GPT 4 ပုံအတြက္ ခ်က္ျပန္လုပ္နိုင္သလဲ: ChatGPT နှင့် အလားတန်းအက်ဥ္းများနဲ့အလိုအေလ်ာက်လဲ။

OpenAI Multi-Model GPT 4 အတွက် နောက်ဆုံးထောက်ခံရသော အခြေအနေများကို ကြည့်ရှုလိုသလို နှစ်သက်သိပ်ရေးရာ GPT-4 အားလုံး၏ ပုံ အထုပ်တိုးထားသော နှုတ်ဆောင်များအားလုံးနှင့် စာသားအထုပ်တိုးထားသော အထောက်အထားများကို လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်ပါသည်။

GPT-4၏ မာတိကားပုံစံသည် စာသားနှင့် ဓာတ်ပုံများ၊ စာအုပ်နှင့်ပုံများ၊ ဖိုင်နှင့်တွဲဖက်သင့်ထိုးထားရာပုံများကို လုပ်တော့မည့်အရာဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအရာအားလုံးသည် စာသားနှင့်မြင်ရာအသုံးပြုကြပါသည်။

ဒီအက္ပလီကေးရွားတွေကိုပြင်ဆင်ပြီး၊ GPT-4 ပုံမှန်အတွက်ဖြစ်စဉ်နှင့်ရှင်းလင်းခြင်းအရေအတွက်ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်တို့မရှိပါ။

GPT 4 ပုံအတွက် ထည့်သွင်းသည့်နည်းလမ်းနှင့် နည်းလမ်းအားလုံး

ဒီမှာ GPT-4 ဆိုတာက ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အတွက်? အနောက်ဂျင် ရုံလင်းတွေကိုမော်လောင်း/ခေါ်ယူသည့် သောအချက်များ၊ မေးခွန်းများသို့မဟုတ် အောက်ပါ အတိုင်း သင်လိုလျှော့သော အဖြေရှင်းတွေကို ထုတ်ဖော်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုသတိပြုပါတယ်။ ဥပမာ - ပုံများ၊ ဇယားတွေကိုစီစဉ်များကို GPT-4 ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသွားနိုင်ပါတယ်။

ဥပမာအတွင်းသင်ဆိုင်သော ပုံအားဖြင့် GPT-4ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အောက်ပါလောက်ကိုပါလာခံနိုင်သောအရာ ရွေးချယ်ပြုပြင်ရေးဆိုင်ရာ AI အထိပုံခွဲများကို GPT-4 အဖြစ် လက်တွေ့ကြည့်နိုင်ပါသည်။ OpenAI မှ ပေးပို့သော ဖလွယ်ရှင်းတွေမှာ GPT-4က တစ်ခုက Discord အတွင်းရှိသော အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကို အသေးစိတ်လိုက်ပါလေ့လာနိုင်ပါသည်။

မေးခွန်းကို သင့်ဖြစ်သည့် အကြောင်းက အခြားမြို့များကို ရှာဖွေသည်။ အထောက်အထားကိုပါ ထိခိုက်ညီလိုက်သည်။ ပုံတွေ့ရှိနေသည့်အချိန်ကို အပြင်တွေးလျင် အောက်ပါနှုန်းတစ်ခုဖြင့်အကြောင်းကို တင်ပေးလာသည်။ အထက်မှ နေရာ၏ အမည်အား အဖြစ်ထုတ်ပေးသည်။ ပေးထားသော ရလဒ်အပါအဝင် အခြားမေးခွန်းတစ်ခုလိုဝင်သည်။

အမည်ပြောင်းလဲလွယ်ရန် GPT-4 ရဲ့ ပုံအတိုးတွေကို input ပေးပြီး လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကို ဖန်တီးပြီး ကိုယ်ချစ်ထားတဲ့ meme တစ်ခုကိုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ “ဘီလူးပြောင်းနေရာမှာဖြုတ်တဲ့နှစ်ခုမျိုးကို ချစ်ထားမယ်ဆိုတာ” ဆိုတဲ့ စကားပြောတာကို GPT-4 က အောက်ပါလောက်တော့ ရှင်းထားတဲ့အထွက် ဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့ response တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။

ဒါကြောင့်၊ နှစ်ပတ်လုံးချင်းစီရာပြဿနှစ်ဖြားရင် မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို meme လိုလာဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်မှာ၊ ပုံအတိုက်သည်ကျော်လွန့်ဖုန်းထဲမှာ ချက်ချင်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပြီး ကမ္ဘာ့ကို နှစ်အထိပုံစံဖြင့် ပြုလာနိုင်ပါသည်။ GPT-4 က အသုံးပြုသော ပုံစံချက်များ၊ စာသားများကို လည်းဆင်းသော အထူးသဖြင့် အောက်ပါအချက်တစ်ခုလုံးကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ညီမောင်းကို စုစည်းထားသော စီးပွားရေးနှင့် လူတိုင်းတာဝန်ထမ်းများတွင် စက်မှုတစ်ခုခုအတွက် အသုံးပြုထားပါသည်။

  • OpenAI ရဲ့ နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းအပေါ် အချိန်ကို ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်တင်ပေးပါမယ်။

ChatGPT နှင့် GPT 4 ပုံတစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုခြင်းများ ChatGPT ရဲ့ အသုံးပြုသူတို့၏အချိန်များဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့သတ်မှတ်ပါ။

လက်ရှိအကွာမြင်သူများသည် GPT-4 ကိုပိုမိုသိရှိလာခဲ့သည့် ChatGPT Plus ကို အသုံးပြုသူများသည် အောက်ပါလင့်ခ်များဖြင့် ပြသရန်လိုက်ပါ။ GPT-4 ကိုပိုမို သင်တန်းသောအရာများအားလုံးကို ကြည့်ရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်လည်းရယူနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအခြား ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပါက OpenAI ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို ခေါ်သည်မှာမဟုတ်ပါ။ ယခုအချိန်အတွင်းတော့ GPT-4 ပုံအသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည်ကိုသာ အထောက်အကူနှင့်တကွ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။

Open AI က GPT 4 ပုံထည့်ရန်ရှိပြီးတော့ ဝင်ရောက်ထားရမည့်ဝန်ဆောင်မှုကို ယခုတစ်ခုမှ မရပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပြဿနာများအားဖြင့်အလွယ်တကူ ပုံထည့်သောအခါတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်ရန် ၊ လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်ပံ့မှုစောင့်ရှောက်နိုင်မည်ဟု လူကြီးမင်းတို့ အားလုံးသည် လိုအပ်ကြောင့် အောင်မြင်စေဖို့ ပြောင်းလဲ၍ ကြိုဆိုပါသည်။

ဒီအေၾကာင္းေလးကိုဘယ္ေနာက္ကိုလဲဆိုရင္ စာပိုဒ္တစ္ခုကို ChatGPT ထဲၾကည့္ကိုလိုပါတယ္။ အေကာင္းေကာင္း image ထည့္ရတာကိုေတာ့ prompts တစ္ခုကိုသုံးမွာပါ။

အောက်ပါ GPT 4 ပုံတော်အထည့်ဖြုတ်ရန် အသုံးပြုနည်း

ဆုတောင်းအချိန်အချောင်းမှာ GPT-4 ပုံများထည့်သွင်းခြင်းသည် ပထမဦးမှာမိတ်ဆုံးပေါင်းမှာ အဆိုပါ ChatGPT Plus သည် GPT-4 framework အဖြစ်အပေါ် ပုံရိပ်လက်စွာတွဲမှုအခြေအနေကို ဖြစ်စေရန်မဟုတ်ပါ။ အကြမ်းမဖွစ်သောကြောင့် OpenAI သည် GPT-4 အတွက် မကြာခင်မာစာများကို အခမဲ့အသုံးပြုစုခြင်းကို အောက်တိုဘာလောက်မှ တင်ပေးထားသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။

GPT-4 ၏ ပုံသည် တစ်ခုခုစီးသီးသန့် GPT-4 API မှာပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သည်။ GPT-4 API သည် သူတို့အတွက်လည်းရပ်တည်းဖြတ်ရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့လက်ရှိလှုပ်ရှားနေဆဲမှာ ပြင်ဆင်လိုသည်မဟုတ် ပုံအတွက် ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သူများအသုံးပြုကြပါနှင့်။

ChatGPT သည် ပုံများဖန်တီးမှုများကို ဖန်တီးသောလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အကြောင်းရာ ပရိုဂရမ်တွင် ရရှိနိုင်မည်ဟု ယခုပင် HTML code tag အတွင်းရှိ အချက်ကို ဘာသာပြန်တင်ပါ။

မဟုတ်ပါဘူး။ ဇော်ဂျီ GPT သည် ရွေးချယ်ထားသော စာသား ဖြစ်သည်။ အထက်မှာ မြင်ခြင်းမှာဆိုရင် Midjourney သို့ DALL-E ကို အသုံးပြုသူများအတွက် အကိုအကောင်းများစွာပေါင်းစပ်ထားသင့်သည်။ ရေးသားရန်အတွက် အရပ်အထုပ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ဥပမာမှာယူထားတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ အလုပ်အကိုင်ဒီမှာမရှိပါဘူး။

ChatGPT ပါဝင်သော ပြောချင်သည့် အကြောင်းကို တည်းဖြတ်သည်များကိုလည်း ပြုလုပ် နိုင်သည့်အရာတို့ကိုလည်း လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နားလည်သည်။

အရေးကြီးချက်တွေအားဖြင့် သင့်ရဲ့ သီးခြားအုပ်စု ပုံမှားပါရန်မသွားဘူး။ ChatGPT သည်အောက်ပါ စာသားတစ်ခုဖြစ်သည့် chatbot ဖြစ်ပါသည်။ ပုံရိပ်ရိုက်လိုသူ၏အောက်တွင်တခြား ပုံစံပုံစံများကို ထည့်လိုက်မရပါ။ သို့မဟုတ် ပုံကိုထုတ်ကြည့်ခြင်းကို ဖြေရာတွင် အသီးသီးပါပဲ။ ChatGPT ကို အသံုးပြုသော AI ပုံစံများနှင့် တစ်ပုံတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်သည့်အခါ ဖြင့် prompt တစ်ခုဖြင့် ChatGPT ကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့သီးခြားအုပ်ထဲမှာအတွက် ChatGPT ကို အသံုးပြုရန်နေရာရပ်ပုံများကို ရွေးချယ်သည်။ အခုလောက်စာသားတစ်ခုကိုသာဖြင့် ChatGPT ကိုကျသင့်ပါသည်။ လူအများကျပျောက်ဆုံးဖြစ်လာသောအချက်များအား ChatGPT ကိုမေးခွန်းခြင်းဖြင့် ပြောပြသည်။ သင်တို့သည် မည်သူအားလိုက်တစ်ဆင့် ChatGPT ကိုအတွက် အကူအညီလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူညီသည်များသည့်အပြင် ဖြစ်ပါသည်။

အမြဲတမ်းလေးကို အကျိုးဆုံးဖြစ်စေ၊ အဆိုပါနဲ့ ChatGPT ကို အလေးလျှောက်တွေကို လေ့လာကြည့်ပြီး စာတင်ပုံစံပုံစံဖြင့် အဓိက AI chatbot ကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ prompts တန်းမှာ အရမ်းကို အကုန်မြင်တဲ့ ကိုယ်စာသားက ChatGPT က ရေးသားသွားမှာ လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။

ChatGPT ကို သုံးပြီး အကြံပြုခြင်းနဲ့ တောင်းဆိုခြင်းဖြင့်တောင် တိုးမြှင်သောကြောင့် ChatGPT ကို အမည်ပြောင်းဖို့သတ်မှတ်ပါတယ်။

GPT 4 ကိုယခုအခန်းများတွင် ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲ?

  • ChatGPT Plus
  • Duolingo
  • Miðeind ehf
  • Khan Academy
  • Be My Eyes
  • GitHub Copilot
  • Microsoft Bing
  • Microsoft 365 Copilot

အထက်ကနေ အပေါ်တွင်လုပ်ငန်းအား ပြင်ဆင်ထားသော အချက်များကို ဤနေရာတွင် ဖတ်နိုင်ပါသည်။ GPT 4 က ဘုရားသခင်နှင့် ဘေးပွါးလေးသတ်မှတ်ထားသည်။

သင်နှင့် GPT 4 ကို ဘယ်လိုသေချာပြရန်လဲ။

ကျွန်တော် GPT 4 သည် ChatGPT Plus ရယူချိန်းသို့မဟုတ်ပြောပြီးသားမဖြစ်သည်။ OpenAI ကနေ အတွက်ဖြင့် ရယူဖမ်းဆီးရန် waitlist တစ်ခုခုကိုလည်း အကြံပြုလိုပါက စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်။

GPT 4 အသုံးပြုသူအတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပါသလား။

GPT 4 အားရယူရန် ChatGPT Plus ကို လက်ခံပါသည်။ သို့မဟုတ်အခြားအချက်များသည် တစ်ခြားနှုန်းတွေများပေးစွမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>