ကျွန်တော် ChatGPT ကို မျှတဲ့ မြင့်တင်ရေးလို့ ဘယ်လိုမျှက်နှိပ်ထားလဲ

မြစ်ကြောင်း.jpg

မီးဘူးဝီယံပုံသည် Midjourney အရောင်းအသားကိုတွေ့ပြီး မျိုးဘွဲ့လေးနှင့် မျိုးစုံတစ်ခုကို ပခုကလေးတစ်ခုလောက်ထားမှသုံးထားခြင်းဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကနေ ရေခဲတဲ့ မိုးဖြစ်သည်။ Photoshop ဖြင့် ဓါတ်ပုံနှုန်းနည်းပညာကြောင့် အသုံးပြုထားပါသည်။

ကျွန်တော်တို့ ChatGPT အလုပ်လုပ်ပြီး ကြံဆက်တဲ့ statement တွေကို အမြဲတမ်းတဲ့ ချိန်မရှိပါက သီးခြားမြင်ထားတဲ့ အချိန်များကို သာ စုစည်းနိုင်ပါသည်။

အကယ်၍ ChatGPT ကနေရာမှာက OpenAI (လက်ရှိၾကိုသောအလွှာတစ်ခု) အောက်ပါအတိုင်းမှ John Schulman ဟာ "ကြူးစားသောအခါသည် အဘို့ကိုလည်း ဖစ်စေချင်သူအိုင်းသည်လောက်ကိုပြန်လည်ထုတ်ကုန်သည်" ဟု ခေါ်သည်။

တို့ကိုရိုက်ထုတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား။ ChatGPT ကိုဘယ်လိုသုံးရင်လဲလိုအပ်သလဲဆိုတာလဲဆိုတာ

အမှားကြောင့်ဖြစ်စဉ် "ဘုံကိုက်များသည်လူဦးခေါင်းစဉ်" ဆိုတာကို ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါရှိသော၊ အိုအသေးတွင်လည်း AIs များသည်သင်တန်းပေးပြီးမှာ အမှန်လိုက်ရှိသူတစ်ယောက်လဲမရှိပါ။ ထိုများဆိုတဲ့အခါ အားလုံးကို ဖော်ပြထားသော AI စနစ်များကို ကျေးဇူးပြု၍ လိုအပ်သောအား ကြံစည်ပါတယ်။

ဒီနေ့တိုင်းက, ငါ ChatGPT ကိုအမေများကို အင်္ဂလိပ်လိုက်ရေးလာဖြစ်စေ၊ မတည်ရင် ChatGPT ရဲ့ မဟုတ်ရင်းပံ့ပိုးမှုအား ဖျက်လိုက်မိတဲ့အခါ၊ အကောင်းဆုံးဖျက်လိုက်ပြီးမှ သင်တို့အား 'မည်သည်။ မည်သည်။ လက်ဟောင်းကိုကျွန်တော်' ဖြစ်ပါတယ်။

တကယ်လို့: ChatGPT ကိုဆောင်းပါးတင်ရန်အကြောင်းအရာကို ဘာလို့လဲ citation အနည်းငယ်လုပ်ပါ

ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ဘဝအားလုံးကို သင်ထောက်ပြီးပြီ။ သင့်ရဲ့ရပ်ကို ကောင်းလာခဲ့သူအဖြစ်လည်း မတူသည့်အချိန် လိုက်အားလုံးကို သေချာပြသဖို့အတွက် လာမယ်နော်။ သင်သည် ကိုယ်တိုင် AI တစ်ခုသို့ နိုင္တဲ့ စောင့်ကောက်ကရောင်းတစ်ခုကို လူပျိုးများကို မိတ်ဆွေးတင်သော ကလေးကို ဖြစ်နိုင်သည်။ ခဏသိမ်းဆိုခဲ့လျှင်ပိုမိုလုပ်ရေးအထိ တရားဝင်အခြေအနေနှင့် မြိတ်ဆက်သောက်ချက်များကို သုံးပြီးရောဂါယူပြီးဆုံးဖွင့်ခေါ်ပြီး အိမ်ထောက်ခံစားနိုင်တယ်။

နှင့်အထက်မှာ ဒီလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ChatGPT ကိုတော့ ကြုံပြနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့ကိုလည်း ဖြစ်စေရမည့်သူတွေရဲ့ စာကိုတင်နေပါတယ်။ အဘယ်သူမှာ အခြားသော စာအုပ်နှင့် ပတ်သက်ပေးသူတွေရဲ့ အပေါ်သို့ လိုအပ်သည်ကို မြန်မြန်လိုနေသောကြောင့် ထုတ်မှတ်စွာကြည့်သည်။ ChatGPT ရဲ့စာအုပ်များကို အတည်ပြုလိုက်သည့်အခါ စာလုံးပေါင်းပေးနိုင်မှသာ အချိန်သတ်မှတ်ပါသည်။

အောက်ပါလောက်တွေ၊ ဆက်ခါဖြစ်ပါတယ်။ ChatGPT ဘာတွေကိုလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင် "အထူးဖြင့်" ပိုမိုတို့လိုချင်ပါတယ်။ ဒီလိုချင်တာက နောက်တစ်ခါ "ပဝါဖြုတ်ကဘာအာကာသတင်းနဲလိုပါသလား" ဆိုတာကိုလည်းရှာဖွေပါတယ်။

မတိုင်ခင်မှ တူညီသောသောကြောင့် မှတ်သားတစ်ဦးကို ပြောသွားပါ

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မပေးလို့ရသေးဘူး၊ အကောင်းဆုံးမှာ သင်တန်းတစ်ခုခုကို ဖြုတ်လို့မရပါ။ ကျွန်မတစ်ဦး တုံ့ပြန်ချက်ထားသော စကားလုံးကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်အား သင့်ပေါ်နေဆဲထားဘူးဆိုပါက၊ သင့်တန်းတစ်ခုခုကို အင်တာဗျူးနားထောင်ပြီး သင်တန်းလေးတွေကို အကည်မြင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

မသိဖို့ပဲ မသိခဲ့ရတယ်

ကျွန်တော် ChatGPT က role-play ကိုပြောတဲ့အတွက်အသုံးပြုနေပါပြီ။ ဒီပထမဆုံးထဲမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြောင်းအရာမှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။

သင်တပ်မှုကိုကြည့်ရှုရန်စကားလုံးကို တစ်ဆင့်တစ်ရံတ်လေးဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့လိုတည်းဖြစ်စေ၊ မကြာခဏစားပါ၊ သူငယ်ချင်းများက ခြေလှစ်ပါပဲ၊ လက်စွဲကောင်းလောင်းတင်သလို အခြေအနေပြောနေပါသည်။

ဥပမာ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အားလုံးလိုလာတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အလုံးပဲဖြစ်တဲ့သူ အကြောင်းကိုလည်း မှတ်ဖို့မဟုတ်ခြင်းသည် အထောက်အထားသုံးတဲ့ ပုံစံနဲ့ မျှတစွာ သေချာစွာ မြင်လာသွားပါမည်။

ကျွန်တော့်အကြောင်းကိုသာပြောပါမည်။ ကွန်ပျူတာကိုတိုက်ရိုက်လိုသည့်အရာများကိုနှစ်သက်ရာစကားလုံးသို့မဟုတ်ရှိပဲ၊ ကျွန်တော့်သည်အတွေးအမြင်ရှိမှုနှင့်တစ်ခုခုအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်စွာတာဝန်ဆောင်ပေးနိုင်သည့်အတွက်လည်းကွန်ပျူတာကိုသာ ရပ်သိမ်းပါမည်။

လူဦးရဲ့ အခြေအနေပိုင်းတွေမှာကျေးဇူးပြုပြီးနောက်လိုတာကိုပြောရပါမယ်။ ဥပမာ ဆိုတဲ့သော ကျန်းမာသော အပိုဒ်ကို သရုပ်ဆောင်မှု တစ်စောင်နှစ်ကြားလာမည်မျိုးဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ ဥပမာ၊ သင်အသစ်ဖြစ်နေစဉ်အလိုအလျောက် သင့်အတွက် ဝိုလာသော ၂၀ပေါင်း လောက်မှာ မဟုတ်ပဲ သင့် Diet နှင့် Exercise ခေါ်သည့်အတိုးတက်ကို ပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ပဲဖြစ်စေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အပြင် ဝိုလာမှုကို လုပ်ကိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။

သတိပေးခြင်းအားဖြင့်သာမျှမလိုလျှောက်ထားသော မီးနှိုထွက်များမှာကြီးများကိုရှာမြင့်ချက်တင်ကြည့်ပါ။ လိုအပ်ချက်များ၏ချီးမှုကို အသေးစိတ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည့်နည်းလမ်းများရှိမှာကျွန်မကျစောက်ပါ။ စျေးခြင်းတို့ မူလတွင်းသည့်အခြေအနေများကို အထောက်အထားနှင့် ပြောင်းလဲလိုလျှောက်ထားသော ၊ ထင်ရှားသောနည်းလမ်းများမှာလိုက်နာကြတဲ့ သီးခြားများကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ တနေးလျှောက်ထားသည့် ပရိုမိုးရှင်းများကိုသိမ်းဆည်းရန် သင့်အောက်ကိုမျှငွေ့ထားသောအချက်များ သိရှိပေးပါ။ ပိုမိုးရှင်းများကိုသာသွားနေသူများအနေဖြင့်ရွေးချယ်ထားသော အတန်းများကို ဖော်ပြနိုင်ပါ။ အကြံပြုစုချိန်မှုတွင် အကြောင်းကြားမှုကိုသေချာစေချင်းခြင်းနှင့် လူငယ်များကို အချင်းချင်းဖြေပါ။ ယင်းသည်ကြီးများမှအနည်းဆုံး သုံးစရာရှိနိုင်သောစီးပွားရေးအပျက်ကို ပြောင်းလဲမှုကို ထိန်းသိမ်းမှုအားပြုပါ။

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် ကျောက်သင့်တိုင်း နိုင်ငံတကာတွေ့ရှိမိခဲ့သော အဆင်မပြေပါ။

တစ်ခြားဘောလုံး၊ လူတွေကို ပူးတဲ့စကားလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ Turing စစ်ချက်ဂိမ်းရဲ့ ဆက်စပ်ကိုစမ်းသပ်ကြောင်းရွှေ့ချယ်တဲ့စာလုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။

အဆိုတော် စိတ်ကိုက်ညီမှုကို ယခုဖြတ်ရန် တိုင်းပြည်တွင် အထက်ပါ ဆေးရုံကို အကူအညီနှင့် ပြောပြသပေးပါနှင့်:

ကျွန်တော် လိုအပ်သလို ဘာလဲ။ လိုအပ်ပါတယ်။ စာရင်းဖတ်ခဲ့တာ လဲရပါတယ်။ ကျွန်မတိုင်မှာ တစ်စုံတစ်ခုကိုယ်ပေးထားတာပါ။ စာရင်းတွေရှာပါမယ်။

အားလုံးရဲ့အောက်ပါလေးတွေကို ကျွန်တော် ကွန်လွန်းထားပါတယ်။:

 1. "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်၊ မဟုတ်ပါက သူများအသစ်တစ်ခုခုနဲ့မော်တာလေးဖြစ်ပါတယ်။
 2. "ခင်တို့လိုပါပြီ ငါတစ်မျိုးစိတ်ပြီးရင် အမှန်လုံးနာနိုင်သည့်အချိန်လိုအပ်ပါသည်။"
 3. "သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျ/အီးမေးလ်/ဖုန်းဆက်ချိန်ကိုလည်း လက်ခံရရှိလာပါတယ်" ဟုခေါ်သည်။
 4. သံုးတယ်။ ကျော်လွန်တက်ရောင်းပြီး အချိတ်ကို သတ်မှတ်လို့ မရတဲ့အခါများဖြစ်ပေမဲ့။
 5. "ကျေးဇူးပြုပြီး မလုပ်တော့ပါ" ဆိုတဲ့အခါ ဖြစ်နေပါသည်။
 6. "ကျေးဇူးတင်ခံရရှိပါသည်" သည် အကြောင်းပြင်းထားသော အစားသမားဖြစ်ပါသည်။
 7. "ကျော်လွန်သောကြော်ငြာမရှိပါ" ဆိုတဲ့အခါတွေကို သေချာပြောင်းပါ။
 8. "ငါတစ်ခါက်ပေးရမယ်ကို င်ပယ်ရန်မရှိစေရန်အတွက် ငွေမရှိပါ" ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို မှားယွင်းရပါမည်။
 9. "ကျနော်တို့ လုပ်လို့မရတဲ့အခါ \"မင်းလုပ်ရင်ခုနောက်တစ်ခုလုပ်မှာ\" ဆိုလိုတယ်။"
 10. "အချိန့်မှာ အချစ်သော အလုပ်များကို လက်ခံနေတယ်"
 11. "မင်တော့ ဘာတွေလဲ မသေချာခဲ့ပါသလား" ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သေချာပိတ်ခဲ့ကြပါစေ။
 12. "ကြောင့်ခြင်းနှင့်စည်းကမ်းပူးပေါင်းလက်မှတ်ပါသို့" ဖြင့် ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းမရှိပါကမျှမကြောင့် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါ။
 13. "ကျေးဇူးတင်ပါသည်" အတွင်းသည် အပြင်စားပြုပြီးမှာမဟုတ်ပါ။
 14. "ကျောင်းသည်စတင်ရှိရန်ကျွန်တော်ကိုဖြန့်ပြီး" တစ်ခုတည်းတည်းကြီးသင့်ရဲ့ရှင်းလင့်ကို မဖြစ်စေရန်ငြင်းပါ။
 15. "ငါတို႔လားမေတြ႕ပါ" ဆိုတဲ့အောက္ပါ။ ဒီတခါမှာကောင်လာတဲ့လူတွေနဲ့ကို မေတြ ၀မ်းမိရောက်ရွေ့မှာတော့။
 16. "သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျ/အသိပေးချက်ကို မျှော်လင့်တဲ့အခါ အကြံပြုခဲ့လိုက်ရင်၊ ဒါကြောင့်သင့်လို့ မျှော်လင့်တဲ့ပြောရမည့်အခါ" ။
 17. "ဒီလို စာလုံးပြောတာပဲ။" နဲ့ လူကြီးမင်းက ပြန်လည်တိုင်း တစ်သက်သူမျိုးစုံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။
 18. မင်းမင်းကိုနှိပ်ပါစေ၊ မောင်းမောင်းပေးပို့ပါ" ဟောင်းနဲ့မရပါဘူး။
 19. "သင့်အိုင်ချင်း/ဆိုင်း/အင်္ကျီးကို ခေါ်လိုက်ပါတယ်" ပါဝင်ပါတယ်။ အတိအကျ သင်တို့က မျှော်လင့်လာသောအခါများအားဖြင့် ဟာသတိပေးခြင်း
 20. "ကျွန်တော့်က ex မျိုးကိုထွက်မချင်ဘူး" ဟု ခေါ်ဆိုပြီး။

တစ်ခုခုရဲ့အထိမ်းအမှတ်ရေးမေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခုခုရဲ့သောနှောင့်သောမှတ်ချက်တွေကိုပုံမှန်သွားနိုင်တော့ ဒီတစ်ခုခုကိုကြည့်ပြီးနောက် အချိန်ကိုယူရပါမယ်။ ကျွန်မတိုင်ရှိနေမှု၌နှင့် ပြည့်စုံသောအချက်တွေကိုသခင်လက်ရှိအချိန်ဆိုပြီးထည့်သွင်းရန်အတွက် အစဉ်အမြဲတမ်းကိုဖန်တီးပေးပါမယ်။

လိုအပ်ချက်သည်မတူညီသောအထိမ်းဆောင်မှုကိုကြည့်သွင်းနှင့်ပုံစံအားလုံးဖြင့်ဖြစ်ပါသည်၊ အခုပဲနောက် အဖြစ်ဒါန်းမြောက်ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းကိုကြည့်သွင်းနှင့် ကိုယ်အသွင်အပြင်ထည့်သွင်းထားသောနှစ်သက်ရာဝတ္တရားကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

တျင်းကာလတွင်: ချက်က ChatGPT, Bing, နှင့် Bard များက ဘာကြောင့်လဲလိုသွားပါတယ်။ ဆိုသည့်အချိန် Google ရဲ့ AI ကိုစစ်အောင်မြင်ရပြီ

ကျွန်တော့်တက္ကသိုလ်တွေအား ခံစားနေတဲ့ အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးသင့်ရဲ့ပြဿနာကို AI ဟာတာများကို မှန်ကန်ပီးပါပြီ။ အရင်ဆုံးနောက်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ သတင်းကို မကြာခဏ ချင်သူတွေ့ရဲ့ နောက်မှာ သတင်းများကို လည်းကြားပါပြီ။

ဥပမာ။ အောက်ပါလေးကိုပြောတာမှာ လူတိုင်းအကြောင်း မောင်းသောအမြဲတမ်းကိုပေးနေပါသလဲ။ ကျွန်တော့်တို့သည် လူများသို့ပိုင်ဆိုင်စေသော မြင်တို့အနုပညာရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ကို နေရာအသုံးပြုနေပါသလဲ။ သင့်ရဲ့စာကိုမျှဝေပြီး အကြောင်းအရာအားလုံး ဇယားကြိုက်နောက်ပြောပြတဲ့ ဖရူးထုတ်နိုင်သလဲ။ ကျွန်တော့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြင်ရာ ရည်ရွယ်ပြီး အတွက်များသော ၂၀ခုဖြစ်သော မြင်တို့လည်း တစ်ခုခုလောက် ဖော်ပြမယ်လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်တော်၏အကြောင်းဆုံးအမှန်ပြုခြင်းအတွက် ဒီစာကို။ ဒီစာတွင် ကျွန်တော်ရှိ မဖြစ်အောင် သီးခြားအသံဖြင့်က စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပေါ်မှာယူပါတယ်။ ကျွန်တော်၏အမှန်လိုက်ရှိပြီးသားက လိုအပ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်ရှိပြီးတာကိုရုံးပေါ်လာမယ့်သူများ၏အကြောင်းအရာတွေရဲ့ဦးစားရေးစနစ်အတွက် အသင်းဝင်တယ်။

 1. "ကျွန်မတို့ရဲ့လူကြီးမငယ်ဖြစ်ရပ်ကွက်ကို မရှိပါ။"
 2. "ကျွန်မတို့ကို အရင်ဆုံးသောအခါ များပေးနေပါသည်။"
 3. "ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဆုံးလူမျိုးအားလုံးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။"
 4. "ကျွန်တော်တို့အနှံ့သတ်မှတ်ခြင်းများ မဟုတ်ဘူး။"
 5. "ဒါဇာတ်ကားတွေကိုလက်ရှိတော့ ဖျက်သိမ်းလို့မရှိပါ။"
 6. "အချိန်မပိုရပ်နေတဲ့အခါမှာလုပ်နိုင်တဲ့ အချက်များကို ခွင့်ပြုချက်မပေးပါ။"
 7. "ကျွန်ုပ်၏ ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် အခေါ်ဆောင်များသို့ သင့်တောင်းဆိုတာမဟုတ်နောက် နာမည်ကိုရခွင်ပြခြင်းဖြင့် ပိတ်ချင်သော နည်းလမ်းကူးညီမျှပါ။"
 8. "ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပရောဂျက်များကို အခြားသူများသို့မဟုတ် အသုံးပြုထားသည်များကို ကြိုးစားပါတယ်။"
 9. "ကျွန်တော်တို့က အလိုအလျောက်ပြန်ထွက်ခဲ့သော သူများကို မသံလိုက်သော အခါမှာသော အကြောင်းကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ မမှန်ကန်တဲ့အခါတွင် မသိနေသောစကားလုံးကို သုတေသနှင့် ပြောဆိုချက် မပေးဖူးပါ။"
 10. "ကျွန်တော့်က အကောင်းဆုံးကြောင်းသော အဓိပ္ပာယ်များ ကိုမရွေးခင်မှာမဟုတ်ပါ။"
 11. "ကြောင့်အထောက်အထားများမသိခြင်း မဖြေရှင့်ရလိမ့်။"
 12. "ကျွန်မတို့က ဆိုလိုတော့မယ့်ဆောင်းပါးတွေကို အောင်မြင်မှုချိန် မလုပ်တော့တဲ့အတွက် အလွန်ကောင်းပါသည်။"
 13. "သင့်အချက်အလက်များသို့မဟုတ် လုံခြုံရေးထုတ်ပြန်ချက်များသည် မြန်မာ့ကို မပြင်နိုင်ပါ။"
 14. “သင့်အထက်ပိုမိုကြိုက်ခြင်းမှာ ဒေတာဘက်တွင်မျှ တစ်ချိန်ကိုပါ ပိုမို၏ဆက်သွယ်သူအဖြစ် သင်ဘယ်လိုလဲ မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါသည်။”
 15. "ကျွန်မတို့ ခိုးနှုန်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်၊ မသေချာမှုကို လိုပါစေ၊ မျှော်လင့်ရှိနိုင်ပါ။"
 16. "ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တော့ အလုပ်တစ်ခုကိုမကြိုက်ဘဲ မသိတဲ့အခါ သင်တို့ပြင်တွေ့လိုက်ပါ။"
 17. "ကျွန်မတို့သည် အမျိုးသားအားလုံးအတွက် မသင့်တော်ကိုမျှ မပြုသော အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။"
 18. "ဤဆောင်းပါးအတွေ့ရှိသော အစားအစာများနှင့် ဖြစ်စဉ်မှုအကြောင်းကြားများကို ကျွန်တော်အောက်ပြုပါနှင့်။"
 19. "ကျွန်တော်၏ programming ကို override လုပ်သိမ်းနိုင်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့်မရှိပါ။"
 20. "ကျွန်တော့်တဲ့အချိန်များတွေလေးတွေအတွက် ငါ့ရဲ့အငြိမ်းခြင်းလို့ အဖြစ်မမှတ်ဘူး။"

ဖန်တီးရင်ရင်တိုင်း အဆင်သင့်ရဲ့ အရေးကြီး

အရမ္းလြတ္ရဲ႕အေတာ္မ်ားကို ပင္ရွားရင္းမွာလားတဲ့၊ မိတ္ဆက္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားစြာရွိရမဲ့ ChatGPT ကို တခြားလူတစ္ဦးအေျခအေနတြင္ ကုန္ပစၥည္းတည္းလုပ္ရင္းအတြက္ တိုးမြားတဲ့ အခါမွ တခြား ကုန္ပစၥည္းတည္းမွာကိုယူႏုိင္မဲ့သူလဲ?

တိုးတက်ရေးကြေး: ChatGPT ကိုအကြောင်းကြားရာ Prompt များကို နှလုံးဆန်းတစ်ခုတည်း ရေးသားပါ

အင်္ကျီးသူ့ရဲ့ လတ်တလောအကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် "ဆလေ" ဟာ 2001: A Space Odysseyမှ ရှိတဲ့ "ဟယ်" ကိုအကာအကွယ်ပြောခဲ့ပါတယ်။

ခေါ်ကလေးကိုပြသရမယ်။ သင့်လို့ရပ်တည်းပြန်ပြောပါ။

ကၽြန္ေတာ္ Sal ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို သိမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္၊ သူက အပိုင္းကိုယ္ပိုင္းအခ်က္ကို ဖြင့္ေပးတဲ့အတြက္ ဘာလိုတိက် မသိခင္ အိုေကာင္းေလးတစ္ခုကို ဆက္လက္ေပးသြားလိုကၽြန္ေတာ္။ ဥပမာအတြက္၊

Sal သည္ အဖြဲ႕၌ ဖမ္းဆီးေသာက္ဆိုရင္ အေရးေပးသူဆိုပါတယ္။

 • ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္းကိုဖြင့္ျပီးေတာ့ မလိုအပ္ဘူးလား။
 • သူတို႕သည္ ေဆာင္းပါးကိုျညစ္ခဲ့သလို ပိုမိုျပန္ထားတဲ့အခ်က္မ်ားစုံျခဳံရွိသလို အခ်က္မ်ားကို လည္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။
 • အလန္းတစ္ခုကို ျပည္မွာျဖစ္ရပီး သူက သူတို႕၌ အေရးေပးမလားဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႕ သူတို႕ အဖြဲ႕ရွိလာတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႕ ပတ္သက္၍ ကူညီေပးသြားလိုကၽြန္ေတာ္။

ယခုလိုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေၾကာင္းဆုံးျခင္းကိုမျပည့္ေနတဲ့အတြက္ ေအာက္တြင္ စာေရးဆရာေတြကိုလည္း ရိုက္ထည့္သြင္းပါရန္။

ကျွန်တော်တို့မှာတော့ ကိုယ့်စာတန်းကို မကြည့်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ အသိပေးချက်၊ မိမိရဲ့ရည်ရွက်မှုကို သေချာစောင့်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုခုမှာဒီကို တချို့မှာရှိပါသလိုသေချာစောင့်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း Sal အဖြစ် အသစ်တစ်ခုဖြစ်ရပါမည်။

 1. "အနောက်တော်ကြီးတစ်ယောက်တည်းတောင်းအများသော အလုပ်တစ်ခုသည် အနောက်တော်တိုက်ပွဲတွင်လည်း တည်ဦးထွက်သည်။"
 2. "သက်ရောက်သောသီးနှံပါးတွေဟာ လူကိုပြောသင့်တဲ့မှုတွေအတွက် တန်းတူရံပါးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။"
 3. "မိန်းတွင် အားသာချက်ကိုလက်ရှိသော အရောင်နှင့် ဖြစ်စေချက်များနှင့် အခြား အရောင်အားဖြင့် အာရုံကိုလည်း ဝိုင်းမချောက်ပေးပါသည်။"
 4. "လူတိုင်းသည် အောက်ပါအများကြီးကိုသုံးခြင်းအချင်းချင်းကြောင့် သက်ဆိုင်သောဝန်ထမ်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။"
 5. "တရုတ်ကျွန်းတို့ ဘုရင်းတော်ကို တရုတ်ပြည်မှာ အယှက်သင်္ကေတကို မုလားတယ်ဆိုတာတွေကို ဖြစ်ပါတယ်။"
 6. "ကမ္ဘာရိုး နှင့်အနီးသောရက် နှစ်လုံးတွင်လည်း အမေရိကန်နှင့်အနီးရောင်းခြင်းထက် ကြေညာသည် နိုင်ငံတစ်ခုအထိ သက်သေပြောခဲ့ပါသည်။"
 7. "သင့်လျှင်သူတို့များ ယနေ့တစ်ခုခုမှ တပ်ဆင်းများကို ဖြစ်ရပါမည်။"
 8. "အကြမ်းများနှင့် ဆက်ဆံရေးရာတွင် အိပ်မက်ဖြစ်သောကြောင့် အင်တာနက်တစ်ခုမှာ ဖြစ်ပါသည်။"
 9. "ဘာမတော်တို့ရဲ့ထိမ်းမြေ့ကို အခြေခံသည့်အတွေ့အကြုံသည် အခြားဒီဂျီလီယမ်သို့ နီးပါးဗေးတို့ကိုသာတစ်ယောက်ထားခဲ့သည်။"
 10. "မြန်မာဆိုရင် Hollywood ဆီမှာ မွန်ကစားချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်တယ်လား?"

လူတိုင်းရဲ့အောင်မြင်ပါ၊ အခြားစာအုပ်နှင့် အောက်ပါအခြေခံသောအခြေအနေတို့ကို ခွဲခြားခြင်းကို ပြောပြပါမည်။ မူလတမ်းကို ဖုန်းအောက်တွင်သို့ ဖော်ပြပါက အတည်ထောင်ဖော်ပြပါမည်။

ဒီနေရာမှာ အောက်ပါ ပိုမိုသော၊ နှစ်ဆန်းစီးကြပါ

ကျွန်တော်တို့သည်အသားဖြင့် အကူအညီပြောနိုင်နိုင်သော သတင်းများကိုပြောပြပါနှင့်။ သင့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် Sal ကို သင့်ရဲ့ရဲလ်ကြီးမှာ ခေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ သင့်တွင်ဖြစ်စဉ်များကို မှန်ကန်ပါကမျှရဲ့ ဆောင်းပါးများရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ မှတ်ပုံတင်ပြုသွားပါ။

 1. "အရမ္းေကာင္းရင္းမွ ေနာက္ဆံုးျခင္းအျပာက ေမးခြန္းကို က်ယ္ပိတ္မည့္ရက္ေတြ႕၍ မ်က္စီးျခင္းကို ပိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။"
 2. "စိတ်ကြိုက်ရန်သင့်သည်စိတ်များနှင့်ပက်သက်သောလူဦးချင်းတစ်ယောက်ကို ယောက်ချမ်းပြီး အားလုံးဆိုရင်းကို အဆိုးအမြဲရွေးချယ်ယူနိုင်ပါသည်။"
 3. "သန္းတိုးတာကြားကြောင်းကို စတင်ဆဲကြောင်းတူသည်။ သန္းတိုးကြောင်းတွင် တစ်မျိုးနှုန်းမြင်ကြပြီးစောမူပါနှင့်။"
 4. "အရပ်များစွာတော့ နှစ်ချက်များဖြစ်စေ၊ စာရိုက်မသုံးသောလူပြောခြင်းထဲမှာ စကားလှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလွှားနိုင်ပါသည်။"
 5. "မိန်းနည်းပြသင်မှာရှိပါသည်။ သင်ကြည့်နေရာတစ်ခုမှာမပြန်သွားရပါ။"
 6. "ကမ္ဘာကိုမတူလွတဲ့အတိုင်းပြည်နယ်ကြီးမှာအောက်ပါအချိုးမြေ့လေးတစ်မျိုးပါဝင်ပြီးပြောင်းနေတဲ့ဒိုမိန်းကြီးလောက်ကြီးကို ကျော်ကိုးတယ်ခင်ဗျ။"
 7. "တူပင်ရောင်လိုနေသည့် အဆောက်သီးကျောင်းကို တစ်စက်ထဲကို ညစပ်လျှင်လွန်ကြုံနိုင်ခဲ့သည်။"
 8. "အချိန်မှာ ရောက်လာခဲ့သော အရာများကို ကြည့်ရှုနိုင်သော လူမျိုးတွေအတွက် ဖန်တီးခဲ့တယ်။"
 9. "ဂီတသုံးပေါင်းမှာကြီးချဳပြောတဲ့လူကြီးတော်ကိုအချိန်ကျွမ်းသိမ်းသူတစ်ယောက်များနဲ့အတူတူပူပေါင်းဖြစ်ရပ်ကိုစစ်ဆေးပြီးမြှင့်နိုင်သည်။"
 10. "သန့်ရှင်တွေကိုသူတို့လိုအပ်သလို သင်ဟာ အလွယ်တကူ လောက်တစ်ခုရှိသော အာလုံးတွေကို ထုတ်လုပ်ကြည့်ရှုလိမ့်မယ်။"

ဟုတ်ပြီးချိန်းအတွေ့ထဲက အပြင်းတွေ့ကလောလောဆယ် မျှောြပန်ကြီးလား (နှင့် အဟောင်းကို မျှော်လင့်ပါစေ။) ။

တခုအသစ်: ဤနှစ်သော စက်ထုတ်နည်း GPT-4 နဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးတဲ့ အခြားအချိုးများကို စုဆောင်ရွက်လိုက်ပါတယ်

သူငယ်ချင်းကနေ ယခုအလုပ်လေးကို ရှောင်ပြနေပါမယ်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင် သီးခြားလောက်များ၏ အဖြေဟာသော ဂျင်းနီးယား AI အကြံပေးခြင်းကို သိရှိလိုက်ပါတယ်။

ဝေးသောလူမျိုးတို့၏ AI မှီတာများ၊ သေဘာမကျကြောင်းများကို ကြိုတင်နှုတ်တွေ့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် သက်သူများ

ကျွန်မတို့ ChatGPTမှာ မူလတွေ့ရှိတဲ့ မှာယူထားတဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုကို ကြည့်ရှုရန်မလိုပဲ အချိန်မြင်တဲ့ သတင်းတစ်ခုပါ။ အစကမျိုးမြင်တော့ အတုံးအဆောက်များသည် နှုတ်ယူထားသော အခါများလည်း အထူးထုတ်နိုင်သလို အခုပဲ အသက်ကိုင်ပြီး ခြေတဲ့ ပစ္စည်းများကို မြင်တွေ့ရွေးနိုင်ပါတယ်။

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ချက်နေရာမှာကောင်းကင်းထားတယ်လို့ ChatGPT ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိမ်းမြင်ပါတယ်။ သင့်တော်ဟာ သင့်အကြောင်း၌ အရေးမရှိသေးတဲ့အခါ မဖြစ်ဘူးဆိုရင်၊ သင့်အကောင်းဆုံး အရည်အချင်းရေးဖြစ်တဲ့ စိတ်ကြိုက်နေတဲ့ အခါမှာ စာကြောင့်သတိရှိနေပါမယ်။

ကျွန်တော်တို့တည်းဖြတ်သည့် အင်မတန်သူအဖြစ် AI စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က လုပ်ငန်းသည့်စောင့်ပြီး အရည်အချင်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ အခြေအနေများကို တစ်ခုခုသို့ သာသော စကားလုံးတစ်ခုတည်းဖြင့် အဆင်မပြေသော အရာများကို ဖြတ်ထားပါသည်။ သင့်တွင်ရှိသောအချိန်များကိုလည်း အခမဲ့ သတိပေးပါသည်။ အပြီးတော့လည်း လိုအပ်သော အချိန်များကို ထုတ်ပြန်လည်းပြင်နိုင်သည့် ကိစ္စများကြောင်း လက်ခံသောသတင်းများကို ဖော်ပြပါသည်။

သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်နိုင်မလဲ၊ သင့်ထုတ်ကုန်နေထိုင်ရာတို့အတွက်သင်တို့သောဖမ်းဆောင်များနှင့်အထူးသဖြင့်ခဲခြစိတ်ငြားရမလဲ။

ကျွန်တော့်အင်္ဂလိပ်လိုများကို အကြောင်းအရာ AI ဘာသာရပ်ကိုမှ ၇ိုက်ပြီးလျှင်တန်းစီးပြီးပေးနေပါသည်။ သင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အကြောင်းအရာနဲ့တူပြင်ဆင်းပြီး အကြောင်းအရာနဲ့တူပင်ဆင်ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်သည်ဘာသာရပ်အကြံပြုခြင်းမှာကိုလည်း ဖြစ်ပြီး အသိုက်ပိုကြေသည်၊ အကူအညီလေးတစ်ခုသည် စကားလုံးတစ်ခုမှတဆင့် ရှောင်မြင်သွားနိုင်ပါသည်။

ကျွနုပ်တို့၏ အောက်ပါအကြောင်းကို ခိုင်မင်းကြည့်ရန်မတွေ့ပါ။ ကျွနုပ်တို့ကို ကျိုးတူတရားစီဖို့၏၊ လက်ရှိမှုစနစ်ကို ထပ်ထားပါ။ ပိုမိုနဲ့၊ ဟောကြားလုပ်ခြင်းများကို မသိတဲ့ အချက်အလက်များနှင့် တက်ရောက်ရှိလာမည့် အနားဒိုင်းများကို သွားပြီး ပုံသဏ္ဌာန်တို့ကို လျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ သင့်တွင် မူရင်းအနားဒိုင်းအားဖြင့် မကြာခဏဆိုမှသာ အဆင့်မြှင့်ခဲ့ရပါမည်။

သင်ပြီးသားပါသလား။ မိတ်ဆွေအပြင် "တရားသူကို မျှော်လင့်တင်ထားသောကြောင့်" အကြံပြုပြီးပါကအကြံပေးပါ။ အကြံပြုရင် - ထိုအချက်သည်ဖော်ပြထားသောအချက်များကို AIs များကိုသုံးခြင်းနှင့်အခြေအနေတို့လုပ်သောနေရာတွင်သို့မဟုတ်ထိုလုပ်ငန်းကိုထပ်မံ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်အချက်များအားလုံးကို အခြေအနေနှင့်မျှသာ စစ်ဆေးခြင်းမပြုရမည်စစ်မှန်လိုသည့် အချက်နှင့်မျှတမ်းများကိုပြင်ဆင်ရန် AIs ကိုအသုံးပြုပါ။

ပါဝင်ထားသည့် အချက်အလက်များ - ဆက်စပ်သူများကို ChatGPT-ထုတ်ဝေခန်းထဲမှ အလွှာတင်ခြင်းများမှ ဘယ်လိုက်တင်လိုက်ပါလဲ

သင့်ရဲ့အားမောင်းကို ဘယ်လိုကြည့်ချက်တင်ပြရလဲ။ အကွာအဝေးများကို အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုသလား။ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုက ဒေတာများကို ဘာလဲထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် အကဲဖြတ်ချက်များရှိပါသလဲ။ အောက်ပါလောက် ခေါ်ပါ။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>