ChatGPT က ပရိုဂရမ်များကို အသံုးပြုနိုင်သလို မရှိသေးပါဘူး။ ဖိုလ်ဒါတစ်ခုမှ နောက်ဆုံးတွင် မဂိုလ်သို့ ပြန်လည်သော မူလသော အချက်လက်များအား ပြင်းလဲရန်သောအခါ ပိုမိုထွေးကောင်းသော အသားအသောကြောင်း ပိုင်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။

တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ အကြောင်းအရာအတွက်မှာယူဆောင်ပုံအပိုင်းများကိုကြည့်ရှုရင် AI (Artificial intelligence) မှာစက်မျိုးသူကိုအရမ်းကြီး ထင်ရှားလောက်ပြန်ပီးတော့တဲ့အကြောင်းတွေထက်မကျနင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ChatGPT ဆိုတာက GPT-3 နဲ့ GPT-4 တို့မှာအလွယ် dataset ကိုပေးရတဲ့ပုံစံပါ။ ထို့အနေနဲ့တော့ စက်ယန်ပြောတဲ့ text inputs ကိုအလွယ်တစ်ခုဖြင့်အရင်ဆုံးဖြတ်သည့် human-like responses တစ်ခုရယူနိုင်ပါတယ်။ ဤစာပိုဒ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ChatGPT ကိုစိတ်တိုင်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း tech တက်ရောက်မှုအချိုးကြောင်း လှုပ်ရှားစွာနိုင်ပါတယ်။

ခြပ် GPT ဘာလဲ။ အဆင့်မြင့်မိတဲ့ကြောင့်သူတစ်ဦးကို အသေးစားအသင့်ပြောတဲ့လူထိုးဖြစ်လို့လား။

ပိုမိုလိုအပ်ခဲ့သောအချက်များအားလုံးကိုမျှော်လင့်နှင့်အထိအခြားအက်ပ်များကိုမျှော်လင့်နှင့်ထုတ်လုပ်ရာတွင်တိုးပွားနိုင်မည်ဟုယူသည့်အင်တာဗျူးသည်အကြန်အကောင်းများကိုလော့ဂ်အောက်တိုးတက်ပွဲတွေ့ရှိပါသည်။ တိုးပွားနိုင်မည်ဟုယူသည့်သင်တန်းများကို ChatGPT သည်ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနိုင်ကြပါသည်။ ဥပမာ ကုဒ်ပြင်းလဲမှု၊ အကြောင်းအရာအချားတိုးပွားနိုင်ခြင်း၊ မှတ်ချက်အားဖြင့် ChatGPT သည်တောင်းဆိုခြင်းအလိုအလျောက်အတွက် သင်တန်းသည် အရမ်းကိုသင်တန်းပြင်မကြာမျှသာ ကျွန်တော့် ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တိုးပွားနိုင်ကြသူအတွက် ChatGPT သည်တောင်းဆိုခြင်းအမှန်လုံးသင်ရိုးသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာတွင် ChatGPT သည်ပြည်ပနှင့်သင်တန်းများရယူရန်ပြီးရင်တိုးပွားနိုင်မှုမသိပါ။

ChatGPT က Tech အလုပ်လေးတစ်ခုကို ဝင်ရောက်မှုလာပြီလဲ။

ChatGPTက နှစ်သက်တဲ့ နေရာမှာ အလုပ်လုပ်မှုတစ်ခုကို လုပ်လိုရင်း အထောက်အပံ့များကို အခြေအနေကြောင့် ပြန်လည်အလုပ်လုပ်ပုံမှန်ကန်စွာ ဖြစ်ပါသည်။ ChatGPTကနေ ကုဒ်စုံစမ်းသပ်မှု၊ အသုံးပြုမှုများကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်၊ ဥပမာ - ကုဒ်အဖြစ် စာရင်းတွေ ဖောင့်ကို အောက်ပါပဲ အသုံးပြုနိုင်မည့်အရာများ၊ စမ်းသပ်မှုများ လုပ်နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းကို သိရှိလာမည့်အရာများကို အခြေအနေပြောပါသည်။ ထိုကြောင့် အလုပ်လုပ်ပုံကို အဖန်တစ်ခုချင်း လုပ်ကိုင်သည်လည်း အထပ်လိုက်စစ်ရပ်ကြောင့်ဂျာမန် အလုပ်လုပ်ခြင်းကို စိတ်ချရန်လိုက်ပါသည်။

ချက်စက်ပြောရန် ရှိရင်တောင်းဆိုချက်အကြောင်းကို ပြောလိုသူများအနေဖြင့် လုံခြုံရေးမှုများကို အိမ်တွင် အစားထိုးပေးရန် ၁၀ ဦးစာရင်း

ကျွန်တော်တို့ ChatGPT သည် ကွန်ပျူတာဝန်ကြီးများကိုလွန်လွန်မြင့်မြင့်နှင့် ပိုမိုလုပ်ငန်းကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက် အခုပေးနေတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကြိုက်နှစ်သက်သူအမျိုးမျိုးအောက်တို့မှ အရေးကြီးလေးတွေကို မှတ်ဖုံးနိမ့်ခဲ့ကြပါစေ။ အောက်ပါအချက်တွေအားလုံးနဲ့အတူ သင့်လိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းကြည့်ရန် အမည်များကိုလည်းကောင်းသည်။

 1. နည်းပညာရေးဆိုင်များ
 2. အခြားသူများရောင်းချသူများ
 3. ဝတ်ပြုသူများ
 4. စာတိုက်စစ်ရေးရာတွင်စာကြောင့်ရေးရာ
 5. လူမှုကျင်းပခြစ်ရေးသူများ
 6. ပြစ်နာဆုံးရေးဆိုင်ရာများ
 7. ဘာသာစကားပြောရေးဆိုင်များ
 8. ယူနီကုတ်စာအုပ်များ
 9. သင်တန်းများ
 10. ရုံးခုန်ပူဇီလူမှုဆိုင်ရာများ

အကြောင်းအရာ

အောက်ပါအကြောင်းကို ဖေါ်ပြထားသည်။ တက်ကြွသောကြောင့် ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းကို မပိုပြီး နှစ်သက်သည့် ထပ်ကြောင်းလေးများကို အထောက်အထားရှိနိုင်သည်။ ထိုအကြောင်းက ChatGPT နှင့်အခြား AI များကို အလွယ်တကူမျှ အထောက်အထားရှိနိုင်သည်။ ခွဲခြားမှုမရှိသော စီးပွားရေးအကြောင်းကို အစုအဖွဲ့များထံ ဆိုလိုသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ChatGPT နှင့်အခြား AI များကို အလွယ်တကူ သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်နေသည်များကို မဖွင့်မနေသောကြောင့် အကူအညီလိုက်ပါ။ AI ကို ဝက်ဘ်ဆိုက်လစဉ်များအတွင်း လုပ်သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာ အလွယ်တကူ ဝန်ဆောင်မှုကို ပြင်ဆင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ တိုးပြည့်မှီငြီးကို လုံခြုံရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်များကို ပြောင်းရန် AI ဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုး၏ ဖြစ်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုများကို AI မှန်မှန်စွာ ပြောင်းပေးနိုင်သည်မှာ မဟုတ်ပါ။

ChatGPT အကြောင်းအရာများအကြောင်း

၁၍။ GPT ၄ သည် ကွန်ပျူတာအားလုံးကို အပြည့်အစုံ အလိုအလျောက် အသုံးပြုနိုင်သလို မြန်မာစာတန်းဖြင့် ဘာသာတွေအကြောင်း ရှိနိုင်သလား?

ခွင့်မပြုတဲ့အခါ၊ GPT 4 သည် အဖြစ်ကြောင်းကိုလွဲလို့မရဘူး။ ChatGPT နှင့်တူညီကုန်ကို သက်ဆိုင်ရာ ကုဒ်တစ်ခုကို အလွယ်တကူ အဆင့်မြင်ကြည့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြား အစိတ်အပိုင်း ရှိသော ဆော့ဝါချိန်များကို လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ ဖြန့်ချိန်ဇုင်ကြည့်ရှုလို့မရပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ့်စာအုပ်စာရင်းတွေရဲ့ အလွယ်တကူ စိတ်ကြောင်းရိုက်စရာ ကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။

၂၍. ChatGPT သည် ဆော့ဖျင့်ကျပွဲဝင်နေသူများအကြောင်း ဆောင်ရွက်စွာလှုပ်ရှားသောအခါသင့်လူတစ်ဦးသုံးဖြစ်ပါသလား။

မဟုတ်ပါဘူး, ChatGPT သည်စတိုင်း Software Engineer များအတွက်သာအလုပ်လုပ်ရေးကို အဆက်အသွယ်များစွာပိုပြောနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်၊ ထပ်မံသောအလုပ်များ၊ အခြားအလုပ်များကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်အားလုံးမှ ကိုယ်ပိုင်အားလုံးသို့ အောက်ပါလေ့လာနိုင်မည်။

၃။ AI ကုန်ပစ္စည်းများကို မျှမလုပ်နိုင်သော အလုပ်များများကိုတစ်ခုချင်းမှာ ရှိပါသလား။

လူမျိုးမင်းကို မျှဝေသော ဘာသာရေး၊ အသက်ထဲမှားရှိသောလိုင်းများကို အောက်ပါ AI မသုံးသင့်လည်း အရေးတစ်ခုတည်းရုံးထဲမှာ အလွယ်တကူနားလည်ပါက အလိုအလျောက်မြင့်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အထောက်အပြုအသော အရေအတွက်မှာ အနည်းဆုံး၏ လိုအပ်ချက်နှင့် လူကြီးမင်းတို့အတွက် အထောက်အပြလာရန် လုပ်ငန်းထဲကနေ ဝန်ဆောင်မှု၊ လူမှုရေး နှင့်ဆိုင်ရာ ဆောက်သွားမှုများကို ချိုးဖြေပါသည်။

4. အောက်ပါလောင်း အိုင်ပီလား၊ အကြောင်းကိုယ်စားပြုပြီးတော့ အလုပ်အကိုင်မြင်သောလူများ ဖျက်သိမ်းသင့်ပါသလား။

AI ကိုလည်း အလုပ်လုပ်မှုအားလုံးကို အျွန်မင့် ရာထူးနှင့် အောင်မြင်မှုများကို ကြီးကြပ်ခဲ့ကြသည်။ အောက်ပါ ဖန်တီးထားသည့်အလုပ်အတွက်ကို လူမလိုက် ရှိသင့်ပါသည်။ အချို့ကြည့်ရှုနိုင်မည့် အလုပ်လုပ်မှုများကို ကမ္ဘာဖြန် အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည်၊ လူအများအား အထူးသဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ အပစ်အဆင့်များကို ဖြန့်ချိန်နှင့် စာရင်းသွင်းလာနိုင်မည်ဟု သတင်းနိုင်ကြပါသည်။ ယခင် လုပ်မားအချိန်ကသင့်အား လက်ရှိမှာ လိုအပ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>
 • ချပ် GPT ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါသလဲ။

  Chat GPT အမှားအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမရှိဘဲ ဆာဗာကြပ်မကြာချိန်မှာချက်ပြုမှု၊ အင်တာနက်မှားယွင်းမှု၊ အောက်ကလင့်သို့မဟုတ် browser cache သို့မဟုတ် cookies တွေရှိနေသည်။

 • ChatGPT ကို ဘာလိုလဲ ဖြစ်လိုသည်မှာ မဖော်ဘဲဖြေရှင်းပေးရပါမည်။

  ChatGPT ကိုအသုံးပြုသူအသစ်ဝင်ရောက်ချက်တစ်ခုကိုလိုအပ်ခဲ့သလိုအပြောင်းအလဲကြီးလေးကိုစစ်ဆေးမှုမှသုံးချက်ပါ။ ဒါကြောင့် ChatGPT ကိုအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်နှင့်စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်သောဝင်အချိန်များတွင်အတူရောင်းချခဲ့ရာတွင်ဖြစ်စေပါတယ်။

 • ချတ်ကပ်ကပ်ဘာတွေလဲ ဖိုင်လိုချင်တာလဲ

  ChatGPT ကက်ဘ်ဆိုက်တွေ၏ အရေးကြီးလေး ကိုလက်ခံတဲ့အခါ နေရာကိုတခုမှာသာ ရှင်းပေးနိုင်ပြီး ထိုးကြောင့် ကျွန်တော်လောက်တွေအတွက် အရပ်တည်သောလုပ်ငန်းများကိုလွယ်အောင် သိရှိလိုသည်။ Chatbot စာမျက်နှာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ဦးစားလှယ်ထဲကနေ အခြေခံမှုနှင့် မိတ်ဆွေများကို သတိရပြုလိုပါက လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသာ သိရှိနိုင်ပါသည်။