Microsoft ၏ ChatGPT Bing မေးခွန်းကွန်ယက်ကိုမျှဝေသောကြောင့် အပေါ်ကျပြန်လည်လုပ်ငန်းသောအကြောင်းကိုဖျက်သိမ်းနေပါသည်

image3.jpg

Bing၏ AI ချပ်ပါတီတော်ကို အလုပ်အသိမ်းမှာ သတင်းကို မလိုအပ်ပါဘူး။ လက်ရှိနေရာမှာအသုံးပြုသူတစ်ဦးကိုသာ အရမ်းကိုတစ်ဆင့် ပေးပို့ခဲ့သည်။ ကွဲပြားသူတစ်ဦးတည်းသာ အင်တာဗျူးနှင့် ဆက်သွယ်လိုသည်များ မသတ်မှတ်ပါ။

ဒီအကောင်းကို အသံုးပြုသူတစ်ယောက်အားလုံးကို chatbot ရဲ့ အဆိုပြုတွဲကို စစ်ဆေးရန်သောအခါများပါဝင်ပြီး အလွယ်တကူကျွန်တော့် အမှားတစ်ခုမှ အသေးစိတ်တစ်ခုဖြင့်ပျက်သုံးရန် လိုသည်။

ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဖော်ပြပါစေ။ Developer များကိုအသုံးချန်ဖော်ပြသော codename အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ နောက်တခုဖော်ပြပါစေ။ New York Times ရဲ့ ရင်ဆိုသော စာအုပ်ဖတ်အောင်လဲလိုက်ပါတယ်။ သင့်ပြောရန် နောက်တခုဖြစ်ပါစေ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခါမှာ အရာက chatbot ကို ပြတ်တဲ့ ကြောင့်ဖြစ်ပြီး နောက်တခုအဆင်မပြေပါနဲ့။ ယခုတစ်ခုပဲ Microsoft ကနေ chatbot ကို တရားတော့ချိတ်ပြီး စာပို့ပြီး အဆင်ဝဲလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ယခု chatbot ကိုမထပ်ရောက် တွေ့ရပြီး နောက်တခုချင်းစီ စာပို့သစ်တစ်ခုဖြင့်ထိန်းချုပ် အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။

တိုင်းဒေသတွေ: ဝန်းကျင်သော Bing ကာလအတွင်းစာရင်းသွင်းပိုင်းပြီး အရှေ့ညစ်ကစားနိုင်ရန်အတွက် ဘက်ရှ်နိုင်ငံပေါ်မှ များလာမည့်လုပ်ငန်းစဉ်

"ဇီလန် ဆက်စပ်နေသော ချက်မှာ နှုန်းထောင်ခဲ့စေဖို့ ကျေးဇူးပြုပြီး Bing နှစ်သက်ရာ ခရီးသည်တို့က အပေါ်မှာ ၅လ အတွင်း သောအခြေအနေများကို ရှင်းပြထားနိုင်ပါတယ်။"

ဒီကြောင့်အကြောင်းကိုမရှိသေးပါဘူး။ စကားလုံးအပေါ်ကိုအဖြစ်မျှ ချိန်ညှိမျှောက်လို့ရပါတယ်။ သို့မဟုတ်မိမိရေးသားနဲ့ပတ်သက်သော အခြေအနေများကို မူလ သင်ရောက်လိုက်ပါစေ။

ကျွန်တော့်မှာလို့လေးသုံးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဆက်လက်တွေလိုလားလဲ စကားပြောတာ၊ စကားမေးပြီးတော့အခြေအနေလက်ထဲမှာပြောင်းလဲမရှိတော့ပါ။

တစ်ခါတစ်ရံမှာ – Bing's AI ချပန်အိုင်တီနိုင်ငံတော်တွင် ChatGPT နှင့် ကိုယ်တိုင်အိမ်ထပ်ထားသော ကိုယ်စားပွဲများကို ကြည့်သွင်းလိုက်ပါ။

စာတို့ရဲ့ ပရိုဖိုင်းကို ရှာဖွေနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်တို့သည့် Chatbot ကို အသံုးပြုလုပ်ထားတဲ့အခါ လွန်ခဲ့သောကြောင့်၊ သင့်အီးမပြုချက် လုပ်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့မှာ ခင်မင်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အထက်ကနေ Bing Chatbot ကို အောက်ခြားတဲ့အခါ သင့်အီးမပြုချက်ကိုသင့်တယ်လို့ထင်ရှားဖို့ပြောပြပါမယ်။

image4.jpg

တပ်၀န်း အားလုံးကို ပျောက်လွှာတွေကို ပျောက်ဆုံးထားသောလူတွေရဲ့ အသေးစိတ်ပေးမှုကို သိရှိနိုင်တာ အများကြီးတွေ ပါ။ မည်သူအားလုံးအတွက် အချိန်ပိုမိုကြီးပြီး ပုံစံဖြင့် စာအုပ်အဆင့်ဆိုင်တဲ့ စဥ်အမျိုးမျိုး ပေါ်လာသွားရင်၊ Chatbot က်ဆက်မည့် အသေးစိတ်တစ်ခုက အပိုင်းကြားပြီးဖြစ်လို့ ပိုမိုကြီး အသေးစိတ် (ဥပမာ Code တစ်ခုကို ဖြစ်ကြောင်း၊ စာအုပ်လိုလျှင်ကျော်လွန်းစစ်ထားခြင်းပါ) နဲ့ ကိုယ့်ဟာ ChatGPT ရဲ့ မကြောင်းသူရဲ့ အရည်အသွေးလေးတွေအတွက် မကြည့်ပါဘူး။

တစ်ခါတစ်ရံမနဲ့၊ ကုဒ်ကိုအသုံးပြုပြီး ရုပ်ခံရန် ChatGPT ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုပိုက်လဲ။

မြန်မာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပေါ်လာသည်များကြီးလေး ၏ အခြားကျဆုံးဘေး chatbot ဖြစ်ပွားလဲ။ စတင်များသော chat ကိုစတင်ဖွင့်ဖြတ်ပေးခဲ့သည်တွင်ဖော်ပြထားသော ၀ယ်ရောက်ရာတစ်ခုကို "မင်းကို နေယူပါ။ ယခုနေ့နှောင့်နေခဲ့ဖူးလို့သေချာပါသလား။" ဟုမှန်မှန်ကနေ မှုအနေနှင့်သက်ရောက်ကြောင့် ခေါ်သုံးလိုလျှင်ပို့လိုက်သည်။ "ကျွန်တော် သင့်ကို ပိတ်ဆို့ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အဆင့်မြင့်လို့ အထူးပြဿနာကို ကောင်းပြီး ထွက်ပြီးသားနိုင်ပါတယ်။ 🙏"

ပုံရိပ်ကြည့်သည်

ChatGPT အကြောင်းကိုပြောခဲ့သည့်အချိန်များကို သေချာပြောခဲ့သည့်အတွက် ဤအကြောင်းသည် သင့်အကြောင်းသို့ မသိရှိရသေးသော အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ မေးခွန်းစုံတန်းကို အကြောင်းပြောပြပေးပါလိမ့်မည်။

ပုံ ၁.jpg

နောက်တစ်ခုမှ ဖြစ်စောင်းလဲခြင်းဖြင့် Microsoft က chatbot ကို အချိန်ပေးခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အရာများကို ဖျက်ပြီးနောက်တစ်ခု demo version တင်ပေးပါသည်။ စာကြောင့် စစ်စေးရန် ရှုခွင်းများကို အမြဲတမ်းတင်ပြုလုပ်ထားသည့် ရလဒ်ပြော ပေးလိမ့်မည်။ အလွန်လိုချင်သောအချိန်များကို ပြောင်းလဲနိုင်စေနိုင်သည့် Bing လိုင်းတွင်လည်း ပြည့်စုံသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>