အကြောင်းကိုဆိုလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံး ChatGPT ရလဒ် ၂၀၂၃

ChatGPTက ကမ္ဘာလောင်းအချိန်တွင် အရည်အချင်းစီမံခန့်အပ်သော online AI model၊ ကျွန်တော်တို့ အချက်လက်လုပ်ဆောင်များအား ပိုများနှစ်သက်ရာဝန်ဆောင်များတွင် သုံးနေသည့်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏စိတ်ကြိုက်တိုင်အင်္ဂါကလူများမှတင်ဆုံးတွင်အသုံးပြုနေသောအချက်လက်လုပ်ဆောင်များတွင်ပြောဆိုထားပါသည်။ အစားလုံးသို့မဟုတ် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွင်း ChatGPT မှုအားလုံးကို သုံးနေသည့်အချက်များအားဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့နိုင်ဖြစ်သည်။

ဒီနေရာတွင်ဆိုတာမျိုးက ChatGPT အားလုံးကို ရှာဖွေဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အချက်များကို အောက်ပါပေးပါတယ်။  Turnitin လိုတော့ ChatGPT ကို ရှာတတ်နိုင်ပြီး ပြန်လည်တော့ ကျေးဇူးပြု၍ အခမဲ့ လက်ခံရသူအများကို မြင်နိုင်သည့် အခါမှာပါ။

အလုပ်လက်တွေ့ဆောင်သွားရေး အထောက်အထား: Originality AI

Originality AI သည် ရင်းနှီးတော်ရိုးတာဝန်ဆောင်မှုကို ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည့် AI နှင့်တွဲဖက်ထားသော ဗဟုသုတများ၊ ကြေငြာသော ဗဟုသုတများကို ရှာဖွေရန်အရှေ့ပြုချက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ တရားဝင် နှီးစုံအောင် ChatGPT မှ ဖန်တီးခဲ့ပြီးမြင့်ခဲ့သော ဗဟုသုတတစ်ခုကို ဖော်ပြပါသည်။ Originality AI သည် တစ်စုံကို ရှာဖွေရန်အတွက် Artificial Intelligence ကို အသုံးပြုသည်။ မည်သည့်စာကို ဘာမှမရှိဘဲ အင်တာနက်များကိုသီးသန့်သောလက်သန်ပြပေးသည့် ကွန်လွန်အကြောင်းကို သိရှိနိုင်သည်။ ထိုစာအုပ်ထဲမှ ချစ်သူများ ပြင်ဆင်ရုံကလည်း ChatGPT ဖန်တီးမှုကို ရှာဖွေနိုင်သည့်အခါမှာယူဆရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အိုတူတင်ပြခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည့် AI ကိုသုံးပါသည်။ သို့မဟုတ် အလွတ်တူပုံစံ ရှိရောက်ထားသည့် အကြီးတက်ကို ပြသနေပါသည်။ သတိထားသည့် ChatGPT လုပ်ငန်းကိုပါ ဖြင့် အကြီးတက်တံဆိပ်ဖြင့် ကွေးလပ်ကို သာလွယ်ပြင်စွာဖြုတ်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးပြုပြီး၊ သင့်တွင် အုပ်စုကိုလည်း အသုံးပြုရန် အကြံပြုသတိပေးပါ။

GPTZero

GPTZeroသည် ChatGPTမှတ်တမ်းတွေကို အက္ခရာလေးတွေကို ရှာဖွေရေးထားသော web-based app ဖြစ်ပါတယ်။ Edward Tianက ဒီ app ကို နောက်ဆုံးမှ ဟောကြားလာတဲ့ ကျော်ကို အကျိုးသက်ဆိုင်တဲ့ ကြိုက်နှစ်ခုလုပ်ကို အလိုအလျောက်ပေးပါတယ်။ ဒီ app ဟာ အသုံးပြုလိုသောအခါမှာပင် အချင့်မလို့ ထင်ရှားထားသော ရလဒ်တွေကို ရှာဖွေပါတယ်၊ ဒီတစ်ခါတော့ရှင်းပြထားတဲ့ အလိုအလျောက်ပေးပါတယ်။

GPTZero သည် စာသားထဲက ပုံပညာ၊ အစားထိုးနှင့် စာအုပ်ကို ဆောင်သွားနိုင်သော ဖိုင်များဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးအတွက် အသေးစိတ်မရှိပါက ဘာသာပြန်မှုမရှိပါ။

ရွာရန်

Writer’s  AI ပြင်ဆင်ရေးလေ့လာနည်းအား  ရေးသားသူများအတွက် မိမိရေးရာတွင် အထူးအသက်များဖြင့် ရှိသော AI ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဒီနေရာတွင် ဖော်ပြပေးသော အခြေအနေများကို ကော်ပီလိုက်ပါစေ။ ဒီအရာကို အသုံးပြုမည့်အရာတွင် URL ကို input အဖြစ်သို့ အသုံးပြုပါသည်။ ဖော်ပြပေးသောအခြား အချက်များအားလုံးကို ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ “လူတစ်စုဆယ်ခုရပ်ကို တည်ဆောက်နေသည်” ဟူသော ကာလပေါ် computation ကို ထုတ်ဝေပါသည်။

စာရင်းရေ AI ကွန်ပျူတာကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လက်ရှိရောင်းချမ်းမှုသည်အများအားဖြင့် အသိပေးပြောင်းနိုင်သည်၊ ChatGPT ထုတ်ကုန် အများဆုံးသောအချိန်ပိုမိုဝန်းကျင်စွာ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

အ​ရောင်းအဝယ်အများဆုံးကာလ

စျေးကွက်ကို အင်တာနက်မှ မိမိတစ်နိုင်ငံတွင် စာရင်းတွင် အလွယ်တကူ လက်ရှိတွင် အခြားသောစာများကို ခန့်မှန်းနိုင်သည့် AI စစ်တပ်၊ အကြောင်းအရာကို အလန်းတကျ ထုတ်ပြီး သော့ချင်းစီတာနှင့် အတည်ပြုလိုပါက အခမဲ့ ကျောင်းသားစာတန်းဖြင့် အားလုံးကို ကောင်းကျောင်းတိုးဖြင့် ထောက်ပံ့လိုက်သည်။

Content at Scale ဆိုတာ အဖြစ်တွေနဲ့ ChatGPT စာကို အသုံးပြုနိုင်သည့် AI ရံသက်သော content generator ကို ပုံမှန်အောက်ကျသင့်သည်။ အသုံးပြုသူအား အခြားသောကျောင်းသားစာတန်းကို ဝင်းနိုင်သည့် အခါက အရည်အသွေးများ၊ "လုပ်ငန်းစဉ် ပေးချေပါ" စာများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။

OpenAI GPT2 အထြေထွေ ထွက်ရှိခြင်းအား ရှာဖွေရန်

OpenAI GPT2 အားလုံးကို သုံးပြီးတာနဲ့ AI များမှာတော့လူ၏စိတ်ကြိုက်မှုများကို ရှာတွေ့ရင်း သိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် အဆိုပါလိုအပ်ပါတယ် - စာကိုချိတ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကို copy လုပ်ပြီး paste လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်တို့ရဲ့ ChatGPT generated ထုတ်တဲ့အရာကိုဆိုလျှင်လည်း ရလာမယ့်ခင်များကို Real/Fake percentage ကိုတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပြန်လည်တိုးမြှင့်ပါမည်။

ChatGPT အားလုံးသည် AI အထုပ်လက်မှတ်တွေကို ရှင်းပေးနိုင်သည်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်တွင် အနိုင်ရောင်ဖြစ်မှု မရှိပါသေးပါကလျှော့စျေးနှုန်း ဖြင့် အခြားသူများကို ထောက်ပံ့နိုင်သည့်အတွက် လက်ရှိအပြင် အဆင်ပြေလိုပါက ဒီပုဒ်များကို သုံးနိုင်သည်။ မဟုတ်ပါက စာအုပ်ကိုခေါ်သုံးသူများကြောင့် ပတ်သက်၍ စာကြောင့် ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ရှေးရာများကိုပါ ယူဆောင်နိုင်ပါသည်။

ChatGPT ကို ရှာမတွေ့ပါလား။

အနည်းငယ်ခြင်းတွင်ကြားရွေ့ရသောနည်းပညာများတွင်လည်းအကြံပြုချက်တင်လေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Turnitin ကိုဥပမာအရေးကြီး သို့မဟုတ် ChatGPT စနစ်သည်ကိုအသုံးပြုသူများအားလုံးသို့မဟုတ် AI content detectors ကိုသုံးပြီး AI-generated content ကိုသုံးပြီး ပိုမိုထုတ်လွှင့်ရှောင်မှုကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ 

ChatGPT ကို ဆိုလိုက်မှုကြပါ App ဘောက်လုပ်နေသလဲ?

GPTZero, Originality AI, Writer, Content at Scale, နှင့် Turnitin တွေကို ChatGPT ကို ရှာဖွေရှုနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>