ချပ် GPT မက်ကရောဂျီ၏ ကွန်ပျူတာလေ့လာသောဝဘ်ဆိုက်များကို မြန်မာ့ဘာသာဖြင့် ဘာသာပြန်လည်စစ်ဆေးပေးပါ။

အောက်ပါအကယ်၍ အာရုံတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ artificial intelligence နဲ့မှာ အထူးသဖြင့် ChatGPT ဆိုတဲ့ လိုင်းတွေကိုရောက်နေတယ်။ မြန်မာသောနေရာမှာ တော့ ChatGPT ဆိုတဲ့ language modelကိုမြင်ရန် မိမိအပိုင်းမှာ Question ဖြင့်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအကျိုးကျ စာသားကို summarization လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Essay ရေးနိုင်ပါတယ်၊နေရာမှာပါ၀င်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြေက ChatGPT ကိုလည်း ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။ ဒီရင်တော့တကယ်ပါလို့။

ChatGPT၏ ရင်းနှီးချုပ်လွှာကြည့်ရှုရန်မလိုပါဘူး။

how-to-use-chatgpt-1679630480670.png

Chat GPT အဘို့ကိုသာဖြင့်အရည်အချင်းစီမံရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်ပေးပို့ရန်အဘယ်အရာသို့ရှိပါက https://chat.openai.com/chat ကိုသာနှိပ်ပါ။ ဒီနေရာတွင်သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ အခြားလက်ရှိအချက်များနှင့်ဘားသာရောက်ဖြစ်သည်၊ ပြောင်းလဲလိုသောအစားထဲမှာကျွန်တော်ညီမှုကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစတင်ရုံးတွင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျွန်တော်၊ ChatGPT ကိုကျွန်တော့ ကျွန်ုပ်တို့၏ website နှင့်တကွ မျှဝေခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်မလား။

မင်္ဂလာပါ။ OpenAI ကနေ API ကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဤ API ကိုသုံးပြီး၌ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို Chatbot, Virtual Assistant နှင့်အခြား AI အားရှင်းပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုပိုမိုသိရှိနိုင်သည့်အခါမှာ အပိုင်းအလွယ် လက်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုနိုင်ရန်ကိုလည်းသိရှိလိုပါသည်။

ChatGPT ကို အသုံးပြု၍ ဝဘ်ဆိုက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေကို ဘယ်လို Website တင်မလဲ။

သင်တို့သည် Chat GPT ကို သုံးစွဲလိုပါက အောက်ပါအတိုင်းကြောင့်အရွေးကို ရွေးချယ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် Chat GPT အရေးပါ Website Builder ကိုသုံးပြီးသင့်သည့်အခြေအနေကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ ။ Wix သည် သင့်အတွက် chatbot ကိုသင့်ရဲ့ဆိုက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Chat GPT app ကိုပေးလိုက်ပါသည်။

ကျွန်တော်တို့ အခုတော့ သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အပြင်းအတွဲ့ ဖလွယ်အားလုံးကို တစ်နေရာတောက်တွေ တည်ဆောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် Chat GPT API ကို သုံးတဲ့အခါ Chatbot ကိုထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဆက်လက်ဒိမ်းလုပ်ပိုင်းတစ်ခုမှာ လုပ်တဲ့လူတွေအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဤအချက်ကို ဆက်လက်ဖတ်ကြည့်ရန် Chat GPT မှာပြောင်းလဲလိုက်ရတဲ့ ဒီဇိုင်းစတင်ချက်တစ်ခုကို ရယူပြီးသားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အခါမှာလည်းကောင်းလောက်ပေးရတဲ့ပစ္စည်းကိုဖြေရှင်းပေးထားတာပေါ့။

Chat GPT ကြောင်းလဲနေသေးတယ်နှင့် ပံ့ပိုးရန်ရှာလို့ရသေးပါ

သင်နာမည်ဟာ Chat GPT အနေနဲ့ပြောပြပါတယ်။ အချို့တော်က AI-powered ကျောင်းသား Chatbot နဲ့ဝယ်ချိတ်ဆက်များတွေအနေနဲ့အောက်ပါလိမ့်မယ်။

ChatGPT စာမျက်နှာ

chatgpt-sidebar-1678960382738.png

ChatGPT အလိုအေလ်ာက်ပြောင်းစွာ သင်၏ browser နှင့်အတူ အဘို့ကို အထောက်အပံ့ဖြင့် useful ဖြစ်ပါသည်፡။ လိုအပ်သည့် website တွင် ChatGPT အား လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်စေဖို့လိုအပ်ပါသည်፡။ အသုံးပြုနေသည့် ဘာသာစကားများကို ပြောင်းနိုင်စေပါသည်ፔ ထို extension သည် ၅၀ မျိုးထို ဘာသာစကားမပြောင်းသော်လည်း GPT-4 နှင့် အပတ်စဉ်ပါဝင်သည်။

ခြတ့်ဂျပ်လိုသော Sidebar သည်သင်တစ်ခုရှိသော ဘောက်ချာများတွင်လည်း ရှိပြီးသားနိုင်သည်။ သင်လည်းပိုကြီးသို့ ခြတ့်များကို ဖော်ပြပေးသည့်အခါ Sidebar ကို အသံဖိုင်အသေးအပြော လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ဒီ AI အသုံးပြုသည့်စိတ်ကြိုးစားသောအိတ်ကို အကျိုးဆုံးထောင့်နည်းလမ်းများဖြင့် အကြံပြုချက်စစ်ဆေးနိုင်သည့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောက်ဆောင်ရွက်ရန် စာအုပ်များကို ကျေးဇူးပြုပြီး ဘာသာစကားလဲဖြင့် အဘိဓါန်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ပြင်ဆင်ချက်များကိုကြိုတင်ထားသောက်ဆိုရင် သင့်အသစ်ကို ChatGPT အကွင်းအသားကို သတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်းပြီး ထပ်ကြိုးစားနိုင်သည်။

ဘင် AI သည် Microsoft မှ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လုပ်နိုင်ရန် AI-powered chatbot ဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံမှုပိုင်းကို နည်းပညာဖြင့်ပေးနိုင်သည့်အချိန်အပိုင်းနှင့် Microsoft အကြောင်းအရာများနှင့်တကွ virtual assistants အဖြစ်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပေးခြင်းသည် Microsoft အသုံးပြုသူများအတွက်နောက်ပြောပြပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် GPT-4 ကိုအခမဲ့လွယ်ကူစွာသုံးပြီးပါကစောင့်ပြောပြပါသည်။

ကိုးကွယ်လေ့လာသော Jasper AIသည် Cisco ကနေ သုံးစွဲသူများအတွက် အင်တာနက်ပိုမိုစက်များ များစွာသုံးရာတွင်ပေါ်လာသည်။ WhatsApp ၊ Facebook Messenger ၊ Viber နှင့်အထက်ပါ ကိုးကွယ်မှုကိုပေါင်းစပ်ဖြင့်သုံးရန်အတွက် Jasper AI သည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် drag-and-drop ဆိုသည်လုပ်ငန်းအား တည်ဆောက်သည့်အတွက် မဲဆန္ဒရှင်း ရဘောဂဆိုင်သော ပရောဂျက်ဖြစ်စေသည်။ လူကိုယ်လိုင်ယဲ တစ်ခုတည်း coding ဟာ မလုပ်ရသောလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဖန်တီးဖို့ဘဲလိုက်ဖက်သိရှိပါသည်။ လူမှုပြုနေစဉ်များအတွက် chatbot တစ်ခုဖြစ်သည်။

အကြောင်းအရာ

ကျွန်တော်တို့က ChatGPT ကိုသာ website များနှင့် အခြား applications များအတွက် ပီးပေါ်နေမှုအား အဆင့်သတ်မှတ်ရန် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ သင် ဤ ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို အရည်အချင်းသို့ နားဝေရာတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>