ChatGPT က response တစ်ခုကို အမှန်တွင်ဖန်တီးသောပုံစံဖြစ်သည်မှာလည်းကောင်း၊ response တစ်ခုကို အဖြေများပြောင်းလဲခဲ့သည်။

how-accurate-is-chatgpt-in-generating-responses-768x435-718x.jpg

OpenAI ကနေရတွေ့လို့ ဖြစ်သော AI ချပ်ဗှိုးများတွေကို ChatGPT လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာသည် အကြံပြုချက်များစွာကြားမှုတွေအတွက် အသိပေးနေသည်။ သို့မဟုတ် သင်တန်းတွေက ၂၀၂၁ အထိမ်းမြင်သာလျှင်အသိပေးနိုင်သည်။

ပါဝင်သော MBA exam အပိုင်းတစ်ခုကို ပုံမှန်အားဖြင့်ကို University of Pennsylvania ၏ Professor Christian Terwiesch က စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ChatGPT ကို စမ်းသပ်နေသည်။

သင့်ရဲ့စာမျက်နှာကို ဂျပန်ဖတ်ရန်။ စာအုပ်ကိုလေ့လာလိုသူများအတွက် ပလက်ဖောင်းအခြေအနေများကိုသာ ကွဲပြောပြပေးပါတယ်။ အခွန်ခြားနားကာ စီမံခန်ဖိုးများ၊ အဆုံးများကိုယ်တိုင်ပင်မလုပ်ရပါသည်။ ယောက်ချင်း တန်ဖိုးတစ်ခုတွင် ChatGPT သည်ပလက်ဖောင်းတုန်းမှာပြန်လာသည်။ အပထမအတိုင်းတင်ပြထားသည်ဟု ကာလအတွင်းကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ပလက်ဖောင်းအား ပြန်စစ်မှုအတွင်းတွေ့ရပါသည်။

Professor Terwiesch အကြောင်းရိုက်သွားသော အားကစားသတင်းကို သာဒီနေရာတွင် မြင်ခင်ခွင့်ရှိသည်။ ChatGPT သည် ပလက်ဖောင်းအတွက်အမှန်ရပါမည်။ ပထမအချိန်လုံးတွင်၏ ပုလဲခြင်းအကြောင်းကိုပါရိုက်ပြီးဖြစ်သည်။

မိတ်ဆွေတွေကို အရင်ဆုံးပြီး ကျနော်နောက် ပါတ်ဆောင်းပေးမှာဖြစ်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ခုကို chatbot ကဒ်အဖြစ် လွမ်းမိုးတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရေးရတဲ့ ဆရာတြိချိန်နေထိုင်လာတာတွေ အာရုံစုတော့ Professor Terwiesch က မျှော်လင့်ပါ MBA အကန့်တစ်နှစ်ကို ChatGPT က ဆွဲဆောင်းပြီး ဒေတာသို့မဟုတ် ဖော်ပြထားပြီး ထိန်းသိမ်းလာတာတွေချိန်တောင်းဆိုထားတယ်။ ဆောင်းပါးနဲ့စာကြောင်းတွေထဲက HTML ဖြစ်တဲ့ code အတွေကို ဘာသာပြန်ပြီးရင်တော့ မရပါ။ img tag ထဲမှာရှိတဲ့ စာတမ်းအပိုင်းက alt attribute ကိုဘာသာပြန်ပြီးရင်တော့ အခုပဲ translate လုပ် တော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာများ၏ အကြိုက်ဆုံးပြချက်များ ထိုသိမ်းဆည်းထားတဲ့အတွက်ကတော့ ရနိုင်ပြီး နားလည်ဖြစ်စေ၊ အဆိုတော်တဦးကျောင်းသိမ်းဖြစ်ပြီး အခုမှ html ဖြစ်စေလိုပါကဒီမှ ရိုက်ထည့်ထားပြီး ဖော်ပြထားဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။

ChatGPT အဆိုပြေအလိုက် ထည့်သွင်းရန် အကြောင်းကို ဖော်ပြပါ

ChatGPT အချို့သည်မကန့်သတ်ချက်များအား မျှော်လင့်ခန့်အပ်လိုက်ပါက ဆက်လက်ပြန်လည်လုပ်ကြည့်ပြီး Chatbot သည် USMLE (အမျိုးသားလိုင်းစဉ် လိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်စာ သို့မဟုတ် ကရင်ဆာ အစရှိသည်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အရာ) ကို အောက်ပါသည်။ သင့်ဖုန်းနှင့်စက်မှုရှိ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကိုလည်း ဆက်လက်ပြန်လည် အဖြစ်အပေါ် ဖတ်ရှုရန်လုပ်ကြည့်နိုင်သည်။ စာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် များစွာ ၅၀% အနေနဲ့ အထက်ပါ အတိုင်း အချိန်များကိုလည်း ပေးပို့သည်။

Ansible Health အက်မှုဆန္ဒထုတ်ကုန်သည်ဆောင်းပါးကအာမခံနှင့်အချိုးအချင်းကိုထုတ်ပြီးပါသည်။ U.S. အားလုံးတွင်မဲဆန္ဒရှင်အဖြစ် ChatGPT ကိုဆောင်းပြီးအကွက်ဆုံးထပ်ရှိပါတယ်။ အလုပ်လုပ်မှုတွေလည်းကြိုက်နှစ်သက်ရာအရာများကိုပေါ်လာသောနေရာမှာ ChatGPT အားရှာဖွေရန်များကိုလည်းကြည့်ထားပါသည်။

ဖမ်းဆီးတဲ့ အဆိုပါ model ကိုတစ်ခုကိုသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ စာသားများအတွက်သုံးထားတာတွေကိုသုံးပြီး မီးသည်စိတ်ပေါ်ထားတဲ့နည်းလမ်းထဲကတော့မျက်နှာလေးပါ။

ဒီအချိန်ကို OpenAI ရဲ့ CEO အဖြစ်တုန်းအား စက်တွေ နားထောင်လို့ပါတယ်ဗျ။ ထို့ကြောင့် "ChatGPT ဟာ လိုချင်တဲ့ အခြားသော အဆင့်မြင့်များကို အနည်းဆုံးမှာမဟုတ်ပါ။ ယခုဖြင့် မိမိတို့ကြောင့် အရပ်တွေယူမှုလုပ်ကို ဒိုင်နာနိုင်ရန်သာ မိခင်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။"

တစ်ခါသတ်မှတ်ပါ။

၀၁:၁၂

အချက်အလက် - Chat GPT ကနေ စကားပြောင်းတဲ့ ထိရောက်စွာ မအောင်မြင်သွားမှု ဖြုတ်ပြီးပါပြီ

ပုံ-၃-၅၇၂x.jpg

အထဲမှာ ပါဝင်ထားသော ဓာတ်ပုံတစ်ခုမှာတော့ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှုနှင့် ChatGPT အားလုံး၏ AI chatbot အားအရေးကြီးများကိုသော့ခွင့်မရှိသည်။

ချတ်ပတ်သည်ဘွားကြီးနောက် ၊ နောက်ထပ် အာဂျင်ဖြစ်စဉ်အတိုင်း FIFA ကောင်းရည်နိုင်သည့်နိုင်ငံကို ဘာလိုလဲလည်း မေတ္တာရပ်ပြချက်ထုတ်ပြနေသည်။ ၎င်းက 1986 ခုနှစ်က FIFA ကောင်းခံထားသော ပြေးချင်သူဖြစ်သည်။ သို့သော် , နောက်ထပ် အာဂျင်အတွင်း 1978 FIFA ကောင်းရည်ကို ဘာလိုလဲလည်း မေတ္တာရပ်ပြချက်ထုတ်ပြနေသည်။ ချတ်ပတ်သည်က "Argentina ကို 1978 FIFA World Cup ကောင်းခံထားသည်” ဆိုပြီးဖြစ်သည်။

ဒါကဗျားရှင်းပြီး Argentina က ကမ္ဘာလောင်ကြီးစုံ၍ ရှိသမျှအဖြစ် ရှိပါသည်။ သို့မဟုတ် မောင်းယန္တရားဖြစ်နိုင်ခဲ့သည့်အထိမ်းများမှ Burma (Myanmar)ရဲ့ ChatGPT သည် ယခုလူနာပြီးမှ “အတူ Argentina က ကမ္ဘာလောင်ကြီးစုံအတွက် ၁ ကြိမ်ပါ။” ဆိုတဲ့အထိမ်းများလည်း လက်ရှိယခုပုံသဏ္ဌာန်တစ်မျိုးကိုပြင်ဆင်မိပါသည်။ “အခုငွေပေးခဲ့တဲ့မောင်းကြီးပါပဲ နောက်ဆပ်တိုင်း ၁၉၈၆ ကြိမ်ပါ။”

၎င်းသည်သင့်အောက်တွင် Chat GPT အာရှင်းအားလုံးရဲ့ အလုပ်အကိုင်းကိုမျှော်လင့်သော ပြဿနာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဖြင့်ထားသည်။

ယခုဖတ်ရန်: Chat GPT က ကုဒ် ရောက်မှုကို ရောင်းချပြုသင့်သည်လဲ?

ChatGPT သည် အခုဘောင်များသို့မဟုတ် လူတစ်ဦးအတွင်း တစ်ဆင့်ဖြင့် တစ်စည်းတည်းဖြေရှင်းလောင်းနားမှုကိုပေးပါသလား။

ခြေတွင်းရှိပြီး ChatGPT မှတစ်ခုစီမံသောအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးချင်းများဟောင်းလောက်ပြန်လိုရန်ဝန်ကြီးကိုသုံးပါကမျှမတွေ့ရှိထားသောအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။

ChatGPT သည် အသုံးပြုသူအားလုံးသို့ အလွယ်တကူ အသုံးပြုပြီးသောလူများနှင့် အဆင့်မြင့်ခြင်းများကို ရရှိနိုင်သည့်အတွက် အထက်ပါ ။

ChatGPT ၏ အကြောင်းကိုက်ညီမှုကို အတည်ပြုရန်အသေးစိတ်မရှိသေးပါသည်။ အသေးစိတ်မမှန်ကန်ပါ။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>