Google Trends ကိုသုံးထားရင်ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ChatGPT ပရိုမောက်ဆိုတာကိုတိုင်းကျန်တော့်မှာလား

Google Trends သည် လူသိများကို ယခုကျပန်းလေးတွေအတွက် များသောအချိန်သို့ ပြသနေသည့်ပရိုမိုးရှင်းများကို ရှာဖွေရေးသားနိုင်ပါသည်။ ဒီစာရင်းတွေကို ဖန်တီးနိုင်ရန် Google Trends ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

0_ajhiUHHOUebtwMYB.jpg ဓါတ်ပုံ

ဂူဂီတလူတွေအတွက် Google Trends ဆိုတဲ့လိုပါစေ။

1_Lp9OLIwttquBHau4iVDlzA ပုံရိုက္

Google Trendsသည် Googleရဲ့ ရှာဖွေချက်များနှင့် အခြားအကြောင်းပြောကြားခဲ့သော အချက်အလက်များအားလုံး၏ အလှူရှင်နှင့်ပတ်သက်သော အထောက်အမှန်များ၊ ဆိုင်များနှင့်ချိတ်ဆက်သော အချက်အလက်များပေါ်မှာ အလှူရှင်နိုင်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကို ရမှတ်လိုက်နားပြီး သင့်အားကြိုတင်ရေးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။

1_lQKKc1ut6JV4SwdeDN9nJw.png

ကွဲပြောနိုင်သည့်ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ Google Trends ကိုဘယ်လို့သုံးရလဲ။

ရှာဖွေခြင်းအတွက်ဖြစ်စဉ်တည်ဆောက်ထားသော အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးရန်၊ လက်ရှိလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အက္ခရာများ အားလုံးကို အလှည့်ကြည့်ရန်မှာ အရည်အချင်းတစ်ခု အတွက် အထောက်အကူပြုပြီး Google Trends ကိုသုံးပါ။ လက်ရှိမှာ လူကြီးမင်းသော တန်ဖိုးများကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် သက်ဆိုင်သည်ရေးသားခြင်းကို ပေးပို့လိုက်ပါ။ လူကြီးမင်းသည် Google Trends ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ ၊

 • တန်းနောက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း၊
 • ပေါ်သီးသန့် ပိုမိုသော ကမ္ဘာ့ဖြစ်စဉ်များကို ရှာဖွေခြင်း၊
 • အရောင်းအဝယ်များအား လွှတ်တော်သောအတွက်ရှာဖွေခြင်း၊ နောက်ဆုံးထိ ရှာဖွေခြင်း၊
 • ရှာဖွေနေသောရှာဖွေများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်ရှာထုတ်မှုများကိုဖြေရှင်းဖွင့်ရန်
 • ကြော်ငြာများနှင့် စီမံခန့်ခွဲများကိုရှာဖွေရန်
 • သင့်ရဲ့အချိန်သောသောလူမှုရှိုင်သော ရှာဖွေမှုများကိုဖြေဆိုရန်
 • သင့်ရဲ့ကွန်မြူနစွာ ကွည့်နှစ်သော အဆင့်မြင့်များကိုဖြေဆိုရန်
 • သင့်ရဲ့စီမံချိန်လက်ခံခြင်းကိုမော်တော်တဆင့် အကူအညီအရွယ်ပြောဆိုရန်

ဂူဂဲလ်ားတွေအတွက် Google Trends ကိုသုံးပြီး စာအုပ်များကို အလွယ်တကူရှာဖွေနည်းဆိုင်ရာအချက်များ၊ အကြောင်းအရာများအား အလွယ်တကူပြင်ဆင်လိုသည့်စာအုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ယခုပင် Google Trends ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုရန်ကြစို့သို့မဟုတ်လုပ်သင့်ပါသလား။ ဘာလို့သွားလဲဆိုတာကိုဆိုပါက ဒီအောက်ကိုအသုံးပြုပြီး ChatGPT ရဲ့ ranked content တွေကိုပြောင်းတာမျိုးကို အသုံးပြုရမည်။ လိုအပ်တဲ့အခါမှာယခုရပါတယ်။

၁။ သကားတစ်ခုကို သိရှိပါ

1_xGGVHKncoW5t4ipWbPXrhw.jpg

သင်၏အကြေညာ သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့နေရာကိုအခြားရှိသော အကြေညာလိုတိုက်အမှုအနေနဲ့ရှာဖွေပြီး။ အျွန်မြင့် Google Trends ထဲကနေအားလုံး မတောင်းပဲ အထက်မှာရှိသော ပုံစံအတွင်း ဖြင့်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီပုံစံတွေကိုနှိပ်ပြီးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် သင့်ရဲ့နေရာအတွင်း လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုံးဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရှေ့နေထိုင်ရာအကြောင်းကိုစစ်ဆေးပါ

0_GF62DsWBOQ7Dchsz.jpg

နှုန်းထက်မှ သင့်တွင်ပါဝင်သော niche နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် trending အချို့သို့မဟုတ်အလွယ်တကြားသတင်းများကို ရှာဖွေရန် Google Trends ကိုသုံးပါ။ လက်ရှိနေရာကို ရွေးချယ်လိုက်နှိပ်ပါက "Trending Searches" ကိုရွေးချယ်ပြီး လူတွေအတွက် လက်ရှိအချို့သော ရှာဖွေထားသောအက္ခရာများကို ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသတင်းမှ လူတွေ အတွက်နှုန်းထက်စွာ လက်ရှိကုန်သွယ်ထားသော အချိန်များနှင့် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို အလွယ်တကြောင်းဆုံးရှာပါနိုင်ပါသည်။

၃။ သကၤန္းစားသတ္မွတ္မ်ားကိုစုစည္းျခင္း

0_64Uyb3dr2SaM6yx1.jpg

ဘင်္ဂလားထဲကနေ ရှေးခေတ်များ များစွာသွားမှုနှင့်အခြားအရာများကို Bing အားသုံးစွဲထားသော ကိုယ့်အချို့သော Monkeylearn ကိုသုံးထားပါသည် (ညီမှာစာလုံးပေါင်းများကိုဖျက်လိုသည်)

အခုနှစ်များတွင်သာလူတွေအားလုံးရဲ့အချို့သောမြှင့်တင်ရန် သင့်အားရှင်းလင်းလူငယ်ချင်းစီမံကိန်းများကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။ Google Trends ကိုသုံးပြီးသောနေရာတွင် သေချာစွာသင်တန်းပြီး ထိုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အခါများ သင်ယူထားသော အကြောင်းကြားစာလုံးကို ဖော်ပြသည်။

၄။ သင့်ရဲ့ပြင်ဆင်ရေးကိုစွမ်းသည်

0_ydpFjXLdHTJ5o-Wq.jpg

သင်လိုပဲ တက်ရောက်ပြီးရှင်းပံမှု၊ အကြောင်းကြော်စောင့်ကြားနိုင်ရန်၊ ချိုးရှိသော နာမည်များနှင့်စဉ်းစားများကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်ရန်၊ အထောက်အပံ့ပုံအား သတင်းအချက်များ။ ပထမအဆင့်ထဲမှာ သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်ထားသောနာမည်များ၏အချက်နှုန်း၊ နာမည်တစ်ခုမှာ သင့်၏ ချိုးရှိသောနာမည်နှင့်တကွ စာပို့ခြင်းများသည် ရှိနေစဉ်အတိုင်း ရှိပါသည်။ ထို့နောက် သင်၏စာပို့၏ ခေါင်းစဥ်နှုန်းများ၊ အဆိုအသွေးများနှင့် meta descriptions များကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ စာပို့အသစ်။

၅။ သင်၏အကြောင်းအရာကိုအရည်အချင်းတွေ့ဆုံးသိမ်းပါ

0_ASgbSPnOhqdlFbHy.jpg

သင့်ရဲ့ content ကို up-to-date ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် search engine ပေါ်တွင်ပတ်သက်သွားရန်အတွက် အရည်အချင်းကြားစွာ Google Trends ကို သုံးရန်လုပ်ငန်းစဉ်များ သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ပက်ဆိုင်ပြုပြင်များကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက်လဲ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အဖြစ်တင်ပြခြင်းဖြင့် လည်းကောင်းသည်။ ထို့နောက် သင်၏ content ကို နောက်ဆုံးထားသော အရည်အချင်းများစွာလည်း ကျွန်တော့်တိုးတက်ရန် လေ့လာသော်လည်း လုပ်နိုင်ပါသည်။

အကြောင်းတွေ့ရှိခြင်း

Google Trends သည် search engine များတွင် တွေးနေထိုင်သော ChatGPT ကိုလည်း ရှာဖွေရေးသော ဆောင်းပါးပုံစံဖြင့် တစ်ခုခု အကြံပြုလောက်ထားသောလမ်းညွှန်ချက်များကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည့်အထောက်အထားများ၊ နေခြင်းဆိုပြီးသောအရပ်များနှင့် search engine များအတွက်အသုံးပြုခြင်းသည် အသုံးပြုလိုသောအခြေအနေနှင့်သတ်မှတ်ထားသော မတူညီသောပုံစံဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းကို အောက်ပါစေ၊ သင်တို့၏ပက်တန်းအားစုဆောင်းပါးနှင့် ဆက်စပ်ပြီးသော ပြဿနာများကို search engine များ၏ အသုံးပြုသူအား အသုံးပြုလိုသည့်ပြင်ဆင်ခြင်း အားလုံးရှိနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဆောင်းပါးသည် ခေါ်တိုက်တွင်မလိုက်သော အလွန်အကောင်းတစ်ခုလုံးကို အစားတိုက်ကူးယူရန် အောက်ပါလေ့လာသည်။

မေးခွန်းများ

၁။ Google Trends နှင့် Google Keyword Planner အခြားသောအချိန်တွင် အသုံးပြုသူများရဲ့ ရှာဖွေအောင်လုပ်ငန်းကိုချို့ပြုပါသည်။

 • Google Trends သည် တစ်ခုခုထက်ပိုသော ရှာဖွေမှု၊ နောက်ဆုံးထောက်ပံ့မှုနှင့် သင့်လိုသောကီးဘုတ်များအတိုင်းရှိပါသည်။ ကောင်းမွန်သောကီးဘုတ်သည်လိုအပ်သောသော keyword များအတိုင်း ရှာဖွေမှု၊ ရှိသောကီးဘုတ်သည်နောက်တစ်ခုခုထက်ပိုင်း သုံးစွဲသူများကို အခြားကီးဘုတ်များ၏ ဆိုက်နည်းအပေါ်နှင့် ပတ်သက်ပြီးသော အခြေအနေများကိုပြပေးပါသည်။

၂။ Google Trends ကိုပါဝင်ရန်အသုံးပြုလိုသောအစားအသောက်များဖြင့်ပြောပြပါသလား။

 • ဂူဂ်ဖြစ်ရပ်မှုများဖြင့် ကွန်ယက်များရှာဖွေနိုင်သည့် ကောင်းမွန်သည်အတွင်း Google Trends သည် အလိုအလျောက်ဆိုင်ရာ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

Google Trends ကိုသုံး၍ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြောင်းကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲ။

 • သင့်ရဲ့အကြောင်းကို အကြောင်းပြောစေရန်နောက်၊ သင့်ရဲ့အကြောင်းထံမှာတက်ကြွင်းစာမျက်နှာရှိမရှိစစ်ဆေးပေးပါ။ လိုအပ်တဲ့အခါမှာလက်ရှိသင့်ရဲ့အကြောင်းကို ကြည့်ရှု့ပေးကြပါ။

၄။ Google Trends ဆိုတာကိုသုံး၍ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရေးထားသော သုံးစွဲသူအား ရွေးချယ်နိုင်သည့်အခါများကို ချိန်ကာလပြန်အောက်ကို စီမံခန့်ခွဲပြုလိမ့်မည်။

 • ဂိုဒီတာဒေတာနဲ့အချိန်ကြောင့်, Google Trends သည်သင်၏အာမခံပညာအသစ်များ၊ ရှာဖွေလိုသောရလဒ်များအားလုံးကိုဆွေးနွေးပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပြီး၊ အမှန်တခုတည်းကိုသေချာစွာသင်သည်အားလုံးအားဖြင့်သင်၏အမျှတစ်ခုလုံးနှင့်ပတ်သက်မှုများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်።

၅။ Google Trends ကိုလူကြိုက်များတို့အတွက် social media marketing အတွက်သုံးသပ်ပြီလား။

 • သငျသညျ Google Trends ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်နှင့်ဟာတွေ့ရှိသောလူသို့အတွက်အကြံပြုခြင်းများကိုရှာပါကအချိန်တွင်လူများအတွက်ပိုမိုကြည့်စည်းရန်အရည်အချင်းများကိုဖော်ပြသပါသည်။

အရွယ်အသေးတွေအားလုံးကိုသုံးစွဲရန်အတွက်။ Google Trendsကိုသုံးပြီး ChatGPTအားရှင်းပြင်မြှင့်နိုင်သည်။ အကြံထောက်ခံရရှိနိုင်သောအချက်များကိုရွေးချယ်ရန်၊ ထောက်ပံ့ပေးသောအချက်များကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အခါ၊ အခမဲ့ကြည့်ရန်ဖြေရှင်းချပါ။ ထောက်ပံ့သောအချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်အခမဲ့အချနှုန်းများကိုအသုံးပြုရန်၊ သက်ဆိုင်ရာပုံစံအတိုင်းလုပ်သောအမှုများကိုပြင်ဆင်ရန်၊ အကြောင်းကိုမကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခါတွင်ထပ်မံတစ်ဆင့်မိတ်ဆောင်ရွက်ချပါ။ Google Trendsကနေအခြားအဖွဲ့များနှင့်စကားလုံးကိုအထူးပြုလုပ်ရန်အကာအကွယ်တွင်လည်းအသုံးပြုထားသည်။

ဆက်သွယ်လိုသောပုံစာများ

ပို၍ကြည့်ရန် >>