GPT-4: GPT-3.5 ကနေ ဘာကြောင့် အခြေအနေလဲ။

5a-641af8d642f29-sej-400x400.jpg

GPT-4, ChatGPT အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး OpenAI ရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာကွန်သော အကြောင်းရောက်ပုံမှုဖြင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်မျိုး လုံခြုံစိတ်ကို နည်းပညာမှစာပို့သော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဆက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းကို အမိန့်အမှတ်ထားသည်။

ChatGPT၏ ယခုကြောင့် စာသားအမျိုးမျိုးကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ စာသားတစ်ခုအတွင်းရှိပါတယ်။ ဤစာအုပ်ကို စီမံခန့်ခွဲ လျှော့စျောင်းနိုင်သည့် စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

GPT-4 ဆက်သွေးမှုကြောင်းသည်များအားလုံး ဘာလဲ။

GPT-4 သည် GPT-3.5 ကို 10 ကျော် အဆင့်သင့်ပြီး ပြောင်းလဲလွယ်ကူရန် အောက်ပါ နည်းပညာများကို အကြံပေးချက်နှင့် အကြံပြုချက်များကို အသေးစိတ်များနှင့် လူတိုင်းကြားစာအုပ်များ၊ ပြန်လည်တက်ဆွေးနွေးလာသည့် အသက်အရောက်များဖြင့် ပြန်လည် အောက်ပါအသင့်ပြောင်းပေးပါသည်။

ထိုသူ့ကိုယ်လို GPT-4က 32,000 တို့အတွက် သင့်တို့စုံစမ်းသပ်သည် (စာသားနှုန်းကြီးနှစ်စဉ်မဟုတ် 25,000 စာသားတစ်ခုဖြစ်သည်), GPT-3.5 နှင့်အတူ 4,000 တို့တွင့်အသေးစိတ်တုံ့ပြန်လည်သင့်တို့စုံစမ်းသပ်သည် (စာသားနှုန်းကြီးနှစ်စဉ်မဟုတ် 3,125 စာသားတစ်ခုဖြစ်သည်။)

“ကျွန်တော်တို့သည် GPT-4 ကိုအသံုးများတွင်စာတိုက်ပြားမှုအဖြစ် 6 လုံးပေါ်လွှာပြင်ဆင်ရန်လောက်ကို လွှတ်တော်သော်လည်းထပ်တန်းအတွင်းမပြုနိုင်ပါ။ GPT-4 သည် GPT-3.5 အထိမ်းအမှားစာကိုတုံးပြသနေသောအခါ 82% လုပ်နိုင်ပါသည်၊ ပြည်သူမျှင်ဖြစ်နိုင်သောအချက်ကိုအများအားဖြင့် GPT-4 သည် 40% ဖြစ်ပါသည်။” – OpenAI

GPT-3.5 အားနဲ့ GPT-4 - ဘယ်လို့ခေါ်သုံးရလဲ။

GPT-4 သည် အရေးကြီးသည့် ယခင်ကိုယ်နောက်ရှိသော အဆင့်မြင့်များကို ပိုမိုလေ့လာသည်။ အကြောင်းအရာတွင် အပိုလိုတဲ့ html tag များအတွက် ဘာသာပြန်ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။

၁။ ဘာသာစကားဦးစီးချဳပ္

GPT-3.5 က လူကြီးမင်းတို့တွင် စာသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ GPT-4 သည် မျိုးမျှောက်သော စကားလုံးတွေ ကိုက်ညီတဲ့အဆင်ပြေသည့်ရလဒ်ဖြစ်သည်၊ နှုတ်တူအဖြစ်ထုတ်ဝေရန်မျှအပ်သည်။

ဥပမာ အက္ခရာများအတွက် ၎င်းကို ဂွံထားသည်။ GPT-4 သည် အသံသိတိများကို ရဓန်တစ်ခုခုမှသာ ဆက်လက်ကြောင့် အကောင့်ဆုံးအခြေအနေတွင် ပြောပြီး ပြောကြားခဲ့ရသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် နိုင်ငံတော်သို့ တြဲဖက်သည်။ ယခုဆိုသည် အပြင်နာမည်ပြောရမည့်အကြောင်းကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

screen-shot-03-19-23-at-08.28-pm-64177ec2ed104-sej.png

GPT-4၏ အရင်ဆုံးအချိန်ကိုမျှော်လင့်များနှင့်သူ့အမျိုးမျိုးကြား စာပိုဒ်များဖြင့် တစ်ဦးအပေါင်းအဆောက်တစ်ရပ် လိုအပ်သည့် အရာများဖြစ်ပါသည်။

စကားသည် မူလအတွင်း တစ်ရက်ထက်ပိုပြီး စာလုံးကို သေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပြည်နယ်စာရင်းတွင် ပါဝင်သောစကားလေးမျိုး၌ လက်ရှိစာလုံးထဲတွင် သင့်လောကဝိုက်၊ အဆိုပါဘက်ဆိုက်ထားသောစကားလေးတွေကို မျှဝေပါသည်။

ဒါကအခုမှာ ဂီတ-၄ ကိုယ်တိုင် ကျွန်တော်တို့ကို ကာကွယ်လုပ်နိုင်သောဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းများတွင် စာကြောင့်အား အကောင်းဆုံးသိရှိနိုင်ပြီး စာတမ်းများ၊ အသံထွက်များ စာကြောင့်ထဲမှ အကြံပြုချက်များကို အသေးစိတ်ပြုပေးနိုင်သည်။

၂။ အချက်လက်ရေးအချိန်

GPT-4 ကသင့်အကြောင်းကြားရှိလာပြီနော်ပိုမိုသို့ အမှန်ပြောပြပေးသောအချက်များကိုအပြုလုပ်လျှင် အသံုးပြုလိုသူတွေစီရန် GPT-3.5 သည် သင်္ကေတတစ်ခုမှ အဆိုးအနေနဲ့ ဖွင့်လို့မရပါဘူး။

ဥပမာ၊ လူကြီးမင်းအတွက် ပန်းတွေ၏ အရောင်းအားဖြင့် ကြိုတင်တဲ့ အခြားပညာရှင်များ၏ လက်ရှိအကြောင်းအရာကို GPT-4 ကနေ ပြောတဲ့အခါ၊ ပက်သက်လုပ်မှုတစ်ခုအတွက် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို အနက်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ့အားဖြင့်ပုံရိပ်ကိုရွေးချယ်ပြီး အဘိဓာန် img tag ထဲမှာ alt attribute ကို ဘာသာပြနိုင်ပါတယ်။ စာပိုဒ်ဖော်ပြချက်သည်ဟုရွေးချယ်သည့် HTML format ဖြင့်တင်ပါ။

screen-shot-03-19-23-at-09.00-pm-6417828ff2d73-sej.png

ယခုထြက်သည့် GPT-4 သည် စာပိုဒ်များကို အလိုအလျောက်ဖော်ပြထားသော လူတစ်ဦးပြုစာများကို ထုတ်ဝေနိုင်ပါသည်။

အသစ်ထုတ်ပြင်သော AI အကြောင်းအရာတစ်ခု
သင်၏သူငယ်ချင်းတွေကိုနောက်တစ်ယောက်ထုတ်ပြင်ရင်းပြင်ဆင်ရန်နှင့် အဆင်သင့်သတင်းတွေကိုစောင့်ပြီးရင်း အထူးသဖြင့်အမြဲတမ်းရှင်းပြတဲ့အရာတစ်ခု ဖန်တီးလိုက်ပါ။

အဆင့်တော်အရာရယူရန် အာရှင်းဖွင့်လိုသည်

ကြော်ငြာ

ဤစာမျက်နှာသည် မိတ်ဆွေတစ်ခုကို အသုံးပြုသောအခါ မြန်မာ့အက်ပ်တိုးထားသောအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလည်း စမ်းသပ်ခဲ့သည့်အပြင် ၌တစ်ခုချင်းစီမှသာ ရှာဖွေသည့်အကြောင်းအရာများကိုသိမ်းဆည်းပါက ဒေတာထဲတွင် ဦးစီးဌာနချက်ကို ပို့စ်ရန်လိုအပ်သည်။

၃။ ဖန်တီးချင်သောနည်းရေးနှင့် အသံထွက်ထားသောအသင်းအရောင်း

GPT-3.5 သည် ဖန်တီးလိုသည့် ပြောင်းလဲမှုကို ဖန်တီးရန်လိုပါက GPT-4 သည် အောက်ပါ ချိတ်ဆက်သည့် အကြောင်းကို ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ကျောင်းသားစွာ ဖန်တီးရန် ပုံစံပါဝင်သည်။

ဥပမာ။ GPT-4 သည် ဆိုတာကြောင့် ဘယ်လိုရှိရင်နှင့်အတူ အရှိန်လေးတွေကို ဖော်ပြသရေးနှင့် ရုပ်ပီးနေသော စာတန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ GPT-3.5 သည် စာအုပ်စာများကို မျှတော်တော့မီသောကြောင့် အရှိန်လေးတစ်ခုတည်း ပေါ်မှာပဲ အကူအညီရှိသည်။

screen-shot-03-19-23-at-08.38-pm-6417824f941fd-sej.png
screen-shot-03-19-23-at-09.00-pm-001-64178297a3a4a-sej.png

၄။ အကာကြီးဆန်းစုံမူများပြောဆိုရန်လူသား အခြေအနေဝင်မှု

GPT-4 သည် GPT-3.5 ကိုပြဿနာအားလုံးထက်များသို့မဟုတ်ကြောင့်သဘောတူညီသော နှစ်စဉ်များအတွက်ကြားနှင့်သက်ရောက်ခြင်းတစ်ခုလောက်ပေါင်းစုထားပါသည်။

ဥပမာ၊ GPT-4 သည် ရိုးရှင်းစာအျဖစ်ကျ အဆိုပါ အကွဲစာအုပ်များကို အကြမ်းဖက်နည်းနှင့် သီးသန့်တွင်လည်း တစ်နည်းလို့ ယူလေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

screen-shot-03-19-23-at-09.08-pm-64178454daa84-sej.png
screen-shot-03-19-23-at-09.09-pm-6417845b6c430-sej.png

GPT-4 သည် အနည်းငယ်သည်တိုးတက်မှုနှင့်သြောင်းအားထားသည့် ကလေးများ၊ သင့်ရဲ့နည်းလမ်းလိုက်များကို သိပြထားပါသည်။ ရေးသားခြင်းဖြင့် မူဝါဒများ၊ အကြွေးပြောင်းခြင်း၊ ဂျူအောင်တန်းနှင့်အားလုံးကို စတင်စားရင်းသွားပါသည်။

ပိဿာရင်းဖြင့် GPT-4 သည် နိုင်ငံတော်တွင်လည်း အရေးကြီးပြင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘောလုံးခြင်းနှင့် နောက်ထပ်ဖြစ်သည်။

ဒီကာလခံအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ပြီးသော စာသားများကို ဖော်ပြထားသည့် ဆက်စပ်အားစုံ အမှတ်အသားလေးကိုပေးလိမ့်မည်။

တပ်ဆင်းသောနောက် နှစ်၏နိုင်ငံကို ပြင်ဆင်နေသောအခါ GPT-4 သည်နှစ်ထောက်ပြောသည့်အရာများနှင့် လိုအခြေအနေထားများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

၅။ အဆင့်မြင့်ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်

GPT-4၏ အဆိုပါ သင်္ချာတစ်ခုကြီးကို အလုပ်လုပ်ရယူခြင်း၊ ကွန်ပျူတာအသစ်များကို အရွယ်တည်သွင်းပြုလုပ်ခြင်းမြင့်မားသော GPT-3.5 ကိုပျောက်ဆုံးသော လူသုံးကုန်သည့် အကြောင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ ဆော့ဝဲရေးသူအများပြုပြင်ဖန်တီးမှုကို အလိုအလျောက် GPT-4 ကနေ အနည်းဆုံးသော အခြား အဘယ်သူများမှမဟုတ်မှတ်ပါကသင့်အတွင်းသာလည်း ငါ့လိုအပ်သော အကြောင်းရာကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။

ဂီတဖြဲကြ-၄ အားလုံးအတွက် အလုပ်စုံလေးသည် ပိုမိုတို့ရဲ့ အခြေအနေများကို အကြောင်းကြားပြီး စမ်းသပ်ပြီး စီမံရလဒ်များကို ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။ ဤသင်တန်းတွင် သင်တို့ GPT-4 ကိုစမ်းသပ်ရန် ဖော်ပြထားပါသည်။

  • “X အားလုံးပါဝင်ရောက်ပြီး Y ကိုသုံးလိုက်ပါ။”
  • “ဒီအချိန်ကို error တစ်ခုမှာရှာဖွေပြီးသွားနေပါပြီ။ ရက်ဆိုင်းပြင်ပါ။”
  • “ယခုရှင်းကို performance ကိုပိုင်ရွေးပါ။”
  • “ယခုကို GUI တန်ဖိုးထဲတွင် wrap လုပ်ပါ။”

၆။ ဓာတ်ပုံများ၊ ဂရပ်တိုတော်မှုကြောင့် ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ခြင်း

စာသားအမျိုးမျိုးတွေကို ပေါ်လာခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိစဉ် GPT-3.5 မှာသင့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံများနှင့် ဂရိတ်တွေ၊ ပုံများနှင့် အရှေ့နှင့်ဆုံးဖတ်ရှုရန် GPT-4 ကိုပြောပြသပါမည်။

ဥပမာ၊ GPT-4 သည် ဓါတ်ပုံ၊ ဂရက်တစ်ခုမှာ အကြောင်းအရာကို ဖေ့စ်သို့ ကြားပွဲစာများကို လွယ်ကူစွာ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် လက်ရှိ လေ့လာနေသည့် တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုကို ဖော်ပြပေးနိုင်သည်။ လွယ်ကူစွာ ဖော်ပြပေးနိုင်သော အကြောင်းအရာများအတွက် GPT-4 သည် ပညာတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်သော ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

screen-shot-03-19-23-at-10.50-pm-641783c315761-sej.png

သင့်ရဲ့နှစ်သက်ဆိုင်ရာ technology ကို Google Analytics သို့မဟုတ် Matomo နဲ့အတူတူပင် လူတွေရဲ့ dashboard အား အများကြီး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။

၇။ မကြောင်းမှာ မထောက်ပါနဲ့ ဖြောင့်ထားခြင်း လုပ်ကြမှုကို အနည်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

GPT-4သည် အတည်ပြုပြီး မတူညီပေးသောအင်္ဂါနှင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ကြောင်းကျော်လွန်စွာ အတိုင်းပြည့်ခြင်းကို သေချာစွာဖြင့်စားသင့်သည့်အပြင်၊ သက်ဆိုင်ရာတွင်လည်းကောင်းကြားခွင့်ပြုဒေသနှင့်အောက်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

ဥပမာအကြောင်း, GPT-4 သည် GPT-3.5 အပိုင်းတွင် ဆက်လက်မမှု ဖြစ်ရမည့် အသွင်းအပြောင်းကို အောက်ပါ မချိုးမှီနိုင်သည်၊ သော့ခတ်စက်ကိုလှမ်းတိုင်း မရနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ GPT-4 သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် GPT-3.5 ထက်ပိုပြီး ထည့်သွင်းထားသည့် အသင်းအဖြေရေး အရေးယူနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။

ChatGPT ဘာလဲ။ အခုလောက် ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မရှိပါဘူး။

က်ွန္တော္တို့အေရးေပးပို႔ေသာ ChatGPT ကို ပို႔ရမည့္အခါ အေျချပဳပံုမ်ားအားလံုးကို ပိုပြီးေတာ့ ပို႔ရပါမည္။

  • အသေးစိတ်ထားသောအလွှာတိုက်ခန်း: နည်းလမ်းကြေးခဲ့သော အရည်အချင်း ကိုရှာပါ၊ အကန်လိုက်ခန်းဆိုမှုကို အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်စတင်နေပါသည်။
  • အသုံးပြုသူကို ထိန်းသိမ်းကြည့်ရှုနေသည်: ဘာသာရေးဆိုင်ရာ (ဘာသာရေးအမျိုးအစား၊ ဘာသာရေးနာမည်ဖြင့်၊ ဘာသာရေးလုပ်ဆောင်ချက်) ကို ကောက်စီမံကြည့်ရှုနေပါသည်။
  • ထွက်လာခဲ့သောအဖွဲ့ ခွင့်ပြုချက်များ: ဝဘ်ဆိုက်၊ API ႏွင့် ရိုးထားသော အဖွဲ့များအား စီမံအောင် တွေ့ရှိနေပါသည်။
  • မျှော်လင့်ခြင်းပေးထားသောအချက်များ: ယခင်သည် ပြီးခဲ့သော အကြောင်းပြုရေးအချက်များကို အပေါ်မှာ သိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်းဖြင့် ကြည့်ရှုပါသည်။
  • လှုပ်ရှားမှုကို အနိုင်ရန်ဇယားတွင် တိုက်ခန်းဆိုမှုသုံးသောအတွက်: အမည်စာအုပ်အား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ခဲ့သည့်အတွက် AI ပေါင်းစဉ်က ဘာမှမလိုအပ်ပါသလဲ။

ချပ်ကြောင်းတွေအားလုံးကို ဖြန့်ချိန်ပြီးနောက် ChatGPT ကိုလည်း အတည်ပြုရုံးတောင်းပြပါသည်။ ယင်းအပေါ် စာအုပ်သည် လုပ်နိုင်သောက်ဆိုင်ကို အသုံးပြုပြီးနောက် အင်တာနက် ပုံများနဲ့အတူတူပုံစံနဲ့ အခမဲ့ဆက်စပ်နိုင်သည်။

အကြောင်းအရာများတွေကို အသုံးပြုနိုင်ရန်၊ ပညာတတ်ပုံများတွေကိုလက်ခံနိုင်ရန်၊ ဝိုင်းဝေးလှပင်များတွေကိုသုံးခုနှစ်ထပ်လုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အခြေအနေရှိသည်။ ယခုလက်ရှိပုံစံများတွင် အခြေပြုနေသည့် နည်းလမ်းများနှင့် ဌာနချိန်များကိုမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုရန်၊ အဖြစ်သော ကြော်ငြာပုံများနှင့် လူမှုန်များကို မိတ်ဆွေများစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အခြေအနေရှိသည်။

ပိုမိုသိရှိလိုသည့်အချက်များ:

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>