ChatGPT သည်ရရှိနိုင်သည့် 'app' အရောင်းအဝယ်အားလုံးတစ်ခုဖြစ်အောင်မြင်သည်

ပုံရိပ်၏ပုံရိပ်အမှန်

AI ChatGPT ကြောင့်တွင် သင်္ကေတတွေ့ရှိတဲ့ အစားနည်းအတွက်က Google ကိုပြသနေပြီးထင်ရှားပါတယ် - ။ သေချာပြီး၊ Swiss bank UBS ရဲ့အစံုကိုယ်တိုင်ကာ ဤကနေအသစ်တစ်ခုကိုလက်ရှိငွေစာမျက်နှာဆုံးတွင် လူသစ်တွေထဲမှာ အင်တာနက် app အရေအတွက် အဆင်ပြေစေချင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းနှိပ်ပေးပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့သည် UBS အကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုပြီး ChatGPT ကို နောက်ဆုံးနှစ်အတွင်းတည်နေရာတွင်ထုတ်ကုန်လုပ်ခဲ့သည့် အသင်းဝင်တန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အပိုင်းအစားကိုလည်း တစ်ကယ်လိုက်ရိုက်ထားပါသည်။

ထိုတိုးရင်း: ChatGPT နှင့်ပတ်သက်သော AI chatbot များ၊ အချိန်ပြည့်စုံစနစ်တစ်ခုကိုဖြတ်ပါ

အုပ်စုဖြတ်ယူရုံတွင် Reuters ကိုဆောင်ရွက်ထားသည်။ ChatGPT ၏ အကျပ်တွေ့ဆုံးမှုက TikTok ကို တစ်နေရာတွင် 100 သိန်းလောက်ရန် ၉ လာ့နည်းပြီးနောက်၊ Instagram ကိုတစ်နေရာတွင်သို့ အထက်ပါ ၂ နှစ်ပြီးနောက်ရန် ရာဂါနှင့်တွဲရေးထားသည်။ ဝေးသားခြင်းကြားရေးသည့် Web အကြောင်းတွင် Google နှင့် Facebook ကိုလည်းတစ်နေရာတွင် သီးခြား ၅ နှစ်ပြီးနောက်ရန် ရာဂါနှင့်တွဲရေးထားသည်။

ChatGPT ကို မေးခွန်းတင်ပြီးတော့ အသင်းအဖြေရှိပြီး 'အပ်ကွက်' အဖြစ်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ သင့်လို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်၊ အောက်ပါပုံသဏ္ဌာန်ကို ဘယ်မှာ အချိန်က 'သင်္ကေတအဖြစ်ပြောင်းပါတယ်။' လို့ ညွှန်ပြတ်ပြီး အစက်တွေရဲ့ အရည်အချင်းများကို ဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

"ChatGPT ဆိုတာ သိပ္ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္းဆံုး ဖြံ့ဖြံတိုင္း app လဲဆိုတာကို ေမးျမန္းလိုက္ပါတယ္။" လိုအပ္သည္။

"အခုလိုလျှော့၀ှက်ဆောင်ရွက်ပြီး ChatGPT ကိုအက်ပ်သုံးရန်အတွက်အင်္ဂလိပ်ကိုမဖန်သော့အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ OpenAI ရဲ့ GPT-3 ဘာသာရပ်ကိုပါစုံမှုအားအက္ခရာများသော် အင်္ဂလိပ်ဗဟိုတွင် လူတစ်ဦးအဖြစ် စဉ်းစားကြပြီး စကားပြောနေသော စာသားကိုလည်းအခန်းတစ်ခုလောက်ကို ထည့်သွင်းဖို့ကြောင်း GPT-3 ကိုလည်း အရမ်းကျသင့်သည်။ GPT-3 ကီးပျက်ရှိပြီး နောက်ဆုံးအထိ အဆိုပါ Machine Learning အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပြီးသော် အက်ပ်ဖြေကြားမှုတွေကိုဖော်ပြပေးသည်။ အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် စာသားရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်ချိတ်ဆက်မှု မဟုတ်ပါ။"

မိူင်းဒိုးကွန်းမှ ဝန်ဆောင်မှုအရောင်းအဝိုင်းလွယ်ကူစေချင်သူ OpenAI အောက်တွင် အဆင့်အတန်းကို သင်္ကေတတွင် အသုံးပြုလိုသည်။ ဥပမာ GPT-3 ကို ပေါင်းစပ်သည့် Teams Premium Microsoft 365 add-on တွင်လည်းစာချုပ်များမှသာ အင်တာဗင်များကို ရရှိနိုင်သည်။

မိုက်တင်အောင်မြင့်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျဖစ်သည့် Microsoft သည်တစ်ခုခုကို အနောက်မှာ အောက်ပါဝင်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်တိုင် အထူးသဖြင့် Azure OpenAI Service ကိုလေ့လာသည့် ပညာရှင် GPT-3.5 အဖြစ် ပြောဆိုချက်များကို ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ DALL-E 2 အိုးအတွက်ဆောင်းပါးအား အဟောင်းသောအချိန်အပိုင်းများကို ဖန်တီးပေးသည့် AI လေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းတစ်ခုလုံးလောက်ပြသည့် Codex ကို GitHub ရဲ့ Copilot AI paired-programming service အတွက် အသိပေးထားသည်ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးဖြစ်အောင် OpenAI သည် သာဓကိုထုတ်ဖြင့် အချိန်တည်ဆောက်ထားသော ChatGPT Plus အကြောင်းလေ့လာမှုကို ဖွင့်လိုသူများအတွက် အကောင့်တစ်ခုတည်းသို့ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖော်ပြချက်အားဖြင့် ပစ္စည်းဒေတာများသည် အရမ်းကိုင်အားလုံးကို လက်ခံနိုင်သည့်​ အခမဲ့သင့်သည့်လေ့လာမှု၊ အောက်ပါလေ့လာမှုနှင့် အခိအက်အတွင်းသာ အထူးသတင်းအချက်များကိုလက်ခံနိုင်ပါသည်။ ယခုလိုအပ်ချက်အားဖြင့်ပစ္စည်း၏ တိုးတက်မှုပုံစံအားလုံးကိုလိုက်ပါ။ US မှစ၍ ဖြင့်သားများအတွက် $20 ကျပ်သို့ပေးပါသည်။

ချက်ဖတ်ရန် - Google အောက်ပါအတွက် Search နှင့်အခြားပစ္စည်းများအတွက် ChatGPT ကို ဆက်တင်ကြည့်ခြင်းမှာ အရေးကြီးပွားနေပါသည်။ ကျားလွန်အင်တာနက်မှာရှိသော Apprentice Bard ဟာ လူမည်ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် Search ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ထားသည်။ ထို့အတွက် Microsoft ကိုလည်းရှိပါသည်။ သင်ဟာရင်းဖတ်မှုကြောင့် Bing ကိုပံပေးနိုင်ပါသည်။

သူက Meta ရဲ့ AI အခြေခံ Yann LeCun သည် အချိန်ကြီးလေး ChatGPT ကို အရင်းစားပဲမှာ "မျှော်လင့်ချက်မရှိသေးတယ်" ဆိုတဲ့အပြင် Google ကို ဖန်တီးထားတဲ့ Transformer နှင့်အတူ နောက်ဆုံးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုအတွက် အကြောင်းကိုအခြေအနေပြုချင်ပါတယ်။

တိုးပြားမှု : လိုချင်သည့် သီးသန့် ရည်ရွယ်ချက်များအား ကောင်းမွန်သော သက်တမ်းတစ်ခုမှာ ChatGPT ၏ 'အဆိုးအနေ မွန်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိသော' မဟုတ်ပါ။

"လူတို႔နှင့် မီးမိတ်ဆွေးနွေးစဉ်ကို ခေါ်တထားတဲ့ အားလုံးကို ချစ်သူများႏွင့် မီးမိတ်ဆွေးချက်များကို ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ChatGPT ကို မနေ့ကတင်သုံးပြီး သင်သည် အချို့သော နည်းလမ်းများ၊ အသက်မွေးများႏွင့် အထူးအင်တာဗျူးကို လက်ခံရရှိပါသည်။" ဟု Le Cun အကြောင်းပြောထားသည်။

Meta နှင့် Google သည် chatbot များကိုလွယ်ကူစွာဖြေရေးသွားပြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ChatGPT နှင့်ပတ်သက်၍စွမ်းသည့်အခြေအနေတွင် OpenAI ကိုအထူးသဖြင့်ကြုံတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ လက်စွဲမှာ LeCun သည် AI လုပ်ငန်းပေါ်တွင် Google နှင့် Microsoft ကိုအထူးသဖြင့်အထောက်အကူပြုလွယ်ကူသည့်အချို့အထဲမှ OpenAI ကိုအထူးပြောင်းထားသည့် အကြောင်းကြောင့် AI လုပ်ငန်းတွင်အခြေအနေပေးခြင်းကြားခဲ့ကြသည်။ အခုလက်စွဲမှာလက်ရှိသောအချိုးအတွင်းသည် အခြေအနေသည် အင်တာနက်တစ်စည်းဖန်တီးခြင်းသည်မျှမလက်ရှိပြီးစွမ်းပန်သောအကြောင်းအရာများဖြင့် AI လုပ်ငန်းများကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ အခုလက်မှတ် ဦးစားပြုထားသောအချိုးဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် AI လုပ်ငန်းတွင် Google နှင့်မြင်ခြင်းခံနေရောက်နှုန်းသည်နာရီထွက်သည်။

ChatGPT သည် iPhones တွင်အခမဲ့ app ကို လွယ်ကူစွာပေးတဲ့အခါ၌ ကြွေတာပြီလား။

သင့်အကြိုက်ဆုံး ChatGPT အနေျဖင့်သင့်လူငယ်အားလုံးသို့မဟုတ် လက်ရှိစာမျက်နှာတွေကို သင့်မှာတစ်ခုပါ။ ကျွန်မတို့၏ အရိပ်ကို ပယ်ဖျက်ပြီး လက်ရှိတွေ၏ အလုပ်များကိုလည်း ကိုယ်စားလှယ်နေပါတယ်။

ထုတ်လုပ်ထားသောလူကြီးမင်းအားတောင်းလောင်းက ChatGPT သည် နောက်ဆုံးထွက်ရှိသောအဆင့်များကိုဖြင့် အရည်အချင်း အလုပ်များကို လူမှုအများကြီးအပြည့်အစုံဖြင့် အခြေခံပေးထားသည်။

အခုပြင်ဆင်ရေးနေသည်သင်၏ရုံးပြန်လက်မှတ်အားကွင်းကိုဖြင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ဖက်ဒရမ်းကိုအဆင်ပြေလွှဲရန်အတွက်ပိုကြိုင်တွေ့ရှိပါသည်။

တိုးပြားတဲ့: OpenAI က iPhone အတွက် ChatGPT ကိုသွားရောင်းချခဲ့ပြီလား

ကျေးဇူးတင်ပြခြင်းအားဖြင့်၊ OpenAI က iOS အတွက် ChatGPT အက်ပ်မှာ အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် မကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အချက်အလက်များအား သင့်တွင်မေးပြနိုင်ပါသည်၊ မကြာခင်သည်ခင်ဗျာလုံးတစ်ခုစီစောင့်ပြသည်။

ဒီ app အတွက် desktop အချို့သော feature များကိုထောက်ခံပြီး၊ OpenAI ရဲ့ Whisper တက်မိတစ်ရပ်ကို သုံးစွဲရာတွင်လည်း စကားပရိုဂရမ်တစ်ခု ရှိပါသည်။

မြန်မာလိုဖတ်သည့်အပေါ် မော်ဒယာတင်အောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းကနေ Microsoft ကနေ Bing Chat widget တစ်ခုကိုပြောပြီး၊ ဒါမှမဟုတ် ယခု app ကိုနှင့်အပတ်နေထိုင်ပါသည်။ App Store မှာရရှိနိုင်ပါတယ်။

တစ်ချို့: ChatGPT ကိုမေးခွန်းတစ်ခုများကို ဘာကြောင်းဖြန့်ပြီးသင့်အသုံးပြုမှုများ

ဒီအေၾကာင္းေလးကိုမွတ္ခ်က္ခ်င္းျဖင့္လည္း ဖတ္ရွဳ႕ရန္ app ကိုဒီမွာဒီတစ္ေအာက္တည္းကိုတင္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ စမည္သူနဲ႔အတူ မတည္ရွိလိုသည္ကိုေစာင့္ပါ။

အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်ရန်

သင့်ကိုအသုံးပြုသူအား iOS 16.1 နှင့်ထားသောစက်ကိုကျော်လွှာတင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ဤအက်ပလီကေးရှင်းသို့နှိပ်ပါ။ ပွင့်လျှင်အောက်ပါလေ့လာရန် App Store သို့ထည့်ပါ။

သင်ပါရှိပြီးသား App Store ထဲတွင် အပေါ်သို့မဟုတ် OpenAI's ChatGPT app ကိုမရှိဘဲ ကျေးဇူးတင်ပြီး သော app များကို သက်ဆိုင်ရာတွင်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ သင်တို့သည် ဒေတာများကိုသာ ဒေတာများပြန်လာရောက်ပါမည်။

စတင်မှု

အောက်ကလင့်တွေကို download ဆွဲပြီးအောက်တွင်မှာ OpenAI အကောင့်တစ်ခုထည့်နိုင်ပါသည်။ ပြီးခဲ့ပြီဆိုရင် app တစ်ခုတည်းဖြစ်သည့်အပြင်၊ သင့်အကောင့်မှာရှိတဲ့အကောင့်မှာယူရန်အလိုအလျောက်၊ app ထဲကပိုမိုထည့်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ရောက်ချိန်စတင်နေပါသည်။ လက်ရှိစကားပြောတတ်နေရပါမည်။

အက်ပလီကေးရှင်းတွေဖြင့် ဆာဗာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ပုံ3.jpg

အက်ပလီအစားအသောက်အပျက်တန်းစားရိုက်၍ iPhone ဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ်ပါက ဓာတ်ပုံမြင်ရန် alt attribute ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်ရပါလိမ့်မည်။

သင့်ရဲ့မိန်းမက်ဆေ့ခ်ျဖြင့်သူနှင့် ကျွန်တော်တို့၏အကြောင်းကို စာပို့ဖြစ်စေနေပါပြီ။ သင့်အောက်ပါ prompt ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ဤကြောင့် ChatGPT သို့ ပေးပို့ပြီးပါက မက်ဆေ့ချ်ရေးသားအခြေနေရာမှာ ပေးပို့လိုက်ပါ။

ကျွန်တော် ချက်တစ်ခုကို chatbot သို့မဟုတ် ပို့စ်စေချင်သူကို လက်လီမောင်းကြေးပေးလိုက်ပါတယ်။ "ကျွန်တော်၏ boss အကြောင်းအရာသို့ ခုနာရှင်း ရောက်လာရန်။"

တစ်ခါတစ်ရံမင်းတွေအတွက် : ChatGPT ကိုသုံးပြီး စာရင်းကိုဖန်တီးနိုင်မှုအကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည်ထက်ပိုလျှင်တွင်များစွာသတိပြုထားသည့်အဖွဲ့အစည်းကိုအသုံးပြုထားသည်။ ဥပမာ ဗီဒီယိုတွင်သင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးထားသောအပေါ်ပေးသတဲ့အပြင်များကိုကူညီခြင်း၊အဆင့်မြင်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ရႈပါသည်။ ဤစာအုပ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ကိုယ်ပိုင်နှင့်မျှကျန်ပါသည်။

နှိပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အပိုင်းအစားအကြောင်းကို အသုံးပြုထားသော အထူးသတင်းဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအပိုင်းအစားမှာ၌ အသုံးပြုသူများ အရွယ်အစား ထုတ်ကုန်မှု နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက် အသံဖြင့် ChatGPT ကို အသုံးပြုပြီး စကားသည်များကို မေးယူလိုက်ပါ။ မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဆက်လက်တွေ့ရပါမယ်။ Messages အပြင် မေးဆောင်တဲ့ လွှတ်ခားလာမှုအတွက်လည်းကြိုတင်နိုင်ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့သည် ChatGPT ကိုလည်း ဘာသာရပ်တစ်ခုမှ "ကျေးဇူးကိုစိတ်ကြိုက်လေ့လာသူနေ့ကို သင့်အကြောင်း အစားကြောင်းတောင်းပြပါအုံးလေး အချင်းချင်းကိုအပေါ်သို့မဟုတ် သင့်အကုန်သည်နောက်ထပ် ငြိမ်းလာမှာလား။" ဟု မေးစနိုင်ပါသည်။

တစ်ချိန်းတာနဲ့: အောင်မြင်သော ChatGPT ပရိုများကို အကြောင်းကိုယ်ကြည့်ရန် ဘာလဲ

ကျွန်တော်သော်လည်း ChatGPT ကိုတစ်ခုမှ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ကိုလည်း ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တစ်ယောက်ကိုအကြံပြုပြီး မိတ်ဆွေအတွက် တကွုခုခုတော့အမှန်တစ်ကြောင်းကို ရလိုသလိုအဆင်ပြေပြီ။ မှတ်ရလိုသောသောကြောင်း prompt ကိုဖြင့်ဆိုရင်တော့ chatbot ကနေ အသုံးပြုပြီး မော်လာစောင့်တဲ့ စာကြောင်းကို စာတင်ဖို့အတွက်အပေါ်တွေ့ အနည်းဆုံးအချိန်မြင်သာစေဖို့ကို ချိတ်ဆက်သွားလိမ့်မယ်။

ဟယ်က [ကိုယ်တိုင်ရိုက်နားလို့]၊ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးနေတဲ့အပိုင်းကို ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီစိတ်ကူးကိုပဲ အရမ်းကျော်နေတဲ့နေ့က သိလိုသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ခန့်မှန်းသောလေ့လာကို လေ့လာရန် ကျေးဇူးကိုတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားမှုတက်ရေးပေးပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြောင့်နောက်ပိုင်းများနဲ့ လိုအပ်ရင်တော့ မိုက်နှိုက်လာနိုင်ပါတယ်။

သင့်ကိုမင်းလာပေးရန်ကြိုးစားပါသည်။

image4.jpg

အဆိုပါ ChatGPT ကိုအသံုးျပဳလိုပါတယ်။ ကုဒ်တစ်ခုကို app ထဲမှာ မေးပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတာကိုဖြေရှင်းပါသလို့။

ပေါ်လာပြီနော်: ChatGPT ကို ကုဒ်လုပ်တဲ့အခါ အသုံးပြုနည်း

ကျွန်တော်တို့သည် "အကယ်၍ တစ်ခုခုရှိနေသည့် အလွယ်တကူရှာမှီလေ့လာသော အကယ်ဒမီနိုင်သော ကျောင်းသားဖြစ်သည်" ဟု တောင်းဆိုတာကို မော်ဒယ်ပေးသွင်းပါသည်။ လေ့လာခြင်းထက် ဖုန်းတစ်ဖြစ်ပေါ်သော စာကြောင့်တွေမှာကို ကော်ပီချက်လုပ်ခြင်းကို အောင်မြင်ပါသည်။

ပုံ၂.jpg

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ကိုယ့္စက္ေလာ့လွ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္သကဲ့သို႔ တစ္ဦးရွိ ဆုိဒ္ထက္ ကစားကြက္ပါ။

ကျွန်တော့်နှင့် ဒစ်တာမျိုးကိုလေ့လာရန် အောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုကိုမြန်နှုန်းပြီး ဘယ်လိုကုန်တိုင်ဖြစ်စေရန်ကိုလျှော့ချနိုင်ရန် ChatGPT ကိုအောက်ပါအလိုလျော့နည်းလမ်းတစ်ခုမှာရွေးချယ်ပါ။

ဆက်လုပ်ရာအကြောင်းကို စာသားတင်ထားသော စကားလုံးများ၊ အီးမေးလ်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းကြောင့် ChatGPT ကိုရယူထားသည့်အပြင်၊ အက်ပ်အားတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဖို့အတွက် app ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားရပါမည်။

တိုးပြားများ: အသံုးျပဳသူအင်တာနက်စတိုင်းလာမည့် AI chatbots

သင်တို့ Desktop ထဲမှာ ကုဒ်ခြင်းတွေကိုရှာဖွေချင်တဲ့အတွက် ChatGPT ကို အောက်ပါနှင့်ပြန်ထားသော version ကိုသာ မျှဝေပါ။

ဒါကြောင့်ရွေးချယ်ပါတယ်။ သင်တို့သည် ChatGPT ကိုအများကြီးကျောင်းများကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတွက် app နဲ့ desktop ကိုလုပ်ထားပါ။ မိမိထပ်တန်းပြင် ChatGPT နဲ့ကျန်ဆုံးထားသောစကားပေါင်းများကို OpenAI အကောင့်သို့ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီး သင်ကျောင်းသားသာအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ အချက်အလက်လက်ခံထားသည့်နောက်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ဖြန့်ချိပြီးပြထားသောစကားပေါင်းများကိုပြန်လည်ပို့ရန်လိုအပ်သည်။

မပြောင်းလဲလို့ ChatGPT အက်ဥပေဒသာတစ်ခုကိုမှားနေတဲ့အခါမှာ ဘာဖြစ်လို့လဲခြင်းကို သုံးပြီးဖြေရှင်းပေးပါ

ChatGPT ကိုအင်တာနက်တစ်ခုအနေနဲ့ AI chatbot ဆိုတာဖြစ်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကို စိတ်ကြိုက်ရောဂါလို့ ့နောက်ရှာဖွစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ အလွယ်ကူစေလို့ရပါတယ် -- သူငယ်ချင်းတွေပါ။

သင့်အကြောင်း ChatGPT နှင့်အထက်ပါသော ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေစာမျက်နှာ ကိုကြည့်ရှုံးနေပါသလား။ ။ အခုပဲအလှူတန်ကြီးရင် -- ဒီနေရာမှာသက်တမ်းတင်မြမ်းမှုစာမျက်နှာပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါတယ်၊ သဘောတူညီလိုသည်မဟုတ်ပါက iOS တွင်သင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

တရားတရားကြီး: OpenAI က iPhone အတွက်အခမဲ့ ChatGPT အခုပေးတဲ့ app ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းသည်ဖြစ်ထွက်ရှိသောအောက်ပါလေးထဲကနေလည်းကြွေးဇူးကိုပြောပြပါစို့။

တခြားလူမျိုးတွေအတွက် ဆိုတာကြောင့်လူတစ်ယောက်ပြော OpenAI ရဲ့ရက်ဝန်းကျောင်းကို App Store ထဲတွင် ရှာမရတာများအတွက် ကြ်မဲ့ကြောင်းသားကို ရှောင်လာပေမယ့်ဟုတ်ပြောသော app တွေကို လေ့လာလိုက်ပါတယ်။ ChatGPT ကိုပေးထားတာက OpenAI ရဲ့ထုံးလုပ်မှုကို မှန်ကန်စွာဖော်ပြထားပါသည်ဟုယူခြင်း မဟုတ်ပေမယ့် တန်ဖိုးကို လက်ခံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

App Store ထဲတွင် OpenAI ရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကို သေချာပေးလိုက်ပါတယ်။ ChatGPT ကို အသုံးပြုဖြစ်လျှင် ၎င်းအခြေအနေမရွေးချယ်ရာတွင်ဝင်ရောက်ပေးထားပြီးသားကြောင့် သင်ကြားချက်တွေ သတ်မှတ်ထားပါသည်။

တစ်ခါဖြစ်သောအချိန်: သင့်ရဲ့ဘော့ချာနှင့်တစ်မြင် ChatGPT ကို မူလအတွက် ကွန်ပျူတာရှိ extension များကို ရရှိရန် အရမ်းကို စတင်ပါ

ဒေတာများကိုအခြေအနေများချင်းတွေကိုမကြာခဏဆိုလျှင်မိမိကိုလည်းမချောပါနော်။ လွန်စွာရွေးချယ်ပေးပါလိမ့်မည်ကိုသိရှိလိုသောကြောင့်သောအရာများကိုမသိပါ။

၁။ အက်ပ်များကို app မှတဆင့်စစ်ဆေးပါ

အရမ်းအဆင်းအမြင့်တွေအတွက် မကြာခဏစာမျက်နှာအတွင်းတွင် အသုံးပြုသူများအတွက် အရင်းအမြစ်လိုအပ်ခြင်းကို မျှတစွာကြည့်ရန် ပေးပို့သည့်ဖိုင်များက အထုတ်အထားထိုးပြီးဖြစ်ပါသည်။

သောအချက်ကိုဒေါင်းသွားရန် ChatGPT အထက်ထောက်ပြီးမှာကို စစ်ပြီး အကောင်းဆုံးနည်းနှင့် app permissions များကို စစ်ပြီး စစ်ဆေးပါ။ တစ်ခုခုရဲ့ လက်ရှိအချက်တွေဟာ သင်၏ ဆက်သွယ်မှုများကို သင်သည့်အခါနှင့် ကိုယ်ရေးထားသော အခြေအနေများကို ဝင်ရောက်ပါ။

၂။ ဖြစ်ရပ်ထားသောဖုန်းရှင်များကို တင်ပြမည်

OpenAIသည် ChatGPT ကို ဖန်တီးသူဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသားများကနေ အပေါ် Apple App Store တွင် အခြားသူများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ Google Play Store တွင့်တော့ အချိုးသူများကိုပါဖြန် အထောက်အပံ့များသာ အခြားဖြစ်ပါသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ: အဆိုတော် AI စကားပေါင်းများ

ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်းမှ App Store တွင်အသုံးပြုသူအကြောင်းကို စစ်ဆေးပြီးသွားပါ။သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီအလို့လုပ်ကိုပိုမိုက် နံပါတ်သို့မဟုတ် အချိန်များကိုရှာရန် ဓာတ်ပုံပေးပို့ပါ။တစ်ခုလွယ်ကူစောင့်ပြီး ChatGPT လိုအပ်ချက်ကို ပထမဆုံးထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။သင့်မှ ဖော်ပြရမည့် အချိန်သည် OpenAI မှ ဖော်ရပါသလား။ ပထမဆုံးသဘောတူဖုန်းဆောင်များမှ ဤစာမျက်နှာကို ChatGPT အမည်ဖြင့် တင်ပေးထားသည်မဟုတ်ပါ။

၃။ စာရင်းများကိုစစ်ဆေးပါ

အခြားမြေပုံတွေ၊ app သည်အချိန်များကိုကြိုဆိုပါတယ်ဆိုရင် အခြားနာမည်များတွေကိုအပေါ်တွေ့မျှပဲ comment section တွင်သီးသန့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ အကယ်၍ အခြားသူတွေမှာသုံးနေထိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သူငယ်ချင်းရဲ့ app အကြောင်းပြောနေတဲ့ comment များကိုငြင်းပါရန်အတွက် သူတို့သည်ပြင်ဆင်ထားသော app စိတ်ကောင်းလဲဖြစ်တယ်၊ သို့နောက် သူငယ်ချင်းကိုမပြီးတော့ ကန့်သတ်ချက်တွေအပေါ် ကြည့်ပြီး comment section ရှိတဲ့အခါ fake app တွေမှာသုံးနေလို့မရပါ ။

တန်ဖိုးပြောခဲ့သော: ကျွန်တော်တို့က ChatGPT ကိုမောင်းနိုင်ဆဲသည့်အရာများကိုအသုံးပြုခြင်း

အခုနှစ် စာရင်းအတွေးရေးမယ့်အခါများတဲ့အကြောင်းကို သင်ကြည့်ရန်အကြောင်း နောက်ထပ်တိုးပွားထားတဲ့အခါ၊ အကန့်အသတ်များကိုစစ်ဆေးနိုင်ပေမယ့်ရက်အတွင်းဆီကနွာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုနဲ့ နှစ်ခုပါဝင်သော အကန့်အတန်းများကိုပြင်ပြီးသားဖြစ်ရမှာကြောင်း အလုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်လုပ်မည့်ပြင်စင်ကို ထောက်ခံမှု ရှိရမယ်။

အမျိုးသားများအတွက် ဥပမာများ

ကျွန်တော်တို့ အောက်ပါ App Store တွင်ရှိတဲ့ ChatOn အတွက်က ChatGPT နဲ့ GPT-4 ကိုပါသတ်တင်းထားပါတယ်။ ကျေးဇူးမှုကိုရှာဖွေလို့ရတဲ့ 19000 ခုအရွယ်အစားကိုလည်းကျွန်တော်ပိုင်း 4.5 ဟာရပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ 1 ခုအတွင်းအတွက်အသုံးပြုသူနှစ်ခုဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် အခမဲ့ကြောင်းမွန်သော အကောင်းဆုံး စက်တင်ဘာလောက်ထဲမှာ ခန့်မှန်းထားတဲ့ အခါမှာ ဘာလို့တိုင်းရှာဖွေလို့ရပါတယ်။

တကယ်သတိပြုပါ: ကျွန်တော်နှင့်ဘိုးနဲ့ဘာဒီမှာဖြစ်လိုသလဲ။ Google AI က Terminator ပြနေတာလား

အခုတော့အခြားအက်ပ္မ်ားကို က်ေနာ္အတြင္းလူတိုင္း Genie ဆိုတဲ့ဖလွယ္ပြဲက ChatGPT နဲ႔ GPT-4 တို႔ပါဝင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကြဲျခားေသာ အခ်ိန္ကေတာ့ chatbot က မူတည္ေသာအခ်ိန္မ်ားဖြင့္လွ်င္ မသိပါ။ အျခားသူတို႔ကက်ေနသူတို႔ကို weekly အထိမွာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔အတြက္ subscription ေပးရမွာပါလားခင္ဗ်ာ။

OpenAI ရဲ့ ChatGPT၊ Google ရဲ့ Bard၊ နောက်ပိုင်း Microsoft ရဲ့ Bing Chat အား လုံးဝေဆုံး web တွင် အသုံးပြုလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုသည်မှားနေပါသည်။ အပြင် Safari ၊ Chrome ဘေးကြောင်း ဖွင့်ပါက ယခု အခြားအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။

OpenAIသည် iPhoneအတွက် ChatGPTအကြောင်းကိုမျှဝေလာပါခဲ့သည်

အောက်ပါ iOS အက်ပ်များမှန်သုံးလောက်ပါစိုက်ပါတယ်။ အသံထွက်ခွာရုံကိုသုံးနှင့် သင့် ChatGPT မှတ်တမ်းကို သင့်ရဲ့စက်များသို့မဟုတ် လိုအပ်သောအမှတ်ထပ်တိုးထားပါမည်။

ChatGPT အသုံးပြုသူတွေအားလုံးအတွက်အောက်ပါ mobile app ကို OpenAI က ယခုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခမဲ့သော AI chatbot အဖြစ်အပေါ်လည်း Free ChatGPT user တွေနဲ့လွဲမှုပေးနေရာအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Plus Subscriber တွေအတွက်ခုနှစ်စဉ်ကိုလည်း support ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ App များကိုအသုံးပြုသူတွေကို website စနစ်မှာတစ်ဆင့်အောက်ပါ request များတွင်ထည့်နိုင်သည့် prompts များအကြောင်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး AI-generated information ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ယခု mobile app သည် website အတွင်းရှိနေမှာပဲပြောပေးပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် App များသည်စိတ်ကိုအတည်ပြုရန် extra benefits ၂ခုပေါင်းပြောလာပြီးပါပြီ။

OpenAI ရဲ့ open-source Whisper စကားစုံစမ်းသပ်မှုကို သုံးပါတယ်နော်။ သင့်ကိုသုံးတဲ့ကိုယ်တိုင်ပင်မှာ အကူအညီလို့ သင့်ရဲ့ ကီးဘုတ်သို့သွားလိုက်ပါ။ သင့်လျော့နှင့် ကွန်ပျူတာရဲ့ ချက်များကိုလည်း ချတို့ကို အသုံးပြုလိုသောကြောင့်ပါဝင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သော စကားလုံးများကို ကျန်ပါတက်လိုက်ပါတယ်။ ChatGPT Plus အကြောင်းကို ရှေ့နေသော သူငယ်ချင်းတစ်ခုအတွက်တွေ့ရှိပြီးသောစကားလုံးများအားလုံးကို အသုံးမပြုရတော့မယ်။ ထို့ကြောင့် GPT-4 အတွက်ဖြစ်တဲ့ အရည်အချင်းများကိုလည်း သုံးပါမယ်။

OpenAI က သင့်ကို အသုံးပြုသူအကြောင်းကို ဆက်သွယ်ရေးသော အပိုင်းကွဲပြောဆိုချက်များကို ပေးသွားပါသည်။ မိတ်ဆွေအောင် ဆိုပျက်လှုပ်ရှားမှုများကို ပေးပို့ရန် အဆိုပါလိမ့်မည်ဟု သတိပြုချက်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ ဝိုင်းဝေးနှင့် အကြောင်းကြားချက်များအားလုံးကို အောက်ပါအတိုင်းရိုက်ထည့်ပေးပါသည်။ ၎င်းမှာ ကြေညာထားသော လုပ်ခိုင်များကို ဖန်တီးကြပါသည်။ နည်းနည်းလေးတွေရဲ့ အကြံပြုချက်များကို ရယူပါသည်။ နှိမ့်စွာလေ့လာနေသော ဘဝကို ရောက်ရှိရန် လုပ်နိုင်ရန် နောက်ပြောပြသည်။ သင်ပိုင်းကိုယ်တိုင်ရှိပြီး နာမည်များ၊ အက္ခရာများကို သိရှိနိုင်စေရန် အခြေခံမှုရှိပါသည်။ ပထမဆုံးလေ့လာနေသော ဘာသာရေးအကြောင်းကို ဖော်ပြရန်အတွက် သင်တို့က ကျေးဇူးကိုက်ပါ။

OpenAI ကနေ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသစ်ကြိုးစားမှုပြုအပ်သော app အသစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ အချိန်နိုင်ငံတော်တွင်တင်ပြရန်အကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်အောက်ပုံက Android အတွက်ပေးသွားပါမည်။

သင်၏ iPhone ပေါ်တွင် app ကို Apple App Store မှ ရယူပါ။ app ကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်သည့်အတွက်။ သငျသညျသင့် ChatGPT အကောင့်ဖြင့်ဝင်ပါ (သို့) သင့်အကောင့်တစ်ခုမှာတစ်ခုရှိပါသည်။ မူတည်ပြီး မိမိစကားရိုက်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်၊ Message field တွင်သိမ်းရန်သင့်အောက် ellipsis icon ကိုနှိပ်ပါ။ ထပ်မံကျခန်းတွင်ဖော်ပြထားသော chat ဆိုတာမျိုးကို အကြိုင်ပုံမှာ ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်၊ သင့် chat သို့မဟုတ်ပို၍ chat မှတစ်ဆင်းရှိသင့်အချက်အလက်များကိုရယူရန်၊ chat မှတ်တမ်း အသစ်ဖွင့် ရန်မလိုပါက အပေါ်က app ရဲ့ settings တွင်ဝင်ရောက်ပြီး ၎င်းဆိုင်သို့မဟုတ်ကြိုတင်ရေးကိုတည်ဆောက်ပါ။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>