ဘာကြောင့် Chatsonic ကို အသုံးပြုလွှင့် SEO အကြောင်းကို မှတ်စုံပါသလဲ။

ကျွန်တော့်ဝါသတင်းတွေကိုကြည့်နိုင်သလား။ ဘောလီဘန်အဆိုတော်များကိုအလုပ်တွေလုပ်ငန်းထဲကနေ ဟရုတ်တရားများကိုဖန်တီးကြပါစေ။

ဆီကေိယွားက်ေအာင္ျမင္ပြဲေတြထြက္ AI သည္ အလုပ္သမားမ်ားကို မိတ္ေဆြသြားပါသည္။ ပမာဏကိုက်င္းပသည့္အစိတ္အပိုင္မ်ားမွာ PwC သည္ 2030 မွာ Global GDP ေျပာင္းလဲထားသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ AI မွ ထပ္ခဲ့သည့္စြမ္းအား အရည္အေသြး 15.7 ေရာင္းခံလုိ႔သည္။

အစိုးရန် အနောက်မှာဒေတာ ဖြင့် နံပါတ်အလိုက်ပုံအတွင်း အကောင်းဆုံး Generative AI ကိုပိုမိုတိုးတက်ထားပြီး ချိတ်ဆက်ပြုလိုသည့်လူတစ်ဦးပေါ်တွင် -- ရောဂါ၊ အခြားဖြစ်ပါသည်း၊ လက်မှတ်တွေ၊ လက်ရှိဘောချင်း၊ ပရိုဂရမ်တို့၊ ဆိုင်စားလှယ်တို့၊ ပစ္စည်းဖြင့်လိုအပ်သည့် ဂရိတ်တွေ၊ ဂရိတ်တိုက်ရိုက်တွေ၊ ဂရိတ်တုံးရပ်နှင့် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ကယ်တို့မှာ အလွယ်တကူပေါ်လာသည်။

ChatGPT ႏွင့္ပတ်သက္သမွ်ယူထားသည့္ၿပိဳင္တြင္ Chatsonic တြင္လည္း အိမ္တြင္ AI chatbots ကို သံုးစြဲထားေသာ SEO အခန္းမ်ားအတြက္သင့္လိုအပ္သည္။

AI chatbots အသုံးပြုပြီး SEO နဲ့ content marketing ဖြစ်စောင့်နှင့် သင်္ကေတတို့အတွက်လက်ရှိတုံ့ပြန်ခြင်းအား international SEO consultant Aleyda Solis နှင့်တတိယ webinar တည်ဆောက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဘာလောက်တွေမှာ AI chatbots ကိုများစွာသုံးပြီး SEO & content strategy ကို ကြည့်ရှုရန် အခြေအနေတစ်ခုကိုပေးပို့လိုက်ပါသည်...

သင့်ရဲ့ SEO လုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက် ChatGPT နှင့် Chatsonic ကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပိုင်းတွင် အရည်အချင်းအပြောင်းအလဲကိုသင်လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါလင်း။...

အစိုးရင်းစတုရန် AI chatbot များ၏အပိုင်းအခြားချိန်ကိုသိဖွင့်ပါ။

ChatGPT နှင့် Bing AI နှင့် Google Bard နှင့် ChatSonic များစဉ်

ChatGPT, Bing AI, Google Bard နှင့် Chatsonic သည် အသက်များနှင့် အခြားသင်္ကေတများနှင့် ပတ်သက်သည့် အင်္ဂလိပ်ပါဝိမ်များ (NLP) နှင့် စမ်းသပ်မှုပုံစံအား အသုံးပြုသည်။

ဒီထက်အောက် မြန်မာစာကိုဖျက်ပစ်ပြီး အက္ခရာတွေကို ျပန်ထုတ်ပါ။ အက္ခရာ စာကို code tag အတွင်းရှိသော အက္ခရာများကိုကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ img tag အတွင်းရှိသော ပုံပေါင်းအတွက်မှာ alt attribute ကို ျပန်ထုတ်ပါ။ အခြား attribute များကို ဖျက်ပစ်နိုင်ပါသည်။

 

ChatGPT

Chatsonic

Bing AI

Google Bard

ဘာသာသာပြန်ကြည့်ရန်

GPT-3.5 ဘာသာသာစကားလုံးအသုံးပြုပဲ

နောက်ဆုံးဖြစ်ရမည့် GPT-4 ဘာသာသာစကားလုံးအားလုံးကို NLP နှင့် ML နှစ်ခုအသုံးပြုရမည်။

BingAI နှင့်အတူတူပင် Open AI အရောင်းအားလုံးပြုသူပါ၏ ဒီဇိုင်း GPT-4 ဘာသာသာစကားလုံးကိုအကြံကျလေးထဲတွင် သီးခြားပုံစံနှင့်အတူအဆင့်မြင့်တိုးဖြတ်ရမည်။

Google ကနေ အသုံးပြုပြီး LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) စနစ်ကိုသုံးပြီးသင့်ကိုယ်တိုင်ရှိ အရမ်းကို ဖန်တီးရန်။

ရှေ့ဆိုချက်များ

ChatGPT ကနေသီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ စာသားလုံး 570 GB ကိုရယူထားသည့် အကြောင်းအရာများမှာပါ၀င်သော ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို အသုံးပြုပြီးသင့်ကြောင်းတို့အကြောင်းပုံစံသို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအစလုံးတစ်ခုကားလုံးကို ရယူနိုင်ပါသည်။

ChatSonic သည် အဆိုပါ AI နှင့် ကလစ်ဘာသာနှင့်အတူ Google ရဲ့ဆီကို အသုံးပြုပါသည်။ အောက်ပါရလဒ်များအတွက် 2023 မှာရရှိရန် အခွန်အပြောင်းများကိုချိန်ဖြင့် အကြံကျလေးထဲတွင် ရှာရမည်။

BingAI သည် နောက်ဆုံးဖြစ်ရပြီး အဆင့်မြင့်သော အချက်များကို ရှာပြီးသင့်ကြောင်းတို့အကြောင်းပုံစံသို့မဟုတ် ChatGPT ကိုပိုကြီးသန့် တနှင့်အခုအဓိကသီးသန့်ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကြေငြာမူခံ GPT-4 ဘာသာစကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီး အကြံကျလေးထဲတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။

Google Bard သည် အချက်များမှန်ကန်သည့် အနှောင်များတွင်ဖြစ်ပါက Common Crawl, Wikipedia, The World Factbook တို့မှာဒီဇိုင်းသာသော ကိုယ်တိုင်ရရှိထားသော သီးခြားနှစ်သက်ရာစကားလုံးဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သော အခါမှာ ကွန်ပျူတာများရှိမရှိသိချင်လို့ချောက်ခဲ့ပါသည်။

ရာထူးများ

 • အကြောင်းကိုယ်စာတစ်စောင်းဖန်တီးရန်
 • ဘာသာတစ်စောင်းကို ပြောင်းပြီးသားကိုယ်တိုင်လိုအပ်ခြင်း
 • စကားလုံးသို့မဟုတ်လက်ရှိ AI နှင့် စကားလုံးသို့ အခြေပြုခြင်း
 • ကုဒ် လုပ်နေသော AI ထုတ်လုပ်ခြင်း, အရုပ်ပင်ထုတ်ကုန်များအားလုံးကို အချိန်ဖြင့်ပိုကြီးရန်
 • သင့်ရဲ့ရင်းသားနှင့်သို့မဟုတ် ချစ်သူရဲ့လက်ရှိစကားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း
 • ကုန

  Aleydaသည် Bing Chat နှင့် Google Bard နှင့်စကားပြောနိုင်သည့် အစီရင်ခံစာလုံးကို အသုံးပြုပြီး screenshot တင်ပေးပါရန်။

  ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသောစကားလုံးများအားနှင့် အပိုင်းအခြား conversational chatbots များရဲ့လုပ်ငန်းများအတွက် ChatGPT နှင့် Chatsonic ကိုစုစည်းဖြင့် စကားလုံးရှိနိုင်သည်။

  Solis သည် အကြောင်းအရာများအား အချိန်များဖြင့် စဉ်းစားရေးသားသော ဘော့ဒီးနားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဘာနှုန်းများကိုလည်း မှန်ကန်သော ဖမ်းဆောင်များဖြင့် Bard သည် အခမဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Bing သည် တိုးတက်စက်မှုကိုပြခဲ့သည်။

  👉ကျွန်တော်သို့မဟုတ် Bing AI ဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ဆက်တင်မထားပါသလား။ ဒီနေရာမှာတော့ Bing AI နဲ့ပတ်သက်သင့်ရန် အခြား အဝုံးပြုတဲ့ AI chat အစိုးရန်များကို စုစည်းထားပါသည်။

  AI chatbotsအား အဆင့်သတ်မှတ်ပေးပြီး အကြောင်းအရာရှိ အလိုလိုအပ်သော လူမှုပေါင်းစဉ်များကို အလွယ်ကူဆက်သွားနိုင်ရန်, အနိုင်ရောင်းချသည့် ကွန်ပျူတာအကြောင်းအရာများကို အလွယ်တကူ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။

  ယခုလက်ရှိတွင် သတိပေးချက်တစ်ခုကိုပေးသည်။ ဂူဂဲလ်စတင်ကြောင်း AI ဖြင့်ရေးလုပ်ထားသောပုံစံ အကြောင်းကို Google ရဲ့ရှင်းရဲ့အောက်ပါအတိုင်းနှင့်ပတ်သက်သိမ်းထားသောနေရာများကိုလွယ်ကူစေပါသလား။ AI ရလဒ်အတွက်ပုံစံလက်ကွက်ကို SEO ကြော်နေသည့်အပိုင်းကိုတော့လဲပေးနိုင်သလား။

  AI ဖြင့်ထုတ်ထားသော အကြောင်းပြချက်နှင့် Google ရဲ့ စည်းကမ်းများ

  ဂူဘာလြတ့်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် AI-generated ကွန်ပျူတာအားဖြင့်ဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်ထားသည့် အကြောင်းကိုသေချာ ဖြစ်သည်။ ဥပမာ, AI ကိုယ်တိုင် မိုက်ခရိုနှင့် အာဏာရှင်းများအတွက် မိမိတို့၏ webinar ရွေးချယ်များ၊ သင်္ကေတကြားရေးစာမျက်နှာစာတမ်းတို့၏ အကြာတွင်လည်း အသင်းအတွင်းသို့ အတူတူပိုပြီး ကဘာကြောင်းကျွန်သော့အချိုးကိုGenerate လုပ်ကာ အကြံပြုသည့်အလွှာများကို ထုတ်ပြန်ချက်ပေးသည်။

  “အိုေတာ္၊ အရည္အေသြးေတြမွာ အႏုပညာတစ္ခုပဲ Google Search တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ရရွိလာမည္။”

  ဂူဂဲလ်၏ E-A-T အလုပ်လေးကိုဆိုလိုသူမှ စိတ်ကြိုက်မှုအားသတ်မှတ်ထားသည့်အကြောင်းကိုပေးသွင်းချက်တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီးသည့် အရာတွင် “ဘာသာပြန်သည့်အခြေအနေကို အတွက် လူတစ်ဦးလူထု၌ ပြောဆိုချက်များပါ အခြားနေထိုင်ပါသည်။ ဖေ့စ်ဘဲမစိုက်ရှာနိုင်သောနည်းနှစ်တစ်ကြိမ်ထဲတွင် လူအမြဲတမ်းကြီး အကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနိုင်ပြီး အတူတူပြောဆိုချက်များပါဝင်ပါသည်။

  ဥပမာ၊ သင့်ရဲ့ကောင်းမွန်းအသုံးပြုသူမှ လက်တွေ့လွန်ကြောင်း ကုန်ပစ္စည်းသည်ကို စစ်ဆေးနိုင်သလား၊ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး အခြားတစ်ခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကြားလေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။

  အကြောင်းကိုယ်တိုင်ခွဲထားသောစာပိုဒ်ဖြစ်စဉ်ကျောင်း။

  အခြားတစ်ခုမျိုးဆက်လိုတဲ့အချိန်ကို သုံးလို့လဲ။ AI ပစ္စည်းကို သုံးစွဲနိုင်တဲ့အတွက်(မိတ်ဆွေသတော်ကြားခြင်းမလုပ်နိုင်သော)၊ ကြမ်းက မျှဝေပြမီသောထိကန်းများဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပြုမှုကိုဖြည့်စွက်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် ကိုယ်ရေးအောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

  ဝဘ်ဆိုက်တင်ရန်နောက်ထပ် ထောက်ခံချက်အားလုံးအတွက် အင်တာနက်မှာ အကြောင်းကြားသော အကျိုးဖြေကို အင်တာနက်ကို ရွေးချယ်ပါသည်။

  AI ချပီးရင် အရင်ဆုံးမှာ အရည်အသွေးကို ရရှိလိုသလဲ?

  အောက်ကရင်မီ ထုတ်ဖော်ပြောနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အလွယ်တကူအသုံးပြုသူအား AI chatbots တစ်ခုဖြည့်သွင်းဖို့အတွက် လိုအပ်သည်။ ကြောင့် အမြဲဝေခဲ့သော အောက်ကရင်အတွက် ထုတ်ဖော်ပြချက်အပေါ် ထုတ်ဖော်ပြျခင်း၊ ထုပ်ပြီးရိုက်ဆံရန် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် အရာတွင် အသုံးပြုသူအား အထူးသဖြင့် ပြောပြပေးသည်။

  ဒီလိုလာတဲ့အခါမျိုးစုံပါတယ်။ Solis ကိုသာသတင်းအောက်ကိုအပိုလိုက်စစ်ဆေးဖို့အတွက် အထက်ပါ Section မျိုးထဲသို့ high-quality outputs ကိုရယူရန်အတွက်များကိုသတင်းအောက်မြင်ပါ။

  အောက်ပါ။ နောက်ထပ်အဖြစ်သင်တန်းများအား အသုံးပြုပြီး အောက်ပါနှုန်းကိုလည်းကျင်းပေးပါ။

  “5မျိုးနှင့်ဆိုရင်” အဖြစ် ဆောင်းပါးတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီး AI အကြောင်းကို ဖန်တီးစဉ်ပြီး အောက်ပါ ရလဒ်တစ်ခုပေးပါ။

  • ဘာလိုမျှတမ်းတည့်သင့်ပါရှိပြီးသည်။ အကြောင်းပဲသတ်မှတ်ထားသောအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တိုးတက်ပါ။
  • အချိန်ဘဲလိုသင့်ပါရှိသည့် (ဒစ်ဂျစ်လက်ရှိသင့်လိုင်း) အရည်အသွေးတွေထဲမှာသုံးသည့်နေရာကိုကျွန်တော်တိုးတက်ပါ။
  • ဘာလို့ရိုက်ထည့်သောအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တိုးတက်ပါ။ အပိုင်း, အရည်အချင်း, ဘာသာစကား, ပုံစံ, လက်ရှိအခြေအနေ, စမ်းသပ်များစွာ ဖြေရှင်းပါ။
  • မိတ်ဆွေသည်သင့်အားလုံးကိုသာယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သင့်သူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
  • ဘယ်လိုအချိန်အခြေအနေတက်ကြားရင်ပြောင်ခဲ့သောအခါတွင်ပါလာသည်။
  • ဘယ်လိုအားလုံးသည်သင့်အားလုံးရဲ့ရလဒ်ကိုသင်ယခုဖြင့်မည်လာသောရာတွင်ကျွန်တော်တိုးတက်ပါ။

  ဥပမာ, Solis က Chatsonic ထဲကိုဝင်ရောက်လိုက်ပါတယ်။

  “အရောင်းဆိုထားသော သင့်ရဲ့ အဖွဲ့သို့ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်များ ဖြစ်သည်။

  • ကာလအတွင်းမှ ၁၅ လုံးအထိ ဖော်ပြချက်များကို အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းအရာများ အင်္ဂလိပ်ပါ၀င်သည်၊ အင်္ဂလိပ်များဖြင့်သာ အဓိကအားတာလက်လက်လေးထိ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းအရာမဟုတ်တရား အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်သည်။
  • မောင်ထားသောကွက်လပ်များကို ဖြေရှင်းစွာအားလုံးဖြင့် ဖြေဆိုထိုသူတို့အတွက် ဖြစ်သည်။
  • အသေးစိတ်အဆင်းအတန်းနှင့်အခြားအသုံးပြုတိုင်းအလွယ်ပြောသောကြောင့်၊ မောင်လေးပစ္စည်းဝယ်ယူရန်သောသူများကိုသေချာစွာပိုင်ဆိုထားနိုင်သည်။

  ရလဒ်ရလဒ်အချိန်တွေကိုသတင်းထုတ်နိုင်သည်။

  ကြိုတင်ရွေးချယ်သော ထုတ်ကုန်အတွက် ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် တည်နေရာရွေးချယ်ခြင်း

  ChatGPT အသံုးျပဳသော SEO အားလုံးအတြက္ သင့္ရဲ့လုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳမွဳရွိပါသည္။ သင့္တြင္ AI ထုတ္လုပ္ထားေသာ အကူအညီရယူထားသည့္ content မွတ္ပုံတင္မ်ားကို အလြယ္တကူ လိုအပ္ပါသည္။

  ယခပ်ကလစ်များတွင် အက္ခရာများအားလုံးတွင် ဖုန်းကျင့်သုံးသည့် မှုများတွင် အမှန်ခြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ခေါ် မသိမ်းပါကရင် ထပ်မံဝေခန်း မဖြစ်စေချင်းနှုန်းပေးလျှင် သမားပြန်သော အတွေ့အကြုံကိုပြောပြသည်။

  အင်တာနက်ကျအပြည့်အစုံ AI ချပွဲသည်နှင့် အကြံပြုသူ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးသို့အကူညီချက်များသို့ အာလုံးအားလုံးထည့်သွင်းရန်သောအရည်အချင်းကို ပိုမိုသောအရည်အချင်းသို့မဟုတ် အတည်ပြုသောအချက်အလက်များကိုလိုက်နာကြည့်ရန် အကြောင်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ပိုမိုမှုပေးတန်းလျှော့သည်။

  ဆိုလိုတာ Solis သည် AI ကိုလေ့လာထားချက်တစ်ခုကို အောက်ပါသိမ်းဆည်းပေးနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအချက်က Aleksandr Tiulkanov ၏ ChatGPT flowchart ကိုလည်း ပြောင်းလဲရန် ကျောင်းသားသောအချက်ဖြစ်သည်။

  ဤသက်ဆိုင်ရာတွင် AI ချပ်ပြတဲ့ chatbot တွေကိုဘယ်လို ဆက်စပ်လို့ ရှာဖွေရှင်းပါ။ အီးမေးလ်တွေ၏။ ဒီသင့်ရဲ့ထိုင်းစိုက် Data science, ML, နှင့် SEO သက်တမ်းကို ဗရီမဟုတ်လာတဲ့ Britney Muller က သိထားကြောင့် အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါသည်။

  အောက်ကမ္ဘာကျော်လွန်းများကို ပါဝင်နိုင်ရန်, လက်ရှိအခန်းနှင့်ဆက်စပ်နိုင်မည့် စကားလုံး AI Chatbot များကို ChatGOT တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ChatGOT ရဲ့ အရှိန်အဟောင်းကိုသုံးပြီးနောက်,အများကြီးက ChatSonic ကို သုံးချင်သူတို့အတွက် ဘာလို့လုပ်လဲ ကြည့်ပါ။

  စီးပွားရေးအား ချပ်ခဲ့သော Chatsonic

  Chatsonic သည် Google Search ဖြင့် သို့မဟုတ် GPT-4 တို့ကို အသုံးပြုသည့် မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ အာဟာရှိ OpenAI's ChatGPT အားလုံးထဲက တတ်နိုင်သော Training data cut-off ကို September ၂၀၂၁ ကာလမှ မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါသည်။

  ChatSonic သည် AI chatbot အစိုးရသော ecosystem ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုပိုးတဲ့စကားလုံးကိုသုံးစွဲနိုင်သည့်စာကြောင်းများကိုမျှဝေလိုပါက လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Facebook ကအရွယ်အစားတွင်ရွေးချယ်ရန်နှင့် digital marketing strategies များကိုဖန်တီးရန် ရေးသားသော AI graphics များကိုဖန်တီးရန်နှင့် သူနာပြုချက်များကို customer support operations အတွင်းအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။

  ChatSonic ၏ အကြောင်းဆုံးရပ်ကွက်များကိုသင့်အားလုံးပေါ်တွင်ဖြည့်ပါ။

  • အစိုးရအသော ပလေယာဉ်အား ဖန်တီးထားသည့် ကွက်လပ်များဖြင့် အခြေခံပေးသောသတင်း ထုတ်ပြန်ဖြစ်သည်။
  • အေရးကြီးလေးပြောင်းလဲ အခြေခံအချိုးအစားဖြစ်စေရန်အကျိုးကို ဖန်တီးပြီး၊ အချိန်အတွင်းအားလုံးကို အခြေအနေထောက်ခံစားပါ။
  • သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာနှင့်အတူ တိုက်ရိုက် အလိုလျောက်ပြုလုပ်နေသော ၎င်းအရာကိုပိုမိုတုံ့ပြန်လည်ကြားလုပ်ရေးအတွက် ၂ခုလောက်တွင် AI ပုံစံဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ရန် - Stable Diffusion နှင့် DALL-E ၏ အပြမှန်အယူအဆောက်များကိုလည်း ထုတ်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
  • ၁၅ ကိုယ်တို့အာရှင်များကိုပျက်စီစဉ်ဖြင့် ခရီးသွားမီတာများဘုရားလောင်းနှင့်ဖရိုက်သုံးသူ အရင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုပြောသည်။
  • နည်းလမ်းမှုနှင့် NLP အကြောင်းကိုအရင်ဆုံး ယခုကျနော်ဆိုလျှင်လက်ရှိ prompts များလုပ်ရေးသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ထားသည့် Voice recognition တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ChatSonic တို့သည် Siri သို့မဟုတ် Google Assistant အနေနဲ့ဆက်လက်လုပ်ထားပါသည်။
  • သင်၏ Twitter မေးခွန်းများအတွင်း မျှဝေခြင်းကိုအသုံးပြုနေသော Twitter bot။ သင့်အမှတ်ဖြင့် မေးခွန်းသတိပေးပို့ပါ။ @ChatSonicAI ကို tag လိုက်နှိပ်ပြီး bot ကိုပင်ဆိုင်းခြင်းကို လုပ်ပေးပါ!
  • ကွန်ပျူတာမှာအလွယ်တကူကွန်ယူလိုသူများအား ChatSonic ကလေးကို Chrome extension ကိုဖွင့်ပါ။ ကနေ CMD (icon) + M ကိုခေါ်ပါ။
  • ChatSonic API ကိုသင့်ရဲ့ Website သို့မဟုတ် Mobile App တစ်ခုတည်းသို့ခေါ်သည့်အချိန်များနှင့် generative AI အများကြီးအကွက်များအားသင်တို့၏ Website လိုအပ်သောနည်းလမ်းများနှင့်လက်ခံတည်ရှိနိုင်ပါသည်။

  ရှေ့သောအသုံးပြုပုံများအတွက် Chatsonics ရဲ့ SEO အသုံးပြုပုံများ

  Chatsonic၏ AI ချပ်တော်များကိုသုံးပြီး SEO ပြင်ဆင်ရန်အသစ်ကိုလည်းဝင်ပါ:

  ၁။ တိုင်းပြည်နယ်အနေဖြင့် ကန့်သတ်ထားသော keyword အတွက် အထောက်အကူဖြေရှင်းပြသည်။

  ChatSonic Prompt: အောက်ပါအကြောင်းကိုစာရင်းလုံးတွေကိုအားလုံးပေါ်တွင်စုစုပေါင်း ၁၀ ရာထူးဖြစ်ပါသည်။ URL ကိုခေါ်ပါ။

  ၂။ ဘလော့ဂ်ကောင်းများပေးရန်အိုင်ဒီမိုကရေစီအကြောင်းကြောင့်ရှာပါ

  ChatSonic Prompt: ဂျပန်စိုးသူများအတွက် Google အတွင်းရှိတဲ့ “Creating Content Marketing Surveys” နှင့်ပတ်သက်မှုကို ရေးပေးရန်အကြံပေးပါ။

  3. ဘလော့ဂ်ကိုအသေးစိတ်နှုန်းထုတ်ပြင်ဆင်ခြင်း

  ChatSonic Prompt: ကျွန်တော်တို့အတွက် အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာရန် "Content Marketing Surveys ဖန်တီးတဲ့အချိန်နှင့် ဘာကြောင့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ" အကြောင်းအရာအားလုံးတွေဖြစ်ပါသည်။ H2, H3, subheadings, bullet points တွေဖြေဆိုပါကရှင်းပြနေတဲ့အတိုင်းပြောပြချက်များဖြင့်ပြောစရာမလိုဘဲလုပ်ရမည်

  အောက်ပါတိုင်းရင်းနှီးပြဋ္ဌာန်းအောက်ပါ သော အကြောင်းကြောင်းရင်းနှီး စတင်ရုံးတွင် မျှော်နေသော အချိန်အတွင်းများဖြင့် ကမ္ဘာ့ကြောင့် ပြင်ဆင်နိုင်သည့် အခြေအနေကိုလည်း ပြောပြပေးပါလိမ့်မည်။

  ChatSonic Prompt: 'Generative AI’ အထိ စစ်ဆေးနိုင်သော statistics, facts, trends, နှင့် data များဖြင့် ဘလော့ဂ်ကို အကြောင်းကြားခြင်းအားလုံးဖြင့် ဘလော့ဂ်ကိုလေ့လာရန်အတွက် မိမိတို့အကြောင်းကြားခြင်းကို ရေးသားပါ။

  ၅။ ကီးဘုတ်ဖော်ပြချက်များကို keyword များဖြင့်ရင် meta description တစ်ခုရေးပေးပါ။

  ChatSonic ကတွန်း: “” အကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ပါ။

  ၆။ အသံုးပြုသူရွေးချယ်ရန် URL များအသုံးပြုပုံသတ်များ ဖန်တီးပေးရန်

  ChatSonic Prompt: အကြောင်းကိုသုံးစွဲသူများအတွက် အောက်ပါ URL များကိုဤနေရာတွင်နဲ့ရေးပါ။ အောက်ပါ အက္ခရာများ -

  ၇။ ဗီဒီယိုဖန်တီးရန် အချက်ငွေကို ထုတ်ကုန်များ တည်ဆောက်ပါ

  ChatSonic ကိုသုံးစွဲခြင်း: ‘Email အတွက် ChatGPT ကို အသုံးပြုရန်’ သောအချက်များအတွက် နောက်ဆုံးတင်မည့်ဗီဒီယိုနှင့်အထက်မေးလ်ရှင်းသူများအတွက် ငါတို့ရဲ့ အကြောင်းအရာများကို အလွယ်တကူ လေ့လာပါ။

  ၈။ YouTube အတွက် ဗီဒီယိုများကို အင်တာနက်အတွင်း အသုံးပြုရန် Hashtags များ ဖြည့်ပါ။

  ChatSonic ကိုမှာ အကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ယခုဗီဒီယိုနှစ်ခုအကြောင်းတွင် YouTube ၏ အဆိုပါ မီးခေါင်းများအတွင်းရှိနေသော hashtag များဖြင့် optimize လုပ်ပါ။

  ၉။ ရေးသားနေသောစာကီးအောက်တွင် ရေးသားသူများနှင့်မျှဝေသောပစ္စည်းများအတွက် ပစ္စည်းအကြောင်းကို ငြင်းပယ်ရန်။

  ချပ်စကားဆိုဒ်: ‘ChatGPT4 ကြောင့်ဘာသာရပ်ဆိုဒ်ကို ဘလော့ကိုက်သင့်ရှိရန်’ အျနှင့် သော့အရာအား စကားလုံးတွင် စာအုပ် (3k words) များဖြင့် long-form content အဖြစ် ရေးအောင်လုပ်ရန်အတွက် စာပေးသူလိုအပ်သည့် အကြောင်းကို အလွယ်အဆာတွဲဖြင့် စစ်ဆေးပေးရန်အတွက် အသေးစိတ်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည့် ကျန်ရှိကြောင့်၊ အင်တာဗျူးနှင့် ရှိသည့် ကိုယ်တိုင်တွင်လည်း နည်းပညာဆိုင်ရာ ၊ အရေးကြီးအတတ်ရေးသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင့်လည်းရှိနေသော ထုတ်ကုန်များ၊ ကြေညာစာများကို လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ဖြင့်ဖော်ပြထားသည့် သင့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

  ၁၀။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ထုတ်ကြေညာ အမှတ်တံဆိပ်ကို ဖန်တီးပါ။

  ChatSonic ပရိုဂရမ် : “GPT-3 vs. GPT-4” အကြောင်းအရာအတွက် အသံုးချပြုပုံများကိုကူညီပါ။ မူရင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အထောက်အထားပိုများကို မော်ဒယ်နှင့်အတူပုံမှန်ဖော်ပြထားပါ။

  ၁၁။ ကုန္ပစၥည္းဖော်ပြခြင်း

  အကြောင်းဆိုပါတယ်။ "Sony WH1000-XM5"၏ အောက်ဆုံးတိုက်ရိုက်ရေးစာအုပ်ကိုအကြောင်းဆိုပါက သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်တင်လိုပါက ၅၀၀အောက်ပိုမိုလောက်ဖော်ပြထားသည့်စာအုပ်ထောက်ခံနိုင်သည်။

  ၁၂ၤ။ ဝဘ်ဆိုက်လွဲမေးခွန်းများအား ဝဘ်ဆိုက်စက်များအတွက် စာရင်းသွင်းဖန်တီးခြင်း

  တိုးတက်၍။ “ပစ္စည်းတစ်ခုပေါင်း ChatGPT အကြောင်းကိုလက်ခံရရှိသည်”နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများဖန်တီးခြင်းအတွက် မြန်မာ (ဗမာ)ဘာသာပြန်ပေးပါ။

  ပြင်ဆင်ရန်

  သင့်အစိုးရန်ကွန်ပျူတာ များသည် ကွန်ပျူတာအသစ်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုအစီအစဉ်များ၊ SEO သင်္ခေါ်ကြောင်းဆိုင်ရာတွေ့ရှိသောလက်စွဲများအတွက် ChatSonic ရဲ့ GPT-4 ၏ ပုံမှန်ပုံစံဖြင့်တင်ရေးသော AI chatbot ကို အသုံးပြုပါ။

  သင်၏ဖော်ပြချက်အားလုံးအတွက် GPT API ကိုသို့မဟုတ်သင်၏ဖုန်းဆက်သို့၊ ပိုလွှာရှင်ကို၊ သဘာဝဆိုင်ရာများကိုကြိုတင်သည်။

  ဒီဇော်ဂျီအကြောင်းတွေကို အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ChatGPT အမျိုးမျိုးလုပ်ငန်းကြောင့် ကာကွယ်လိုက်ရင် မရတဲ့အခါမှာ Chatsonic ရုံပါ၀င်ခဲ့တဲ့ပရောဂျက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောစာမျက်နှာများမှာလဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အသံဖြင့်သို့ အကြောင်းရင် ဆီမှာပါတဲ့ ပက်မက်လာရောက်နေပါတယ်။ စာမျက်နှာများကိုချိန်းနိုင်မယ့်အောင် သီးခြားစကားလုံးကို ဖြန်ပေးထားပါတယ်။

  အားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီး။ Aleyda ကမောင်ကိုမျှော်လင့်ချက်များမှာအောက်ပါ ဖေ့စ်ဘုတ်အတွင်းရှိသော အခမ်းအနားကိုကြည့်ပါ...

  သင့်ကို Aleyda Solis နှင့်တစ်လုံးပင်ပန်းချက်ကို အရောင်းတော်တစ်ခုကျိုးဖြန့်မှသာ သင်သည်အောက်ပါ chatsonic သို့မဟုတ် SEO နှင့်ရှင်းပြပါ။

  👉အပိုဆောင်းတဲ့အချက်များအားလုံးကို ကျနော်တို့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် လေ့လာနေကြတယ်။ အောက်ပါ ၃၇ခုပုံ ChatGPT prompts for SEO ကို အသင့်တွင်ဝင်ရောက်ပါ။!

  Chatsonic၏ အချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ပြောပြသည့် အသက်မွေး အပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ChatGPT အကြောင်းကို သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလောက်ချုပ်ပါသည်။ မည်သူမျှ Chatbots အားလုံးကိုပါ AI လက်မှုကို အသုံးပြုပါ။

  သင်၏ SEO ပရိုဖိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ အဆင့်ဆင့်ရှိနိုင်မည် နှင့် သင်၏ပက်ဆိုက်များကို မြင်တွေ့ပါ!

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>