ChatGPT ကို ဘာလိုလဲ ဖြစ်လိုသည်မှာ မဖော်ဘဲဖြေရှင်းပေးရပါမည်။

သင် OpenAI ရဲ့ ဘာသာစကားမေးလ် ChatGPT အတွက် အကြောင်းပြချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့။ ပုံမှန်အကြောင်းကို ပြင်ပြီး စာတိုက်ကို ဖန်တီးထားသောင်းတဲ့ အကြွင်းတစ်ခုမျိုးစု ကို လွှဲဖို့လိုပါတယ်။ အဆိုပါလောကတန်ဖိုးအားလုံးမှာ ဖုန်းနံပါတ်လိုအပ်သွားဖို့ လိုလေ့လာရပါတယ်။ အသုံးပြုပီးရင် OpenAI အကောင့်တွင် အကောင်းဆုံး။ email နှင့် SMS ၏ နံပါတ်ကို တစ်ဆင့်နံပါတ်ထည့်ရေးလိုပါကမှ။

သူတို့အချိန်မှာ ChatGPT ကိုမသုံးပဲ မျှို့ဆက်သွားရင် SMS အတွက် verification ဆိုင်းတဲ့လိုက်ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တိုမှာရှိတဲ့ အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်း ဤလိုအပ်တဲ့အခါ phone number ကိုလည်း လိုအပ်သော်လည်း ChatGPT ကိုဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတစ်ဦးကိုဆက်သွယ်ထားသောအခါမှာလည်း ယခုလိုရင်တော့ သင်စေတနာမှာမချိန်မှု တစ်ခုခုတော့ ရွေးချယ်စရာမလိုသောကြောင့် အထိအကြားပြောသလိုအပ်ပါတယ်။ အနောက်တော့ လူနောက်ထပ်သူမပဲ အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်ပြီးသို့မဟုတ် အဲတာတွေလည်း ကျွန်တော်တို့တဲ့ မိမိအောင်မြင်လိုသခင်မှာ ပါဝင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။

OpenAI ကိုဘယ်ဘဲဖြစ်သလဲ။ သင်ဖုန်းနံပါတ်လိုအပ်လိုက်လို့လိုအပ်ရင်လည်းဖြစ်ပါသလား။

OpenAI၏ ChatGPT မှာအသုံးပြုပုံကိုအခြားများအားလုံးကို အီးမေးလ်ဆိုင်သည့်အကြံပြုခြင်းဖြင့်၊ အီးမေးလိပ်စာအကြောင်းအသုံးပြုသူအားလုံးကိုထုတ်ပြန်သည်ဟု လက်ခံမှုကိုလက်ခံရယူရန်အတွက် အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ပတ်သက်သော ဖုန်းနံပါတ်အားလုံးကို စစ်မှန်ရက်ဆိုင်ပေးသည်။ အောက်ပါ inconvenience ဟူသောအချိန်သည်ကိုမျှော်လင့်စွာပြင်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်မှာမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်သည့်အချိန်အားလုံးကိုကျော်လွန်ရေးသားသည်ဟုလည်းကြိုဆိုပါ။

ဝီသီယမ်မှ အောက်ပါအကဲဖြစ်စေရန်ဖြစ်ပေါ်မှုအတွေ့အကြုံလိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤသည်အချိုးထောက်ပွဲကို ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်နှင့်အတူ အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုဖော်ပြပြောင်းပေးထားပြီး၊ OpenAI သည် သို့မဟုတ် မေးလ်နှုန်းကိုစောင့်တစ်ခုအနည်းငယ်အထဲမှ အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါသည်။ ထို့အကြောင်းအရာတွင်ရှိသောအကောင်းဆုံးသတင်းများဖော်ပြထားသော FAQ များတွင် "ကျွန်တော်သည် သင့်အကောင်းဆုံးသောဒေတာများကို ရောင်းချသည်မဟုတ်ပါက သင့်နှင့်အတူကြည့်မီဖက်သို့မဟုတ်တစ်ဆင့် ဤမေးလ်နှုန်းကို အခြေအနေထောက်ပွားမှုများအား ဒေတာများတာဝန်ဆောင်မှုကို ဖော်ပြောင်းပြီး ဝါသနာရှိသော အခွင့်အရေးများနှင့် အဆင့်အတန်းများအား ဝယ်ယူနိုင်ရန်" ဟူသောအချက်များကို သိရှိလိုပါသည်။

ကျွန်၍ OpenAI ကနေရတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့ အောက်ပါ ပုံသေသတ်ရှိရန် ဒုတိယအတွက် စစ်မှန်သော အတိအကျပေးပို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာ အသုံးပြုသူတွေအတွက် ကျားရည်အပိုင်းကိုတော့ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မတိုင်သော အကြောင်းအရာအတွက်လည်း ဖုန်းနံပါတ်ကို သိရှိလိုလျှင် သင့်အောက်ကိုမှ တိုက်ပွဲတာရှိနေပါသည်။

စပ်ငွေသူများပါဝင်သော ဧည့်သည်များကို အကောင့်ဖြင့် စာမျက်နှာစတင်အသုံးပြုမှုကို နည်းပညာမှ ပြောဆိုခြင်းဖြင့် သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကို OpenAI အကောင့်သို့ အဆင်မပြေနိုင်ပါသည်။ အကောင့်သလိုလိုအပ်သော ဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာပိုင်ဆိုင်ရာ အကောင့်ကို လက်ကာလေးတစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ပြောဆိုမှုကို SMS လိပ်စာသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်း ပို့လိုက်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အကောင့်သည် ဤအကောင့်အား ပြန်လည်ကောင်းမျှော်နေသောကြောင့်ပြောင်းရန် အကောင့်သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်သွင်းကြွောင်းလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းခေတ်ရင်းမြင်နေသော ChatGPT အောက်ပါအတိုင်းအခြားရှင်းလင်းများ

နောက်ဆုံးတွေအတွက် ဖုန်းတွေကိုအသုံးပြုရန် ဖိုင်တွေများကို သင့်တွေ ခုအနေနဲ့ ရွေးကောင်းနေပါတယ်။ ယခုအချို့ကိုလည်း အခြား ချိတ်ဆက်များသို့မဟုတ် ခုနှစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။

 • ချတ်ဆုံစိန့် - အတွေ့အကြုံ ChatGPT ပေါင်းစုံလာတဲ့ အရွယ်အစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဖုန်းမှန်သီးသန့်များဖြင့် မလိုအပ်ချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ GPT-4 အားဖြင့်လဲ Google နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Chatsonic ကို သုံးရတဲ့အခါ နောက်ဆုံးပါတဲ့ အချိန်များစီကို ဖော်ပြထားတာပေါ့။ ChatGPT ရဲ့ရလဒ်တွေကို တစ်ကြိမ်ထဲမှာကြည့်ထားပြီး ဖြစ်ပါစေ။ Chatsonic ကကောင်းတစ်ခုကို ပလေ့ယ်ကြည့်လိုပါတယ်။
 • ဘင့် AI - အတွေ့အကြုံ ChatGPT အပြန်အလှန်များဖြစ်လာတဲ့ တစ်ခုကို သုံးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းဖုန်းမှန်သီးသန့်များဖြင့်ထုတ်လုပ်ရတဲ့ OpenAI ရဲ့ မြင့်တင် သက်ရောက်ပုံအချိန်အားလုံးကို ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ Chatsonic နဲ့တူညီရရှိနိုင်တဲ့ သက်ရောက်သော အချိန်ပိုင်းအားဖြင့် လက်ရှိအချိန်များမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Chatsonic နဲ့တူညီရရှိနိုင်တဲ့ အချိန်တွေကို နိုင်ပါတယ်။

သင့်ရဲ့ ChatGPT တွင်ဖုန်းကိုအတွက်ပိုမိုလိုများကိုတင်ပြခြင်းမှာ အိုကေလာင်းရှိပါတယ်။ မကြည့်ရတဲ့ထံ ဒါရှိတဲ့အချိန်ပိုင်းများက ChatGPT မှလက်ခံတဲ့ပိုမိုလိုများထဲမှာပြင်မွာလားလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပြင်ပွင့်လိုသူများအတွက်ကြေငြာပေးထားပါတယ်လို့ နိူင်ပိုင်ခွင့်လေးပါ။

ChatGPT ဖုန်းအတွက် အကောင့်ကို ချိတ်ရန်လိုအပ်သောသူလား?

ဒီအချိန်တွေကို သင့်အောက် ChatGPT ကို သုံးရန်အတွက် phone number ပို့ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကိုယ်သုံးနေတဲ့အခါမှာလည်း ဤလိုအပ်ပါသည့်အထိ အသိပေးချက်မရှိပါ။ ChatGPT ကနေ နောက်တစ်ခုခုကြားကြီးများတွင် အထက်တန်းများအတွက် phone number verification လိုအပ်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးသားကိုတိုင်းပြည့်စုံစွာ ဖြစ်ပါသည်။

သို႔မဟုတ္ရဲ႕ယခုပိုင္ဆိုင္ရာ ChatGPT ကိုအသံုးျပဳရန္အတြက္ သင္ဟာ မည္သည့္တည္နေရာေတြမွာတစ္ခုမွလြဲမွာျဖစ္သည္။ ဖုန္းနံပါတ္အား အတည္ပြုသူမဆို သင့္အတြက္ ChatGPT ကို သံုးၿပီးေျပာင္းလဲရန္မလုပ္ေသာက္ပါ။ ဖုန္းနံပါတ္တစ္လံုးသာ အေလးတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင့်ဖုန်းမရှိဘူးဆိုတာကြောင့် ChatGPT ကိုသုံးပါ။

ကျွန်တော်, သင်တို့ ChatGPT ထောင်စာများကိုရယူရန်အတွက် ဖုန်းနံပါတ်လိုအပ်နေပါသည်။ သို့မဟုတ်နှင့်, အကြမ်းများဖြင့်စမ်းသပ်နိုင်သည့်အချက်များကိုလေ့လာတော့မည်။

 • သင့်အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုခွင့်သူဖြစ်ပါသလဲ။ အကယ်၍သင့်ဖုန်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုကို WhatsApp ကိုအသုံးပြုပါ။ အခမဲ့သင့်ဖုန်းပေါ်မှာဆိုရင်အကောင့်သင်လောလောဆယ်တို့ကိုပုံအလိုက် စတင်နေသော “သင့်ရဲ့ဖုန်းကို WhatsApp ဖြင့်အတည်ပြုပါ” ရာတွင် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
 • အင်တာနက်ဖြင့်ဆက်သွယ်ရန် online SMS ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ အခွန်တစ်ရပ်ကိုကြည့်ချင်သူနှစ်သက်ရာအရာများကိုသာ သိရှိနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ChatGPT ကိုမပြန် verification လုပ်ရန်ကမ္ဘာလောလေခင်အပြင် ပါဝင်သောနံပါတ်များကိုသာ သားဖြစ်ပေသည့် service ကိုရှာဖွေလိုက်ပါသည်။ သင့်ကြောင့်ရှိရင်လည်းမတင်ခင်အကြံပြုပြီးရှာမြင်ပါသည်။
 • Alternative chatbot တစ်ခုကိုသုံးပါ: ChatGPT ဟာလူပရိုဂရမ်အားလုံးတွေကိုမကြာမီသုံးနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့အဆင်မပြေသူတစ်ယောက်များအတွက် Bing AI နဲ့ Google Bard လိုအပ်သည့်ဆာဗာတစ်ခုသည် ဖုန်း verification လုပ်ခြင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။

သင်၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ခုတည်းသာသင့်အပေါ်ကြောင့်သဘောတူညီချက်များရှိပါသလား။ ChatGPT၏သော့ခတ်ပြီး သင့်တွင်ကိုယ်ရေးအချက်များကိုဖတ်ရှုလိုသည့်စစ်ဆေးရေးကိုသေချာပါသလား။ OpenAIသည်သင့်ရေးအချက်များကိုမျှဝေခွင့်ပေးပါသည်။ ဥပမာ။ ဤကြောင့်တွင်ရှိပြီးသား HTML ဖြစ်သည်။ ပြောခဲ့သော ထွက်ရှိမြင်သော ပုံစံမှတ်တမ်း

ChatGPT ကိုသင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးနှင့်လည်းသောလက်ရှိမှုလုပ်ငန်းအချက်တစ်ခုလုံးရှိပါသလား။

တစ်ခါတစ်ရံုတိုးတက်နေသူများ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို တစ်ဦးဖတ်နိုင်ရန်သူတွေ အောက်ပါအတိုင်းဆက်သွယ်မှုများကို လှုံ့ဆော်နေတဲ့အခါ သို့မဟုတ် အခြားတစ်စုံတစ်ခုခုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ OpenAI ကိုယူခြင်းသည် လက်ရှိအချိုးတရုတ်အားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတွင်အခကြေးငွေ့ခွဲပေးနိုင်သည်။ နံပါတ်အား လိုအပ်သောအခါမှာပိုမိုသိမ်းပါကအောက်ပါ ဝန်ကြီးချုပ်တို့သည် သင့်ရဲ့ဒေတာများကို အခကြေးငွေ့ပေးယူပြီး တစ်စုံတစ်ခုနှင့် အစားထိုးပါသို့မဟုတ် ဝယ်ယူသော အခကြေးငွေ့များအားလုံးကို အတည်ပြုပေးနိုင်ပါသည်။

ChatGPT ကိုအသုံးပြုရန်အကောင့်ဖြစ်လာသောအခါတွင် အကောင့်များလိုအပ်သည်ဟု မေးခွန်းတစ်ခုလောက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါသည်ကျေးဇူးပြုပြီးဖြစ်သည်။

သင့်အားလုံးရဲ့ email လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်အားလုံးကို ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ChatGPT ကို အခမဲ့ဖြစ်စေရန် website တစ်ခုတည်းတော့ အကောင့်သို့မဟုတ်အခြေအနေများကို တင်ပြနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်တဲ့ process ဟာ ခလုတ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါမှာ လျှောက်လွှာလိုအပ်သည်။

အောက်ပါအချိန်

ChatGPT သည် အကြိုက်ဆုံးထွက်ရှိသောဓာတ်ပုံအကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို မြင်သာခဲ့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များတွင်လည်း အခုပဲ မြင်တော့ဘူးအစရှိသော အကြောင်းကို ဖြင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည့်အတွက် မက်ဆေ့ဂျ်ခံသူများအတွက် အထူးသဖြင့် တင်းမြစ်သောဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့ရန်လိုအပ်သော ပညာတန်းပုံအကြောင်းကို ရယူနိုင်ပါသည်။

ChatGPT သည်အသေးစိတ်သို့ ဝင်ရောက်သူအား ဝင်ရောက်ရန်အတွက် တစ်ခုခုကိုအခြေပြုလွှဲနှင့်အောက်ပါအတိုင်း ရေဖြုတ်တောက်ခဲ့ရာ၌ အဖွင့်များသည် မည်သည့်အမှတ်အသားကို စိတ်ကြိုက်ခံနိုင်ပြီး မရပါဘူး။

ဘာကြောင့် အရာများတွေကို ပါဝင်သလဲ။ ဘယ်လိုကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး။

သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို VOIP နံပါတ်ဖြင့် သုံးစွဲထားပြီးသားယူနေရာဖြင့်ပြုလုပ်ပါက ဒီမှာကြည့်ပါ။

ကျွန်မတို့ ChatGPT ကိုဖုန်းနံပါတ်မတိုင်ပြုလိုပါသလား။

ChatGPT သည် ကွန်ပျူတာတစ်ခုသုံးပါသည်။ ဒီဇိုင်းကို အကောင့်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရာတွင်မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုရပါမည်။ တတိယအားဖြင့်ပုံစံကိုအသုံးပြုရမည့်လိပ်စာကိုလည်းရိုက်နှိပ်ပါမည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>
 • ချတ်ကပ်ကပ်ဘာတွေလဲ ဖိုင်လိုချင်တာလဲ

  ChatGPT ကက်ဘ်ဆိုက်တွေ၏ အရေးကြီးလေး ကိုလက်ခံတဲ့အခါ နေရာကိုတခုမှာသာ ရှင်းပေးနိုင်ပြီး ထိုးကြောင့် ကျွန်တော်လောက်တွေအတွက် အရပ်တည်သောလုပ်ငန်းများကိုလွယ်အောင် သိရှိလိုသည်။ Chatbot စာမျက်နှာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ဦးစားလှယ်ထဲကနေ အခြေခံမှုနှင့် မိတ်ဆွေများကို သတိရပြုလိုပါက လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသာ သိရှိနိုင်ပါသည်။

 • အကြောင်းကို Chat GPT ကို မေးခွန်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန်

  AI ကိုသုံးနေရာများအား ဆိုဒ်ထဲမှာ လေ့ကျင့်သောအချက်များကို ChatGPT မှ ထပ်တိုးနိုင်ဖို့အတွက် မိမိစိတ်ကြိုက်အကြောင်း သင့်ရဲ့အစွမ်းထက်မောင်းပါသည်။ ChatGPT ပရိုမိုးရှင်း ဆက်သွယ်ရေးအနေနှင့် အကြောင်းကြားရေးအသေးစိတ်ကို သိမ်းဆည်းနိုင်ရန် အကျိုးတူတူ သင်ယူကောင်းပါသည်။

 • ချပ် GPT အပ်တွဲ အကြောင်းကို တင်ပြပါ

  ChatGPT app အကြောင်းကိုလေ့လာရန်ရှိနှုန်းအားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အရည်အချင်းအလိုက် ဖြစ်ပါသည်များ၊ ရရှိနိုင်သောအချက်များ၊ အသုံးပြုသူအားအသုံးပြုခြင်းအမျိုးမျိုးပေးသည်များကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။