မိူင်းတွေက ChatGPT ကို ရွေးချယ်နိုင်သည့်အခါများမှာ လူများကို ကုဒ်နှုန်းနေတိုးရန်နှင့် လူပျိုးတွေကို ဝင်ချောင်းချက်တစ်ခုဖြင့် ပိုပေးခဲ့ပါသည်။

robot-hand.jpg

OpenAI၏ ChatGPTက ဘာသာစကားပေါ်တွင်တောင်းဆိုချက်များထွက်ရှိသူများအတွက်သာပိုမိုရန် - ယေဘေးကိုဘယ်လိုဆွဲကြသွားလဲချိန်များသောအောက်ပါအတိုင်းလည်း ကုမ္ပဏီကြီးမြောက်သည်လက်ရှိမှာတက်ရောက်စွာ ရုပ်ပြထားသည့်ရှိတွင် အောက်ပါနှင်းမှုကိုရောဂါဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလစာမျက်နှာများတွင် မဟုတ်ပါက ရိုက်ပြီးစာတမ်းပိုင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ရုပ်ပြတာအား အသုံးပြုမည့်သူများအားလုံးအတွက် အဖွဲ့ဝင်ရောက်စွာ သက်ဆိုင်ရာတင်ပြချက်များဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလစာမျက်နှာတွင် လိုအပ်ခဲ့သည်။

မိုက်တယ်က Microsoft တွင် "တိုက်ပွဲအောက်ပါ ChatGPT ဟာ စာသားများမှ နေရာပြင်တိုက်များ ကို အာရုံပုံစံနှင့် ဆက်စပ်ရန်လိုအပ်သည်" ဟုခေတ်သူတစ်ဦးက ChatGPT ကိုသုံးပြီး ကုလသမဂ္ဂတွေအတွက် ဖော်ပြပေးလို့ရပါတယ်။ သင့်တော်အားလုံးဆိုရင်လည်း လက်ရှိကုလသမဂ္ဂနှင့် ရောဂါရှိမှုကို မဟုတ်ပဲအကြံပြုစုဖော်ပြပါလိမ့်မည်။

အသားဖြင့်: အိမ်တွင်းဆောင်ရွက်ရန်သူများ အားလုံးပြောင်းလဲနေခဲ့သည်။ အချို့အတူ အစခန်းထက်မကြာခိုင်းကပ်လုပ်ပါ။

"Microsoft Autonomous Systems and Robotics Research"ရဲ့ အဖြစ်တွင် ကွန်တို့ရဲ့ ကျွန်တော်ဆိုဒ်တွေက ChatGPT ကို ဘာလိုကျွမ်းနှင့် ပတ်သက်တွေ့စေရန်အတွက် ယောက်ျားလှယ်နည်းပါသည်။ အထဲမှာသင့်တွင်လက်ရှိးသောဖြစ်အောင် နည်းလမ်းများ၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အသက်ရှင်းများ နှုန်းနှုန်းနဲ့ ရုပ်ရှင်းပြခဲ့သည်၊ သို့မဟုတ် Robot ကို လက်ခံလေ့ကျင့်ခနေစွာ ဖြစ်စေရန်၊ အဆိုတော်ကြားမြတ်စွာ ပေါ်သောကြောင်းကို ပြောင်းရပ် ၊ မှုခြင်းကဏ္ဍနဲ့ ပြန်လည်ပေးနေပါသည်။"

မိုက်တဲ့ Microsoft researchers တစ်ခုသည် ChatGPT ၀င်ခွင့်တွေကို ရိုးရှင်းအောင် Python အားလုံးပဲ ကုန်ပစ္စည်းအတည်ပြုပြီးသားလျှင် အစားထိုးနည်းပါတယ်။ ကွဲပြားတဲ့ scenario မျိုးကိုအဘယ်သူမျှမနိုင်ပြီဆိုတာကြောင့် zero-shot planning နဲ့ code generation များလုပ်နေပါတယ်။ ထိုအချို့ ကုမ္ပဏီ interface များကိုသုံးထားသည့်အခါ object-detection နှင့် object-distance data အား ရယူထားသည့်အခါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ChatGPT သည် ကုန်ပစ္စည်းအားဖြင့် ကိုးကားကို ဖန်တီးခြင်း နှင့် စစ်တပ်အချက်အလက်တစ်ခုအဖြစ်တည်းဖြစ်သည်။ ယနေ့မှာလည်း ChatGPT သည် ကိုးကားအတွက် ရှင်းလင်းချက်များကို ဆက်လုပ်နိုင်သော လက်ရှိသော စနစ်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာတွေအတွက်နှင့် ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်၊ အသုံးပြုရန်အတွက်ထားပြီး မက်ဆေ့ဂျ်ပတ်သက်သော အပြဿနာများကို အလိုက် အကြောင်းကိုးလေ့လာနိုင်စေရန်အတွက် အထူးပြုပြီး သဘောထားသည့် ထပ်မံပုံစာများကိုလည်း တစ်ဆင့်သုံးနိုင်စေရန် အထောက်အပံ့တင်ပေးသည်။

တကယ်လို့ GitHub ရဲ့ Copilot ဆိုတာတွေပါ။ အခု Copilot သည် OpenAI ရဲ့ GPT-3 အဆင့်မြင့်တဲ့ စာသားပြတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Copilot ကိုယ်ပိုင်စေချင်ရင် စာပိုဒ်အားလုံးကို အလိုအလျောက် ဖန်တီးပြီး စာပိုဒ်ကို အရင်ဆုံး code completion ပါလာပြီးသား ကိုရောတာပါ။

တစ်ခြားပြဿနာ: ChatGPT ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ဒီမွာလာတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါ။

ကျွန်တော်တို့သည် ChatGPT ရဲ့အောက်ပါ dialogue နှင့် clarification စနစ်ကိုမှန်သောအခေါ်ပေးခြင်းကို အမြင့်အစားသုံးပါသည်။ Microsoft ကိုယ်တိုင် ChatGPT ကိုလက်ခံရိုးကြားခြင်းကို စမ်းသပ်တိုးဖြှဲ့စွာ နှစ်ပါးလျက်ထုတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ သဘောတူညီသောပုလင်း GPT-3၊ LaMDA နှင့် Codex သည် robotics-planning နှင့် code-generation စနစ်တိုးတက်မ်ားတွင်မဆိုအရောက်စားနိုင်သည်။ ပြီးရင် ChatGPT ကို မြင့်ဆက်သင့်သည့်မှတ်တမ်းနှင့် တက်ရောက်သောအခမဲ့သည် လူမှုကြောင့် dialogue များ၊ ရည်ညွှန်းများတိုးတက်ရေးစနစ်အတွင်းကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သော နည်းလမ်းပေါင်းဖြစ်ပါသည်။

သတိပေးချက်တစ်ခုတည်းဖြင့် သင့်အသုံးပြုသူရဲ့ အကြောင်းရေးဆိုင်ရာများ ရှိနေသလားဖြစ်နေသည့်စာကြောင့်၊ "ChatGPT" သည် သင့်ဖြစ်မသော အကြောင်းရေးဆိုင်ရာများအတွက် မူလတန်းအရှိသော မှတ်သားရေးတိုးတက်ကုဒ်များကို မြင်သာရပါမည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲထားသည့် ဒိုးနှင့် ရေကူးလှုပ်ရှား မှုအတွက် ဇီးလ်-ဇာက် ပုံနှိပ်မှုကို သေချာပါလိမ့်မည်။"

Microsoft က ChatGPT ကိုသင်္ကေတောင်းကို အင်တာဗျူးတွေကို ဖြင့် Microsoft လိုဂိုးကြီးအကြောင်း တိုက်ရိုက်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ရမည်။ ထို့အင်တာဗျူးကို ChatGPT ကနှုန်းယူရန်အတွက် algorithm ရောဂါတစ်ခုလုပ်ကြမည်။ ထို့နောက်အင်တာနက်တစ်ခုက ChatGPT ကမိမိရေးသားနဲ့ ပထမဆုံး အနည်းဆုံးဆိုတာကိုတည်မြင်ပါဝင်ပါသည်။

ဂူပစ်ရေးသည် Google Research နှင့် Alphabet-owned Everyday Robots များကိုပြုပြင်ထားသည့်အထောက်အထားများကိုအဓိကဖော်ပြပါ PaLM လန်ဖောင့်ကိုသုံးပြီးပါပြီ။ ထိုသုံးခြင်းသည် ကျွန်တော်ရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဆင့်သင့်ရဲ့ဆက်စပ်နဲ့အပတ်အကလေးများကိုအထူးကုဆရာဝန်သို့မဟုတ်ကြောင့်ပိုပေးပါသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>