ChatGPT ရဲ့ အောက်ပါ ဂျာန်တွေမှာ အောင်မြင်သူတစ်ယောက် ပါ။

ပြဿနာကြောင့် အလွယ်ကူဆုံးရှုံးနေသောပုလင်းများကို လူမလောက္ခရစ်နှင့်တကွ AI လုပ်ငန်းတွေနဲ့တကွကြည့်ခဲ့ပြီ။ အရင်က AI အထောက်အထားတွေထဲမှာ သင်တန်း ဘက်တော့ချန်ထားတဲ့ ChatGPT လုပ်ငန်းတွေကိုလောလောဆယ်သူတစ်ယောက်အတွက် တင်သွင်းထားတဲ့အစားသမားကြီးတစ်မျိုးကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင့်တန်းလောက်ထဲကနေ natural language processing နဲ့တကွ တိုက်ဆိုင်ကြည့်လို့ရှိမလည်း ChatGPT က ပုလင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်နော်။

အခုလက်ဖတ်ရန်: ChatGPT ပုံများပြုလုပ်နိုင်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်လေးဖြစ်ပါသလား။

ChatGPT အားလုံးကိုပါဝင်သွားပါသလား?

အရင်ဆုံးအကြောင့်ဖြစ်နေသော အခြေအနေများအတွက် ChatGPT သည် နာမည်တစ်ခုမှ လက်ရှိတိုးတက်ရိုသည့် အရေးတော်တိုးတက်များဖြင့် ပုံကို ဖန်တီးတောင်းနိုင်စေရန်မဟုတ်ပါ။ ဒါ့သို့ပြောင်းလဲသူများကို အခြေခံ AI အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးကြပါနိုင်သော စာသားများကို ထုတ်ဝေရန်အတွက် ChatGPT ကို အတွက်ပါ အဆင့်ဆင့် ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ကြပါနိုင်သည်။

ChatGPT ကိုပါ အောက်ပါတစ်ဆင့် ပုံစံကို လုပ်ပြီးရင်

အေ့စားလှုပ်ရှားဖွဲ့စည်းပါသောပရိုဂရမ်များတွင် အက်ပလမ်းတစ်ခုကို ChatGPT ရဲ့ရယူချိန်ကို သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ မူလ တွေ့ရှိပြီး Midjourney နှင့် DALL-E တို့ကိုသုံးစွဲရမည့် အကြိမ်အရောက်ပုံပေါ်များကိုဖန်တီးနိုင်သူအား ChatGPT မှပေါ်ထွက်ပေးပို့လိုသည်။

ChatGPTသည် သုံးစွဲသူများမှတစ်ဆင့် ရှိကြသည့် ထုတ်ကုန်အထိ စကားလုံးကို ပြောင်းလဲလိုသူက ကစားလှုပ်မိသည်။ ChatGPTသည် ပထမဆုံးမှာ AI modelတစ်ခုကို အသုံးပြုထားသည့်အခါ userတစ်ခုဟာ အထောက်အထားများကို ပုံမှန်ကြား၍ တန်းတူပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြီးသည့် collaborationသည် လူတိုင်းတွင်လည်း လုပ်ငန်းများကန့်သတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ChatGPTသည် ရရှိနိုင်သည့် စကားလုံးတစ်ခုကို သုံးသူကိုယ်တိုင်ဘာသာရပ် ဖန်တီးစေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အခြေခံမှုသည် ChatGPT၏ ရရှိနိုင်သည့် textများအား စကားလုံးကို ထပ်တူထားသည့် capabilityဖြစ်သည်။ ၎င်း modelသည် ၃မျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးချခြင်းတိုးတက်နိုင်သည်။

ချက်ဖြစ်တဲ့အခါ ChatGPT သည်မို့မဟုတ်တစ်ခုကိုသင့်တွင်အကြောင်းကိုလက်ရှိပုံပေါ်များသို့မဟုတ်တခြားစာများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒီလုပ်ဆောင်ချက်သည်တစ်ခြားအုပ်စုစုပေါင်းအားဖြင့် ပုံမျဉ်းသော့ခတ်များကို ရွေးချယ်ရန်အလို့ ကိုယ်တိုင်ရှိပါသည်။ ယခုသည်မြင်ရင်း၌စာပိုဒ်ကိုသတိရွိနိုင်သည့်အပြင် knowledge အားဖြင့် အထောက်အပြောင်း လေ့လာနိုင်သည်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်သည် အကြောင်းတစ်ခုနှစ်ခုထက် အထောက်အပြောင်း ဝင်ရောက်ရန် ကိုယ်တိုင်ရှိပါသည်။ ထိုအချက်ပိုင်းသည် အခြားနာမည်ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုပြောင်းလဲလိုသည်များ၊ ပထမဆုံးဆိုရင်လည်းအောက်ပါ အောက်တိုဘာလောက်မှစတင်နိုင်သည့်အကြောင်းကိုပြောင်းရန်။

ကျွန်တော်တို့သည်ဒီပရိုဂရမ်ကြိုး “မိုးလေအို့နှင့်စပ်လှမ်းအားကြည့်ရှုခြင်း” ပုံအား Johannes Vermeer တွင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် prompt ကို ChatGPT က ကြိုတင်ရေးသည်။ အောက်ပါ မှတ်ချက်တစ်ခုပြင်းပုံကို အောက်ပါအတိုင်း ပြပေးထားသပါသည်။

chatgpt-art-prompt.jpg

ChatGPT အသုံးပြုမှု့အခြေအနေ

ChatGPT အား ပုံများဖန်တီးခြင်းများအောက်ဖြစ်စေရန် အကြောင်းရွေးချယ်မှုများကို ဆက်လက်စွာ မူလ တစ်ခုခုမှ ထားဝယ်ပေးတဲ့ အခါမှာ အိုအေးကိုက်ညီလိုက်ပြီးနောက်၊ AI သည် လူမျိုးလွယ်ရေးဝေရန် လက်ရှိအပြုအမူရှိနိုင်သည်မှားလေးတွေဖြစ်ပြီး၊ ဒါကြောင့် လူကြိုက်တွေ နှင့် အကြောင်းကြားရေးကို ်လက်ခံပေးတဲ့အခါ တစ်ခုခုတွင့် သူတို့က နာမည်ဖြင့် AI သည် ဘာလိုကြိုက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို မဟုတ်ပါဘူး။ အခွဲ့မှာ သူတို့ရဲ့ training ဆိုတာနှင့် တခုက parameters တခုကို သတ်ပြီးဖြစ်ပြီး၊ သူတို့က လက်ရှိအပြုအမူကို နှိပ်ပြီးတုန်းက သူများကိုလည်း လွယ်စဉ်ပါတယ်။ အထိုကြောင့် လူကြိုက်များက AI တစ်ခုကို စုစည်းထားပြီး သက်ဆိုင်သောကြောင့် အကြောင်းကြားရေးအား အသုံးမပြုပဲ ဝဘ်ပေါင်းကို တားဆီးနိုင်စေတယ်။

အခ်က္လက္: ပုံမွန္တဲ့ အမ်ဳိးအစားအက္ရွာအေတြ႕အၾကံဳရွိေနပါတယ္

အောက်မှာတော့ အောက်ပါပဲ ပါဝင်ချိန်အတွက် AI ကို အလွယ်တကူလုပ်ငန်းအတွက်မဟုတ်ပါဘဲ။ အောက်တွင် AI အထိတိုးရောင် တစ်ခုကိုစက်မှုပံပေးခြင်းနှင့်တောင်းဆိုခြင်းတို့အားလုံးကို ကာကွယ်ဝင်ခြင်းတွေ့ရှိပါတယ်။ ဘက်ဘဲအဆိုတော်မှာတော့ အောက်ပါပဲ ပါဝင်ချိန်တို့အတွက်မဟုတ် အစောင့်တွေအတွက်တားထွေးသွားဖို့ အမြဲတမ်းနှင့်အနိမ့်အတွင်း ပြန်လည်မှောင်း၊ ဒေတာဠောင် တန်ဖိုးအချို့ကိုလည်း သက်သာခြင်း များများနဲ့ ကာကွယ်ဝင်နိုင်သည့်အခြေအနေများကို အဖြစ်တင်ပြရန်မည်ဟု ရှာရမည်ဖြစ်ပါတယ်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>