အောင်မြင်စွာစတင်လိုသူများအတွက် Auto-GPT ကာလအတိုင်း အကြောင်းကြောင့် AI သုံးစွဲသူများသည် ဘာလိုလောက်ခွင့်တင်ဆက်ခံရရှိပါသည်။

gettyimages-1395344868.jpg

ကျွန်မတို့ခွားခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်ပူးပေါင်း အင်တာနက် ကိုသာ Artificial Intelligence ကိုလည်းခေါ်လောက်ပြီး ဖြစ်ပြီး ထိုကဲ့သို့ ChatGPT တွင်ဖြင့်လည်းအဆင်ပြေတင်လိုက်ခြင်းများဖြင့်ပဲ စောင့်ကြည့်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် AI ကိုသေချာစွာမြင်တွေ့ရသည်။ အဆိုပါကလည်း ကျွန်မရှိသော AI မှုများတွင်လည်း အဆင်ပြေသည့်အခြေအနေများနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းများအတွက် နိုက်ခံရသည်။ဒီတစ်ခါတော့ဖြင့် နိုင်ငံများမှာ အကောင့်သတ်မှတ်ထားသည်၊ ဘာလိုလိုလုပ်နေသောစကားလုံးများကို တွေ့ရအောင် AI ကိုပိုများရပ်ကွက်ပြင်ဆင်ခြင်းများကို ဖြေပြခဲ့သည်။

တရားဝင်: ရောင်းချမ်းပါသည်။ ChatGPT အရာရာတွင် ယခုလက်ရှိ လုပ်ငန်းများကို အပိုင်းတစ်ခုမှ အလုပ်လုပ်ပါမည်။

ယခုနွစ်မျိုးရဲ့ ပိုမိုကွန်းစုံတွေရဲ့ အကြောင်းကြောင်းရဲ့ AI ပရိုဂရမ်တစ်ခု -- Auto-GPT အား ဝင်ပြင်ပြီးသွားလို့ရပါတယ်။

အက်မလေးပေါ် အောက်ပါရအောင်မြင်ကြောင့်ရှိသော အကယ်၍ ကိုယ်တိုင်လိုချင်သော အဝထိပက္ခဏာလုံးတွေဟာ မြင်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်တွင်း ၎င်းအက်မလေး အဆင်မပြေတဲ့ လူထုဆုံးဖြစ်ပါသည်။

မွေးရဲ့အချို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခြေအနေတွေကို ဖော်ပြခဲ့သည်၊ ဒီလောက် တိုင်းပြည်ထောင်စုမှ နောက်ပိုင်းခြားတဲ့ အခြားအချိန်တွေအတွက် Twitter မှာအချိန်တင်ရောက်ပေးခဲ့ပြီး အလှူရှင်နှင့် ဝိပ္ပိပ်များသောလူတစ်ဦးကို ပါဝင်လာခဲ့သည်။

ဟုတ်ကဲ့, #AutoGPT ကြီးရိုးအား Twitter တွင် #1 ကို အပြောင်းအလဲကြီးပါသည်။

ဒီ့အောက်တွင် GitHub တွင်ပါတီးပိုးကြောင့် Week အပြီးလောက်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်မှာ ၃၀သောင်း ဆိုတာကို ရောင်းချပြီးပါပြီ။

လူလောင်းတွေအကြောင်းပြောခြင်းကိုဖော်ပြဖို့ သင်ခန်းစာအကြောင်းကိုကြည့်ခြင်းသည် အောက်ပါအခြေအနေနှင့်လူလေသည်တိုင်းပြန်လာသည့်အတွက်ပင်မလုပ်ပါ။

သိမ်းပြီးသားလားချင်တာရှိပါတယ်။

Auto-GPTဆက်တင်မှုဆိုက်သည် ဘောလုံးသုံးသပ်ခွင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အော့စားဗွီဒီယိုကိုအသံုးျပဳမှုလိုအပ်သည့် Auto-GPT သည်ဖြန့်ဝေမှုကို GPT-4 ကိုအသုံးပြုနေသည်။ ဤသည်သင်မပြင်နိုင်သည့်အလုပ်ကိုအလိုအလျောက်နှင့်အခက်အခဲမှာလည်း Auto-GPT သည်ပါဝင်ကြောင်းသောအပတ်အတုန်းကို အလိုအလျောက်ကြည့်နိုင်သည်။

တို့တွေအတွက်:ChatGPT အတွက် အကြောင်းဆုံးရေးသားနေမှုများ ဘာသာရပ်များနှင့် အခြားပုံစံဖြင့် အကြောင်းဆုံးသတင်းများကို ဘယ်အချိန်တည်ဆောက်ခြင်း

ဥပမာအတွင်း, Auto-GPT ကိုသင်သည်ရပ်ဆိုးဖြစ်စဉ်များကိုမျှဝေပိုင်းဆိုင်းဆွေးနွေးသောခြေတိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးမှသာအဆင်ပြေပါသည်။

Auto-GPT ကို ဘာလုပ်ထားလဲ။

ပရိုဂရမ်ဆိုင်ရာ Significant Gravitas သည်ဖြစ်ပေါ်သည့် အခြေခံ Auto-GPT ကို ၂၀၂၃ မတ်လ ၃၀ ရက် GitHub တွင် ပေါ်တွင်လုပ်ပုံမှန်ကန်ဘူး။ ကွန်ပျူတာတို့၏ နောက်ဆုံးနဲ့ အဆိုပါ GPT-4 ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။

Auto-GPT ကို ဘယ်လိုမျှော်လဲ?

အော်တို-GPT သည် အင်တာနက်ပေးမှု လက်ရှိအလိုက်အတွေ့ရှိနှင့် အဆိုပါးနှင့် အရှည်ကအဆင့်တွင် စာပုဒ်ဖြင့်တွေ၊ GPT-4 အားဖြင့် စာသားထုတ်နိုင်ရန်နှင့် GPT-3.5 အားဖြင့် ဖိုင်တစ်ကြိမ်များကို ရိုက်ချင်သည်။ Github တွင်တင်ထားသောဝင်ရောက်ပုံများအားဖြင့်ဖိုင်တစ်ကြိမ်များကို အက်ပ်ဆုံးပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

သင့်အတွေ့အကြုံများကို (ကိုယ့်မိုဘိုင်း [ဗမာ]) အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကုဒ်ကို Debug လုပ်ရန်နှင့် Email တင်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ Auto-GPT ကိုမေးလ်မှုအချိန်ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်အထက်မှ Auto-GPT ကိုအတည်ပြုလိုသည့်အခါများမှာအဆင်ပြေအပ်သည့်အချက်များဖြစ်စဉ်ကြပါပြီ။

တန်းတူသောအချက်: အက္ခရာသို့ အကြောင်းက ChatGPT ကို အကောင်းဆုံးသုံးပါ

Github ဒီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်းက sample goal prompts တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "ကြေညာစာရင်းခြင်းတည်ဆောက်သည်, တွေ့ဆုံထား Twitter Account ကိုတိုးပြီး နှစ်ပါတ်များစုဖြားနိုင်ပါတယ်။"

ဂီတ Github တွင်စာရင်းအကြောင်းကိုသွားပြီး အခြားသင့်ရဲ့ ကုန်သည့်အခြေအနေများ မရှိသေးပါ။ ကျန်းမာရေးနှင့်အတူ တစ်ခြားနည်းလမ်းများတွင်များမှုဆိုများက Auto-GPT က ပိုမိုအတွင်းသတင်းအချိုးအစားများကိုပေးပြီးသောကြောင့် Auto-GPT သည် ကင်ဆာရမည့် (နည်းလမ်းများကို) ပြောင်းပြီးမြင်သည်။

Twitter မှာ အသုံးပြုသူတွေက Auto-GPT ကို အသုံးပြုပြီး အောက်ကလစ်ရှာဖွေရေး app တစ်စုံတစ်ရှင်းဖြင့်လည်း startup တစ်စုံတစ်ရှင်းဖြင့်အဘို့သီးသန့် Health Care နဲ့ Medicine အရွယ်အစားတိုးများကိုလေ့လာသောကြောင့်အားသာဖြင့် တွေ့ရှိသောအချိန်များကို မျှော်လင့်နေသောကြောင့် အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် Auto-GPT ကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Internet အပြင်နေရာများကိုရှာဖွေကြည့်နိုင်သည်။

AI သည် AutoGPT နှင့် AI Agents ကို တွေ့ရပါမည်။ အဆင့်မြှင့်ရသောကြောင့်လေ့လာပါလိမ့်မယ်။

ဤနှင့်တကွ AI အိုင်ဂျင်ရှင်းလွယ်ကူစောင့်ပြီး ထောက်ပံ့ပြီး အပျက်ဆုံးရှိသော ဟားသစ်များအတွက် အကျဉ်းကတုံးဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီအနေနဲ့ အများကြီးနဲ့ပါ! ပလောင်းတစ်ခုကို GPT-4 မှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ 

သင်တို့သည် #ChatGPT ဟာ အချိန်မှာ အိမ်ထဲသို့လည်း အပြောင်းလဲဖြစ်သည်။ အခုပဲ #AutoGPT ကိုကြည့်ပါ။

AutoGPT သည် #AGI အရေးယူရန်အကြောင်း ChatGPT လျှော့စျေးနေသော အချိန်များကို အမှတ်အသားပြင်ဆင်နိုင်သည်။

AutoGPTသည်အသားများကိုပြုလုပ်ရာများသို့ ChatGPT ရိုးသောသို့မဟုတ်ပူပေါင်းနိုင်သည် - အပိုဒ်များတွင် အပြည့်အစုံပေးရာလိုအပ်သော အသားများ၊ အောက်ပါအခြေအနေများကိုလည်းရေးသားနိုင်သည်။

အနည်းငယ်ဖြစ်သည်တွင်အရောင်းအသောက်လက်များဖြင့်စိတ်ချလောင်းနှုန်းလျှက်ရှိသည်။

ကျွန်တော်က AutoGPT ကိုကလစ်တွေကို နောက်ဆုံးရန်မရှိပါနဲ့။

ဒီဟာကို မပိုင်းပေးပါစေ။ AI အတွက် ရွေးချယ်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးသွားပါတယ်။ ChatGPT ဒါကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

Auto-GPT ကို ဘယ်လိုတည်ရှိနိုင်သည်။

ယခုလိုအချိန်ကို ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်၊ နှင့် အလုပ်လုပ်နေသူအချိန်ကတော့ ဘာကြောင့် အသစ်ထပ်နည်းလဲဆိုတာကို အရင်သည်တော့များခြင်းနဲ့ မေးလ်တွေ့ရအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတော့ သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခြေလှုပ်စုဖြစ်သွားလျှင် မပြောင်းလဲသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ပထမဆုံး: ChatGPT အသုံးပြုရန်အသင်းကြောင်းတို့အတွက် အကြောင်းကို ပြုလုပ်ရပါမည်

ခြေတ္တို့သည် လက်ရှိအတွေးနဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ChatGPT သည် လွန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီး သင့်ရဲ့ browser တစ်ခုတည်းတွေမှာ ဧည့်ချ်လိုပါက၊ ဒီလိုအပ်တဲ့ Entity ဟာကို ဒေတာရဲ့ software လို့ download လုပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ပထမဆုံး Python အားလုံးကို သုံးပါမည်။

အခြားလက်မှုများ အတွက် Python 3.8၊ OpenAI API ကိုယူထားရင်း၊ PINECONE API ကိုယူထားရင်း၊ ElevenLabs Key (ကိုယ်လို့ အသုံးပြုလိုက်ရှိပါတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။) ထို့နောက်တွင် တစ်ဦးကို တင်သွင်းဖို့အတွက် အသုံးပြုပြီး ရွေးချယ်ရန်အတွက်ကိုလည်း အောက်ပါ အဆင့်သတ်မှတ်ပါရွေးချယ်ပါ။ သင့်တင်သွင်းဖို့အတွက်သင်တစ်ဦးကို တင်ပေးပါ။ သို့မဟုတ် အကြောင်းပြုသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

အောက်ပါလောက် Auto-GPT ကြောင့် ဘာအဆင့်လဲ။

ယခုစာကိုစီစဉ်များသည် Auto-GPT အားလုံးတစ်ခုတည်းသာ လူမျိုးစုတည်းဘာတွေကိုလောက်ကူးရှင်းနေပါသည်၊ နောက်ရှိပြီးရင် ရည်ရွယ်လိုသူများအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုအတွက်ပဲ လူထုအသုံးပြုရန်၊ တစ်ဦးထောင်ရေးများကိုလုပ်ဆောင်ပေးရန် Auto-GPT ကိုသုံးခြင်းသည်မဟုတ်ပါကရည်ရွယ်လိုသည်။

ဘာလိုက်တော့AI ကိုလေ့လာသင့်ရေးလုပ်ငန်း အမျိုးကြောင်း ၂၅% ကြိုက်ရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်မကြာခဏ အများကြီးများ အနေနဲ့ အထောက်အပံ့များ

ဥပမာအကြောင်း။ ယခုအကြောင်းဟာ Auto-GPT သည် AGI၏ ပုံသေသော အစိုးရန်းကြောင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါဉီတယ်။ လူကြီးမင်းအင်္ဂါတစ်ခုကို အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူမျိုးကို အလှပေးပြီး အကူအညီတွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီးမှ လူကြီးမင်းတို့ကို အလိုက်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။

AI နှင့် AGI အစားသင့်တစ်ခုခုအချို့ကို ဘာလဲ။

ရဲ့ အကြောင်းဆိုချက်ဟာ လူများ၏ အင်တာနက်မြင့်လိုတာကို လုံခြုံရေးပြီးတဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ရှိပါတယ်။ မှတ်ချက်ဟာ Artificial General Intelligence (AGI) ဟာ အလွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်နဲ့ ယခုအပေါ်လည်း လူတစ်ဦးများနဲ့ဆက်လိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ လဒ်ဆိုများကို အချိန်ကြည့်လိုတာကိုနဲ့မလုပ်နိုင်ပါတယ်။

ChatGPT ဟာ Auto-GPT ထိန်းသိမ်းဆည်းမှုထဲကနေ မျှဝေသည့်အချက်သည်မျှော်လင့်များဖြင့် အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အား ဘောင်လုပ်ဆောင်မှု အမြဲတမ်းပါဝင်သည်။

ထိုက်တွင် ChatGPT က အမြဲတမ်းတယ်နော်။ အများဆုံးကိုမြေမြောက်မှုအကြောင်းဖြင့် သင်တန်းတစ်ခုလုံးကိုပါ မေးခွန်းတခုခုမှာ ပေါ်တွင်းလဲလုပ်နိုင်ပြီး ကျွန်တော့်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ အထက်မှတဆင့်စကားပြောနိုင်ရန် သင်တန်းအတွင်းဆိုလျှင်ကျွန်တော့်မှာယူနိုင်ပါတယ်။

တစ်ခါတစ်ရံ: သင် ChatGPT မောင်းခြင်းကိုမေးခွန်းများကို ချစ်သောလူများရှိသောအချိန်နှင့်ကြိုစာသားဂုဏ်သိမ်းကာ (သို့) သင့်ရဲ့ဘဝင်တာကားတစ်ခုရရှိပါသည်

Auto-GPT ရဲ့ ပရိုဂရမ်များကို ထပ်မံဖြန့်စွာသင့်အသုံးပြုသူအား ဗလာရှင်အားလုံးကိုဆိုတာကို ကြွက်နှစ်ဖက်မှာပြီးတော့ အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာ။ ဤအသုံးပြုသူသည် Auto-GPT တွင် app တစ်ခုကို အလုပ်လုပ်ပြီးသားအချို့ ကာကွယ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။

autogpt ကင်မိတ်ဆွေးနွေးလို့စိတ်ကြိုက်ရိုက် app တစ်ခုကိုဖန်တီးရေးလို့ရသောကြောင့်, ကျွန်တော်တို့စာကြောင့် Node ရှိတဲ့အခါမှာ ဒီဇိုင်းနဲ node ကို install လုပ်လိုက်ရလိမ့်မယ်။ Stackoverflow ရဲ့ဇာတ်ကြိုက်မှာရှိတဲ့ရှင်းပြချက်ကို ရှာဖတ်လိုက်ရလိမ့်၊ ဒါနဲ့ link ကိုဖော်ပြထားရင် download လုပ်ရလိုက်ရလိမ့် ၊ extract လုပ်ရလိုက်ရလိမ့် ၊ နောက်ဆုံးထောက်ပံ့လိုက်ပါစေ ။

ကျွန်တော့် အောင်မြင်သူများက Auto-GPT သို့မဟုတ် ChatGPT ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီးပါက အသက်မရှိမဖြစ်နိုင်ရေးလျှင် ChatGPT ကိုသာရပါသည်။ အချိန်အပိုင်းတွေကိုဖြန့်ချိန်ကြည့်ရှုရန်မလိုဘဲ Auto-GPT မှာအပြင်မှာမောင်းပါးမလုံးရှိနိုင်ပါသည်။ အကောင့် မျှဝေခိုင်းကာလအတွင်း ChatGPT ဟူသောအချိန်များကိုလည်း ကွဲပြီးသွားခဲ့ပြီး Auto-GPT တစ်ခုအဖြစ်ကြီးလောက်ဖက်ဆိုရင်တော့အထက်ပါဝင်သောအချိန်များကိုလည်း အသုံးပြုမှုများ ကျွန်တော့်သို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ပြီးလျှင် ChatGPT နိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>