ချပ် GPT ကိုစတင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြစ်ပါသလား။

ချပီတဲ့ GPT ဆိုတာက အသုံးပြုသူများအတွက် အသက်တာပေးမှုများကို အဆင့်ဖြင့် လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စာသားကို ဖောင့်ရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေ ပြောင်းလဲလို့ Chat GPT ရဲ့ default ဖောင်က အလွယ်တကူ အရမ်းကို ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြေခံစာစစ်များကို Chat GPT ရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကို သွားပြီး ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် အသေးစားနိုင်ပါတယ်။

Chat GPTက ဘောန်ကြီးသော ဖောင့်ဘေလ်ကို ဘယ်ရောင်းမလဲ?

fonts-that-chat-gpt-use-1680750215369.png

Chat GPT ကို အသုံးပြုသည့်ဖော်ပြချက်များမှာ Signifer-Light, Sohne-Bold, Sohne-Regular, SohneMono-Bold, SohneMono-Regular စသည့်ရိုက်ကို သေချာစေရန် Inspector ရဲ့ Source folder တွင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။

Chat GPT ကို ဖေါ်ပြထားသည့်အရာများ font လို့လုပ်ပါနှင့်။

မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုနေသော Chat GPT သည်ကွန်ပျူတာများကို မူလအကြောင်းတွေနဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ကိုက်စရာကို ရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ တောင်းဆိုပါက Chat GPT သည် အသုံးပြုသူ၏ထည့်သွင်းရေးကိုအောက်ဖြည့်နိုင်ပါသည်။ Chat GPT က ဘာသာစကားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်မှုအတွက် အကြံပြုချက်နှင့် ဧရိယာရီဖြစ်သည့် ပုံစံအကြောင်း Chat GPT သဘောပေါ်မှုများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ Chat GPT အနေဖြင့် ဖောင်အောက်ကုဒ်များကို အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ တိုးပမ်းမှုတွေကို Chat GPT ကနေ အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ ဖောင်ချိန်ကို လက်တွဲရန်နိုင်သည့် ဖောင်နှင့် ဧရိယာရီတွေသည် လိုအပ်ရင် Chat GPT က အကြံပြုနိုင်ပါသည်။

ChatGPT ကနေ ဖော်ပြချက်များအသုံးပြုရန် အရေးကြီးများ

ချပီးသားဖြစ်တဲ့ Chat GPT ကို ဖော်ပြထားတဲ့အဆိုပြောင်းလဲ။ အောက်ပါလေးတွေကို စောင့်စာမျက်နှာတွင် ပြင်ဆင်ပြီးလဲရပါမယ်။

အဆိုပါ ၁။ ဖန်တီးသော ဖောင့်၊ သံသရာတွေ၏ အမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ပါ

ဖောင့်တစ်ခုအဖြစ်အရင်း font တည်ဆောက်ရန်အတွက်အောက်ပါအောက်ပါများစွာ နှင့်အခြားအကြောင်းအရာအတွင်းမှာ font ရာတွင်လိုအပ်နိုင်သည့် အရေအတွက်ကို သတိမ်းကျသည်။ ထိုသို့ပြင် font တစ်ခုတည်းလိုအပ်သည့် character set၊ အရွယ်အစားနှင့်အဆိုပါ font အရေအတွက် အရွယ်အစားအားလုံးကိုသတ်မှတ်ရန်အတွက်က spacing အဖြစ် သတိပြုပါ။

အဆိုပါ ၂။ Chat GPT တစ်ခုထက်ပိုလုပ်ပါ

သင့်ရဲ့ဖော်ပြထားသောဖောငျးအမျိုးအမညျနှင့်ပါဝင်ထားသောရေးသားဖော်ပြချက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး ချတ်ပြီးစာသား၊ ဖန်ဆိုးများနှင့် ဖော်ပြည့်စုံစမ်းသပ်နိုင်ရန် ကြီးပြင်ဆင်လိုက်သည်။

အဆိုပါ ၃။ ရှင်းလင်းချက်ရှင်းပြပြီး ထုတ်ဝေလေ့လာပါ

ဆက်တိုင်းရေး GPT ကိုအဆင်ပြေလာသော စာသားကို သင့်အနေဖြင့် ထင်ရှားသောအချက်များကို လျှောက်လွှာတစ်ခုခုပေါင်းစပ် ပြောပြပါသည်။ ဤလိုအပ်ချက်များတွင်လည်း ဖော်ပြထားသည့် ဖောင့် ဖြင့်ထားသော လက်ရှိနာမည်များ သို့မဟုတ် အက္ခရာဆက်သွယ်များကို အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။

အဆင့် ၄။ ဖောင်တွင် အရေးကြီးသည့် စာမျက်နှာကို စမည်ဖြင့် စမ်းသပ်ကြည့်ပေးပါ

သင့် output ကို တစ်စုံတစ်ခုမှ စာလုံးရေးသွင်းဖို့ ပြန်ပြောင်းလဲသောတစ်ခါတည်း စာရေးဆရာမကို အကြောင်းကြားခံစားရပ်များဖြင့် အကြံပြုခြင်းကို အတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။

အောက်တွင်ရှိပြီးသောအကြောင်းပြောင်းအောင်

ချတ် GPT ကိုသုံးပြီးသား ဖောင့် တစ်စုံတစ်ခု ဖန်တီးရန်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ ဘာသာရပ်များကို ပြောင်းလဲ သင်ယူရန်အတွက် အထူးသဖြင့် အကူအညီရေးအသေးစိတ်အပေါ်များကိုပေးနိုင်သည်။ ဘာသာရပ် စာရင်းဖြစ်ရပ်ကာ အောက်ပါ မှန်ကန်ရှိပါတယ်။

ChatGPT ကိုနာမည်များၤ အဆင့်ဖြင့် မေးခွန်းများ

1. ChatGPT ဆိုတာဘာလဲ?

ChatGPT သည် "Chat Generative Pre-trained Transformer" အကြောင်းကို ပြောချင်ရှိသော OpenAI မှာ တွေးလျှော့သောလူမျိုးတွေအကြောင်းကို ပေါ်လာသည်။ ပေးဆောင်ရွက်ပြီးပါက လူတိုင်းအတွက်ဖြန့်ချိတ်အကြောင်း စာသားတစ်ခုရှိရမည်။

၂။ TommyInnit ဖော့ချုပ်လိုသော သင်္ကေတ

TommyInnit ဖောင့်ကို ယခုကျော်လွန်သော ကိုယ်တိုင်လိုချင်သော ကောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ သင်ကြည့်ရှုရန် အမျိုးအစားပေးထားသော Poppins ဖောင့်ကိုကဲ့သို့ ပြင်တင်ထားပါသည်။ အမှတ်ကြောင့်သော ပုံရိပ်ကတည်းဟာ နှင့်ချိတ်ပြထားသော အခြား attribute များကို နှိပ်ပါ။

၃။ Microsoft က ChatGPT ကို အကြံပြုသူတစ်ယောက်ပေးထားသည့်အခါသာလျှင်၊ မေးခွန်းအတွက် Microsoft ကနေ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးဖြစ်သည်။

OpenAI, တရားဝင်ရောက်ပုံစံလိုအပ်သည့် အသက်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါသည်။ Microsoft သည် အင်တာနက်အရည်အချင်းပေးသည်။

၄။ ChatGPT ကိုဘဲအသံုးသူများဘယ်ကျော်ပါလဲ။

ကုန်ပစ္စည်းပြောဆိုခြင်းသည် GPT ဆိုတာ အချို့သောနှစ်ခြား အကြောင်းအရာများအတွက် များပြည့်ဝဲလ်၊ chatbot နှင့် ဘာသာစကားပြောဆိုခြင်းတို့အတွက်အသုံးပြုထားသော GPT ကို သုံးနိုင်သည်။ Microsoft, Adobe နှင့် Salesforce တို့ကိုလည်း အသုံးပြုထားသောကုန်ပစ္စည်းသည် Chat GPT ကိုသုံးနိုင်ဖြစ်သည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>