Chat GPT အကောင့်ဝင်ရန်: လျှော့စျေးနှုန်းရယူနှင့် သုံးစွဲရန်

ChatGPT Login မှကြိုဆိုပါ၏။ GPT-3.5 စုစည်းတည်ထောင်ထားသော ဘာသာရပ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်များဖြင့်၊ အသေးစိတ်အတွင်းသို့မဟုတ်ဗားရှင်းနှင့်ပါဝင်ကြေးအသေးစိတ်ကိုစီရင်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ChatGPT သည်လူသည်းတွေအတွက် စာပေးရာတွင်မျှော်လင့်ချက်ကို လက်တွေ့တာဝန်ဖြန်ချစေသည်။ ထို့အားလုံးစာများကို ဘေးစက်ဖြင့်ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့သည့် နည်းလမ်းအားဖြင့်သို့မဟုတ် အစပြုအဆင့်တွင်လဲလွယ်ကူသည်။ ChatGPT Login အတွင်းကိုအသုံးပြုသည့် အတန်းကိုကြည့်ရှုရန်သော မိတ်ဆွေတွင် အတည်ပြုသောအတိုင်းပြုလုပ်ပါသည်။

နှိပ်ပါ။ ဂျပန်သော အိမ်ထဲမှာ ဂူတိုံတွေကိုကို ကျွန်တော်သော Google ဖြင့်ဝေဖို့ Login လုပ်ပါ။ အခြေအားလုံးကို ကျွန်တော်လေ့လာဖို့ အိမ်ထဲမှာပြထားသော AI-powered ချပို့သော chatbot ဖြစ်သည်။

အသင့်တော်တွေအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် သင်ယူရန်

အိုပူးများအားလုံးကို ဘေးပေါ်မှု (AI) ကိုသွားရန် ပုံသဏ္ဍနှစ်ခုတွင် ဖြန့်ချိုးထားသည်။ NLP ဆိုတာဘာသာပြန်ပြောသည်။ ဒီလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့အတွက်နှင့်မြန်မာ့ပြင်ဆိုင်ရာဘာသာသာဖြင့် အင်္ဂလိပ်လိုက်ပါတည်း။ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ OpenAI ကနေ ထုတ်ကြောင်းပြုလုပ်ထားသော Chat GPT ဆိုတာသည် အသားပေးပေးနေတဲ့ NLP ဆန်းစုံကို တစ်ခုလုံးကို ကားမစ်တောင်းချင်ရင် ၀င်ပို့ပေးထားပါသည်။ ဒီနေရာမှာ တခြားအချက်အလက်များ ကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ရန်၊ Chat GPT ကိုကြည့်သင့်တို့အတွက် NLP ကိုအောက်ဖြင့်ရင်းထားသောလုပ်ငန်းကိုပေါ်တွင်လည်းသင့်သောအလွှာများကိုပြောတွင်လဲမကောင်းပါ။ သင့်သည်ပြည့်စုံသူ၊ ဖော်ပြချက်သူသို့မဟုတ်ဘာသာစကားဝန်ဆောင်များကိုလေ့လာရန်ရည်ရွယ်လိုအပ်သည်။

Chat GPT ဆိုတာဘာလဲ?

ChatGPTသည် OpenAI ကနေပြုလုပ်ထားသော AI chatbot ဖြစ်ပြီး အလွယ်တစ်ခု၊ natural language processing technology ကိုသုံးပြီး လူသားအောက်ကိုမြင်နိုင်သည်။ GPT-3.5 အဖြစ်သို့ fine-tuned လုပ်ထားသည့် model ကိုသုံးပြီးပါက အီးမေးလ်လုပ်ငန်း၊ စာရင်းကိုရေးသား၊ နဂါးများကိုရေးသားနိုင်သည်။ အပြင်သို့လည်း ဂျင်တယ်လို့ အသုံးပြုလိုသောအခါအတွင်း ဝိုင်းပြည်ပြီးအခြားသောရှေ့ဆုံးမှုများအတွက်ပါရှိသည်။ ChatGPTသည် အလွယ်တကူလူသားနှင့်စိတ်မကောင်းကို သိရှိကြသည်။ AIတို့ကိုအသုံးပြုသူများထံ information နှင့် inquiries များသို့ ပို့ရန်လိုသည်မှာ ChatGPT၏APIကိုအသုံးပြုပြီးသူများအားလုံးအတွက် AI enabled language နှင့် speech-to-text feature များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် OpenAI၏ GPT-3.5 နှင့် GPT-4 models၏ အနေနဲ့ အဆင်မပြေသည့်ဖြစ်သည်။

ချပ် GPT သုံးစွဲရာတွင် အကြံပြုခြင်းအားလုံးကို အဆင့်တွေ့ခဲ့ပါသည်

ခြေတ္တေလာ Chat GPT အတွက်ဝင်ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းပုံလိုက်ကိုလည်းစမ်းသပ်ပါ။

 1. Chat GPT ဝဘ်ထဲကို chat.openai.com/auth/login သို့ သွားပါ။
 2. အကောင့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်၍ "အကောင့်ဆုံးဖြတ်ပါ" ခလုတ်ကို ရွေးပါ။
 3. သင်၏အီးမေးလ်ကို ပေးပို့ရန် strong password ကိုရွေးချယ်၍ ဝင်ပါ။ ဝင်သောစာမျက်နှာကို သဘောတရားဝင်ရပ်များကို လက်ခံပါ။
 4. သင်၏အီးမေးလ်ထဲပေါ်တွင် verification မှတ်ထားသော မကြိုက်ကူးထားသည့်စာတန်းကိုစစ်ဆေးပါ။ ပေးထားသည့် link ကိုနှိပ်ပါ။
 5. သင်၏နာမည်သည် sign-up စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းပေါင်းပြီး "ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
 6. သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုစစ်ဆေးပါက သင်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ယူလျှက်ရန် သင်တို့သည်လက်ခံထားသည့် 6-digit OTP (One-Time Password) code အားထည့်သွင်းပါ။ ထပ်ကြိုးစာမျက်စွာပြီး Chat GPT ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ဒီကောင်းမှာ လွယ်ကူစွာ Chat GPT ကို သင့်အောက်မှာဖြစ်သည့် account တစ်ခုလုံး ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

Chat GPT အင်တာနက်လောင်းစာအားလုံးကိုဝင်ရောက်ရန်ဆိုင်းအောက်မှာယူနစ်ချထားရောင်းနိုင်ခြင်း

Chat GPT ကို အသုံးပြုရာတွင် OpenAI အကောင့်ဖွင့်ပြီး API ကိုရယူရန်လိုအပ်သလိုအပေါ်။ ဒီနေရာတွင် ဘာလဲ ဆိုတဲ့အထိမ်းအမှတ်များဖြင့် ရုပ်ထည့်သွင်းရန်အတွက်ပါ။

 1. OpenAI ဝဘ်ဆိုက်တစ်စုံတစ်ခုသို့သွားနေပါသည်။ သင့်ရဲ့အကောင့်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသုံးပါ။
 2. အကောင့်တစ်ခုဖြစ်သွားပါက chat.OpenAI.com သို့သွားနေပါသည်။
 3. သင့်ရဲ့အကောင့်နှင့်စကားဝှက်ကို login ကိုနှိပ်ပါ။ "ဝင်ရောက်မည်" ကိုနှိပ်ပါ။
 4. သို့မဟုတ် OpenAI ဝဘ်ဆိုက်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်တွင်ပြန်ဖြတ်ပါ။
 5. ဝက်ဘ်ဆိုက် GPT ကိုကောက်ယူသွားလိုသည့်စာမျက်နှာကိုဖတ်ပါ ၊ သော့မတော့ပြောပေးလိုသည်။
 6. အောက်ပါလူတိုင်းလက်ခံသောစာပို့သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်မှ AI model နှင့်စကားဝှက်ပို့ပါ။

ဒီအဆိုပါက၊ သင့်အကောင့်ကို Chat GPT သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လေးနှင့် မြင်ရမ်းသည့် AI မောင်းတွေနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။

ၿပေးခြင်းအရာများ Chat GPT အသုံးပြုနိုင်ရန်အကြောင်း

Chat GPT ကိုသုံးသည့်အချိန်တစ်ခုက အကြောင်းစစ်ဆေးပွဲကိုလည်း ရှိပါသည်။ အထူးသည့်အချိန်များကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

အရည်အောက်လုပ်ဆောင်ရေးအရွယ်အစားဖြင့်စာသား အရေအတွက်

ချပ် GPT သည် လူမျိုးတို့အားနောက် စကားလုံးပေါင်းများကို ထုတ်ဝေပြနေသော စကားလုံး​​ဖြင့်ကို ထုတ်ဝေပါသည်။ လူတွေအားလုံးအတွက်တန်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်အတူ စကားလုံးဖြင့် လက်ကျန်ဆောင်နေသည့်အခြေနေခြင်းများအတွက်အလွယ်တကူ အသုံးပြုမှုများအတွက်အတည်ပြုနိုင်သည်။

အသံုးျပဳရန် သုံးနေသကဲ့သို့

OpenAI အားလုံးက Chat GPT ကို ပရိုဂရမ်များပေးပို့ရန်အတွက် ဝဘ်ဆိုက်တဲ့ Playground ၊ API နှင့် command-line interface (CLI) လို့မျိုးစုံတဲ့ ကိုယ်တိုင် ဝန်းကျင်သန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးမှာ Chat GPT ကို သင့်ရဲ့ရုံးအားလုံးသို့ အသုံးပြုပြီးမှ Workflow အတွက် အခြား ပရိုဂရမ်များသို့ ဖော်ပြထားဖို့အတွက် ဂုဏ်ယူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောအကြောင်းဆုံးလုပ်ငန်းများ

ကျွန်တော် GPT သည် သင့်တွင် ချပေးရန်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်များအားလုံးအတွက် ဖော်ပြထားသော ပုံစံနှင့် ဘာသာစကား ဖြင့်တိုးတက်ရန်၊ လိုအပ်ချက် ဖော်ပြနိုင်သော အထူးသဖြင့် အကြောင်းအရာများအတွက် ရည်ရွယ်လိုသည်။ ထို့ပြင်ပုံသဏ္ဌာနဲ့ ညီမှား ပုဒ်များ၊ အက္ခရာများကို အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ဖော်ပြလိုသည်၊ ေဖာ္ျပချက်တစ်ခုကိုသာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် အရိုးအမြစ်ဖြင့် အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲမှုများ ဖော်ပြနိုင်သောကြောင့် ရွေးချယ်ပေးလိုသည်။

စျေးနှုန်းလျှော့စျေးလှူဒါန်း

OpenAI သည် Chat GPT သို့မဟုတ်အခြား စျေးနှုန်းများကို အကြောင်းပြုပြီး အရှိန်အဟုတ်လက်ခံများအားလုံးမှာ လက်ခံရရှိသည့်အတွက် အလွယ်တကူလျှော့စျေးသုံးနိုင်ပါသည်။ ဤနေရာမှာတော့ နာမည်အရှိန်အဟုတ်ကို ဘာသာရပ်ကိုရမည်ဆိုပါက မူလအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အလုပ်လုပ်မှုကို ပိုမိုသာဖြစ်သည်

လုပ်ငန်းအား တိုးပြည်ထောင်စေဖို့ ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှုပါ၊ အများဆုံးအောင်မြင်သည်ကို ဖော်ပြပေးပါသည်။

အေရာင္းပါသည့္ အရည္အေသြးျမင္ရမည့္အလိုအေလ်ာက္ကို တင္ျပမည္

ေထာက္ပါတယ္လား။ ဒါေလးကို ျမန္မာဘာသာျပန္ထားပါသလား။

လိုအပ္ေသာ ဒီေနရာကို code ထဲမွာ ရိုက္ထည့္ပါ။

ကြေညာချက်များကိုအဆင့်မြင်ခြင်း

ကောင်းမွန်းရှိလားစားသောစကားလုံးသည် သင့်တွင်တွေ့ရှိသောအစပြုအစတစ်ရပ်ကိုလည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသောအရာကိုသာစောင့်ကြည့်ရန်ရည်ရွယ်အောင်မြင်သည်လည်း အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုခုဖြင့်မှတဆင့်အချိန်တွင်ရှိသောအတိုင်း အကောင်းဆုံးပြောနိုင်ခြင်းဖြင့် အကြံပြုပါသည်။

ChatGPTသည် လုပ်ငန်းများနှင့်အသုံးပြုသူများအတွက် အလွန်အများကြားကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်းအားလုံးကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကို အဆင့်မြင်းမှုကို အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်သော အကြောင်းကြောင်းအတွင်းဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်သောအချိန်များကိုဖတ်ရန်။ ချပ်ပြီး Chatbot စကားလုံးများနှင့် ငွေစာရင်းများဖြင့် အခြေအနေ ရရှိနိုင်မှုများဖြင့် ဘယ်လို ငွေလွှဲနိုင်သလဲ

ချပိုဆက်လိုသော Chat GPT အသုံးပြုပုံ

သင်တို့သည်ပြုပြီးသော API ကိုရယူနိုင်ပါသည်နှင့်သင့် development အားလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါပြီ။Chat GPT ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်တည်နေရာများတွင်သင့်အားလုံးအတွက် အခြားပုံစံများတစ်ခုရရှိနိုင်ပါသည်။ထိုအခြားပုံစံတစ်ခုကိုအတွက် Chat GPT ကိုဝင်ရောက်နိုင်သည်။

API ကိုသုံးပါ

API ကိုသုံးရန် Chat GPT ထည့်သွင်းရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်လိုင်းများကို သင်၏ရည်ရွယ်အောင်မြင်သောဆော့ဝဲသို့ (သို့မဟုတ်) အကြောင်းအရာဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်အတွေ့အကြုံများ OpenAI က လက်တွေ့တာတွေကိုအားလုံးလေ့လာနိုင်ပါသည် (https://beta.openai.com/docs/api-reference/introduction)။

ကဲ့သို့ Playground ကိုသုံးပါ

ဘာသာတို့အကြောင်းကိုသုံးရန်အသုံးပြုခြင်းအတွက်မြန်မာ့စာကိုဘာသာပြန်သိမ်းဖို့သင့်တင်ပြချက်ဖြင့် Chat GPT နှင့်တကွ အသုံးပြုစာအကြောင်းကိုကြည့်နေသည့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သင့်အောက်ကြောင့်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် Chat GPT အားစိတ်တိုက်စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ဖွင့်လိုသည့်အချက်များကို ဖြည့်သွင်းပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်ညိခဲ့ပါသည်။ သင့်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကို OpenAI ဝိုင်းသွားမှု (https://beta.openai.com/playground/) မှရယူနိုင်သည်။

CLI ကိုသုံးပါ

CLI ကိုသုံးပြီးဆက်သွယ်ရန်လိုသည့်အချက်လက်များမှာတွေ့ရှိပါက Chat GPT ကို command line မှာသုံးသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ terminal environment တွေအပေါ်တိုင်းလုပ်ပြီးလျှင့်အကူအညီလိုအပ်သည်။ OpenAI သည် CLI ကိုသုံးချင်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက်အသုံးပြုသည့်ဖိုင်များအားလုံးအတွက် (https://beta.openai.com/docs/guides/command-line-interface) အသုံးပြုသင့်သည်။

Chat GPT အသုံးပြုရန်အရေးများအကြောင်း

Chat GPT ကနေ အကောင်းဆုံးရှိပါသေးတယ်လို့ အောက်ပါဝင်သော အဆင့်မြင့်ရန်စကားလုံးကို စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

အက္စလုပ်စာအားနှင့် အသုံးပြုမှုအစီရင်ခံစာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်

ဖရိုဖိုင်းနှင့် ရဖိုက်သည့် စာကို ပရိုဂရမ်တစ်ခုခု၏ ရှောင်ရွှင်းလေ့ရှိရန် ပထမဆုံး သတိပြုချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြသည်။

သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာအတွက်နှင့်အထက်ပါ မေးခွန်းကိုအထုပ်ပါ

ချပ် GPT သည် နှစ်ဖွဲ့စည်းမျဉ်းကိုလည်း အကြောင်းကိုအသုံးပြု၍လူအမည်ပေးထားသည်၊ ဦးစွာဖန်တီးရမည့် စာကြောင်းအရည်အချင်းများအကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းရှာဖွေနိုင်သည်။ ပေးဆောင်ရွက်မှုကို အောက်ပါပုံစံများရှိပါသည်။

အသံုးျပဳနေသော ဆက်တင်များကို ရွေးချယ်ပါ

Chat GPT ကိုစိတ်ကြိုက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို အင်္ဂလိပ်တွင် သတ်မှတ်ရန်နှင့် ထုတ်လုပ်သည့်အရာတစ်ခုပေါင်းစပ်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ဒီနေရာတွင် အထောက်အပံ့ကို သူငယ်ချင်းစီမံကြောင့် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အကြောင်းကိုရှာဖွေရန်အတွက်ထည့်သွင်းပါ။

ကုဒ်အစအဆုံးအား စတင်ပြီး စတင်အသစ်ဖြင့် စာသားတစ်ခုအဖြစ် သတိပေးပါ

ဖန်တီးထားသော စာသားကို အစရှိသက်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့အတူ ပြတိုပေးထားပါတယ်။ သင့်ထဲမှ အတိအကြောင်းယူထားသော စာသားကို ဆက်တင်ကစားချင်တဲ့အခါ သင့်တော်မှာသိမ်းဆည်းဖို့အတွက် ပြောပြပေးထားပါတယ်။

OpenAI-ကို အကြံပေးပါ

သူ့အားလုံးအတွက် Chat GPT နှင့်ပတ်သက်သောအချက်များတင်ရန်သို့ အကြံပေးအပ်ရန် OpenAI ထံ ပေးပို့ဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းလေးလာတဲ့အတွေ့အကြုံများကို၊ အရည်အချင်းအသေးကို လက်ခံရရှိပါတယ်။

အကြောင်းများ

ချတ် GPT သည် အကြောင်းကြောင့် လူတွေအားလုံးကို ပြုလုပ်နိုင်သည့် စကားလုံးရေးကို အသုံးပြုသူတစ်ယောက် ဘားသာများဖြင့် အကောင်းဆုံး ဒေတာအနည်းငယ်ဖန်တီးထားသည်။ ဤစားလုံးများကို အနက်နဲ့ စမ်းသပ်စဉ်ဆောင်းပါ။ သင့်ရဲ့ Chat GPT ကို အလွယ်တကူ စာတိုက်ကြည့်ပြီး အရည်အသွေးပြောင်းပြီး အဆင်ပြေရာတွင် အဆင်ပြေလိုသည့်အချိန်များကို ဖော်ပြပါ။

မေးခြန်းများ

မေးခွန်း။ Chat GPT အားအသုံးချခြင်းမှာလား။

OpenAI သည် တစ်ခုခုတော့ အသုံးပြုမှုအနေနဲ့ အခြေအနေနဲ့လုပ်နိုင်သည့် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ အများကြီးရှိ အချိန်နှင့်အထွက် အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးစုံပြင်ဆင်ရာတွင် အလုပ်လုပ်နေသူငယ်ချင်းများသည်လည်းကောင်းလောင်း အခြားသော စာရင်းဇယားများရှိနိုင်စေရန် စံနှစ်ဖြစ်သည်။

က: Chat GPT ကိုအောက်ပါ software သို့မဟုတ်အခြားလုံခြုံရေးအတွက်ထည့်သွင်း၍မရပါဘူးလား။

အကောင့်သည် API ကိုသုံးပြီး Chat GPT ကိုသင့်ရဲ့အကွာအဝေးကို သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဆော့ဖ်လိုက်ပါစေ။

Q. ချပ် GPT ကိုအကြောင်းပြုလာသော တစ်ခုအကြောင်းအရာများအတွက် fine-tune လုပ်နိုင်သည်မှာလဲ။

ရိုးရှင်း၊ သို့မဟုတ် Chat GPT ကိုသင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် fine-tune လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတွင် ပုံစံအရာရှိပြီးမှာ အရင်ဆိုင်ရာ ဂဏန်းတွေရထားပြီး ထုတ်ကုန်ကို အဆင်မပြေရသော စာသားတွေ ထုတ်လို့ရပါတယ်။

က. ကုဒ်သည် စာကြောင့်အရှည်များကို တန်ဖိုးအရေးကိုများစွာ ကွဲပြားခြင်းမရှိခင် အလိုလျှောက် မလုပ်ငန်းနှင့်တကြ သုံးစွဲနိုင်ရန်။

လက်ရှိစာသား၌ အတည်မပြုရသောအရာအား ကျေးဇူးပြုပြီး ထင်ရှားစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရာအား အကြံပြုလေ့လာနေဆဲမှာ လိုပြောင်းခဲ့ပါသည်။ မူလအတွင်း အရင်းအမြစ်တစ်ခုခုဖြင့် စာသားအရေအတွက် ကြိုတင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ဆက်တင်အချက်များ ပြင်ဆင်နိုင်သည်။

က. OpenAI အောက်တွင် ဘာကြောင့် သိမ်းဆည်းချက် ပေးရမည်လဲ။

ငါ့အကြောင်းကို သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြီး သင့်ရဲ့အကြောင်းရင်းသည် OpenAI ဝဘ်ဆိုက်များအား ဝဘ်ဆိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်သောလူများသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>