၂၀၂၃ တွင်အလုပ်ပိုင်းရှာဖွေရေးအတွက် ChatGPT ကို ဘာလို့ သုံးလဲ

image7.png

သင့်တွေ့ရမှာ အရင်ဆုံးသော မေးခွန်းအားများကို အကြံပြုသူများအနေနဲ့ ထောက်ပြဖို့အတွက် ကြိုဆိုပါသလား။

ချပ်ကြောင်းခွက်တစ်ခုကို အသုံးပြုချက်ပေးထားသည်။ChatGPTကို တွေ့ဆုံခန့်မှန်းထားပါသည်။

သင့်အားလုံးအတွက် မိမိ၏မေးခွန်းအားလုံးကိုလည်းရွေးချယ်ပါ။ ChatGPT သည် ဒါရှိသော ဟိုဘယ်ကြောင့်သတင်းတွေနဲ့ ဆက်လက်ဖြစ်သောအလွှားပေါ် ဆောင်းပါးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ဘက်လောင်းတွေအားလုံးကိုလည်း ChatGPT ကင်တာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

တက္ကသိုလ်မှာ ChatGPT ဟာ အဆိုတော်ဆက်သွယ်ရေး ဝင်းကျင့်အမျိုးမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုတာ့ကိုတော့ အလွန်ဆုံး Conversational AI capability တွေ့နေရပါသည်။ Chat GPT ကကေတာ့ Large dataset တွေထဲက training လုပ်ထားတဲ့အခါ repetitive task တစ်ခုကိုအလွန်လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်တန်းမှတ်တမ်းကိုရေးရန်, သီချင်းတွေကိုရေးရန်, ခရီးစဉ်ပြောရမ်းစရာ ရိုက်ကူးမှုအတွက်, သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံ အရာကို အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။

ဖြင့်အသွင်ဖတ်ရန်။ ချက်ကို ChatGPT ကိုသုံးပြီးနောက်အသုံးပြုပုံများကိုပေးပါ။

ဆက်လက်ဟောင်းရေး AI အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပွဲရှိနေသော Chat GPT သည် အရိုးအသားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းသာလေးများကိုပြောင်းလဲရန် ၂၀၂၁အတွင်းသည် အောက်ပါပိုင်းနှင့်အခြားတစ်ခုလုံးကို ဘာသာစကား ရေးသားနိုင်သည်မျှော်လင့် မရပါ။ ဥပမာအောက်ပါအတိုင်း ၂၀၂၁ သည် FIFA ကရုပ်အခေါ်မှာ ၅G ထပ်ဆောင်မှုခြင်းဖြင့်တင်ပြရန်အတွက် အခြားတစ်ခုလုံးတင်ပါမည်။

image35.png

ထိုသည်အားလုံးသည် ဘာသာစကားအရေအတွက်သာလောက်လုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။  နောက်အမှား၊ သင့်ရဲ့တစ်ခုခုရှိခဲ့သောကွန်မကားရှိကြောင်း ChatGPT တွင် ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းသည် ကွန်ပြန်လွတ်ရေးအစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းနိုင်ကြပါသည်။

ဤတိုက်ရိုက်ထားသည့်ကာလမှာ ChatGPT Plus က အကြှနျုပျတို့အနေနဲ့ အကြံပြုချက်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများအား အလိုအလျောက် ပိုမိုသောအချက်ပါ။

ChatSonic ကို အကြောင်းကိုယ်တိုင် Chat GPT အပိုင်းကို အလိုအလျောက်ပြပေးပို့ရန် အကြံပြုခြင်းနှင့်အဆင့်အတန်းများကို အညွှန်းဆုံးရသော်လည်း အောက်ပါအတိုင်း ရပ်နားချပေးသည်။

  • Chatsonic သည် ပေါင်းစပ်၏ အချို့သော အချက်များကို အချို့သောအချက်နှုန်းကို Google ဒီဇိုင်းများကို လက်ခံရ ပေးထားသည်။
  • အရင်လုပ်နေသည့် Stable Diffusion နှင့် Dall-E နှစ်ဆုံး အာရုံးများကိုဖန်တီးထားသည် အလွန်လေး ကိုလည်း ရယူနိုင်သည်။ အကြောင်းဆုံး digital AI art ကိုတက်ရောက်ပါ။
  • Chatsonic သည် သင့်ရဲ့လက်ရှိ စကားလုံးကို စစ်ဆေးခြင်းကို မဟုတ်ပါ။
  • ပုဂ္ဂိုလ်များကို Personal Trainer, Math Teacher, Career Counselor စသည်ဖြင့် သင့်တွင် အထောက်အထားကိုလိုအပ်သည်။
  • Twitter ပေါ်တွင်မသိမ်းဆည်းပါ။ @ChatsonicAI အကြော်တွင် Twitter bot တင်ပို့ပါ။
  • Chatsonic API ကိုသုံးစွဲရန် သင့်ရဲ့ app သို့မဟုတ် web platform ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အောက်ပါ API cases များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
  • Chatsonic Chrome Extension ကိုသုံးစွဲနိုင်ပါပြီး သင့်ရဲ့အားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Chatsonic ကို အခြားနားလည်ပေးသည် (Email, Google Search, Twitter စသည်ဖြင့်)။ ဆက်လုပ်ရန်အတွက် use cases ကို ကြည့်ရှုပါ။
  • မေးခွန်းနှင့်အတူရေးသားနိုင်ပါသည်။ Chatsonic App ကိုသုံးစွဲသူတွေအတွက်သင့်လိုပါကချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။

💡 ChatGPT နှင့် Chatsonic အပြင်းအလဲ အသုံးပြုပုံများအား လေ့လာပါ။

အသေးစိတ်မှာယူရမှာလား?

ချတ်စိုးနဲ့လူကြီးမင်းတွေရဲ့အိမ်ယာဉ်ကိုတော့နောက်လေ့လာလို့ရတဲ့လူအားလေးတစ်ယောက်ကနေတဆင့်ခုနှိပ်လို့ရမှာပါ။

Chatsonic နှင့်တိုက်ရိုက်ထည့်သော ChatGPT အသုံးပြုသူများအား သင်၏ အလုပ်ပိုင်းရှင်များကို ဘာသာလေးသို့ ကူညီပေးနိုင်မှုကို မြန်မာစာတမ်းတင်ပေးသည်

သင်တန်းသူလျှော့ချင်းအတွက်ထင်ရှားကြပြီးပါက အကြမ်းများတစ်ခုကို လက်ရှိစက်ပစ္စည်းများဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ ChatGPT လို့ထပ်မဖြစ်နိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်အင်္ဂလိပ်အသစ် Chatsonic ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။ အထက်ပါ ၎င်းစက်ပစ္စည်းများ အထူးမှာ အမြန်ဆုံးကျော်လွန်သောလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။

သင့်ရဲ့သင်္ချာလျှောက်နာအားဖြင့် Chatsonic ကိုသုံး၍သင့်ရဲ့ကျင်းပခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်တို့၏ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သော အလုပ်လက်မှတ်များဖြင့်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ကိုယ်စားရင်းအခြေခံများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်። သင့်တို့သည်များသို့နှင့်အတူသင်ပြောဆိုချက်များကိုစာရင်းသွင်းတိုးတက်ပိုင်းများရှိနိုင်သည်။

အလုပ်အကိုင်းများကို၊ အလုပ်အတွက်ဖြန့်ဝေရန် အတွေ့အကြုံရွေးချယ်ရန်လုပ်ငန်း၊ အားလုံးကိုဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်သော သက်တမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ Career Counselor mode သို့ထားရှိပြီး အလုပ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အခမ်းအနားတစ်ခုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ (အစီရင်ခံစာသားအားလုံး၏ အဆက်မပြေအကြောင်းအရာ [job vs higher studies, interview tips, job strategies] များကိုလိုအပ်သည်။)

ချပ်ရန်အတွက် Chatsonic ဖြင့်အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲနိုင်သည့်အတွေ့အကြုံများနှင့်သူငယ်ချင်းပြင်ဆင်ရန်ပုံစံများဖြင့်ကြိုဆိုပါ။ Chatsonic ရဲ့အီးမေးလ်ဖိုင်များကိုသုံးခြင်းနှင့်အတူအခါမြင့်ခံရသောအီးမေးလ်ပုံစံတွေကိုသုံးပြီး ျမန္မာေစာင့္ဆိုင္တဲ့ အလိုအေလ်ာက် အောင်မြင်သည့် အီးမေးလ်များကိုဖော်ပြပါ။ Chatsonic အားမေးပြီးသော မိတ်ဆွေများအတွက်အင်တာနက်ပက်စစ်လိုသူကို စမ်းသပ်တိုင်း အင်တာနက်ဆိုင်ရာအရာတွေကိုအဘို့ ကြိုဆိုပြီး ဖော်ပြပါ။

ကျွန်တော်တို့သည် Chatsonic ကိုသုံးပြီး အလုပ်ကိုအစားထိုးပြီးဖြစ်ရပါမည်။ အလုပ်လက်တွေ့ရှိ 40+ Chatsonic Chat GPT ထူးကုဒ်များကို ပိုမိုထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။

အလုပ္အေရးရွာဖတ္ရန္ Chatsonic ကိုသုံးပါ!

အလုပ်အတွက်ရှာဖွေနိုင်မည့် အလုပ်များ၊ စာရင်းနှင့် ဦးစားပြုပြီး တင်ပြသနေသော ချတ်နေရာများအတွက် 40+ ချတ်စီမံကိန်း ChatSonic ChatGPT ကိုပေးပို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။

၁။ ChatGPT အားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်ရာများအားလုံးကို ရွှေ့ပြောပြပါ။

ချပ်သိမ်းစို့ ChatSonic Chat GPT တွင်ပေါ်တွင်လက်ရှိသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကျောင်းသား၊ ဝန်ဆောင်မှုပုံစံကြောင်း တက်ကြွမ်းရည်ပြောပြခြင်းနှင့် သူ့အကြောင်းပြခြင်း သို့မဟုတ် ပညာသင်ခန်းစာပေးဆောင်ခြင်းတို့ကို မိတ်ဆွေတို့ကို အကြောင်းပြောပြခံပါသည်။ မိတ်ဆွေပညာသင်ခန်းတွင်သင်လိုအပ်သော အလုပ်အကိုင်းများကို အောက်တွင် တွေးခေါ်ပါ။

ပုံ32.png

2. အလုပ်အတွက်လက်ခံထားရှိသောဆက်သွယ်ရန် ChatGPT ကာလအတွင်သတ်မှတ်ထားလိုသောသင့်ကြောင့်ဖော်ပြပါသည်။

Chatsonic ချပ်သိန်း GPT ကာတွန်း: ဆရာမတို့တွေအောင်မြင်ထားရသော ၂၀၂၃ အဖြစ်အောင် software engineer အဖြစ်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့သောကြောင်းလေ့လာပါလိမ့်မည်။

ပုံ10.png

၃။ အလုပ်အကိုင်းအခြေအနေနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ChatGPT တွင် သက်ဆိုင်ရာအချက်များ

Chatsonic Chat GPT အကြောင်း: Software Engineering တွင်တောင်းဆိုခဲ့ရလျှင် အရေးကြီးများကိုဘယ်လိုကြည့်ရန်လိုအပ်သလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကိုယ်ပိုင်နိုင်သော Software Engineer အဖြစ်တစ်လုံးဟာ ဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်သလဲ။

ပုံရိပ်25.png

၄။ အလုပ္တစ္ခု၏ KPI မ်ားကို ပို၍မွန္သမ်ွင္ပါသည္။

Chatsonic Chat GPT Prompt: Google ပေါ်က software development engineer အတွက် KPIs များကိုစာရင်းပြပါ။

image18.png

၅။ အလုပ်လက်မှတ်ကို အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုရန် ChatGPT

ချပ်ဆိုချက် Chatsonic Chat GPT: ဒီနေရာမှာ လက်ရှိအဆင့်များနှင့်ပါဝင်သောတက်ကျစွာ စောင့်ကြည့်ရန်အခြေအနေ:

image9.png

6. ChatGPT အတွေ့အကြုံများအားနှင့် အကြောင်းကြေးဆရာဝန်များအကြောင်းရန်

Chatsonic Chat GPT အကြောင်း: ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစီမံပြီး ဆော့ဝဲလုပ်ပြီး၊ ကျွန်တော် နှစ်ပတ်လုပ်ရင်းစာရင်းတွေကိုပြောရန်အကြောင်းရိုက်ထည့်ပါ။

image43.png
image26.png

၇။ ChatGPT အကြောင်းများအားလုံးကိုလက်ခံရေးအတွက်ဖော်ပြချက်

ဆောင်းပါးစိုက်ပါစေ: Chatsonic ချက် GPT: ဆောင်းပါးနည်းပညာတစ်ခုကိုသာ software engineering အထိပေါ် လိုအပ်နေသလဲ။

image2.png

၈။ အလုပ္လက္မ်ား၊ ဆက္လက္စာရင္းတို႔၊ အဆင့္ကစား သင့္ေတာ္ကုန္စည္းမ်ားအားလည္း အြန္လိုင္းဒီမွာ ခံစားၿပီး တရားဝင္ၿပီး ေျဖဆိုျပီးသားျဖစ္ရမည္

Chatsonic ချက် GPT ထောက်ခံ: ကျွန်တော်တို့ကို ကျားပန်တာလဲ ရှာလို့မရဘူးဆိုတဲ့ ကုဒ်လေးလို့ ရှာမလဲ။ စိတ်ကြားမှုကို ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကို စာရင်းကို စုစည်းပေးပါ။

ပုံ၁.png

၉။ ChatGPT အလုပ်အကိုင်းများအတွက်ပေါ်တွင် ရှင်းလင်းနေသောမြှင့်တင်မြှုပ်

Chatsonic Chat GPT ချပ်ဆိုချိန် ၁: အလုပ်ညွှန်းပေးချင်သူ့ရဲ့ resume တွေထဲက work achievements တွေကို ဘယ်လိုသတင်းနဲ့ ထပ်တိုးလိုက်မလဲဆိုတာကို လေ့လာနေပါသလား။

ပုံ44.png

Chatsonic Chat GPT prompt 2: ဤအောင်မြင်ပါသော အလုပ်အကိုင်းကို အကြောင်းပေးသည့် အောက်ခြေတွင် တစ်ခုခုရှိ အောက်ခြေလက်ကြွေးစားခြင်းကို အဆင့်မြင့်နိုင်ပါသည်။ "ဆော့ဖ်လိုများကိုပြင်ဆင်နိုင်စေပြီး လက်ရှိဆော့ဖ်လိုင်းကို အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။"

image41.png

၁၀။ ChatGPT အသင်းအဖွဲ့ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်သွင်းနေသော ကညီကျိုးပုံအောင်မြင်နိုင်ရန်

Chatsonic Chat GPT ကျော်ကြားရုံးအကြောင်း: ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြင့်ဖတ်ရန်အကူညီဖြေနည်းကျောင်းသားအကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ကိုယ်တိုင်မှာစက်တင်ဘာလ (သို့) အခုလက္ကရွာနိုင်ပြီး နည်းတက်ကျောင်းအကြောင်းကို စွာသားဖို့နည်းသောအခါများစွာ ဌာနသည်ကိုရယူဖြစ်သည်။ အထက်ပါအကြောင်းကိုင်ထည့်သွင်းပါ။ ဆိုလျှင်စိတ်ဓာတ်ညွှန်အကြောင်းကို ပြင်ပါ။

image46.png

၁၁ၤ၇. ChatGPT ရဲ့အလုပ်ရုံးအတွက် အလုပ်အတည်ပြုရန် ဖော်ပြချက်

ချပ်စိုးနိုင်သည့် Chatsonic ချတ် GPT ကိုသုံးပါ။ ကျွန်မတို့သည်တစ်ဦးကို Amazon တွင် ၂ နှစ်တိုးလုံးအဖြစ် software engineer အဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကြံပြုပါ။ နောက်ဆုံး တစ်နေရာကို လိုက်တင်ပါသည့်အတွက် ဂုဏ်ငယ်များကို ထည့်ပါ။ လက်ရှိအချက်အလက်တစ်ခုမှ စုစုပေါင်းဖြစ်သော ဂုဏ်ငယ်များကိုလျှောက်လွှာထားပါသည်။

image34.png

၁၂ၤ. ChatGPT ကိုကောင်းပြီးအကြောင်းဆုံး cover လက်ရှိပါသည်။

Chatsonic Chat GPT အကြောင်း: Microsoft တွင် Senior Software Developer အဖြစ်အပေါ် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ကိုဗစ်ဖြင့်လိုအပ်သည့် job application အစီရင်းကို လက်စွဲရေးပါ။ ထပ်တိုးပြီးပါက အောက်ပါ format ကိုမှာယူထားပါ။

ပုံ၅.png

၁၃ၤ။ အလုပ်အကိုင် ChatGPT အစီအစဉ်ကိုအလုပ်လျှောက်ခြင်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားနှင့်မပြင်ကြည့်ခြင်း

Chatsonic Chat GPT ချပည့်: အဆိုပါ အကြောင်းကိုက်ညီမမှုများအတွက် အလုပ်အကိုင်းကြောင်းရှင်းများအတွက် နိုင်ငံတကာသင်ခန်းများ၏ အများပြည့်အစုံကိုစာရင်းသွင်းနေပါသည်။

အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ChatGPT မှာပြောင်းလဲလွယ်ကြပါတယ်။ အကောင်းဆုံးရှိခဲ့သောလုပ်ရာတွင်အကြောင်းကြားခဲ့ရသောနှစ်ဦးချင်းအနေအထားပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

image42.png

၁၄။ ChatGPT သည် LinkedIn အလုပ်အကိုင်နာရှင်တစ်ဦးကို ရှာဖွေဖို့အတွက် prompt ပေးထားသည်

ချတ္ဆိုခ်က္တစ္ခု: LinkedIn ကို အလုပ္လုပ္ေဆာင္နည္းမ်ားဖြင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ အျမဲတမ္းဆုံးရာထူး Software Developer အလုပ္မ်ားအား အလ်ားကို ရွာေဖြနည္းရန္။ အကယ္၍ နည္းလမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမင္နည္းလမ္းမ်ားဖြင့္ သင့္ရဲ့အလုပ္ကို ပိုမိုျပန္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

image15.png

ChatGPT ရဲ့ အဖြစ်ကြောင့် Chatsonic ကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့အားကြီးကိုမှတ်တမ်းတွေဖြစ်စေ၊ အရမ်းအသားကြောင့် စီမံခန်းကို ဘယ်လိုသိမ်းတာလေးကို လေ့လာလိုက်ပါ။ ဤဖြစ်မှုကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ ChatGPT ကို ဘာသာပြန်စီရင့်သုံးစွဲလိုက်ပါ။

၁၅။ ChatGPT က နိုင်ငံတစ်ခု အလုပ်အကိုင်းကိုရှာဖွေရေးအဖြစ်တည်းဖြတ်ရန်သောဝန်ကြီးဌာနများအတွက်အကြောင်းကြားနာမည်

ချပ်ဆိုချားနေသော Chatsonic Chat GPT ပရိုမိုး: ဈေးနှုန်းတစ်ခုအတွက်ကော်လံပေါ်အစီအစဉ်များကို အောက်ပါအတိုင်း software jobs နိုင်ငံတကာတွင် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် အရာရှိနေသော ဘောလုံးတစ်ခု အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

image36.png

၁၆။ အလုပ်အမျိုးသားများအတွက် ChatGPT အကြောင်းပြု၍ အလုပ်ပတ်တက်ပါ

Chatsonic ချပို့ပြိုးတဲ့အချိန်မှာတော့: မည်သူကျောင်းများဖြင့် အကန်လေး software developer အလုပ်လုပ်ရာတွင်ရှိပါသလဲ။ US တွင်လည်းအကောင်းဆုံး အရမ်းသဘောတူညီလိုပါက မျှဝေတော့ပါ။

ပုံ_၃.png

၁၇။ ChatGPT သည်လစားနည်းလျှင် အရေအတွက် အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက် အက်ပလိုက်သတ်မှတ်ထားပါသည်။

Chatsonic Chat GPT ပရိုဂရမ်မှာ လုပ်ငန်းအားလုံးကို လက်ရှိလက်ရှိ လက်ကျန်ငွေလေးအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီး စာရင်းတစ်ခု ပေးပို့မှုကို တင်ပြခဲ့သည်။

ဓါတ်ပုံရိပ်ကြောင်း ၂၉.png

18. ChatGPT အားလုပ်ရေးနှင့်ခြောက်ခံရမှုများအတွက် သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ရန် prompt

ချပ်နှစ်ချက် Chatsonic Chat GPT: ။ကျောင်းသားတစ်ဦးအဆင့်ရဲ့ရက်စက်များ - HTML, JAVA, CSS, နှင့် node JS - ကိုကောင်းစွာ code တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ဘာအရာမျိုးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရန် အလုပ်များကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသလဲ။

image48.png

19. ChatGPT အလုပ်ကိုပြောခဲ့ရန် အကြောင်းထားများအား ChatGPT ပေါ်တွင် တစ်နေရာချထားသည်။

Chatsonic Chat GPT prompt: "ကျွန်တော်တို့ကို ရှာဖွေလိုသော အကြောင်းကိုရှာမလဲ။ အဆိုပါ အရာအားလုံးရှိ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အရှိန်းမြင်ရသော software ရုံးတွေကို ရှာဖွေကြည့်ပါ။"

image50.png

၂၀ၤ၀။ MAANG တွင် အလုပ်ပိုင်းရှာဖွေရေးအတွက် ChatGPT ကာကွယ်

Chatsonic Chat GPT prompt: MAANG ကိုတစ်ခုနှင့်အခြား software အလုပ်ရှင်းနဲ့ shortlisted လုပ်ရင်းအားသာစွမ်းဆောင်ပြီး resume တစ်ခုရေးပါ။

ပုံ8.png

21. ChatGPT အတွေးအခေါ်မြင့်တဲ့ Internship ဆိုတာကိုမေးခွန်း

Chatsonic Chat GPT ပရိုဂရမ် ကျွန်တော်အကြောင်း: ဆော့ဖ်နိုင်သော Software Developer အထူးကုမှုပေးပို့ခြင်းအတွက် အင်တာနက်လေးများကို မည်သည့်နေရာမှ ရှာပါ

image12.png

၂၂ၤၤ။ ChatGPT စာမျက်နှာတွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို အသံုးပြုလိုပါက အိမ်ပွဲရှာဖွေရေးရာ၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာ ရှာဖွေနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုကို ရှာပါ

Chatsonic ချက် GPT အကြောင်း: Software Development နှင့်ဆိုင်နိုင်သော အင်တာနက်တွေကို internship အောက်မှာ ရှာဖွေရန်အမျိုးအစားများကို ရှာမတွေ့ပါသလား။

image13.png

၂၃။ ChatGPT သည်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ရမည့်သင်္ကေတအတွက် ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူအောင်မြင်ရန်

Chatsonic Chat GPT အကြောင်း 1: ၂၀၂၃ တွင်အခမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအလွယ်တကူအနည်းဆုံးအကြောင်းကိုပိုမိုနှင့်အားလုံးကိုနောက်ဆုံးဖတ်ရန်နည်းလမ်း

image19.png

Chatsonic Chat GPT ၂ ကိုပါဝင်ပြုလုပ်ရန်:

image23.png

၂၄။ ChatGPT အားသင့်အကောင်းဆုံးပြောသွားရန်စကားပေါ်

Chatsonic Chat GPT-Prompt: Übersetze meine Zusammenfassung meiner Berufserfahrung ins Burmesische

ပုံရိပ်11.png

၂၅။ ChatGPT သည် ရုံးမှန်မှန်းချက်အားဖြင့် ပရောဂျက်လွှတ်တော်အဖြစ်

Chatsonic Chat GPT prompt: Microsoft တွင် ကွန်ပျူတာအတွက် Software Developer အနေနဲ့အကြောင်းအရာလုပ်နိုင်ရန်သေချာပါ။ ကျွန်တာအားဖြင့်လည်းအထက်ပါ Computer Science graduate အပြင်၊ relevant နည်းနည်းလက်ခံထားသော သင်တန်းများနှင့်အလုပ်အတန်းများကို ထည့်သွင်းပါ။

ChatGPT ကို Resume အတွက် ထည့်သွင်းရန်အတွက် လိုအပ်သည်။

၂၆။ ChatGPT အားအလုပ်လေးလိုအပ်သော အီးမေးလ်ပိုင်း၊ အကြောင်းပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်

ချပ်စနစ်ခြင်းတွင် GPT ပရိုဖိုင်းအထူးစာရင်း: Amazon ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် software development engineer ကိုလက်ကောင်း email တင်ပါ။

ပုံ ၃းကြီး

27. ChatGPT တွေ၏ အောက်ပါ နှင့်စာမျက်နှာ အပေါ်ကို အရင်ဆုံးရှုံးပြန်သွားရန်

ခြတ်စိုးနိုင်သော Chatsonic Chat GPT prompt: "SDE Amazon လုပ်ငန်းအသစ်အဆင့်တွင် အပြင်အဆင့် အောက်ပါ resource များကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် အရည်အချင်းအများကြားဖြစ်ပါသလဲ။"

image22.png

28. ChatGPT အမြင့်အစားအဖွဲ့အားရှာဖွေရေးအောက်ခြင်းအတွက် မေးခွန်းများ

Chatsonic Chat GPT ပရိုဂရမ်: SDE Amazon အင်တာနက်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ခင်ဗျားအတွင်းရှိသော interview မေးခွန်းစာရင်းများရှိ စာရင်းများပါက ပြောပြပါ။

ပုံရိပ်38.png
ပုံ37.png

29. ChatGPT ကို Interviewer Role Play အဖြစ်ပြုလုပ်ရန် ကိုယ့်ရဲ့သတင်း

Chatsonic Chat GPT ပရိုဂရမ်: မင်းသည် Amazon တွင် ဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ရာအဖြစ်တစ်ခုဖြစ်မျိုးစလွယ်တော့မည်။ အောက်တွင်စိတ်ကြိုက်ရန်မဖြစ်ပါနဲ့။

ပုံ ၁၆.png

၃၀။ ChatGPT အားကြိုက်ထောက်ခံမှုစာတင်းပြလိုက်ပါ

Chatsonic Chat GPT အကြောင်း: Software development engineer အခြေခံလောက်ပိုင်းအားအစီအစဉ်ပို့သော Amazon ကိုစာတိုင်းကို အစိုးရမျှကိုဖော်ပြရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ပုံစံကို ရွေးပါ။

ပုံ27.png

၃၁။ ChatGPT က follow-up email အတွက်တစ်ခုရေးပေးပါသည်။

Chatsonicချက် GPT prompt: ကျော်လွန်းသော၂နိုင်ငံတကာသော Amazon တွင် SDE အားနောက်ဆုံး ၂ရက်ကြားပြီ။ သင်တိုင်းမှ အနောက်တကြိမ်သော့အကြောင်းပြောပြချက်ကိုရေးပေးပါ။

ကြေငြာစွာရှာယူရန်အတွက်မှတ်သားဖြစ်စေနေသောစာအုပ်ဖတ်ပါ။

image28.png

၃၂။ ChatGPT အားကိုပယ်ဖျက်ရန် အီးမေးလ်လိုက်လှမ်းရှိသောအဖြေစာ

Chatsonic Chat GPT prompt: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GPT prompt အဖြစ်: ကျွန်တော်တို့မှ Amazon တွင် SDE အားလုံးအတွက် မင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး reject လုပ်ပြီးပါပြီ။ Amazon မှတစ်ဆင့် ပျော်ရွှင်ပေးပါစေ။

image20.png
(This content does not require translation since it only contains image element.)

၃၃ၤ၊ ChatGPT ကို LinkedIn ဘီလိုလိုေရးရန္အတြက္ ဖန္တီးခဲြပါသည္

Chatsonic Chat GPT အကြောင်းကိုသုံးပြီး ကောင်းမွန်သော LinkedIn အကြောင်း အကာအကွယ်ကို catchy အမျိုးမျိုးဖော်ပြသည်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကျွန်တော်သူက ၂နှစ်အောက်က software engineer ဖြစ်ပါသည်။

တခြားပြဿနာများအတွက်, SEO အတွက် ChatGPT prompts ကို သုံးပြီး LinkedIn ဘိုင်နှင့်ပတ်သက်သည် bio တိုက်တွေအား ရှင်းပြထားပါသည်။

ပုံရိပ်40.png

34. ChatGPT လိုအပ်သည့် လစာများမှ အလုပ်အကိုင်းတွေ့ရှိပါတယ်

Chatsonic Chat GPT ဖြင့်မြောက်ပာခဲ့သော မြန်မာ့ (ဗမာ) ဘာသာဖြင့်ဖတ်ပါ။: Amazon တွင် SDE 1 အတွက် လစာစုစုပေါင်းဆုံးလျှော့စျေးနှုန်းကိုဘယ်လိုလဲ။

image31.png

၃၅။ ChatGPT နှင့်အိမ်ထောက်ခံရသောအလုပ်လက်မှတ်တောင်းအကြောင်းအရာအတွက် အကြောင်းကိုရယူရန်

ခြပ်စိုးသုံးကျော်ကြာမှုမှာ GPT ကိုသုံးပြီး နောက်ဆုံး စာရင်း တစ်ခု: ကောင်းမွန်သော ဆော့ဝဲဖြစ်မှုမှ ထိန်းသိမ်းရန် သင်တို့အတွက် သတင်းစာ၌ အကာအကွယ်လေးတစ်ခုကိုကာကွယ်နိုင်ပါသလား။

image14.png

သူနာမည်ပြဿနာသင့်သည်သင်ယူနီကုဒ်အားသုံးပြီး Chatsonic နှင့်အကြောင်းကြားစွာဘဏ်ကို ရေးဆွဲရန် လွယ်ကူသည့် အဆင်မပြေတဲ့ အကြောင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်အားလုံးနှင့်အတူသောလက်ခံထားသည်များ ကိုဖန်တီးပေးပါ။

Chatsonic Chat GPT ကြွေး 2: ကုိးတခုလောက်ရင် coding လုပ်ရမှာမဟုတ်ပဲ၊ ကုန်ပစ္စည်းအဆင့်မြေပြန်လာချင်ရင် အခြားအကြောင်းတိုးတက်ရန်ရှိနိုင်ပါသလား။ software engineer အဆင့်မှာမပိုင်းပြီး အခြား career ရွေးလို့မရဘူးဆိုတာကိုနားမလည်တန်းတစ်ခုစီကိုဖြန့်ချိပ်လိုက်ပါ။

image-223.png

၃၆။ အလုပ်တွေ့ကြားချက်ကို အရာများနားဆောင်ခြင်းအတွက် ChatGPT

Chatsonic Chat GPT စကားသစ်ကို မြန်မာစာမျက်နှာတွင် ဖျက်သိမ်းထားပါ။ အောက်ပါ HTML ပုံစံကို မှတ်ပုံတင်ပေးထားပါသည်။ HTML ဖြင့်သာ ထွက်ရှိနိုင်သည်။

image39.png

၃၇။ ChatGPT အကြောင်းကိုသောလုပ်ငန်းရင်းလင်းချက်ပြောပါလိမ့်မယ့်အီးမေးလ်ကိုလက်ခံပေးပါ

Chatsonic Chat GPT အကြောင်း: Senior Software Developer အဖြစ်အလိုက် Microsoft သို့အလုပ်ဝင်ရောက်လိုက်ခဲ့ပါသလား။ အီးမေးလ်ကိုပြုလုပ်မည်။

ပုံ4.png

38။ အလုပ်တောက်အချက်အလက်ခွင့်အားလုံးအတွက် ChatGPT ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ဆိုတဲ့သူအတွက် entry-level software အလုပ်များအတွက်အကြံပြုချက်နဲ့ပတ်သက်လေးဆိုရင်လည်းအခုတော့ အသုံးပြုမှုရှိသလိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။

ပုံ45.png

39. ChatGPT အတွေ့အကြောင်းကို အလုပ်ရာတိုင်းရေးအကြောင်းဆုံးများအတွက် အကြောင်းရာဦးစာရင်း

ခြပ်နှိပ်စိတ်ဗဖူးပေးစွမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်မှုပြုစုစည်းမှုဆိုတာကို Chatsonic စက်တင်ဘာလ (က) ထိပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သော အလုပ်စတင်ခွင့်ပြုချက်။ ၄ခုကိုကြည့်ရှုံးပြီး ၂ ပတ်လို့ အလုပ်လုပ်ရမည့် job အရေအတွက်ဘာကြောင့် ရှာဖွေမည်ဆိုပါက ဘာကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့ဖြေဆိုပြီးတော့ အလုပ်စတင်ဆုံးရာတွင်လည်း ဘဲကာလအဖြစ်ဘာတွေလဲရှိပါတယ်။

ပုံ-227.png

40. ChatGPT အင်တာနက်အားဖြင့် အင်တာဗျူးနုတ်များအတွက် ဖော်ပြချက်

Chatsonic Chat GPT ပရိုဂရမ် : ဟိုင်းခွန်၊ Amazon မှာသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ software development engineer အစီရင်ခံစာတစ်ခုရှိသောကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပါသလား။ Interview အတွင်းမှာတော့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုပင်ပယ်ဖျက်မှုရှိတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နည်းလမ်းတွေလာတော့မယ်။ Technical နဲ့ Soft Skill အတွေ့အကြုံများဖြင့်စာချုပ်ပါ။

ပုံ ၄၇.png

၄၁ၤ။ LinkedIn အပြင်အဆင့်အတန်းအတွက် ChatGPT အဖြစ်တစ်ခုခုအား အတည်ပြုပါ

Chatsonic Chat GPT ကျောင်း: LinkedIn ကနေ အလုပ်လုပ်ရင် ဘယ်လိုဒေါင်းလဲ၊ ပက်ရှင်နေရာကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရဲ့ကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် ၂ နှစ်အောက်ရှိ software developer roles ရယူပါမည်။

ပုံ24.png

42. ChatGPT ရဲ့ လွှတ်တော်သိမ်းဆောင်ရန်အကြောင်းကို မျှဝေရေးပါ။

Chatsonic Chat GPT ကျော်လွှာ ၁၊ ကျွန်တော့်၌ ကျွန်တော့်ရှိနေသော အကြောင်းအရာများကို ဘာလဲဆိုတာကြောင့်နှင့်အတူ တင်ပေးရမလဲ။

image21.png

Chatsonic ချတ် GPT ပရိုဂရမ် 2: ဆော့ဝဲလုပ်ရာဦးစွာအလွယ်အပင်များနှင့်အတူကိုစာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဆော့ဝဲဖြင့်ရန် software developer job အလုပ်လုပ်ရာဦးစွာအလွန်အပင်များကိုစာရင်းသွင်းပေးပါ။

ပုပ်ရိုက်ရှင်33.png

၄၃။ ရာဝန်သူရိုးရှင်းတာဖန်းနံပါတ်အား ChatGPT ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်

Chatsonic Chat GPT ကျော်ကွာချက်: ကျော်နောက် software developer အလုပ်များအတွက်အက္ခရာများနှင့်အရောင်းအဝယ်များကိုဘယ်ဖန်တီးမလဲ။

image17.png

သင် Chatsonic အကူအညီပေးနိုင်စေရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုရှင်းများကို ဘာလုပ်နိုင်သလဲ ၊ အောင်မြင်မှုအဆင့်မြင့်ဖြစ်စေရန် AI-based prompts များကို အကြံပြုပါ နောက်ပို၍ ခေါ်သည့် အလုပ်လုပ်ရိုက်ထားသော အလုပ်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။

သင့်အလုပ်ကိုရှာဖွေမှုစာကိုပေးပို့ဆောင်ရွက်မှုကြောင်း ChatGPT prompts များကို သင့်ရဲ့အလုပ်တန်ဖိုးကိုပို့ဆောင်၍သင့်ရဲ့အလုပ်ကိုရှာဖွေရန်ကြောင်း ပုံမှန်အညွှများအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ကွန်ပြောစေရန်။

ဤနေရာတွင် အပိုဒ်များအပါအဝင်ကို Chat GPT ကိုအသုံးပြုလိုသည့်အချက်များ၊ပစ္စည်းအချက်အားလုံးအတွက် အခြေခံလိုလျှင် Chatsonic ဖုန်းအတွက်အကြောင်းအရာလိုပါသည်။ သင်ပြန်လည်မက်လှမ်းရှိနိုင်ပါက Chatsonic Chrome Extension အားလုံးကို စိတ်ကြိုက်နှိပ်ပါ။

သင်တို့သည်ယခုလုပ်သင့်ကိုရှာဖွေရန်အကြောင်းကိုရှာဖွေရန်, ယခုအလိုအလျောက် ၁၂ ကိုယ်ရေးဖြစ်သော အလုပ်အနေလေးကိုကြည့်ပါ။

အကယ်၍ AI အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဖြန်တုန်းကိုယ်ပိုင်နိုင်သလား။ မဟုတ်ပဲ ချတ်တော်ကိုယ်ပိုင်နိုင်အသေးစားပြချက်တစ်ခု။ သင့်တွင်ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားလိုသော AI အကြောင်းအရာများကို ရှာလိုက်နာကြပါ Chatsonic ရဲ့ အခမဲ့ AI အကြောင်း၊ သင်တို့အတွက် ဖော်ပြချက်များကို ရှာယူနိုင်ပါသည်။

သင်၏အလုပ်လက်မှတ်ချက်ကို့ယှဉ်စဉ်တစ်ခုရှိပါသလား။ ChatGPTကိုသင်၏အလုပ်ကို ရယူနိုင်သလို နောက်ဆက်လိုပါက၊ 4ခုအဖြစ်ဆိုတာကို စစ်ဆေးပါ။

သင်၏နုတ်ထမ်းအကြောင်းကိုတင်ပြရန်နှင့် သင်၏ Writesonic အကောင့်တွင် 20,000 အထူးလုံးအသစ်ကိုရယူပါ!

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>