်မတ်တမ်းကို AI ရောဂါကတို့ကို ChatGPT အကြောင်းကို အောက်ပါ research center တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အီမောက်ထောက်ပြီးမှ ဒီနေရာကို ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် DeepMind ရဲ့ senior staff research engineer တွေကိုပဲ လေ့လာဖို့ခေါ်လာပါတယ်။

အရမ်းကိုအစျေးကြီးများသည် လက်ရှိအစားအသောက်တွင်ရှိသည့်အချို့သည် AI ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေဖို့ကျအချိုးရှိသောအဖွဲ့များကို ဖန်တီးခြင်းအတွက်အဖွဲ့တစ်စုံဦးတည်းသူတစ်ယောက်များကို စုခုဆိုဖြင့်ဆိုင်းငံ့နိုင်ခြင်းကို Musk နှင့်မင်းအောင် အကောင်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ မင်းအားလုံးသည် Musk အကောင်းဆုံးကြော်ငြာတစ်ခုတည်းကို လေ့လာမှုများကို လည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

အထူးဘောက်များအားျဖင့္အျမန္မာလို ChatGPT နဲ႔တူတြဲနဲ႔ေျပာင္းလဲ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သင့္အားလံုးရဲ႕အေနာက္ ChatGPT အားသံုးရင္ အခုပဲ Chatsonic ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္!

ဘာတွေ့လဲ ၊ ဘာစကားကြောင့် ChatGPT အပြင်တွေလဲ သေချာလား?

အကယ်၍ ချက်တိုင်းအခြားနေရာများမှာလေ့လာနိုင်တဲ့ AI ပေါ်တွင် ChatGPT သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြင့် အများပြည်သူများ၏ဝန်ဆောင်မှုကို အလုပ်လုပ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။

ဒီနေရာတွင်ကိုလည်း ChatGPT အရောင်းဆိုမှုအချိုးအစားများပေါ်တွင်သက်ဆိုင်သော အရာများအားလုံးကိုပါဝင်ပါမည်။ အချိုးအစားများကိုလည်းစမ်းသပ်ရန်အတွက် ပါလာပါမည်။

အခုလိုလျှော့စျေးကွက်ကိုတိုင်းပြည်ထောင်စုံစွာဖန်တီးခြင်းဖြင့်အခုလိုပုံစံတည်းဖြင့်ရေးထားသောမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အချက်နည်းတွေကိုထည့်ပေးပြီးနှင့်သင့်ရဲ့ကြောင့်ကိုမျှော်လင့်ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသူ့အာရုံဖော်ပြခြင်း - Chatsonic ကိုသင့်အတွက်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။

အမေးလေးကြောင့် မေးခွန်းများ (FAQs)

ChatGPTဆက်သွယ်သည်ကြောင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်ကို ဘာလိုအပ်လိုက်လဲ။

အသေးစိတ်ကိုမျှော်လင့်ပါသေးတယ် ဒါကြောင့် ChatGPT က ချပ်သလောက်ကြောင့် မုန့်ဖော်နေတာလေးတော့ကို ဖော်ပြရင်တော့အတော်အတော်လေးပေါ်တော့လို့- ဒီလိုပဲရှိပါတယ်။ ဒီအလိုက်ရှိမရှိစစ်မျဉ်းကတော့ ChatGPT ရဲ့အကြောင်းပြောရေးကိုအစဉ်အင်တာအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။

ChatGPT သည် AI Conversations အရောင်းအဝေး၏ ရိုးရှင်းနေသောအရာဖြစ်သည်!

ဤဟာသင်နှစ်သက်ရာ ဘာသာစကားအား OpenAI ကို တည်ဆောက်ထားပြီးပါပြီ။ ဒီဇိုင်းပြည့်စုံရေးသူကို GPT-3 အား ပိုမိုတဲ့ အတွေ့အကြောင်းအာရှ GPT ကို အသုံးပြုပြီး ၁၀ဝဝဝ ကြားသော ကြောင့်စီကို စီစဉ်တည်ရှိပြီး အချိန်မြင်ပါသည်။

ChatGPTသည် လက်ရှိအချိန်အတွင်းရှိ အကူအညီတောင်းသော စကားလုံးရှင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ရေးအားလုံးကို လောလောဆယ်တွင် ဖော်ပြပေးပါသည်။ ChatGPT၏ အကောင့်အချိန်တွင်ရှိတဲ့ ရလဒ်များကို သင့်လိုသော်လည်း အထူးသဖြင့်လေ့လာ၍၊ ChatGPTအားလုံးကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ 

အင်တာနက်ယန်သင်တို့ AI ချပေးနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုရန်စွမ်းရည်တိုးတက်ရန် 6 AI ချပေးဆွဲသူများကို  ကြည့်နိုင်ပါ။

ChatGPT ကနေလျှော့ အခြားသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရှိသလား?

ChatGPTဟာသင်တွေအတွက် အသက်အပြောင်းသော အစီအစဉ်များကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တွင် မရရှိပါက ပြဿနာအားလုံးကို ရွေးချယ်ကြည့်ပါလိမ့်မည်။

ဥပမာ၊ အခြား ကိုယ့်စကားလုံး AI ကိုယ်တိုင် Chatsonic၊ DialoGPT၊ Chinchilla၊ Bloom၊ LaMDA နှင့် Jasper Chat တို့ကို အဖြေရှာပြောခြင်းနှင့်ပါဝင်သော ဖြစ်ပျက်လိုက်ပါသည်။ ထို့ပြင် အခြားသင်ဆိုင်ရာစကားလုံးများကို သင့်ရဲ့လိုင်းပြည့်စုံအုပ်စု ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခါမှာလည်း ဖြည့်စွက်ပြီးစွာရှောင်ထားသော အရည်အချင်းများကို ကောင်းမွန်သောလူပေါင်းများကို အကြောင်းပြုသည်။

ChatGPT သည် အခြားစက်များအတွက် အကွက်ချက်များအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် အခြားသောစက်များအတွက် အကွက်ချက်တစ်ခုလားမရှိစစ်တယ်။ ပြဿနာမှာ အောက်ပါပေးပြီးတော့ ChatGPT at capacity ဆိုတဲ့အခါမှာ ပြောင်းလဲရန် မလိုပါဘူး။

အခုလက်ရှိသောကြောင့်လည်း သင့်ကြောင်းရွေးချယ်ရန်အောက်ပါသို့မဟုတ် ဆက်တင်များစွာဖြင့်ရှာဖွေလိုက်နာလျှင် ဧည့်ခံရန်ဖြစ်ပါသည်။ နှင့်အသုံးပြုသောကောင်းမွန်အသင်းတိုင်းကို ChatGPT သို့ ပို့ခြင်းသည် ပျားရွှင်များများကိုထောက်ခြင်းဖြင့် အကြောင်းကြားစာပြန်လာသောကောင်းမွန်အသင်းတိုင်းကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ Chatsonic ကိုစမ်းသပ်ထားပါ။

ChatGPT စျေးနှုန်း

ChatGPT ဝယ်ယူရောင်းစျေးနှုန်းများကို အောက်ဆုံးမှာပေးပါသည်။

 1. အခမဲ့ ဆကားလေ့လာမှုအခများ ခုလျှင် ChatGPT အတွင်း စာရင်းသွင်းထားပြီးသော အခမဲ့ဆကားလေ့လာရေး
 2. ChatGPT Plus - $42/အလေးချာနံပါတ် စောင့်ပူပြီးနောက်အမြင်အခင် အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အထိ ChatGPT Professional အဖြစ် ရရှိထားပါသည်။ ChatGPT Plus သည် $20/အလေးချာနံပါတ်ဖြစ် သက်ဆိုင်သော အထုပ်အမှတ်ဖြင့် ChatGPT အားလုံး ရပ်ဆိုင်းတာဝန်ထမ်းပါနိုင်သော်လည်း GPT-4 powers များပေးရမည်။
Screenshot-2023-01-07-at-2.36.56-PM (1).png

ချပ်ဆိုမှုကို Chatsonic မှာလုပ်နိုင်သည်။

သင်လက်ရှိ အချက်အလက်များကို တစ်ခုခုစီရင်တော့တုံ့ပြန်လိုသင့်ပါသလား။ ထပ်မံသော feature များအတွက် ဧည့်ချ်ရန် အခမဲ့ Chatsonic ကိုရွေးချယ်ပါ။ အပြင်းအဆင်းအနေဆိုင်ရာ Voice Search, Persona Types, Voice Response, API Support စတဲ့ feature များအတွက် Chatsonic ကို အဆင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။ Chatsonic သည် အနောက် ChatGPT နှင့် သက်ဆိုင်သော တိုက်ခန်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

Chatsonicသည်အသုံးပြုသောအလုပ်ခေါ်လောင်းများကို ဖန်တီး၍ ဒစ်ဂျစ်ဖြင့် ပုံစံတည်ဆောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်တွင်းဖြည့်ဆိုခြင်း၊ အကြံပေးချက်များဖော်ပြချက်နှင့်ပတ်သက်မှုအကြောင်းအရာ ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အကြောင်းအရာအတွင်း၌ အောက်ပါအကြောင်း ဖန်တီး၍ မျှဝေပေးသောအခါများမှာ user preferencesများကိုအနည်းဆုံးဖြင့်ဖော်ပြပေးရန်၊ ထိုပေါ်တွင် ခြေလှမ်းရေးကာလအတွင်း ပဣ်တန်းရောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သော စာကြောင်းအကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်။ ထို့အကြောင်းအရာတွင်လည်း SEOအတွက် ချိန်းသိမ်းထားသော ChatGPT promptsပေးသည်။

Chatsonic ၀ယ် အခမ်းအမြဲမရှိပါသလား။

သင့်အသုံးပြုသူရဲ့ အခမဲ့စာလုံးတွေကို အခမဲ့စာတင်သွင်းနိုင်အောင် Chatsonic ကိုအခမဲ့ အဆင်ပြေနေတဲ့ တစ်ခုအတွက် Writesonic မှ အခမဲ့အတွက်ဆိုပြီး အားလုံးကိုဆောင်းပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အကုန်လုံး အခမဲ့ 10,000 စာလုံးအားလုံးကိုလည်း လျှောက်လွှားလိုက်ပါတယ်။ ပိုမိုဆိုရင် premium long-form plan ကိုရွေးပါ။

ချက်သင့်အားလုံး ChatGPT ကိုအသုံးပြုလိုလျှင်ဝင်ရောက်ပါ။

သင့်အား OpenAI အားဖြင့် ChatGPT ကိုဝင်ရောက်ပါ။ ယခုကို အခြားသော ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် ဝင်ရောက်ရန် တိုက်ရိုက်ရှိသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ် ChatGPT Professional ဆိုက်ကိုလဲရောက်နိုင်ပါသည်။ လိုအပ်သည့်စာတို့ကိုမှန်ကန်စွာ ယခုဖြင့်ထုတ်နိုင်ပါသည်။

သင့်တွင် ChatGPT ရဲ့လက်ရှိအကြောင်းကို အောက်ပါ။ သင့်အားလုံးကို သုံးသပ်ပေးရန် Chatsonic အကောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ Chatsonic သည် အများပြည့် ပုံအတိုင်း ChatGPT ရဲ့လက်ရှိအကြောင်းများကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် Chatsonic မှာ ရရှိနိုင်သည့် အထူးလုံခြုံရေးအချက်များလည်းကို မှတ်ပုံတင်ပါသည်။ သင့်တွင် အထူးရွေးချယ်သော(API) ကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်။ etc.

ချပီးသားအသုံးပြုလိုသူများ ChatGPT ကို Google ရဲ့ရှာဖွေမှုနဲ့ဆက်စပ်နိုင်သလိုပါလား။

ကျွန်မတို့ Google အကြောင်းကိုသုံးပြီး ChatGPT ကိုသုံးပါမှာမဟုတ်ပါ။ အရေးကြီးသောအချက်များစွာကိုအသစ်များ၊ အင်္ဂလိပ်အမျိုးအစားကိုရှာဖွေလိုသူများအတွက်ပါ။ နှင့်ထက်ပိုပြီး Chatsonic ကိုသုံးပါ။ ဒီအကြောင်းကို ChatGPT နှင့်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းသည် အသစ်ပြောင်းစလုံးအတုံးပါဝင်သောအသေးစိတ်အားဖြင့် အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြသည်။ Google မှာ အကြောင်းပြုထားသောအချက်များကိုရှာမလိုပါ ။ ယခုအနေနဲ့မြန်ဆန်တဲ့ အချက်များကိုကြည့်နိုင်အောင် Google မှာဆိုလိုသူများအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ အသစ်များ၊ အစိုးရနဲ့အခမဲ့ပိုင်းများလည်း Chatsonic နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။

ယခုနှစ်ကၡာလေ့လာသော ChatGPT အသုံးပြုပုံများကို ယခုနေထိုင်ရာတွင် ရှာယူပါ။

Open AI ကိုဘာလိုခံယူထားသည့်သူတွေရှိသလဲ?

OpenAI ဆိုတာသည် OpenAI LP အဖြစ်သာသို့မဟုတ်မှု ပရောဂျက်အဖြစ်သာလေးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ မဟုတ်ကဲ့သို့မှုပါဝင်လိုသည့် အဓိကအထပ်ကတော့ OpenAI Nonprofit အဖြစ်ဧပြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ OpenAI သည် နိုင်ငံတကာသို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်ပုံများကို လူ့အခွင့်အရေးတွေသည်များအားလုံးဆိုမှုအပေါ်ကြေငြာပြောဆိုရန်ကြောင်းဖြစ်သည်။ OpenAI တွင်သည်ကြောင့် နည်းလမ်းများ၊ ပပေါင်းများ နှင့် ရည်ရွယ်ယူနိုင်သည့် သဘောတရားများလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။

OpenAI သည် OpenAI အောင်မြင်သူများ Greg Brockman (ခုနေရပ်တိုက်နှင့်ပါဝင်သူ)၊ Ilya Sutskever (အထူးသဖြင့်သာသာသနာ) နှင့် Sam Altman (အောင်မြင်သူ) အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်သူ Adam D’Angelo၊ Reid Hoffman၊ Will Hurd၊ Tasha McCauley၊ Helen Toner နှင့် Shivon Zilis များသည်အောက်ပါအချက်များဖြစ်စေ၊ Microsoft၊ Reid Hoffman ရဲ့သက်ကွင်းပေါင်းများ၊ နှုတ်ဆိုမှုသည် Khosla Ventures အဖြစ်တိုးတက်ဖြစ်စေသည်။ ပိုမိုတိုးတက်မှုကို ဖော်ပြခြင်းနှင့်ကွာရှင်းပြသောလူဦးရေအုပ်စု အဖွဲ့များကိုလည်း မပေးပို့ပါ။

ချပ်ပြီးသားလား။ ChatGPT ကဲ့သို့ ဘာသာရပ်ရှိပြီးလောက်လဲ။

အသက်အရွယ်တွေ့ပါတယ်။ ChatGPT သည် အနည်းငယ်ပြင်ဆင်နေပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်စောင့်ပါ။

ChatGPT သည် အသင်္ခေတ်ကုသမှု အားလုံးကို ဖန်တီးသည့် OpenAI ရဲ့ AI-powered chatbot ဖြစ်သည်။ Natural language processing ကို အသုံးပြုသည့် developers, entrepreneurs နှင့် tech enthusiasts များကို text များကို အသုံးပြုသည့် တစ်ဖက်အတွင်းသို့ အသုံးပြုသူတစ်ဦးကနေ အခမဲ့ဆောင်ရွက်နေသည်။ ဒီနေရာကတော့ Archive ထဲက ဘာလိုက်ကြီးတော့များနဲ့ Wikipedia တို့ကို ထုတ်လုပ်ထားသည့် စာသားကို သော့ချင်းစဉ်အတိုင်း စာသားများကို ထုတ်လုပ်ထားသည်။

သီးနှံမှုအများကြီးမှာ အဆင့်မြှင့်တင်သွားနေပါသည်။ ဝေမြင်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သီးနှံအရာတွေကို ကိုယ့်အချိန်မှာ ပိုမိုလုပ်နေပြီး သီးနှံမှုပြီးချင်သူတစ်ယောက်ကိုသုံးဖို့လိုပါသည်။

Chatgpt အသုံးပြုသူများရဲ့ လက်ရှိစုံစမ်းသပ်များများကို ဘယ်လိုမျှောက်ရန်လိုက်လုပ်ရန်?

ChatGPT အသုံးပြုသူတွေသည် တစ်ခါတစ်ရံများတွင်အကြောင်းကြားနေသည်၊ သင့်တွင် တစ်ခုမှစတင်ပေးနေသောအကြောင်းကြားနေသောအခြေအနေများ ရှာပါသလား။ အထက်မှာယူနစ်အဖြစ်ပြောပြသော ခေါင်းစဉ် များ၊ တက်ဘလက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားနေသောများ၊ တည်နေရာရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအကြောင်းကြားနေသောများ၊ ဟောင်းလေးကိုပါလာရောက်နေသည့်ကျန်းမာရေးပေါ်အကြောင်းကြားနေသောများ၊ မဟုတ်ပဲစီးပွားရေးအကြောင်းကြားနေသောများ၊ ကုန်ပစ္စည်းရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအကြောင်းကြားများ၊ ChatGPT အသုံးပြုသူများကိုသင်က အတွေးအကြုံရရှိနိုင်သလို Google ကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့အကြံပြုသည့်အချက်များ အသားပေးဆောင်ရွက်ရန်အတွက်၊ Google ကိုသုံးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင် လူကြီးမင်းတို့၏အရပ်ကိုယူရန်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသုံးရန်၊ အပြန်လည်ရောင်းချခြင်း၊ နောက်ဆုံးရွေးချယ်ရန်နှင့် အချက်အလက်ရှာကြည့်ရန်တို့ Google ကိုသုံးနိုင်သည်။

ChatGPT အဖြဲ႕အစည္းေရးသူဆိုတာလဲ?

ChatGPT သည် OpenAI - တရားဝင်အပြင်သို့သာနေ့စဉ်သုံးစွဲသောအီးမေးလ်ဖြစ်ပြီး GPT-3 အားပြုရောက်ထားသည်။ အဆိုပါ ChatGPT ကို အလွန်လောလောင်ပြီးသားဖြစ်ပွားလာတဲ့ အချိန်များကိုလိုလားကြောင့်သွားရန်လိုအပ်သောအဆက်မပြေစေချက်များဖြင့်။ ChatGPT ကိုတစ်ခုကြားပြီးသားလာတဲ့အခါမှာသုံးမှုနဲ့ ChatGPT ရှာခဲ့ပြီးသောအချက်များကိုလိုလာနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည် Chatsonic ကိုအသုံးပြုသင့်သည်မှာပါ။ Chatsonic သည် ChatGPT နှင့် ဖြစ်ရပ်ကိုသာတို့ပါဝင်သည်။

စမတ်ဘာကြောင့်အင်တာနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

သင့်ရဲ့အခြေပြုအရာအတွက် အရည်အချင်းကို အောက်ပါ AI ချတ်ပေးချင်သူ အချို့မှာယူသွားရန်အတွက် အချိန်ကနေ Google မှ မရှိသောအချက်များကို ရယူပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပါဝင်သည့်အသင်းတို့မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါသော ချတ်ပေးမှုများကို ပါဝင်သော အက်ပလီသို့ Google Assistant, Siri နှင့် Alexa ကို ဖြင့်ပြောနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောသောအချက်များကို ပြင်ဆင်ပုံမှန်မြှောက်ရေးထားသည့် Chatsonic ကိုလည်း အဆင်မပြေသေးပါသည်။ ထိုသို့ခွဲထားသော အက်ပလီကို AI art အဖြစ် ဖန်တီးထားပါသည်။ API အထုပ်ကိုလည်း ပြောပြပီးသွားပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Chrome အကြောင်းကိုပေးထားသည့် ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ဥပမာအနေနဲ့ Mobile App အဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

သင်လိုင်းကိုသင်စားပြောနိုင်သော AI အပေါ်သဘောတူညီသော အက်ပ်များရှိပါလား။

ဟုတ္ၾကည္မွ် Chatsonic (စမူဆိုးေနရာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္တူညီေပးပါသည္) ေရာက္လြန္းဖြင့္သင္၏အသံုးျပဳလိုပါက ဂူဂ်ပန္စားကို သြားပါရန္ သင္တို႔အားစုဆိုင္းတစ္ခုခုစီမံခန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ဆုံးနိုင္ပါသည္။ သင္တို႔တြင္ Chatsonic ၏ အသံုးျပဳနိုင္ေသာအခမဲ့ Writesonic တြင္ အသုံးျပဳပါ။

ChatGPT ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား။

ChatGPT သည် OpenAI ရဲ့ GPT-4 ဘာသာဖြင့် တော့လို့ကိုယ်တိုင် အထူးပြုပြီးသား AI ချောတွေ့ဖြစ်သည်။ ဒီလိုရင်းဋိုချြတဲ့အခါမှာ ရင်ဆိုင်ရာ NLP အမျိုးမျိုးလုပ်ငန်းများကို လေ့လာလိုက်သည်။ လေ့လာနေတဲ့ အပိုင်းတွေမှာလဲ မေးခွန်းတစ်ခုစီသည်။ နောက်တစ်ကြိမ် မပိုရှင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ အတိုကော လူကြီးမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

iPhone တင်ပြောင်းချင်တဲ့အခါတွေရဲ့အကြောင်းကိုကြီးရုပ်မြင်တင်ရင်းနောက်တော့ ဒါကြောင့်လက်ရှိအနေဝိုင်းကိုလည်းကြည့်ပါ။ ဒီနေရာမှာ အသင်းဝင်ခွင့်၏တိုးကြေးကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတဆက်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်များကို ဖြေရှင်းကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အလုပ်အကိုင်းကို ပိတ်လုပ်ခြင်းအဆင်သင့်ဆိုဖြစ်ရပါမည်။

ချတ်ဆိုတဲ့အတွက် ဘာလဲ?

ချပ်ဆွေးနိုင်သော  Chatsonic သည် OpenAI ရဲ့ ChatGPT လိုအပ်သော အခြေခံဖြစ်အောင် လက်ခံနိုင်သည်။ ဤစကားဗျူးသည် နောက်ဆုံးထွက် GPT-4 ဖြစ်သွားသော သင်တန်းများအနေနှင့် ယေဘုယျအဖြစ်ပြောပြပါသည်။ ဖြစ်သော လိုအပ်ချက်တစ်ခုလုံးသည် Natural Language Processing (NLP) နှင့် Machine Learning (ML) နှင့်လည်း သိုလှောင်ဖြစ်သည်များဖြင့် စာသားဖြင့်အသုံးပြုသူများအတွက် မျက်ရည်စိသည့် လုပ်ငန်းအား ကူညီပေးလျက်ရှိပါသည်။

ချပ်ဆိုင်နိုင်ငံ အလွယ်တကူ လူတိုင်းဖြင့် လက်ရှိလူထုအဓိက စကားပြောနိုင်သည် - သင်ကြားတယ့်အကြောင်းတစ်ခုပါ။ စကားလုံးကိုချည်ပြင်ဆင်ပေးသည့်နည်းလမ်းကို ကာကွယ်ရန်မရှိပါ။

ChatGPT ထက်ကြောင့် အပြန်လျှော့သော ပရိုမိုးရှင်းတစ်မျိုးကို ဘယ်လိုတက်မလဲ

Chatsonic သည် ChatGPT အဆိုပါတို့အကြောင်းကို လေးလုပ်ရန် ကျွန်တော်လွန်သင့်သည်များ၊ နောက်ဆုံးအချိန်ပေါင်းစဉ်များ၊ AI ပုံပေါ်စကားလုံးတစ်ခုဖြင့် အသင်းဝင်ပါရန်၊ နိုင်ငံတကာအသံထွက်လှန်းနှင့် အသံတို့ကို အသုံးပြုသူတစ်ဦးလောက်ပိုင်း တိုးပွားရေးသားရန်လိုအပ်ပါသည်။

သင့်တွေကို ChatGPT နဲ့စိတ်ကြိုက်များသည်အနီးစားပြီး - Jasper Chat, Bard AI, LaMDA (Language Model for Dialog Applications), Socratic, Bing AI, DialoGPT, Megatron-Turing Natural Language Generation, NeevaAI, CoPilot, Tabnine, Amazon Codewhisperer, Elsa Speaks, Bloom, DeepL Write, YouChat, Perplexity, Elicit, Chinchilla, Replika, Character AI, Poe by Quora, Chatsonic Slack Bot, CoGram, Otter, LLaMA by Meta နှင့် Elon Musk ကိုပေးထားသော DeepMind's ChatGPT အလုပ်လုပ်နေစဉ်ဖြန့်ပြီးပါပြီ။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>