ဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူးဆိုပြီး ချက်ဖတ်ရန် ChatGPT အသုံးပြုနေသည့်အချက်များ

How-to-Use-ChatGPT-without-Phone-Number.png

"သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမျှဝေခြင်းများဖြင့် ChatGPT ကိုသုံးပြီးမဟုတ်သောအချက်များ သင်ယူနေသောအချက်များအားလုံးကိုဆက်စပ်လိုပါက ထို့ပြဿနိုင်သည့် အခြေအနေများကိုလေ့လာပြပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြိုတင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ အခုလိုလိုချင်းများဖြင့် virtual phone numbers, Bing's version of ChatGPT, WhatsApp verification နှင့်အခြားအကြောင်းအရာများအားလုံးကို ဆက်လက်စွာ သုံးပြန်ပါသည်။"

ChatGPT ကိုသုံးရာလူတစ်ယောက်ကို သင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအတည်ပြုရန်သူဖြစ်လာပါသလား။ ဖုန်းနံပါတ်အတည်ပြုပြီး ChatGPT ကိုသုံးရန်မလိုပါက သင့်ရဲ့လိပ်စာသည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖြင့်အချို့သာမကောင်း စတင်ဒေတာများကိုအသုံးပြုလိုရန်ပြသည်ဖြစ်သည်။ ဤစာရင်းတွင်ကိုယ်တန်းစာတစ်ခုအတွင်းရှိနေပါသည်။ ChatGPT ကိုဖုန်းနံပါတ်မတူပါက အသုံးပြုနေသည့်အချိန်နှင့် မလိုအပ်သောလိပ်စာ (သို့) အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုသုံးနိုင်ပါက အောက်ပါလိုသော စကားလုံးများကိုလည်းကြည့်ရှုံနိုင်ပါသည်။ သို့ပေးစေနိုင်သည့် လိပ်စာတွေများကို အသုံးပြုခြင်းမဖြစ်သေးလည်းလိုအပ်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ရန် ကြိုတင်များကိုသဘောမတူပါ။ ဒါကြောင့်မပြောက်ပါ။

အခ်ိန္: ChatGPT အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ဘာသာျပန္ဖြင့္ အသုံးျပဳနည္း တြင္လက္ခံရမည္။

ChatGPT အတွက် ဖုန်းနံပါတ်ကို အသုံးပြုမှုအတွင်း အရေးကြီးဖြစ်ရပ်များ

ဖက်ဘာသာအုပ်များမှာ ဖုန်းနံပါတ်အသစ်မတင်ရေးသည့် ChatGPTသည် အဖွဲ့ဝင်သူက တစ်ဦးဖြစ်လာရန် ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုထားသည့်အခါမှာ အသင့်သည့်အလွယ်တကူဘယ်လိုအပ်တဲ့လိုလျှင် အထောက်အပံ့ကိုစစ်ရန်မလိုပါ။ ChatGPTသည် တစ်ဦးဖြစ်မှု သာဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ အသုံးပြုသူက အစွန့်မရှိသောအခါမှ လူကြီးမင်းကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်ထားသော ဒီတစ်ခါတောင်းဆိုပြီး သတင်းတင်များကို ဖတ်သူများနှင့် ကျွန်တော်စိုးရိမ်ကြောင်းရန် အများပြည့်စုံစွာ လက်ခံပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းတစ်ဦးဖြစ်ရမည့်အတွက်ကြိုက်ခဲ့သောပုံစံများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

၁။ ChatGPT တွင်ဝဘ်ဆိုက်ဖြည့်ရန်အသုံးပြုပုံ

ChatGPT ရောင်းအဝေးများသို့ပေးပို့ရန် ဖုန်းနံပါတ်မရှိသူတွေအတွက် ကလစ်မပမောင်း Phone နံပါတ်တစ်ခု သုံးပြီး အီးမေးလ်တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီးသွားနိုင်ပါသည်။ ဒီပေါင်းပြင် ကျွန်တော်အင်တာနှင့် လက်ရှိအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ သင်တို့ ဤဝေများကိုသုံးမှုအခေါ်ရှိဖြစ်ပါမည်။ ဒီနေရာမှာ မှတ်ပုံတင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်၊ သင့်လျှင့်နေရာမှာ သုံးသောဆိုပြီးအချိန် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် Disposable Email Address အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုမျိုးကို သုံးသော ဝန်ဆောင်မှုတွေများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်မှာ အသုံးပြုနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများကို ယခုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

၂။ ဖိုင်တစ်ခုကို သုံးရင် Bing ကိုသုံးပါ။ ဖုန်းဖော်ပြပါသို့မဟုတ် ဖုန်းမှကိုက်ညီပါမည်။

Microsoft ရဲ့ ရွှေ့ပြောနေသော ရှာဖွေထားသော စကားလုံး ChatGPT တစ်ခုကို ဖုန်းနံပါတ်များကို verify လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤ ဖောင့်ကိုသုံးရန် Microsoft အကောင့်ကိုရရှိနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက်တစ်ခုလုံးကို ဖုန်းဖြင့်တန်းတလောင်းသုံးနိုင်ပါသည်။ သို့နောက် Bing မှာလို ChatGPT ကို သုံးပြီးသားသာများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အတွက် တစ်ခုလုံးက virtual phone number သို့မဟုတ် disposable email address ကိုသုံးပြီး Bing နဲ့ ChatGPT အကောင့်ပို့လိုက်ပါသည်။

ဝင်းကျွေးမှုတွေအကြောင်းအရာ: အော်ဒါတင်ပြခြင်း: Auto-GPT ကိုဖွင့်ရန်အတွက်လက်ခံတဲ့ အလွယ်တစ်ခုအနေနဲ့

၃။ ChatGPT ကိုမသိပဲ မျှဝေသော နိုင်ငံများတွင် WhatsApp ကိုသုံးပါသည်။

သင်တို့ ChatGPT ကိုမသိပါက သင့်ရဲ့ ChatGPT အကောင့်ကိုအမည်ပြုပြီး အောက်ကလင့်မှစ၍ အကောင့်သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ကို WhatsApp မှ စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဤအကောင့်လိုပါက၊ ChatGPT အကောင့်မှတစ်ဆင့်ရည်ပြီး သင့်ရဲ့ ChatGPT အကောင့်ကိုအတည်ပြုရန် WhatsApp အကောင့်ဖြင့် အတည်ပြုသူကို အောက်ပါ များသော ကုဒ်လေးကိုရရှိနိုင်ပါသည်။

၄။ ဖုန်းသတ်မှတ်ထားရှိပြီး ChatGPT အားလိုအပ်ခြင်းအားလုံးကို မျှမလိုပဲ Bard နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ဖုန်းသော့အကြောင်းပြုကြပါစေ။

သင်လုံခြုံရေးအတွက် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကို အထောက်အထားပြည့်စုံစေချင်တဲ့အခါများသောကြောင့် ChatGPT တစ်ခါတရံးပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်မှတ်ချက်အားလုံးကို မှတ်ချက်သော်လည်း Bard ဆိုတဲ့ ChatGPT အပြောင်းကိုအသုံးပြုလို့မရပါ။ လိုအပ်တဲ့အခါ Bard သည် ChatGPT တစ်ခါတရံးထဲမှ ပင်မလုပ်မပြတယ်ဆိုပါက အကောင်းဆုံးရုံးလုပ်နိုင်ပါသည်။

ပိုမိုသိရှိလာပြီလား: GPT Zero ကို မတူလို့သေချာပြီလား?

လိုအပ်သော ဖုန်းနံပါတ်များ သို့မဟုတ် ဖိုင်းအီးမေးလ်များကို သုံးစွဲနေသည်။

တစ်ခါတစ်ရံမှာ အသုံးပြုသူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်သက်တမ်းအီးသောအီးမေးလ်များကို မျှဝေခြင်းဖြင့် သက်တမ်းကြောင်းတိုင်း အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ကို ဖြစ်စဉ်သော ပြဿနာများကို အကြောင်းသိမ်းဆည်းရှိပါသည်။ အများအားဖြင့် ကိရိယာပြောပြသလို ယုံကြည်စိတ်ကိုမျှော်လင့်ထားသည့် အလျှပရောက်တာများလည်း ရွေးချယ်ပါသည်။

လူကြီးမင်းတို့၏သဘောတူညီချက်များ

သင်တစ်စုံတိုင်းတည်း လူမှုပေါ်လုပ်နေသော ကော်လံကြောင့် အံ့အားသုံးဖြင့် အောက်ပါ တစ်သက်ရာ လိပ်စာဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကော်လံကြောင့်သည် သီးခြား စာမျက်နှာများမှ အခမဲ့ လူမှုပေါ်တွင် သိမ်လိုသူများသောအခါ ၃င်းပေးလျှင် သီးခြားဆိုသော ဝန်ဆောင်မှုများကို သိမ်းထားသည့်အောက်ဖြစ်ပြီး သင်၏ လူမှုပေါင်းကို သတင်းလိုသောကြောင့် ပိုမိုသုံးပြီး သင့်အပြင် ကျွန်တော်တို့အတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်သည် လိုအပ်ချက်များကို ရယူပါသည်။

လုံခြုံရေးအရေအတွက် အဖြေရှာဖွေခြင်း

တစိတ်စစ်မှုကို ​သုံးချင်သူများက virtual phone number သို့မဟုတ် disposable email address ကိုသုံးထားတဲ့အခါများမှာ လောလောဆယ်တော့မှားနေသော အကြောင်းအရာများ ထုတ်လွှင့်နေပြီး လူတစ်ယောက်များကိုလည်း လုံဖြင့်တစ်ခါစီစဉ်သင့်တဲ့အခါမှာ လေးတွေလည်း လွယ်ကူစွာ ထိုသို့ပြောပေးနိုင်ပါတယ်။

အတည်ပြုမှုအရေအတွက် အရေးကြီးများ

အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွေ၏ အကြောင်းအရာကို အကောင်းဆုံးရရှိရန်အတွက် အသုံးပြုသူများသည် အကောင့်လိုအပ်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ကို verification အဖြစ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပါစို့။ ရောင်းချခြင်းသည် virtual ဖုန်းနံပါတ်နှင့် disposable အီးမေးလ်များကို verification အဖြစ်လိုက်မရပါ။ ဤသည်စိတ်ကြိုက်နှစ်ဖက်အတွင်းရိုက်ထားသောအခြေအနေများ၏အားထိုးထားသည့်ဝက်ဆိုက်များကိုမဖျက်ထားပါက ဤယောက််ရောင်းချခြင်းဟာ သင့်တော်တော်မျိုးမှာသင့်ရဲ့ temporary ကြောင့်လိုအပ်လို့မရပါ။

အသံုးျပဳထားေသာ အရည္အေသြးမ်ား

တိုးပေးကိုးနည်းသောလူမျိုးများနှင့် ဖျက်သိမ်းစကားလေးများသည် အထောက်အထားမပြုသောအခါမှာ မဟုတ်လျှင်သတ်မှတ်ထားပါက ပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်ရန် သင့်လုပ်ငန်းစဉ်အမှာစာဖြစ်သည်မျိုးမှာ မဟုတ်ပါက အခြားမရှိသေးသောကာလများမှာ အသုံးပြုသောစကားလေးလိုအပ်သော လက်ရှိအချက်များကို မှန်ကန်စွာ ရယူပါသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှု

အိမ္သံုးစာအုပ္ တစ္မ်ိဳးစီးယာျင္ အေျခအေနကို လြတ္လပ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း သင္တန္းမ်ား၊ အီးေမးလ္လိပ္စာတန္းမ်ားကို အသက္ရွည္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာဆိုလိုေသာကုဒ္မ်ား ရွာက္မွာျဖစ္ပါသည္။ အခြားနိုင္ငံမ်ားတြင္ မလိုအပ္သည့္အေျခအေန အတြင္းရွိ လံုျခံဳေရးတင္သြင္းမ်ားသည္ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္မေလ့လာသည့္အေျခအေနကို ရွာယူႏုိင္ပါသည္။

အောက်ပါအကြောင်းရိုက်ထားသော စာသားများ

ChatGPT ကို phone number မရွေးဘဲ လုပ်ဆောင်နေမှာမဟုတ်ပဲ။ သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ဆိုလျှင်ပိုမိုစိတ်အားဖတ်ဖို့တွေ့ရှိနိုင်သောနေရာများကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းလိုမြင်စောင့်လဲလျှင်၊ virtual phone numbers သို့မဟုတ် disposable email addresses အသုံးပြုသော်လည်းကိုသုံး၍ ChatGPT အကြောင်းအရာကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Bing ၏ ChatGPT version ကိုအသုံးပြုသည့်။ သို့မဟုတ် WhatsApp ကိုသုံးပြီး account ကိုအတည်ပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ် Bard ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါမှပင်ရှာထားသော စွမ်းသည့်အချိန်များကို ကြည့်ရှုရန်လိုသော အရာများ အဘယ်သူမျှဝင်စွာဖြင့်လွတ်တဲ့အခါ သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ရိုးရာငြိမ်းမှု၊ လုံခြုံရေး၊ အတည်ပြုချက်များ၊ အာဏာနည်းပညာများနှင့်ပြည်သူ့စားသင်ခန်းများအားလုံးကို အထူးပြုပါရန်လိုအပ်သည်။ အစရှိသင်တို့ကိုမထင်လိုသောနောက်လည်း စောင့်ပါ၏။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>