ရှေးလင့်ချိန်ကြားဆိုပါတယ်။ SEO ကိုယူနီကုဒ်တွေကို ChatGPT မှာသုံးပြီးလို့၊ လွှာတည်းအကောင်းဆုံး 6 မျိုးကိုသုံးပြထားပါတယ်။

ပုံ၅.png

Google၊ ကုန်လော့ဂျက်ကိုကြည့်ရှုရန်အသင်းဝင်တဲ့အသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။

သင်တို့သည်ယခုအချိန်မှာ သင်တို့သည်လူတိုင်းတာဝန်တဲ့အကြောင်းသားများဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ChatGPT (အဘိဓာန်ရှင်ကျွန်းဆိုပြီးဘာသာ သက်တမ်းတစ်ခု) ဘာသာစကားတစ်ခုအထိသင့်တော်လွှာတင်သွင်းဖို့အောက်ပါနှင့်။

အောက်ပါအီးမေးလ် (AI) နှင့် အထူးသဖြင့်ဖြစ်စေပြီးအသုံးပြုနိုင်သော ဒေတာများအားဖြင့် အသုံးချပေးသောဆက်စပ်များကို အဆင်ပြေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အထက်တန်းတစ်ခုကို အသုံးပြုမှုတစ်ခုလုံးတွင် မိမိအကြောင်းပြောခြင်း။ အခုပဲ မ့န်ကျန်းရှိသည့်အခြေခံမှုများကို သိရှိမရနိုင်သော အစာလုံးအမည်များလည်း သတိပေးခြင်း၊ မမေ့ပါနဲ့ တနည်းငယ်ရေးခြင်း၊ မမှတ်မိသောပရိုဖိုင်းများကိုပါ အဖျက်သိမ်းဆည်းနိုင်သည့် ပရိုဂရမ်များကို ရှာဖွေနိုင်သည်။

ဤအဆိုပါ OpenAI တွင် သင်္ချာဆိုင်ရာ Google ကအပေါ်တွင် လေ့လာရေးသော chatbot တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ရှိပြီးသော ရှာဖွေခြင်းပုံစံကို ပြောင်းရေးလိုက်သည်။ ဒီနေရာမှာ ရှာဖွေလိုသည့် အတွေ့အကြုံကို တိုးတက်လိုက်သည်။

ဒီနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအားဖြင့်၊ ယခုသည်ဤနှစ်သက်တမ်းကိုယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရာတွင် အဆိုပြေအောက် အစိတ်အပိုင်းများကို အသေးစိတ် အရေးကြီးထားသည့် အချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်።

ChatGPTနှင့် ဘာလဲဆိုတာရှင်းလို့လည်းတင်ပါသလား?

ကျွန်မတို့ အချို့ကိုယ်တိုင်မြှင့်ထားလျှင် ကိုယ်တိုင်ဆိုသည့် ကျွန်တော်တို့အတွက် သုံးစွဲရေးနှင့် AI (အထူးအကြံပြုခြင်းဖြင့်) ၏အသေးစိတ်ကို SEO နှင့်စီးပွားရေးအတွက်လက်ခံမှုကို လုပ်ကြည့်သည်။

ChatGPT သည် လူမျိုးနွင့် အမြဲတမ်းတွေပါဝင်သော ဖေ့စ်ဘုံတန်ဖိုးဖြစ်သည်။

ဇာတ်ကားများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ကြောက်စုဖွဲ့စည်းများ၊ အကြောင်းများ ရေးထားသောအချက်များ ရေးခဲ့သည်။ ဒီအကြောင်းကို ကောင်းပါတယ်၊ ကျူးလွန်သောစာရင်းနှင့်တစ်ဖက်တစ်ယောက် တိုးတက်သွားပါက လူတစ်ယောက်ကိုဆန္ဒပြန်လွှာဖြစ်ကြောင်း ကောင်းသည်။

ကွန်ပျူတာရှိနေသော အကြောင်းကို အဆင်ပြေညုံးပေးထားသောအချိန်တွင် အကဲဖြတ်မှုကြောင့် New York City Department of Education ကိုအသုံးပြုလိုသူများအား အက်ြးမျဉ်းကျယ်ပစ်ရန် အသုံးလွှင့်ပေးနိုင်သည်။

အခြားသင့်ရဲ့စာကိုဖြင့်တင်ရန်မဟုတ်ပါက၊ ChatGPT သည်အကြိုက်ဆုံးရင်းနှီးမြှင့်မှုများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။ လက်ရှိကြည့်ရှုပ်ခဲ့ရာမှာကောင်းပါသည်။ ကွဲပြားထားသောကြောင့်ထိုးထားသည့်ပုံစံသည်ဝေမျှပြန်လာပါကမှ၍ကိုဖြည့်သွင်းပြီးသည့်ဆရာများကိုလဲတူပါလိမ့်မည်။ ကျွန်မတို့မှန်ကန်သင့်အကန်လုံးကိုပူးပေါင်းအောက်ပါဝင်ပါသည်။ ကွဲပြားနေသောအပြင်အလုပ်လိုအပ်သည်တို့ကိုယူနီကုဒ်အသစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

ယခုလူသုံးသည့်တန်ဖိုးတစ်ခုကို ရှာဖွေလိုအပ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေပေးပြီးသားဖြစ်သည့် မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်အောင် သင်ယူနိုင်သောအစားအစာများဖြင့် မေးခွန်းတစ်ခုအဖြစ် သင်ယူလေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ဥပမာ။ သင့်ရဲ့အိမ်မှာအကြံပြုပြီးရှာဖွေရေးလုပ်နေသူအားအချိန်ထိုင်စာရမ်းကိုအသိပေးပါ။ တစ်ခါတစ်ရံကြောင်း Beef Wellington အစားအသောက်ကိုရှာဖွေသောကြောင့် မောင်းစေတီတစ်ခုမှာအစားအသောက်အရင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်ကိုလက်ဖက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်၊ ဖိုဆိုင်များနှင့်ဖြစ်စေလျော့၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ဆိုင်ကိုရွေးချယ်မှုအားလုံးအတွက်အသိထိရောက်ပြုပါသည်။

image6.png

သင်တန်းသော SEO ကြောင့်မှာယူဆောင်ရွက်ရန်ဒါမျိုးတွေအတွက် ဤဟာကို နည်းပညာဖြစ်ပါသည်။

အိုင်တီကြီးကို ပြောပြပါသည်။ ဒီလုပ်ဆောင်မှုကို အောက်ပါစောင့်နှင့် နားလည်ရွေးချယ်ပါ။

သင်အလုပ်ကိုအလုပ်ပုံစံများကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းများကိုလည်ပတ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးပြီးတော့၊ သို့သော်လုပ်ရေးနောက်ဆုံးများကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းတစ်ခုတည်းအျွန်အလိုက်ချိန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာတိုက်များကိုအကောင်းဆုံးသွားပါသည်။

ဤတိုင်းအားလုံးကိုမတည်ရင် ChatGPT ကိုအသံုးပြုခြင်းနှင့် SEO ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းများကိုအပေါ်တွင်ဖော်ပြသပါသည်။

SEO ကြောင့်ရဲ့ကျေးဇူးကို ChatGPT ကို အလုပ်လုပ်နေသူများကိုဖြင့်သုံးနေပါသည်

၁။ကွက်လပ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ရမည်

အကြောင်းကိုယ်ပိုင်နှင့်မကြာခဏဆိုင်သောအချက်များဖြစ်စေ၊ သင့်အတွက်ပြုလုပ်နေသော (နှင့်) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝယ်ယူသူများကိုတစ်ခုခုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

သင့်အတွက် ChatGPT ကို လုပ်​နိုင်တဲ့အခါမှာ ယခုလိုအပ်ပါသလား။ ဟောင်းလုနိုင်တဲ့​အခါမှာတော့ ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့်​ ဘလော့ဂ်အသေးစိတ်ကိုသုံးပါ။

၂၀၂၂ မှာ၊ Google Search Advocate John Mueller သည် ရှိနေသောလျှင်အသင်းအဖြေပြောဆိုမှုကို အထူးစားပြုသူအဖြစ် လူမျိုးအတွက်က ပြောဆိုမှုထံ Content created using artificial intelligence ကို spam အကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ကျားနှင့်ချိတ်ဆက်သည့်ကြောင့် company’s guidelines များကိုသော့ချွတ်ပြုသည်။

ယခုအချိန်များတွေကို Google Algorithm များက ငြင်းပန်ပါသည်။ အထောက်တွင်လုပ်ပေးထားသည့် AI-generated ပုံစံအား anti-detection သုံးချက်ကိုသုံးပြီးပါကကြေညာပါမည်။

အင်တာနက်နှင့်အဆိုပါ AI ကိုသုံးရန်အရောင်းအဝယ်လိုပြင်မြင်ရန် ရုံသာမကျပေးပါ။

ဒါကအခုလူကို မရွေးခင်မှာ ChatGPT ကိုသုံးပြီး လူတွေသည် ကျွန်မတို့အတွက် လူကြီးမင်းအတွက် ကော်လံသော ဘာသာရပ်စာများ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ထိုမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် ထို့အတွက်ပဲ ChatGPT ကို ဘာသာစကားလုံးပဲသုံးနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် အရေးကြီးပြောဆိုရန် မူလတန်းများဖြင့် အားလုံးပဲ အမှာကြည်သင့်ရသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ကျွနုပ်၏ကြေညာသည်၊ "SEO ဆိုတာဘာလဲ။" ဆိုတဲ့အခါ ChatGPT ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမောင်းချင်တယ်။

image4.png

အကြောင်း။ ကျွန်တော်တို့သည် ရှာဖွေနိုင်မှု အတွေးအကြုံများအကြောင်းကို လေ့ကျင့်ပြနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျန်ရှိသော စာကြောင်းတွေအတိုင်းအခြောက်များနှင့်အပတ်အနှလုံးချုပ်ကို မိတ်ဆိုက်ထားသည်။

သင့်အတွက် ChatGPT ကိုသုံးနိုင်သည့်အခါ၊ ကြောင့်ပါသို့မဟုတ် ဖြုတ်ပြီးဆုံး ပါဝင်သောကွန်မြူနစ်များကို ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်မြင်သန်းမှုကို စစ်ဆေးပြီးသော အကြောင်းကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။

၂။ ကီးဘုတ် ရှာဖွေရန်နှင့် စစ်သုံးရန်အကြောင်းပြုလုပ်ခြင်း

ဒီအကြောင်းကို သင်က ChatGPT ကိုအသုံးပြု၍ အကြမ္းဖက်အခြေနေ့ ၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်စေ၊ သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးစောင့်ဆိုင်းထားလိုသည်မှာလည်းကြိုဆိုပါသည်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာအဖြစ် သင့်ရဲ့အကြောင်းရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ပြောင်းလဲရေးစနစ်အတိုင်းက ChatGPT ကိုပို၍ သင့်ရဲ့ content strategy အားလုံးတွင် အမြဲတမ်းပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။

ChatGPTက keyword research ကို အရည်အချင်းပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။

သင့်ရဲ့ target ကသိုလှောင်ရိုက်ထားရင် chatbot ကိုဖွင့်ပါ။ စာကိုအရွယ်အစားဖြင့် keyword တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အတူ ပြုလက်ခံထားသော keyword များကိုတွေ့ရပါမည်။ ChatGPT က ရှာဖွေနေသော search result တစ်ခုကိုအကြံပြုထားသည့်အထိ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအား အဆင့်ဆင့် သိမ်းသော keyword များစွာပြင်ဆင်ပေးပါမည်။

ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို စမ်းသပ်မှုကို စမ်းသပ်နိုင်ရန်။ ဘဏ်ကိုလဲရှာဖွေနေသည့် ဘဏ်အားလုံးဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲလုပ်ဆောင်ရေးပါဝင်သူများ။

ကျွန်တော်ရဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အချိန်မှာ ခွဲစိုက်ထားတဲ့ အုပ်စုဖော်ပြချက်တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် အရေးကြီးလေးပေါ်မှာ လက်ရှိလုပ်ဆောင်ခဲ့ထားတဲ့ အချိန်ကို ကျွန်တော်တို့ အကြံပေးပါတယ်။

ပုံ2.png

သင့်အသုံးပြုပြီးနောက်ဖြင့်အကြောင်းကိုသီးခြားနိုင်ပါသည်။

အလုပ်များတွေအတွက် အထက်မှာတင်သွင်းထားတဲ့ ဥပဒေအကြောင်းက ကလေးတွေရဲ့ စားသောက်စရာကို စမ်းသပ်သွားခဲ့ဖို့၊ “ဘော်ဒါဘော့” နဲ့ “စမျိုးတိုးငါးအလက်” ကိုပေးမှာလား ဆိုတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိပြုလုပ်ခွင့်နှင့် စဉ်းစားသောက်စရာကို သင်တန်းကျော်လွန်ခဲ့ရင်တော့ ချောင်းပြီးမှ စမ်းသပ်သွားခဲ့ပါတယ်။

image3.png

၃။ အကြောင်းအရာပေးခြင်းဖြစ်စဉ်

ကျွန်တော်ကို သတိပေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဂျိုး Speiser ရဲ့တီဗွီလက်ရှိသောတောင်းခံတင်ရာကို မျှော်လင့်တင်ပေးတယ်။

၆/ သင့်ရဲ့အကြောင်းကိုလက်ခံရေးစနစ်ကိုအကြောင်းပြောင်းရန်

ဥပမာအကြောင်းတစ်ခု,

ဘာသာရေး Chatbot ကိုအသုံးပြုပြီး

AI SaaS အကြောင်းစနစ်အတွင်း၏ရက်တော့များကိုရှာပြပါသည်။

ဒါမှမဟုတ်ပါပဲ၊
နောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲ၊အကြောင်းတစ်ခုမှာ Chat ကို အထူးကြီးထဲသို့ဆောင်းပါ။ pic.twitter.com/QxcvKNHJNK

— Joe Speiser ⚡️ (@jspeiser) January 2, 2023

ဒီလိုလား။ ChatGPT ကို၊ သင့်အတွက် ပစ္စည်းတစ်ခုခု၏ မျှဝေသောစီးပွားရေးစနစ် အကြောင်းကို တောင်းဆိုပါတယ်။

အကယ်၍ အကောင့်သို့မဟုတ် မသက်ဆိုင်နေသော ငွေစာရင်းခွင့်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ (အထက်ပါအကောင့်လိုအပ်ပါသည်။) သို့ပေမဲ့ ကွဲပြားခြင်းထက် တစ်ခုခုကို ခေါ်ဆိုလိုသည့် အကြောင်းကြောင့် စဉ်းစားချိန် အမည်နှင့်အောက်ပါအတိုင်း အကဲဖြတ်ချက်များကို ကူးစက်ပြောနိုင်ခြင်း။

ခြေတ်နှုန်းရပ်မှာ chatbot ဖန်တီးပြီးစီးနေတဲ့ စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအောင် သူတို့ကြောင့် "အားမန္တနေထိန်းသိမ်းလိုက်ဗျာ၊" "AI SaaSကိုလည်းသုံးစွဲလိုက်ဗျာ၊" စသည့်အချက်များကို ထိုသူတို့များတစ်ယောက်ကိုပဲ ညီအကျဉ်းကို လေ့လာဖို့သုံးတယ်။

၄. ရှာဖွေရာတွင် အဘို့ကို အနည်းငယ်ရှိနေခြင်း

ကျွန်မတွေ့ပါသေးတယ်။ ChatGPT ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် SEO ပြင်ဆင်ဖြင့်ရှင်းလင်းနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တွင်ေတာက်ပြသပေးတဲ့စကားလုံးပဲသိရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရှာဖွေချိန်တွင်နှုန်းမှာစဉ်းစားချက်များဖြင့်ရှာဖွေထားသည့်ရလဒ်အရေအတွက်ကိုနှိပ်ပြီး ရှာဖွေမှုအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။

ဟုတ်ကဲ့။ ဂူဂိုယ်အားလုံးနဲ့ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါ Search Engine အရောင်းအဆိုးများကိုတစ်ခုတည်းပဲဆီသို့မဟုတ်မှန်ကန်ပြီး၊ Keiran Flanage ကိုမှီရင်တတ်လိုက်ပါတယ်။ "Google သည်သင်တိုးတက်နေသူဖြစ်သည်၊ ChatGPT အားဖြင့်သင်တိုးတက်သမားမှုကိုရှင်းပေးနေသည်၊ နေမှုပေါင်းသည်အဖွဲ့တည်းဖြစ်နေသည်။"

၄/ အရည်အချင်းအမျိုး:

ကျွန်တော်တို့အတွက် ChatGPT ကနေ ရှာမတွေ့သော ထိပ်တန်းတစ်ခုကိုပေးပို့ရန်အတွက် အပိုင်းတစ်ခုကိုလဲ ပြန်ထားသည်

Google က သင်တန်းကိုရှာနိုင်ရန် ဖြစ်ပြီး အဘယ်သူမျှမသိခဲ့ရင်ပေါ်ပေးသည်

ChatGPT က သင်တန်းကိုရှာနိုင်ရန် အထက်တန်းကိုလဲပတ်ဆဲရန်အတွက် အရည်အသွေးထောင်သည်

@HelloSurgeAI ရဲ့ အလှပေးတွေ့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း မှားတဲ့ ပုံစံကို အလဲလေးပိုင်း ပြောင်းရရှိနိုင်ပါတယ်

Kieran Flanagan 🤘 (@searchbrat) တွင် ဖော်ပြ ၃ရက်နေ့ရက်

ဤ chatbot ၏ပီးဆုံးအကြောင်းပေါ်ရှိပုံစံကို အင်တာနက်သို့ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းသည်မကြာခဏဆိုသော ChatGPT အားနှင့်ထားသည့်အပြိုင်သောအဆင့်များကို အောက်ပါလူ၏ရှာဖွေရေးအတွက် အသင်းဝင်ကြေငြာခြင်းကို မြှောက်ခြင်းကိုပြုပြင်လိမ့်မည်။ အခြားသူများရဲ့ရှာဖွေရေးသည် တိုက်ရိုက်လေ့လာပျက်ဖြစ်ပါသည်။

သင့်အကြောင်းများဖြင့် SEO ဝင်ရောက်သူအဖြစ်တစ်ဦးဖြစ်လာသောကွန်မြူနစ်များတွင် ရှိတဲ့အချိန်များအတွက်သင့်ရဲ့အကြောင်းဆုံးပုံအတိုင်း မြင်ကွင်းစောင်းရေးအား တစ်ခုချင်းစီထားသည်။ ChatGPT အားကြည့်ရန်သင့်အကြောင်းဆုံးပုံကိုဖြင့် အသံုးပြုနိုင်သောနည်းလမ်းများကိုရယူပါ။

၅။ SEO ခေါင်းစဥ်အမျိုးသားတစ်ခု ဖန်တီးမှုများအတွက်စာပေ့လိုက်ရေးနည်းများ

စာကြောင့်တစ်ခုတည်း ရေးသားရန်အတွက် အောက်ပါအတိုင်း အထူးသဖြင့် တောင်းဆိုရန်အကြောင်းပြောင်းနေရာတွင် နည်းလမ်းရှိပြီးနောက် SEO အတွက်လက်မှတ်များလာစေရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဖြစ်သင့်တော်လုပ်ရန်အခက်များပေါ်ဖြစ်တဲ့ စာတစ်ခုရှိပြီး “ဘာလဲ ဘယ်လို Backlinks တော်ကြားရာ ဆက်စပ်မလဲ” စသည်ဖြင့်နည်းလမ်းသုံးသော အထူးသလိုအပ်ပါသည်။

အဆိုပါတယ်။ ChatGPT ကနေ ဘလော့ခ်မှုဆိုတာအတွက် အလွယ်တကူ backlinking နဲ့ပတ်သက်သင့်တဲ့ စာမျက်နှာအတိုင်းကို အမြန့်အယှက်တွေကို ပေါ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ "ဘယ်လိုလူကြောင်းကြောင့်" ရဲ့ဖြစ်သည်မှာ ယခုစာမျက်နှာထဲမှာ ဆိုလိုတော့ အထောက်အထားတွေ ရှိသလဲဆိုတာ။

ပုံရိပ် 1.png

၆။ အင်တာနက်ရေးသွင်းနည်းနှင့် အကြောင်းကြားရေးအစီအစဥ်များပြောပြခြင်း

လူကြီးမင်းတို့အတွက်၌ အခြားသူများအတွက် အစီရင်ခံစာ၊ စက်ပစ္စည်းတင်မှုများကို အခုခံယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအတွက် သင့်အောင်မြင်ပါသလား။ ထို့နောက် ChatGPT သည် သင်တို့၏ ပရောင်းတည်းဖြစ်စဉ် အလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက် ခက်ခဲရာများ အောင်မြင်ပါသည်။

အထက်ပါက ဒီလိုရှိတဲ့ အချက်အလက်နဲ့သို့မဟုတ် ဤလုပ်ငန်းက သင်တို့ရဲ့ ယခုလုပ်ငန်းပေါ်မှာ မရှိဘဲသာ အသေးစိတ်ကမ်းလှမ်းနဲ့ မသင်တို့မှာရှိပါဘူး။

သင်လိုအပ်မှုကို analytics အစီရင်ခံစာအရင်းသွင်တာကို ဘာသာစကားနှင့်သုံးနေတာပိုင်းမှာလည်း programming အရင်းများမနှိပ်ပါနဲ့။ ဥပမာ။ သင်တို့၏ FAQs သို့မဟုတ် how-tos တိုက်ရိုက်စဉ်ထဲကိုသုံးခြင်းလောလောဆယ်လိုသာပေးနိုင်သည်မှာလည်းတစ်ခုလို့မျှော်လင့်ပါနေသည်။

ChatGPTသည် အရည်အချင်းစီမှသင့်ဖြင့်မျှဝေသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလျှင်တည်ဆောက်ပြီးစာကိုအလွယ်တကူအစားထိုးထားသောစာရင်းကို လေ့လာသူများ ဖန်တီးထုတ်နိုင်သည်။

နှစ်ခုခုတော့ Excel သို့မဟုတ် Google Sheets ကိုသာ ပြောမြင်စွာ ကိုယ်ရေးအားလုံးကို ဖြေဆိုပြီးတော့ ChatGPT အားတိုက်စက်မှာ ဘယ်အတွက် တီကြီးတဲ့ စာတမ်းများကို ဦးစား၍ ဖော်ပြထားပါတယ်။

AI ဘာနှစ်ခုကို သုံးပြီး အလွယ်တကူကြည့်ရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။ ပိုမိုထိန်းသိမ်းရင် ပိုမိုအားလုံးကို အကြံပြုနေသော IT ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိပြီး Search Engine Journal ရဲ့ အစီရင်ခံစာများကိုလဲမပြောတာကို Vahan Petrosyan မှ ထင်ကြားပေးပါတယ်။ ပြဿနာတွေကိုရှာဖွေလိုသူတို့အားလုံး အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေတာရှိပါသည်။

အိုင်ပီလားတွေ့ရတဲ့ SEO အကြောင်းလေးတစ်ခု AI ကို ပြောပြပါသည်

ChatGPT ကအေကြးခြံစာမျက်နှာကိုပြင်ဆင်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အကြောင်းကိုလူသိများစာတတ်ထားတဲ့အပတ်အလျှောက်ကိုအလှည့်တွေ့ရှိသည်။ သင်ကြားရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်မခံစားပါနှင့် SEO အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုသိရှိလာသော ဆောင်းပါးများကို အောက်ပါလူကြီးမင်းက တစ်ခုခု ပိုမို၏ နေထိုင်ဆုံး ဧတင်ကြားချက်များကို အမြဲတမ်းပါ၀င်သော၊ တိုးပွားရေးကြောင့် လိုအပ်သော အချက်များ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။

သူတို့ရဲ့ ပြဿနာကိုကြိုဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံလိုက်တော့၊ ဒီအကုန်ပိုင်းကို လက်ရှိတက်စေလိုလျှင် ၂၀၂၁ အထိအမှန်ကိုမြန်မာလိုက်နှစ်သက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခြားအလုပ်များအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးနိုင်ပါသည်။

စာပေးရေးပရိုမိုးထံတွင်ဖြစ်စေ၊ သင့်လူများရဲ့ အချက်လက်များကို ကဏ္ဍအသစ်တစ်ခုကို အောက်ပါအတိုင်း သိမ်းဆည်းရန် တောင်းဆိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကဏ္ဍအသစ်တစ်ခုကို AI ကိုယ်ကပိုင်းတစ်စုံတစ်ကာ သိမ်းဆည်းထားသော်လည်းသောအချက်လက်များအား သတင်းအောက်ပါသော နောက်ဆုံးမှာဆိုတာ တွေ့ရသလို့ မေးခွန်းတစ်ခုများကို လေ့လာပါက မိမိစိတ်ကူးစကားများနဲ့ ဆက်စပ်ပါ။

တိုးပြားခြင်းတွင် အဆိုပါ ဒီကနေ အကောင့်ကို မျှော်လင့်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ အခြားတော့အတွက် အပြည့်အစုံရေးသူကိုလည်း လုံးဝသော အခြေအနေပြုလုပ်နိုင်သော အခါမှာ ဘားကင်းနှစ်သက်တဲ့ အချိုးအစားတစ်ခုကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပထမဆုံး အဖြေဆိုးသူတစ်ဦးက ဘားကင်းတို့ အခြေအနေမရှိသော အခါမှာပဲ မောင်းသိရှိနိုင်ပါသည်။ ပထမဆုံးထဲမှာ အနည်းငယ်မရှိသေးတဲ့အခါမှာလည်း သင်တန်းများအားဖြင့်အမှားအပြင်တွေ ရေးပါမည်။ ထို့အတွက် ဘားကင်းတို့ရဲ့ ပထမဆုံးအမှားပြုလုပ်သော ဒိုင်ကျောင်းသောအခါမှာ အပြင်တိုးတက်ရင်းတိုးမြင်နိုင်ပါသည်။

အားလုံးရှိသော ထိုကဲ့သို့ ၎င်းသည် တဆက်တမ်းကျောင်း ရုတ်တရက် ဇာတ်ကားများကို ကြည့်ရှုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ChatGPT ကင်မရာတွေ ၂ မျိုးဖြားပြောတဲ့ သက်တမ်းများကို ၎င်းအနေဖြင့် အရေးကြီးရွေးမှုရှိနေပြီး လက်ခံခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းကို ချိန်းနိုင်ပါတယ်။

ဤလူနာသည် သင်ကြိုက်ဝန်းကျင်သော အကြောင်းကို မျက်စိုးရေးသာ ပြောင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

image7.png

အောက်ပါအဆင့်မြှင့်တင်သောအချက်

ChatGPT ဟာဆိုရွဲကြည့်ရှုံးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်းတော့အဆင်မပြေနိုင်သည့်နောက်ပိုင်းများအားလုံးကိုပုံစံများဖြင့်ထုတ်ပြနိုင်ပါသည်။

ဒီလားအတွက် ရှာဖွေရန် ရှာဖွေရန် အောက်ပါ SEO လုပ်ငန်းကို အပိုဆောင်းနိုင်ငံအသစ် လှည့်စွက်စားနိုင်ပါသည်။

အဆိုပါလိမ့္မည္။ နဂူးကိုသုံးရန္မလိုအပ္ဘူး။

တူညီမှုကိုမသိဘူး…ဘာလိုလဲ။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>