ချပ် GPT ကိုဘာလဲ သင်ခန်းစားရလဲ။

how-is-chat-gpt-trained-768x435-718x.jpg

သင်၏စမျက်နှာ ChatGPT အကြောင်း  အကြောင်းကြောင့်ကိုသိချင်သူအားနှင့် အကောင်းဆုံးရှုံးနေသည့်အခါများတွင် ChatGPT ကိုအပြင်အဆင့်တွေ့ရအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ယခုမှာဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းမှာတော့ ChatGPT ကို ဘားဖြတ်ခြင်းလုပ်ကြည့်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြုစုနိုင်သည်။

ChatGPTသည် supervised နှင့် reinforcementအထိ ပြောင်းလဲထားသော လိုလားကြားစာသားဖြစ်သည့် pre-trained စာသားဖြစ်သည်။ ChatGPTရဲ့လက်ရှိ သင်္ကေတတစ်ခုကို ဝင်ရောက်သော ဦးစားပွဲများကို အတိအကျ လုပ်ဆောင်ဖြင့် စာသားအသုံးပြုသောပြုပြင်ထားသောအကွာလေ့လာဖြစ်သည်။

ဤလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် အဖြေကိုမျှအပင် မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးမျက်လက်များကို မှန်ကန်ဖြစ်သည်။ ထို့အားဖြင့် လုပ်ချေစရာတွင်ဖြည့်စွက်ပါစေ။

အလုပ်အကိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၌ GPT-3 သည် ChatGPT-3 အဖြစ်အပေါ်သို့ မြင်သာစေတဲ့ အကြောင်းအရာအားဖြင့် အကြောင်းအရာ ၂၀၄၈ တို့ထက်ကြားနေသော context နှုန်းပြင်မှုအဖြစ် အမြဲတမ်း ၁၇၅ သော်လည်း အကြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီတိုင်းတွင် အပါအဝင် Common Crawl၊ WebText2၊ ဇာတ်လမ်း ၁/၂၊ အင်တာဗျူးနှင့် အင်တာနက်နှင့် ကိုးကျတဲ့စာများတွင်အားလုံးကို ဖန်တီးပေးသည်။

ဂီတ GPT-3 အတွက် သင်္ချာ ဝင်ရောက်ရှိပါသော အထုပ်တိုးတွေ ထုတ်ဖော်ပြသော အကြောင်းကို အနည်းငယ်ဖြင့် သင်္ချာဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် စာသားကို ပတ်သက်ပြီး ဆိုလွှာထုတ်ပြန်ဖြစ်သည်။

အနီရောင်ရှင်းအောက်ပါ Chat GPT အလုပ်လုပ်နေသူများနှင့်ပတ်သက်၍ကြိုဆိုပါတယ်

အထူးပြုစာများသည် ထုတ်ဝေမှုအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးပါသည်

ChatGPT မှာကြိုးစားပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် လူသုံးစွဲသူများအားဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးစကားလုံခြုံရေးလက်ခံသောလက်ရှိ့ကိုဆက်စပ်ပြီး၊ ပျက်ကွက်လက်များနှင့် အကယ်၍အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသော AI အသုံးပြုသူကို ဖြင့် စကားလုံခြုံရေးလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်ᤔ

ဤလက်ရှိ့သည် ကျွန်တော် InstructGPT ဒီတစ်ခုကို စကားလုံခြုံရေးပြီး စကားပြောင်းချက်ပေးထားသောလက်ရှိကာလအတွင်း တာဝန်ယူထားပါသည်ᤔ

ပိုမိုတိုက်ရိုက်ထားသည့် အသက်ဝင်သော အထိပိုလွှာ

က်င့္သံုးေသာ အဘိုကားအေဟာင္းမွ Proximal Policy Optimization (PPO) ကို အေျခခံခြင့္ျပဳလုပ္ကာ အခ်က္အလက္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ဖိုင္အား ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ ယခု ဖိုင္အား အေျခခံခြင့္ျပဳလုပ္သူမ်ားျဖင့္ ယခု အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုျပင္ ပံုစံမ်ားေရြးခ်ယ္ ေပးထားသည္။ ထိုမ်ားအား အေျခခံေျပာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားအားလံုးတြင္ ရရွိထားသည့္ ဖန္တီးထားသည့္ စာကို အျပည့္အစံုျဖင့္ သြက္သြားျခင္း။

ပရောက်တော့၊ အလှည့်ကိုကြည့်ပြီး အောက်ပါတို့လုပ်ငန်းရှင်းအတွက် ဖွဲ့စည်းမှုသည် ပိုမိုသောတပ်များနှင့် အျင်းစိတ်အတာများ ပေါ်တွင်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးထားသည့် PPO အစရှိသည်များ။ ဤဖွဲ့စည်းမှုသည်အဆင့်မြင့်စေဖို့ မိမိနှစ်သက်ရာ စနစ်တိုးတက်နေသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသည့် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။

OpenAI သည် ChatGPT နှင့် ခံယူသူများကို တွေးဗဟိုကြည့်ပြီး ဤအချက်အလက်ကို ပျက်လက်ဖြည့်စွက်ပေးပြီး အသုံးပြုခြင်းကိုခံယူနိုင်ပါသည်။

သုံးစွဲသူများအတွက် ChatGPT အတွင်း၏ အဖြေများကို upvote သို့မဟုတ် downvote လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ထို့သော်လည်း ChatGPT နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များတွင် ပိုမိုတိုးတက်ပေးသောအဖြေနေတိုင်းကို သုံးစွဲသူများ အောက်ပါပေးပို့စေပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို အဖြေဆိုးပြီး အလှည်ပေးနိုင်သည့်အခါ ChatGPT အကြောင်းကို ကြည့်နိုင်သည့် စနစ်များကို သုံးနိုင်ပါသည်။

အရည်အချင်းကိုသုံးပြီးဖြန့်ချိန်သောမှတ်တမ်း

ChatGPT-3 သည် Azure AI supercomputing infrastructure နှင့်တကွ ရရှိထားသော GPT-3.5 series ကို fine-tune လုပ်ထားပြီး အများကြီးနှင့်အားလုံးကို သင်္ကေတတစ်ခုတည်းဖြင့် အားနည်းချက်များ၊ စာအုပ်များကိုလေ့လာထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အကြောင်းအရာများ၊ ဝဘ်ဆိုက်များ၊ အက်မ်းလိုက်ပုံများ၊ ကြည့်ရှုလေ့လာသော ပါတီများနှင့် အခြား ရန်ကုန်များမှာရှိသော စာသားများကို သင်္ကေတတစ်ခုတည်းဖြင့်ဝေသည်။

ChatGPT-3 ကိုအဆင်မပြေသော စာသားအကြောင်းကိုအားလုံးသည် သင်္ကေတတိုင်းအစိုးရန် ၄၅ တာထွက်များထက်ပိုမိုကြီးမှာ အကြမ်းဖက်ရှိပြီးနောက် ဂဏန်းပြောင်းပေးနိုင်စေချင်ပါသည်၊ ယခင်သည် မောင်းပေါ်မှုသို့မဟုတ် စာသားလက်ရှိ ဂျူသော အရည်အချင်း ဖန်တီးမှုများခံနိုင်စေချင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>