နံပါတ်မှာ Notion AI နဲ့ ChatGPT ဆိုတဲ့ ဆက်စပ်ကိုပြုလုပ်ပါ။

ChatGPT နှင့် Notion AI မှတ်ပုံတင်အောင် AI စနစ်များကို အလွယ်တကူ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ လူများသည် အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်တိုးတွေကို အရူအားပြုပြင်ဆင်နိုင်ရန် ChatGPT ကင်မလဲလောက်သူတွေအချို့ အခြားသူများအား ကွန်ပျူတာ ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကို အရေးကြီးနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် Notion AI ကနေ့တိုင်းလဲဆိုရင် လုပ်ငန်းများကို ဘယ်လို ရှင်းထွင်းပြီး တောင်းဆိုချက်တစ်ခုခုစီ အလုပ်လုပ်ရပါမည်။ repetitive tasks အလုပ်ကို အလုပ်ကြားရာ ကိုယ်စားပြုပြင်ဆင်မှုလေးတွေဖြစ်ပွားရိုက်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောပြပါမည်

ChatGPT အားနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုအတွက် လက်ရှိအကြောင်းအရာအား မျှဝေမြင်သော နည်းပညာပုံစံဖြင့် အသံထွက်သော အကြောင်းအရာများကို သင်္ချာ ပေးစွမ်းသည့်အတိုင်း ကိုယ်တိုင်တည်ရှိစေရန်၊ လေ့လာနိုင်သည့် အချက်အလက်များတွင် ကိုယ်တိုင်လိုသော အခြေအနေကိုပေးစေရန်အတွက် အလော့တစ်ခုလောက်အမှား ဖြစ်သည်။ ဤသောအခြေအနေကိုသင်တို့သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို အောက်ပါစေနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများတွင် အကြောင်းအရာအား အလုံးများကို အလွယ်တကူ ဖြန့်ချိနိုင်စေဖို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ပြောဆိုရန်ရှာဖွေလိုသော လက်ရှိအကြောင်းအရာများကို မကောင်းစပ်ရန်နောက်ဆုံး ရှိသည်၊ သင်္ချာလေ့လာနိုင်သော လက်ရှိအကြောင်းအရာများကို မူရင်းတာရှိဖြစ်သည့် အလုပ်လုပ်ကို ChatGPT ပြောဆိုချက်တစ်ခုဖြင့် ရှာယူစေရန် အတွက် ကျေးလက်မှတ် သက်ဆိုင်ရာ လက်ရှိအကြောင်းအရာအတိုင်း ရွေးချယ်ပေးသည်။

တစ်ခါတစ်ရံမမြင်ခင်းများအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့သည် ကြီးမားတစ်ကားတခုအဖြစ် ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Notion AI ကို ထည့်သွင်းပါသည်။ ကြောင့် ပုံအရည်အချင်းကိုက်ကြည့်ရန် ၊ ရှေ့နေပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောင်းလဲမှုနှင့် ဘားကင်နှင့် တုံ့ပြန်ချိတ်ဆက်မှုများကို အောက်ဖော်ပြပေးပါသည်။ ထို့နောက် ပြင်ဆင်လိုသူများအတွက် ဖန်တီးခံလေ့ကျင့်အား အသုံးပြုနိုင်သည့် ပုံစံများဟာ ရွေးချယ်ပြီးတော့ အကြိုက်ခပ်နှင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖော်ပြချက်များအားလုံးကိုဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

ChatGPT vs Notion AI: အခြားကြောင်းတစ်ခုခု၏ အခြေအနေများ

  • စိတ်ကြိုက်ခဲ့သောအချက်များ
  • အသုံးပြုသောအချက်များ
  • အသုံးပြုနေသောအတွေ့အကြုံများ

ChatGPT နှင့် Notion AI အောက်ပါ အခြားကုန်လုပ်ထားသော အချက်များအား ပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ ChatGPT အားနည်းပါးသစ်အဖြစ် သင်သည့်စကားလုံးအတိုင်း ပေါင်းစပ်ခြင်းများအား ရောင်းချသည်။ Notion AI သည် အသုံးပြုသူနှင့်အသင်းမှာ အထူးသဖြင့် ခွဲခြားသော အက်ပလိုက်ထည့်သွင်းသူများအား အသုံးပြုခြင်းလိုအပ်သည်။ အထက်ပါ သင့်ရဲ့စကားလုံးသည် အသုံးပြုလိုသည့် အက္ခရာများကို သေချာစရာတွင် ရွေးချယ်ပေးနိုင်သည်။ အက်ပလိုက်ထည့်ပေးသည့် လျှော့ချမ်းသည့် အဆက်အသွယ်များကို သင့်ရဲ့အနေဖြင့်ရွေးချယ်ပေးရန် ကြားပြန်လိုက်သည်။ ဒီအရာအားလုံးကို ကော်ပီတတ်ပြီးတော့ အက်ပလိုက်ထည့်သွင်းပါ။

ChatGPT သည် အရေးကြီးစွာ အပြည့်အစုံသို့ အသုံးပြုတဲ့ အလွှေပြောဆိုရန်လုပ်ငန်းများရှိပါသည်။ အဘယ်အရာမျိုးနဲ့ လူသားတစ်ခုစီတော့နောက်ဆိုရင််တော့ အင်တာနက်ဖြင့်ထွက်ခွာသောကြောင့် အလုပ်လုပ်ပြီးလျှင်ဖြစ်စေ၊ အဖြေရှုံးနိုင်သည့်အခါ ဖန်တီးတဲ့သူများအတွက် အခြားပိုင်ဆိုင်များကိုလည်းရပါသည်။ အခြားယာယီဖြစ်စေရန်အတွက် Notion AI ကိုအသုံးပြုပါ။ Notion platform မှာအလုပ်လုပ်ရင်း pages, tables နဲ့ databases တွေရပ်တည်းနဲ့စီမံခြင်းများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အလုပ်လုပ်ဖြင့်အောက်ပါ automation များကိုလည်းရပါသည်။

ChatGPT သည် အက္ခရာများအတွက် လိုအပ်သည့် ဘာသာရပ် model ကိုကြိုးစားသော အခါမှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုပဲ Notion AI မှာတော့ ကျွန်တော့် အထက်ပါ အများသမီးတစ်မျိုးပါသည်။ အခုတော့ သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အထက်မှာကြည့်ပြီး အသုံးပြုစာမျက်နှာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။

Notion AIသည် Notion platformအတွင်းအတူ အကဲချိန်များ၊ အသံဖိုင်များနှင့် ဖန်တီးထားသည့်ပုံစံများ အကြံပေးသည်။ အခြားနေရာများကို ChatGPTသည် ကိုယ်ပိုင်ကိုလည်း သုံးစွဲရေးသားပြီး အသံဖိုင်အားလုံးကိုအသုံးပြုသည့် interfaceကိုပေါ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ အထိုကြောင့် ChatGPTနှင့် Notion AIအကြောင်းကို သုံးစွဲရာဇယားများနှင့်အခြားသော use caseများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။

နို့တိုင်း AI နှင့် ChatGPT တုံ့ပြန်ချက်

ChatGPT ကို အခမဲ့ အသုံးပြုမှုအတွက် အချိန်တစ်ခု ပေးနေပါပြီ။ မက်ဆေ့ခ်ျ ChatGPT Plus ကို အသင်းအဖွဲ့ထံမှ အပေါ်တစ်ကြောင်း ဝယ်ယူလိုသူများအနေနှင့် လက်ရှိပြုလုပ်နိုင်သည့် အချက်များ၊ အခြား အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သော ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ အထောက်အပံ့ပြုပါသည်။ Notion AI တို့ကိုလည်း အခမဲ့နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်းပြီး၊ အခြေခံနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အခမဲ့ အသင်းအဖွဲ့ကို ပေးပို့ထားပါသည်။

ဖုန်းတစ်လုံးအားလုံး အတွင်းသို့မဟုတ် လျှပ်တွင်းသော ဝန်ဆောင်မှုများကို အရည်အချင်း သိမ်းဆည်းထားပါရန်လိုအပ်သည်။

Notion AI သည် ChatGPT ကို သုံးပြီးသောလူမျိုးအတွက် ရှုံးရန်လိုသည်မဟုတ်ပါသလဲ။

Notion AI နှင့် ChatGPT တို့ကိုအကြောင်းပြုမည်သောလူတွေအားလုံးသည် ChatGPT API ကိုအသုံးပြုသည်။ Notion AI သည် GPT 3 API ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတဲ့အခါ ChatGPT သည် GPT 3.5 (အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့သည်သင်္ချာ GPT 4 တွင် ChatGPT ကိုမှမျှော်လင့်တင်သုံးရပါသည်။

Notion AI ဆိုတာကလည်းလုပ်မလဲ။

အထောက်တွင် အခြေခံမှုများကို streamline လုပ်ကြည့်ခြင်း၊ မှတ်ချက်များ၊ ဒက်တယ်အချက်များ၊ wikis များနှင့်အခြေအနေရှိနိုင်သည့် အခြေခံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ChatGPT အပေါ်တွင်လည်း အသုံးပြုသူအဖြစ် မူလအတိုင်းသုံးစွဲရန်အတွက် Notion AI သည် natural language processing (NLP) ကိုသုံးပြုသည့်လူနာအားဖြင့် အသင်းပြေသည်။ ဒီလိုနေရာတွင် Notion AI သည် စာအုပ်နှင့်စာရင်းတစ်ခုတည်းတိုးထားသောက်ဥရောင်ဖို့အတွက် suggestion လုပ်ဆောင်နိုင်သည်များ နှင့်အကြောင်းကိုအလွယ်တကူ အလိုလျောက်ထည့်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘာသာဖြင့်သိမ်းထားသော ကိုယ်ပိုင်အက္ခရာတစ်ခုက အသုံးပြုသွားသည်။

ဆိုင်းရှင်းမှုလုပ်ငန်းအဆင့်များဖွင့်ရန်သုံးစွဲသူများအတွက် ဖန်တီးနိုင်ပြီး အထူးကျော်လွှာတစ်ခုစီသို့ ၎င်းအဆင့်များကို အကြောင်းပြုနိုင်သည်။ အခြားပြုလုပ်ငန်းများကို ကြိုတင်ရန် ခြေထောက်ခံသည့်အခါမှာသုံးပါရန် သင့်ရဲ့စက်ပစ္စည်းတွင် ဖြည့်သွင်းနိုင်သည့် အခြေအနေများဖြစ်သည်။

အောက်ပါ ဘာသာရပ်စာ

ChatGPT ကိုသုံးပြီးခွင့်ထုတ်ခြင်းနှင့် Notion AI ကိုကြော်ငြာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပိုပေးထားသောအချက်များဖြင့် ချိတ်ဆက်သွားလိမ့်မည့်သူအားနှင့်အထက်ပိုပြောင်းနေသောအကြောင်းကို ခံစားခဲ့ပါသည်။ Notion AI တွင်ပါဝင်သောစကားလုံးအကြောင်းသည် ချိတ်ဆက်မှုများတွင်လည်း အမှာစာများက မလိုပဲမှားနိုင်ပါသည်။

ထိုသူ့ကိုယ်တိုင်မြှင့်နိုင်ပါပြီ။ ChatGPT သည် ပုံမှန်အရေအတွက်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ပိုင်ဆိုင်ရာအရေအတွက်အပေါ်တွင်ကူညီနိုင်သည်မှာလည်းရှိပါသည်။

ChatGPT နှင့် Notion AI တို့သည် တိုက်ရိုက်အသင်းအဖွဲ့များအားလုံး အဖြစ်မြင်နိုင်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ သမိုင်းတစ်ခုစီမံသည့်အကြောင်းပြချက်များကိုရှာဖွေလိုပါသည်။ တခြားလက်ရှိနှင့်ဆက်စပ်စုံသော အသင်းတိုးပြန်လာမှု၊ အသင်းဝင်ခြင်း၊ အသင်းပိုင်းအရည်အချင်းများ၊ တန်ဖိုးများကိုပြောင်းရန်နည်းပညာ၊ အခြေခံကြောင့်ပြင်ဆင်နိုင်သောမြန်မာ့စာကိုဖတ်နိုင်ပါသည်။

Notion AI ကနေ ChatGPT ကိုသာမျှော်လား?

Notion AI သည် အောက်ပါမူတည်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာများကို အခြေခံပြောဆိုပါသည်။ အဆင့်အတန်းများကို အလိုလျောက်ပြုလုပ်ပြီး စွမ်းသွားလာသော လုပ်ငန်းများကို အလိုလျောက်ပြောဆိုပါသည်။

Chat GPT ဆိုတာကြည့်ရင် ဘာလဲ?

Chat GPT သည် Open AI မှ ဖန်တီးထားသော auto-generative AI ကျော်သွားစကားပုံစံဖြစ်သည်။ (NLP) ကိုသုံးပြီးအသုံးပြုသည့် ကျွန်တော်တို့၏ pre-trained generative chat ဖြစ်သည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>